TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415076
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 134 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Paraziti
Publikováno: Středa, 30.12. 2009 - 23:00:07 Od: vilcakul

Alternativní medicína

leto nám odeslal(a) následující článek: "Nepoškozený a funkční systém zejména poznáte podle důkladného promoření parazity.
Zdraví, chování a vývoj člověka ovlivňuje mnoho vnějších i vnitřních faktorů. O jednom, poněkud nezvyklém, jehož vliv na vývoj nás lidí i okolního světa je pravděpodobně opomíjen a podceněn, se chci zmínit. Přivedla mě k němu snaha pochopit a rozklíčovat nezvyklé chování či reakce na podněty jedinců v určité životní situaci. Jedná se o parazity.

Parazity obecně můžeme členit na vnitřní a vnější. Přítomnost parazitů v těle hostitele probíhá v symbióze s hostitelem, nebo může vyvolat nepříjemné stavy, nemoci, alergie, chronická a onkologická onemocnění a další závažné choroby hostitele. Paraziti ovlivňují chování hostitele a to mnohdy tak dokonale, že z něj udělají jakéhosi biologického robota, aniž by si toho všiml. V některých případech dokáží obelstít imunitní systém hostitele tak, že nespustí obranné mechanismy a docíli i přijetí sebe-vetřelce, za součást hostitelova organismu. Dosahují toho cílenými chemickými nebo mechanickými zásahy do jeho nervového systému. Vyvolanými změnami chování zvyšují i pravděpodobnost svého přenosu z jednoho hostitele na druhého. Ve většině případů to znamená menší ostražitost před predátory.

Příkladem manipulujícího parazita je motolice Dicrocelium dendriti, která se v rámci svého hostitelského cyklu potřebuje dostat z nakaženého tvora, např. mravence, do žaludku některého přežvýkavce. Protože přežvýkavci mravence neloví, vyvinula motolice rafinovaný trik. V nakaženém mravenci se nepohlavně namnoží na klon asi o 50 jedincích, z nichž jeden až dva vcestují do nervových uzlin hostitele. Co zde přesně dělají, to nevíme, ale výsledkem je, že nakažený mravenec ráno vyšplhá na vrchol trávy, zakousne se do něj kusadly a v této nepřirozené poloze setrvá, dokud ho nespolkne pasoucí se ovce nebo dokud teplota nestoupne do té míry, že by mravenec mohl vyschnout. V pozdních odpoledních hodinách, kdy se zas ovce začnou pást, vyleze mravenec znova na vrchol trávy, a když se ani teď nedočká, vrátí se na noc do mraveniště, kde nabírá síly k dalšímu náročnému dni. Podobné situace je možné je shlédnout i v dokumentárních pořadech TV. Apatie mravence je až zarážející.

Dravci jsou obvykle velice opatrní na to, čím se živí. Například se vyhýbají jedovatému hmyzu, nemocným kusům zvěře, pokud vycítí, že nemoc potravy by ohrozila i jejich rod. Při pozorování a pokusech ale vyšlo najevo, že si častěji vybírají, lépe řečeno uloví, k potravě kusy nakažené parazity. Proč si tedy ptáci vybírají nakažené rybky, vlci nakažené kusy zvěře? I když jim paraziti odebírají část potravy, na druhé straně jim zřejmě značně ulehčují přístup ke kořisti.

S promořením druhů parazity prý koreluje i množství a nápadnost sexuálních ozdob. Druhy s málo parazity se tolik nepředvádějí - jedna z teorií to zdůvodňuje tím, že zdraví samci nejsou takovou vzácností, ale možná nejsou tolik stimulováni a ovlivňováni. Pak nemají takovou potřebu se předvádět, znají svoji cenu a svým chováním lépe zapadají do celkového systému. Existují studie prokazující, že mnohoženství a konkubinát se více vyskytují v oblastech sužovaných parazity. Mno..
Jiní z parazitů cíleně způsobují změny i v psychice tak, že hostitel - i člověk, se chová jako útočník nebo oběť v běžném životě. Důkazem toho jsou statistiky zahrnující počet nakažených v obětech násilných činů a nehod. Například manipulace toxoplasmou gondii. Ovlivňuje pozornost hlodavce, kterého pak snáze uloví kočka nebo jiný predátor. Parazit pravděpodobně ovlivňuje zdraví a psychiku i infikovaných osob. Tato hypotéza (opět dokument TV) byla postupně ověřována na několika nezávislých souborech pokusných osob. Ve všech případech bylo zjištěno, že mezi nenakaženými a nakaženými osobami existují statisticky významné rozdíly v některých psychologických faktorech, U nakažených mužů byl zjištěn pokles síly tzv. "superega", tj. ochoty respektovat společenské normy, vzestup podezřívavosti či žárlivosti a vnitřní nejistota. U nakažených žen byl naopak zjištěna zvýšená míra společenskosti, srdečnosti či otevřenosti a také o něco větší síla superega, síla vůle, a naopak pokles podezívavosti a žárlivosti. Tedy i obezřetnosti? U žen, které byly testovány v průběhu těhotenství, byla navíc zjištěna vyšší inteligence a větší vnitřní nejistota. Někteří paraziti si hostitele i opečovávají. Určité druhy motolice podporují imunitní systém, aby se lépe vypořádal s nově příchozími larvami motolic a využívají jej k vylučování svých vajíček z těla. Průzkumy ukazují, že jeden z hlístů dokonce chrání jeleny před losy. U jelenů vcelku neškodný hlíst se losům zavrtává do míchy. Tam rozkládá jejich nervovou soustavu - bez něj by robustnější a silnější losi vyhnali jeleny z lesa i louky.

