TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11399615
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 66 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 88 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 112 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 73 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 211 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Anacardium orientale (lék na přijetí svého stínu)
Publikováno: Pondělí, 11.10. 2010 - 23:00:38 Od: vilcakul

Homeopatická Materie medika

Vývoj a etiologie
Stav tohoto léku může být dědičný, což znamená přenos stavu Anacardia z rodiče na potomka, takže následující stav dítěte se odehrává už v režii tohoto stavu. Další možnou příčinou je potlačení osobnosti dítěte rodiči, kdy dítě není za nic pochválené, naopak je nadmíru kritizováno a za každou maličkost trestáno, takže si začne o sobě myslet, že není dost dobré pro svou rodinu a ani okolí. Začne si o sobě myslet, že je špatné, že jeho chování i myšlenky jsou neadekvátní, a proto se začne nadměrně kontrolovat, aby se neprojevilo negativně. Začne se objevovat pocit dvojí vůle, které mezi sebou soupeří.

Dětství
Dítě je trpěno v rodině, protože nedosahuje takových kvalit jako jeho sourozenci. Nenaplňuje očekávání rodičů, tím pádem je odmítáno a pohrdáno. Od rodičů dostává dítě jasný příkaz (program), že musí být dobré a že se nesmí nijak negativně projevit. Problém je však v tom, že za negativní projev dítěte je považovan každý projev nekontrolované emoce či chování. Proto se dítě začne chovat kontrolovaně a ztrácí svou přirozenou hravost a zájem o věci.

Dospívání
V dospívání se k programu přidají hormonální změny, které musí být také potlačeny a není jim dovoleno projevit se. V době odloučení dítěte od rodiny, např. při odchodu na internát, se mohou objevit různé bludy, které vyvolává nedostatek jistoty a ztráta bezpečí v cizím prostředí. V této době se mohou i objevit různé psychické poruchy, které jsou přisuzovány únavě a vyčerpání dítěte.

Dospělost
V normálním životě si nese s sebou tento jedinec velkou psychickou a hlavně morální zátěž, kdy se považuje za bezcenného a pro společnost nepotřebného. Má pocit, že není dobrý, že je zlý a chce být dobrým, dělat věci správně - tyto dvě vlastnosti v něm bojují mezi sebou. Čím více se snaží potlačit svoje negativní pocity, tím více se tyto nekontrolovaně derou na povrch. Tehdy může docházet k nekontrolovaným výbuchům zlosti, někdy i ke škodolibým činům, které může v afektu učinit. Potom si však vždy vše vyčítá, má velký pocit viny a udělá vše proto, aby jeho sebekontrola byla ještě silnější a pevnější. Proto se začne vyhýbat společnosti a hlavně komunikaci, aby neřekl něco špatného, aby se nějak negativně neprojevil. Začně skrývat svůj stav a své pocity. Žena při porodu necítí lásku k dítěti, protože si o něm myslí, že je špatné jako ona (Anacardium - bez srdce). Proto mají tyto ženy pocit, že nejsou dobrými matkami.

Stav
Je jen otázkou času, kdy silnou sebekontrolou a potlačením dojde k narušení psychického stavu. Začnou se objevovat různé halucinace, že slyší hlasy, které ho nutí k tomu, aby udělal něco špatného, např. aby někoho zabil. Toho se velmi lekne a začne si myslet, že jej něco posedlo, že je v něm ďábel. Tyto halucinace a bludy ho vedou ke strachu ze šílenství, až k úplné dezorientovanosti v tom, co je správně a co špatně. Většinou tito lidé končí v psychiatrických léčebnách s diagnózou paranoidní schizofrenie nebo jiné těžké psychické poruchy. Pro tento stav je charakteristická velká přecitlivělost na vnější vlivy, snadno se urazí, chce se pomstit.

Podobné
Silnou sebekontrolou a touhou po dokonalosti nám může připomínat Carcinosin, který je těmto pacientům často předepisován, když ještě nejsou ve stádiu bludů a halucinací. Dalším blízkým lékem může být Staphysagria, která je také silně potlačená a reaguje výbuchy vzteku. Kvůli náboženským sklonům a tématu o Božím trestu bychom mohli myslet i na Kalium bromatum, které má také velký pocit viny, že nedělá věci správně nebo, že je obětí Boží pomsty. Pro diagnózu depersonalizace bychom mohli uvažovat o Platině, ale ta má blud, že je nadřazená svému okolí, takže je to protiklad Anacardia. Jelikož je Anacardium orientale z čeledi Anacardiacea, tak můžeme uvažovat i o lécích z této čeledi (Rhus toxicodendron a jiné).

