TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415097
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 134 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Perioda Uranu - Aktinoidy v homeopatii
Publikováno: Sobota, 27.09. 2014 - 20:25:39 Od: vilcakul

dr. Jan Scholten

Všechny prvky v periodě Uranu jsou radioaktivní, což znamená, že všechny vyzařují určitý druh záření. Může se jednat o alfa záření jader hélia, beta záření elektricky nabitých částic (elektronů nebo pozitronů) nebo gama záření jako druh elektromagnetického vlnění. Kvůli radiaci se tyto prvky rozkládají a mění se na jiný prvek. Proto tyto prvky mají omezený čas existence, což je vyjádřeno pojmem poločas rozpadu, tedy časem, za který se sníží původní množství prvků na polovici.

Skupinu aktinoidů tvoří čtrnáct prvků od thoria 90Th k lawrenciu 103Lr, které v periodické soustavě následují za aktiniem 89Ac. Tyto prvky jsou analoga lanthanoidů a vznikají zaplňováním orbitalu 5f. Před rokem 1940 byly známy pouze aktinoidy, které se vyskytovaly v přírodě. Všechny transurany se připravují uměle. Všechny aktinoidy jsou přirozeně radioaktivní, v přírodě se nachází jen v stopových množstvích Aktinium, Thorium, Protaktinium a Uran. Všechny známé izotopy aktinoidů jsou radioaktivní s takovým poločasem rozpadu, že jenom Thorium, Uran a snad Plutonium mohly přetrvat od vzniku sluneční soustavy.

Při jaderném štěpení dochází k rozpadu velkého jádra na dvě menší jádra bohatá na energii a několik neutronů. Pokud je neutronů dostatečné množství a mají odpovídající energii, mohou způsobit štěpení dalších jader, a tak zahájit samovolnou řetězovou reakci. Kinetická energie hlavních fragmentů se mění na teplo srážkami s okolními atomy. Množství tepla takto uvolněného je asi 106krát větší než množství tepla uvolněného spálením stejného množství hořlavého materiálu (uhlí).

Hlavní oblast využití aktinoidů je v jaderné energetice, kde se používají jako palivo při řízené řetězové reakci v jaderných elektrárnách. Dále je tu využití aktinoidů pro zdroje neutronů řetězové reakce v jádrových zbraních. Plutonium se používá jako zdroj termoelektrické energie pro meziplanetární sondy, stejně jako zdroj energie pro kardiostimulátory.

Aktinoidy jsou stříbrně lesklé kovy s vysokou hustotou, které jsou poměrně měkké, s dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí. Charakteristickou vlastností aktinoidů je nestabilita atomových jader a z toho vyplývající radioaktivita. Při rozpadu nejčastěji emitují částice alfa (kladně nabitá jádra hélia), ale jádra aktinoidů se záchytem neutronů spontánně rozpadají na lehčí jádra za emise dalších volných elektronů, přičemž tyto elektrony způsobují rozpad dalších jader a tak dochází k řetězové štěpné reakci. Přirozená radioaktivita thoria a uranu je zdrojem vlastního tepla Země.

Aktinoidy ochotně reagují s většinou polokovů a nekovů za vzniku příslušných binárních sloučenin. Oxidy aktinoidů jsou jedny z nejvíce prozkoumaných a nejvíce průmyslově používaných sloučenin a pro vícero prvků jsou zároveň nejstabilnějšími sloučeniny. Většina z nich je těžko tavitelná. Další velkou skupinou sloučenin aktinoidů jsou halogenidy, které budou mít podobné vlastnosti jako fluoridy. Aktinoidy se za zvýšené teploty slučují i s vodíkem, jsou ale tepelně nestabilní a rozkládají se vlhkostí vzduchu. Hydrid Thoria má supravodivé vlastnosti.

Aktinoidy a homeopatie

Aktinoidy se začaly v homeopatii používat jen přednedávnem, po usilovném zkoumání těchto prvků a uvedením jejich indikací do homeopatických Materií medik. Témata periody Uranu uvedl jako první Jan Scholten ve své knize Homeopatie a prvky. Ale trvalo několik let, než se mohly tyto témata a poznatky ověřit v praxi. V poslední době se objevují častější indikace pro homeopatické léky ze skupiny Aktinoidů, protože ve společnosti je větší výskyt onemocnění způsobeného nějakým zářením, buď z havárií atomových elektráren, nebo zaviněné radioterapií při alopatické léčbě rakoviny. Další jejich indikací jsou genetické choroby a dědičná onemocnění.

