TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415232
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 135 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Úvod do čeledi Asteraceae
Publikováno: Středa, 08.05. 2013 - 16:33:17 Od: vilcakul

dr. Jan Scholten

Základní témata Asteraceae lze nalézt v periodě zlata (Lanthanoidy) a periodě uhlíku.

Asteraceae mají silné vedení k individualitě, samostatnosti a chtějí si žít svůj vlastní život. Mají silnou averzi k vyrušení. Chtějí dělat věci na vlastní pěst, jít svou vlastní cestou. Dávají přednost tvrzení, že věci jdou dobře, spíše než být druhým vyrušen nebo obtěžován. Toto je ilustrováno symptomem známým pro Arniku, když říká, že je v pořádku a pošle doktora pryč. I když jsou nemocní, nechtějí být otravováni lékaři nebo jinými. Nenávidí operace, očkování, medikaci a jiné zásahy do jejich integrity. Jejich projevem je to, že chtějí jít svou vlastní cestou, což je tématem periody zlata hlavně Lanthanoidů, v kombinaci s jejich tělem, což se vztahuje k tématům periody uhlíku. Téma těla je vyjádřeno podobností onemocněním z traumat. Chtějí, aby zůstala zachovaná jejich celistvost také na úrovni jejich těla. Každá rána, zbití, nehoda, nebo krvácení v jakékoliv formě je narušením jejich hranic, porušením jejich integrity. Základním projevem léků z této čeledi je pocit zranitelnosti.

Psychicky se chtějí stát integrováni. Mají touhu se stát jedním člověkem namísto komplexu různých osobností, které působí různě v různých situacích. Jedná se o vedení k individualizaci. Proto je pro ně obtížné to, aby promítali své problémy na jiné. Chtějí převzít odpovědnost za vlastní život, vzít svůj život do vlastních rukou. Mají pocit, že nejsou dostatečně silní, aby se ochránili před dalšími vlivy na svůj systém. Vyjadřuje se to jako nedostatek odolnosti. Často je zde také fyzický problém, nemají dostatečnou odolnost proti infekcím, zejména virovým infekcím s horečkou. Typické onemocnění pro Asteraceae je klasická chřipka, s vysokou horečkou, zimnicí, otupělou myslí, bolesti svalů a kostí. Typické je pro ně to, že při těchto horečkách nemají žádný strach ze smrti. Jsou velmi nemocní, vzdáleni většinu času, chtějí být sami, mají averzi k potravinám a někdy i pití. Ale oni nemají strach ze smrti, oni téměř cítí radost, když zemřou. To pochází z jakési přirozené duchovní důvěry, z důvěry v přírodu nebo v Boha.

Asteraceae jsou nejrozvinutější rostliny, podle mého názoru. Mají silnou potřebu individuality a autonomie. Chtějí se cítit jako lidská bytost, ne jako dítě, manželka, manžel, zaměstnanec nebo kdokoliv. Chtějí, aby byl svět lepším místem, kde každý může být zdravý, šťastný a ve světle. Chtějí, aby se svět stal slunečným, ale aby to byli schopni udělat, musí osvobodit sami sebe a zjistit, jaký je jejich účel bytí v životě. Potřebují vědět to, co přišli udělat v tomto světě, jaké je jejich poslání.

Autonomie:
Je pro ně důležité, žít svůj vlastní život, aby následovali svou vlastní cestu v životě. Chtějí být autonomní a nezávislí. Mají averzi k tomu, aby byli někým ovlivňováni, aby jim někdo dominoval, držel je zpátky, omezoval a byli na někom závislí nebo jakkoliv blokovaní. Chtějí dělat věci podle sebe, i když jsou nemocni, tak se chtějí léčit sami. Když jim ostatní říkají, co mají udělat, to je pro ně velmi škodlivé. Nenávidí lékaře a ošetření, kterému se musí podrobit. Mají silnou potřebu integrity. Chtějí být sami sebou a nechtějí být ovlivněni cizími lidmi, ale mají strach, že nebudou mít dostatečnou odolnost. Nedostatek odolnosti je typický výraz pro ně.

Kůže / Rány:
Vniknutí ve všech formách je pociťováno jako škodlivé. Typický je strach, že jejich tělesná integrita bude porušena. Mají nehody, rány, modřiny, ekchymózu, jakýkoliv zásah do jejich tělesné oblasti může být velmi škodlivý. Integritu je třeba bránit. Mají chránit své hranice před útoky nepřátel. Mají pocit, že jsou zranitelní, nejistí a ohrožení. Jejich obrana může jít až tak daleko, že se dokonce domnívají, že dotek nebo pozorování je jako útok. Mají silnou touhu mít dostatečnou odolnost.

Integrace:
Chtějí integrovat části své osobnosti, jako je u rostlin této čeledi integrace mnoha malých květů do jednoho velkého květu. Jung to nazývá individualizací. Snaží se nebýt obětí svých různých osobností, ale jen jedné. Nenávidí pokrytectví, když někdo něco říká při jedné příležitosti a pak něco jiného při druhé.