TÉMATA

Otec, autorita, Bůh
Otec je prvotní autorita, která klade na dítě příliš velké nároky, které není schopno plnit. Může jít o nechtěné dítě, které je v rodině trpěno ať už z náboženských důvodů nebo jiných. Otec může být agresivní a dítě tvrdě trestat za každý přestupek nebo za cokoliv, co se otci nelíbí. Autoritativní a chladná může být i matka, která klade na dítě vysoké nároky a potlačuje jeho emocionální projevy. Dalšími autoritami mohou být i starší sourozenci, kteří dítěti vše vytknou, takže dítě ztratí přehled o tom, co je dobře a co špatně. Správné a dobré je jen to, co požaduje otec, autorita nebo Bůh.

Sebedůvěra, méněcennost
Jelikož dítě není za nic chváleno, ale je většinou kritizováno, tak se u dítěte nevyvine odpovídající stupeň sebedůvěry, což je problém, který ho doprovází celým životem. Objevují se problémy před zkouškami (tréma), úzkost a obavy z neznámých a nových věcí, strach z vystoupení na veřejnosti a komunikace, proto se většinou společnosti vyhýbají. Z tohoto důvodů si o sobě tento člověk myslí, že je méněcenný, že nestojí za nic a že nemá na nic nárok. Často se objevuje nespokojenost sama se sebou, myslí si o sobě, že nedosahuje takových kvalit jako ostatní lidé. Proto se i často porovnává s ostatními lidmi, chtěl by být takový jako jsou oni.

Dobro a zlo, konfrontace
Už z uvedených témat logicky vyplývá toto téma, které stojí v popředí jeho mysli, což způsobuje rozpor - co je správné, dobré a co je opak, zlé a špatné. Pod tímto tématem nalezneme úvahy pacienta o tom, co je na něm pozitivní a co negativní, kdo je v určité situaci oběť a násilník. Každou věc posuzuje z pozice, kde vidí jen bílou nebo černou, nepozná střed, tu cestu mezitím. Připadá si jakoby měl chaos v sobě, jakoby stále padal do toho jednoho bodu a neumí se z něj dostat, stále opakuje ty stejné zkoušky, situace.

Posedlost, šílenství, utkvělé myšlenky, bludy
Díky rozporu v mysli a neustálému peskování ze strany autority se objevují bludy, že není dobrý a proto musí být posedlý ďáblem. Začne mít strach z toho, že se zblázní. Objeví se u něj i utkvělé myšlenky, že někoho musí zabít - začne se bát nožů, že by mohl někoho zabít nožem nebo že jeho chtějí zařezat nožem. Nejznámějším bludem Anacardia je, že mu na jednom rameni sedí ďábel a na druhém anděl, ďábel mu našeptává zlé činy a anděl mu radí dělat dobré věci. Zde dochází ke konfliktu v mysli, který se projevuje dvojí vůlí, antagonismem sama se sebou. S těmito bludy se mohou dostavit i sluchové halucinace, že slyší hlasy, že mu vnucují zlé činy, aby někoho zabil. Má pocit, že ho někdo ovládá a vnucuje mu svou vůli.

Pocit viny, výčitky svědomí
Všechny jeho pocity a bludy prohlubuje silný pocit viny, kde si myslí, že on je ten špatný člověk a za vše špatné může jen on. Tento pocit se umocňuje každým kritickým slovem nebo neúspěchem, ať už v práci nebo v životě. Myslí si, že si nezalouží žádnou radost ze života, jen utrpení za své hříchy, za které považuje všechny své negativní projevy.

Silná sebekontrola
Aby člověk udržel všechny tyto pocity a rozpor mysli na uzdě, musí se kontrolovat na každém kroku, aby něco špatné neřekl nebo neudělal. Při odběru případu je sebekontrola tak silná, že pacient dlouze přemýšlí nad odpovědí při každé otázce, aby náhodou o sobě neřekl něco špatného. Proto se vyhýbá společnosti a neúčastní se komunikace, aby náhodou neřekl něco neadekvátního a nepovažovali jej za hloupého. Dochází často k silnému potlačení všech negativních pocitů a projevů.

Náboženské sklony
Víra v Boha poskytuje odpovědi na některé jeho otázky a jelikož se snaží být co nejhodnějším, tak čte ezoterickou literaturu a navštěvuje ezoterické semináře, kde hledá odpovědi na svůj stav, na temnou stránku své duše. Snaží se dělat věci správně, držet se doslovně toho, co je dáno, což se mu samozřejmě moc nedaří. Proto se objevují výčitky a pocit viny, čímž zase padá do začarovaného kruhu své mysli.