Mají obrovský smysl pro povinnost a zodpovědnost, kterými se cítí přetíženi, omezováni, stahováni zpět. Mají pocit jako by byli pod nepředstavitelným tlakem a tak se touží osvobodit, nechat všechno být, uvolnit se. Rozdělení vlastního Já (materiálního) do mnoha částí, které vede k destrukci a dezintegraci. Zůstane jenom energie, která je velmi mocná a může být jak velmi malá, tak obrovská. Tato energie může být konstruktivní/ tvořivá nebo destruktivní/zničující. Není to moc symbolizovaná hmotou, zlatem, králem, ale je to síla (moc) sahající za hranice lidstva. Jsou to nadlidské schopnosti, které může dosáhnout jogín nebo hinduistický mnich. Tuto periodu charakterizuje proces přechodu ze života do smrti s prožitkem oddělení a extrémní izolace.

Klíčová témata (slova fyziky)

jádro, těžkost, stáří

reaktivita, toxicita, radioaktivní záření (paprsky alfa, beta i gama)

řetězová reakce, velká nebezpečná nestabilní energie, která se musí držet pod kontrolou

rozpad, nestálost, nestabilita, rychlost/pomalost

bombardování, ostřelování

Homeopatická Materie medika aktinoidů

Symbolicky má skupina aktinoidů blízko k smrti, k uvolnění z fyzického stavu, k přechodu z materiálního světa do světa energie. Aktinoidy mají obrovskou kapacitu pro destrukci, způsobují genetickou mutaci a smrtelné onemocnění, které mohou ovlivnit i několik následujících generací.

Stavy, které vyžadují homeopatický lék ze skupiny Aktinoidů, jsou intenzivně nabité energií. Pacienti se mohou cítit křehcí a nestabilní, v nepřetržitém stavu chaosu a ohrožení rozpadem. Na fyzické úrovni u nich můžeme vidět vážné patologie nebo malformace, hlavně genetické. Pacient může mít pocit, že žije v pustině, mezi životem a smrtí, jako by to byla skutečnost. Emocionálně může být v situacích hodně nabitý, mluví o „explozi, rozpadávání se nebo drolení se“.

Onemocnění může pramenit z neznámého zdroje, z události, k níž došlo dávno, snad v předchozích generacích, nebo minulých životech. Mohou mít pocit, že musí nést následky za hříchy svých otců a mají potřebu to kompenzovat tím, že konají velkou službu lidstvu.

Jak mohou mít aktinoidy škodlivý vliv na organizmus, tak mohou mít i vliv léčivý. Často můžeme vidět u lidí typu Aktinoidu, že chtějí a mají schopnost léčit energií lidi na dálku. Tento vysoko nabitý stav vyžaduje obrovskou bdělost pro osobu, aby byla zachovaná její emocionální a fyzická pohoda, zahrnující časy klidné samoty a častou duchovní praxi.

Tito lidé mohou stejně jako Lantanoidy ovlivňovat elektronické zařízení, mohou způsobovat svou přítomností poruchy počítačů a jemné mechaniky. Může se v jejich přítomnosti rozbít i sklo samo od sebe. Tito lidé mohou mít také velmi nestabilní vztahy.

Děti potřebující aktinoidy mohou svou inteligencí převyšovat své vrstevníky. Mohou být geniální a u malých dětí můžeme vidět moudrost staré duše, která radí svým rodičům. Na druhé straně tyto děti mohou trpět vážnými chorobami, které se většinou objevují až ve starším věku. Časté mohou být i genetická onemocnění nebo vážné smrtelné choroby, které nemají žádnou zjistitelnou příčinu.

Ještě nikdy lidstvo nezpůsobilo tolik škody jako za poslední desetiletí, kdy rychle vyčerpáváme naše zdroje a znečišťujeme Zemi, která nás živí. Naše schopnost působit zkázu sami sobě nebyla nikdy tak velká, přesto vše stále více lidí hledá hluboké a opravdové léčení. Ponoří se do sebe a transformují své životy do kanálu informovanosti, pro sebe a svět jako celek.

Aktinoidy korespondují s těmito extrémními stavy, ale jsou schopny pomoci mnoha lidem učinit tento transformační krok. V tomto jsou podobné skupině Lantanoidů a také homeopatickým lékům ze skupiny drahokamů.

Homeopatické léky z aktinoidů vyžadují opatrné použití. Díky jejich schopnosti pracovat na velmi hluboké úrovni, potřebují obvykle málokdy opakovat. Nadměrná aplikace a neuvážené použití se může ve skutečnosti ukázat jako škodlivé.

Témata 7. periody podle Jana Scholtena

Magie
Tito lidé mohou ovládnout určité magické schopnosti. Mohou ovlivňovat věci a dosahovat cíle jen svou myšlenkou. Tím mohou řídit věci z pozadí jako „šedá eminence“.