Individualizace:
Chtějí být jednotlivcem (individualitou). Chtějí se cítit jako člověk. Nechtějí být postaveni do určité role: dítěte, manželky, manžele, zaměstnance nebo kohokoliv. Mají pocit, že jsou více lidští než muž nebo žena, jsou více oboupohlavní. Chtějí najít svůj smysl života. Při vysokých horečkách, často realizují svůj životní cíl a stanou se více nezávislými, silnějšími a dospělejšími. Vysoké horečky nějakým způsobem "vypálí" osobnost do dítěte.

Vlastní hodnota:
Mají potřebu silné osobnosti. Chtějí být silní, soběstační s dostatečnou odolností, která má být schopna vyrovnat se se světem, se všemi hrozbami. Mohou být ambiciózní. Nenávidí ponižování, zlehčování. Mají potřebu bezpečné rodiny, silného otce podporujícího rozvoj jejich sebevědomí a individuality.

Mysl:
Centrální pocity: jsou zranitelní, má nedostatek odolnosti.
Androgyn, hermafrodit.
Roztržitý (duchem nepřítomný), zmatený, nemůže myslet jasně, < horečka.
Jako děti nemají pocit toho, že jsou děti, ale jsou spíš jako malí dospělí.
Přecitlivělost: na zvuky, hudbu, světlo, slunce, bolest, zdraví, narušení ostatních, rány, poranění, traumata.
Touha: po svobodě, nezávislosti, samostatnosti.
Touha: odolnost, odpor; ochrana od rodičů.
Odpor: k hierarchii, pokrytectví, být dominantní, dát někoho do škatulky, být kontrolován, aby mu bylo něco zakazováno.
Averze: k lékaři, injekci, lékům, operaci, očkování, ránám, bolesti, ublížení.
Agrese, vztek, boj, panovačný, tyranský, kopání, křik, bití, kousání, stoupání na svou nohu a zabouchnutí dveří.
Je tvrdohlavý, umíněný, má silnou vůli, domýšlivý, plachý, uzavřený, pacifismus.
Smutek, sklíčenost, pláč.
Onemocnění z ponižování, kritizování, pokoření, když je s ním zacházeno jako s dítětem.
Strachy: z poranění, kritizování, zničení, ohrožení, napadnutí, operace, injekce, lékařů, úrazů, úderů, ran, plácnutí, dotyků, tmy, být sám, velkých strašidelných zvířat, čarodějnic, monster, upírů, duchů, smrti rodičů, cizinců.

Generálie:
Pocit: bolest, rány, zranění; pohmoždění, zbiti a zranění, zlomení.
Počasí: -> Slunce; <- šedé počasí.
Odpor: játra, střeva, jídlo, < horečka.
Fyzické: <<< očkování; < dentice.

Tělo:
Horečka, vysoká více než 39-40°C/102-104 F, zimnice, střídající se s teplem a pocením, modřiny po celém těle, otupělost s neschopností myslet, nemocný, chce jen ležet, odmítá jídlo.
Obecně: krvácení, hemoragie, krvácení z nosu, hemateméza, menoragie, zánět, otok, edém, horkost.
Infekce: virusové, chřipka, chřipkové stavy, spalničky, zarděnky, bakterie, mikroby, houby, kvasinky, parazity, červy, hmyz.
Hlava: bolestivost, bolesti, plnost, tlak, čelo, < předklon, < shrbený, zánět vedlejších nosních dutin čelní, encefalopatie, < selhání jater.
Oči: slzení, rudost, svědění, slzy.
Nos: senná rýma, rýma, kýchání < trávy.
Ústa: bolesti, zuby, < dentice.
Žaludek: nevolnost, zvracení.
Břicho: problémy se slezinou; onemocnění jater.
Konečník: průjem.
Močový měchýř: cystitida.
Žena: neplodnost, menoragie, metroragie, potraty, porodní problémy, krvácení.
Končetiny: zlomené kosti, bolesti svalů, bolesti kostí, fibromyalgie.
Kůže: rány, zranění, modřiny, zbiti a bradavice, moluska.

Klíčová slova: autonomie (samostatnost), integrita (celistvost), zranění, trauma, nehoda, ohrožení, integrace, individualizace, integrita, hranice, odolnost, sebevědomí, infekce, horečka.

Zdroj: Jan Scholten, An introduction to the Asteraceae family
http://www.interhomeopathy.org/an-introduction-to-the-asteraceae-family

volný překlad © 2013 vilcakul

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu dr. Jan Scholten
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma dr. Jan Scholten:
Lantanoidy II.

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Úvod do čeledi Asteraceae" | Přihlásit/Registrovat | 1 komentář | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Úvod do čeledi Asteraceae (Hodnocení: 1)
Od: Amal (katyilg@seznam.cz) - Čtvrtek, 23.01. 2014 - 20:51:26
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
tak tohle jsem celá já!


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.08 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net