Láska, nenávist
Kvůli svému stavu nedokážou procítit lásku a většinou si najdou partnera, který jim poskytne ochranu a podporu. K neprocítění lásky dochází i ve vztahu matky k dítěti, nejdřív se na dítě těší, ale po porodu ho odmítne, nedokáže ho přijmout, protože si myslí, že je také zlé jako ona. Často můžeme vidět u pacientů potřebující tento lék platonické vztahy, kde hrají velkou roli představy a fantazie. Dívka tohoto typu bude vyhledávat starší muže, kteří ji budou připomínat otce, autoritu. Avšak při sexu mohou mít pocity viny kvůli své sexualitě, dokonce mohou vnímat přítomnost otce (autority) při sexu - pocit, jakoby ji otec stále kontroloval, že dělá něco špatného. Ne nadarmo se říká, že mezi láskou a nenávistí je tenká hranice. Člověk Anacardium pociťuje často nenávist k lidem, o kterých si myslí, že mu nějak ubližují nebo ho omezují. Nedokáže řešit situace s čistou hlavou, stane se zlomyslným a přeje druhému špatné věci.

Tvrdost, krutost, bezcitnost
I toto téma je logickým důsledkem předchozích témat, člověk tohoto typu je tvrdý a bezcitný. Sklon ke krutosti je v dnešní době dost kompenzovaný, ale může se tento rys projevit při velkém vzteku, kdy vybuchne při přetlaku z potlačení všech emocí. Pacient nedokáže procítit vřelost a lásku jak ve vztazích, tak v jakékoliv situaci. Vyhýbá se proto všem těmto situacím, kde by se měl nějak projevit, protože si myslí, že by to nebylo kladně přijato. Tento stav je výsledkem zatvrdlého srdce, které nedokáže procítit žádné emoce a ani vyjádřit nějaké city.

Zablokování, omezení, připoutání, znemožněný pohyb
Velkým tématem tohoto léku a celé čeledi Anacardiaceae je téma zablokování, omezení pohybu, což se projeví jak na úrovni pocitů, tak na fyzické úrovni jako znehybnění, zablokování, ztuhnutí některých částí těla. Součástí tohoto tématu je také připoutanost k nějaké věci nebo k nějakému člověku.

Fyzická úroveň
Na fyzické úrovni se může setkat s tinitem (hučení v uších), které je symbolikou bludu, že slyší hlasy. Dalším momentem je často pocit nerovnováhy, kdy ztrácí smysl pro rovnováhu, což je symbolikou bludu, že mu na jednom rameni sedí ďábel a na druhém anděl - člověk se nedokáže rozhodnout pro tu či onu stranu, proto je vyveden z rovnováhy. Často mají tito pacienti problém s vyprázdňováním, mívají často zácpu, což je symbolikou nadměrné kontroly, kdy nechtějí nic negativního pustit ven. Potvrzením tohoto aspektu je i velký pocit vnitřního napětí, který nedokáže uvolnit.

Substance
Lék je vyroben z plodu stromu ořechu kešu, z rodu Semecarpus (čeleď Ledvinovníkové). Ořech je srdčitého tvaru, z čehož byl odvozen jeho název "anacardium". Homeopatický lék byl vyroben triturací vrstvy mezi jádrem a slupkou, tato dužina má mléčnou šťávu a na vzduchu zčerná. Substance je velmi jedovatá, vyvolává silné podráždění pokožky, zde můžeme vidět důvod a sklon k agresivitě, který je součástí stavu Anacardia. Tvrdost substance se promítá v tvrdosti jádra i v tvrdé skořápce, kterou pak můžeme vidět na všech úrovních bytí. Z těchto poznatků by se dal interpretovat aspekt narušení struktury, kdy dojde k prasknutí skořápky, čímž dojde k zčernání mléčné šťávy v dužině. Zde vidím téma bílé a černé, pozitivního a negativního, dobra a zla. Něco, co bylo do teď doby čisté a dokonalé, je teď špinavé a špatné. Prasknutí nebo rozpůlení ořechu může představovat rozdělení mysli, antagonizmus sama se sebou. Vzhled ořechu je také černý, proto můžeme v léku vidět téma černoty, ať už v pocitech nebo touze po temnotě. Ořechy na vzhled připomínají "lejno", proto možná je častým tématem tohoto léku pocit méněcennosti, že je "lejno", neváží si sama sebe (v tomto se trošku podobá na Lac caninum).

Závěr
Homeopatická léčba umožňuje těmto pacientům vyléčení a nabytí sebedůvěry, čímž dokážou žít normálním životem a nestanou se pacienty psychiatrických léčeben nebo doživotně závislými pacienty na psychofarmacích. Mnoho lidí by si mohlo myslet, že tento lék už ani není potřebný v dnešní moderní době, praxe však potvrzuje něco jiného. I když témata tohoto léku budou podaná v moderním jazyce naší doby, kdy neuslyšíte výše uvedená slova o ďáblovi a andělovi, přesto bude této esence potřeba. V krátkosti se jedná o vnitřní konflikt člověka dělat věci dobře nebo špatně a tento rozpor se promítá ve všech situacích jeho života, na všech úrovních jeho existence.

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Homeopatická Materie medika
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma Homeopatická Materie medika:
Emancipace a homeopatická typologie žen

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 4.92
Účastníků: 14

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Anacardium orientale (lék na přijetí svého stínu)" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net