Jak se bránit? Máme se děsit? Současná klasická medicína v tomto směru není stoprocentně účinná. Staří Egypťané pokládali červy za původce všech onemocnění i neparazitálních. Věřili, že červi mohou vzniknout ze zkažených tělesných tekutin. V Egyptě se tak červ-parazit stal hlavním symbolem nemoci. Indové v souvislosti s tím např. v učení "O rozumné životosprávě a hygieně v oblasti stolování a jídelních příborů" upozorňují na mosaz a její příznivý vliv na vyhánění červů (dále na dýchání, teplotu a léčení hlenových poruch). Původní obyvatelé Ameriky používali na obranu proti parazitům, mimo jiného, i indiánský vynález - klystýr s bylinnými roztoky, Dále užívali olej z ořechu ledvinovníku(kešu), vytažky tabáku a dalších bylin, vně i vnitřně, k vykuřování a jiné.

Přítomnosti parazitů není možné se vyhnout. Někdy to ani není žádoucí. Působení parazitů zřejmě nejde brát z pohledu přírody jen jako negativní. Paraziti, podobně jako v případě virů a bakterií ( i když i je lze označit za parazity) mohou pomoci léčit problémy způsobené jinou nemocí , např. malarické horečky zmírňují paralýzu vyvolanou spirochetami usazenými v mozku, vysoká teplota je ničí. Biologové i lékaři se domnívají, že nárůst alergií v civilizovaném světě přímo souvisí i s tím, jak jsme omezili počet parazitů cizopasících v našich tělech a náš obranný mechanismus pak reaguje na jiné náhradní podněty. Možná, - možná ale něčím přece jen přispívají do mechanismu těla hostitele. Snad. Každým dnem se poznatky lidstva rozšiřují o další nově objevené zákonitosti. Někteří paraziti jsou přímo využívaní v lékařství , čístí zanícené rány, odsávají krev, produkují látky, které jsou přímo využitelné v lékařství, např. brání srážení krve, umí zastavit obranné reakce těla po transplantaci orgánů. Podobně se využívají i látky tlumící bolest, odolávající trávicím šťávám a další.

Přirozenou obranou proti parazitům je pochopitelně dodržování určitých pravidel hygieny. Nejznámějšími prostředky vypuzujícími parazity jsou česnek, cibule, tabák (šťáva), odvar z pelyňku, a dalších hořkých drog, kořene osladiče, koření ostré chuti, granátová jablka, ananasy-zvláště nezralé, konzumace hořkých a ostrých pokrmů a nápojů obecně, urinoterapie, použití Zapperu a další.

Z homeopatických léků je možné využít např.:
cina - červi ve střevech, (hyperaktivita, nepokoj, zloba, zimomřivost)
scirrhinum - roupy
kamala, lat.: Mallotus philipensis- svrab
jatropha curcas, angl.: Coral Plant, Purging Nut.-hlísty a škrkavky
acalypha indica - hlísty.
losos /pacific salmon - vši, paraziti (lék na sterilitu)
psorinum (nosoda z kožního onemocnění - svrabu), anacardium. lypocodium, luna, ammonium carbonicum - (představa-červy se plazí, hemží), a další.

Stává se, že při léčbě jiných problémů homeopatickými léky pacienty nečekaně překvapí vypuzení parazitů, o nichž dosud neměli tušení, jako jeden z důsledků ozdravění organismu.
Problematiku parazitů zajímavým a čtivým způsobem přibližuje např. Kniha "Vládce parazit", Zimmer, Carl -pohled do světa nejnebezpečnějších tvorů planety. Ukázku z této knihy i recenzi na ni si můžete najít v připojených odkazech. Kniha končí vcelku překvapivým ekologickým postřehem - nepoškozený systém se pozná především podle toho, že je důkladně promořen parazity.
No, hezké sny.
Zdroje a stránky s obdobnou tematikou k prostudování:
www.zapper.cz
http://www.centrumzdravi.net/cizopasnici.htm def.
Paraziti
http://www.sekunda.cz/veda-a-technika/1270-paraziti-leci-strevni-zanety.html paraziti léčí trávicí trakt
http://www.centrumzdravi.net/articles/article04.htm - návštěva v Thajsku, Haré Krišna
http://www.knihovnice.cz/recenze/zimmer-c-vladce-parazit.html -recenze knihy
http://www.paseka.cz/80-7185-685-1.html - kniha
http://www.paseka.cz/material/parazit.pdf - ukázka
http://www.project-syndicate.org/commentary/zimmer1/Czech
http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/veda/clanky/5497_0_0_0.html -
http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006010402 - paraziti a sex
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2003122102 - lidské tělo - líheň p.
http://www.regenerace.net/Archiv/2002/07/netradicni.htm - k léčbě rakoviny
Indiánské léčivé byliny, Christian Rätsch
Medicina dávných civilizací, Kurt Pollak
Materia medica"

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Alternativní medicína
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma Alternativní medicína:
Očista těla podle fází Měsíce

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 2.75
Účastníků: 16

Dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Paraziti" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.05 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net