Neviditelná moc
Toto téma souvisí s předešlým tématem a vyplývá ze záření. Tito lidé používají neviditelné zdroje moci a pracují v tajnosti, takže o nich nikdo málem neví. Vědí, jak ovládnout skryté znalosti a moudrost hlubokého podvědomí.

Svět, vesmír
Tito lidé se zaobírají věcmi, které mají vliv na celý svět nebo dokonce na celý vesmír. Téma supervelmocí, řízení a ovládání světa ze zákulisí.

Intuice
Tito lidé mohou být nadaní velkou intuicí, jakýmsi vnitřním zrakem. Často mohou být jasnovidní.

Stáří
Mohou to být nejstarší pacienti, kteří se většinou stáhnou z každodenního života společnosti.

Klíčová slova 7. periody podle Rajana Sankarana

Tíha
Obrovský tlak
Nechat být
Rozdělit se
Uvolnit se
Energie
Přetížený
Omezený
Destruktivní/konstruktivní síla
Přeplněný, natlakovaný
Exploze, výbuch
Rozdělení
Objevení se
Gigantická energie

VŠEOBECNÁ TÉMATA SKUPINY AKTINOIDŮ

destrukce samotného jádra buněk, rozpad a rozklad organizmu

je konec, přijde smrt, smrt rodinných příslušníků, často násilná úmrtí, nehody a sebevraždy

hrozí dezintegrace těla, rodiny, země, národu

těžká patologie, vážné nemoci, rakovina, postižení kostní dřeně, genetické choroby (po ozáření atomovou bombou v Japonsku byly postiženy následující generace)

plná energie, silná energie, která musí směrovaná nebo se stane destruktivní, což způsobuje poškození a fragmentaci, jádrová reakce, exploze, radiace

staří, moudrost, intuice – uvědomují, že je něco víc, předčasná zralost i znalost věcí neúměrné jejich věku.

smysl pro zodpovědnost, snaží se jednat navzdory jejich pochybnosti

smysl pro povinnost a kontrolu, změny nálad

vysoká úroveň psychické vyspělosti neodpovídající jejich věku, stará na jejich věk, intuice, magie, zázraky

mezigenerační a kulturní zneužívání, nemravnost, bludy: tantrické pocity

ztráta síly a funkce

katastrofa, válka, zkáza

sny o bombách, zániku země – zemětřesení

Klíčová témata skupiny Aktinoidů

Altruismus
Dá se to třeba poznat u jedinců jako Matka Tereza: i přes svůj velmi starý věk se pořád starala o děti a lidi, kteří jsou široce ignorováni v tomto světě ve své potřebě pomoci. Nelson Mandela byl člověk, který dal veškerou svou energii na změnu systému v Jižní Africe, i když byl ve vězení mnoho let a hodně trpěl, tak se držel svého krásného poselství pro celý svět. Jeho altruismus a energie je věčný nedostatek. Jediný možný způsob, jak žít, je tím, že je.

Komunikace, naslouchání
Jsou velmi dobří jak ve verbální, tak v neverbální komunikaci. Tento aspekt je zřejmý také u dětí, které používají jazyk, který není vhodný jejich věku. Cokoliv říkají, tak to říkají přesně, není o tom žádná diskuze.

Moudrost, (sebe) reflexe
Jsou moudří, nejen v tom smyslu, že jsou inteligentní, ale mají moudrost, která ukazuje na jejich hluboký vhled. Odpovídajícím smyslem je intuice. Jsou jasnovidní a někdy prostě ví věci. Poznání intuice zabarví jejich emoce a poznání pravdy.

Pozorovat, vnímat
Vidí věci prostřednictvím lidí a jejich činnosti. Jsou adaptováni pro několik kultur a budou málokdy překvapeni tím, co se děje. Mohou si představit všechny životní situace, i ty nepředstavitelné. Cílem života je snažit se být v míru se sebou. Cyklus kvality života má různé fáze: jsme oběti, herci, porotci, soudci, ochránci, jsme odsouzeni a nakonec přijde lítost. Lidé, kteří potřebují lék ze skupiny aktinoidů, znají tyto fáze a nemají žádný úsudek v pozorování, rozhodnutí chybí.

Přehled, transparentnost
Poukazují na to, jako kdyby bylo vše transparentní. Chápou co se děje v daném okamžiku, když to vidí. Nemají filtr. Tento způsob pohledu na věci je podobný jako použití skryté kamery. Starší lidé a malé děti pozorují svět kolem sebe tímto způsobem. Podobnost starších lidí a dětí je v tom, že nereagují na svět, který pozorují, nemají v tom emoce, jsou objektivní a jen se dívají. Jejich pozorování je čisté a objektivní.

Citlivost, soucit

Důvěra

Univerzální pravdy

Stáří, prarodič
Stáří patří do této periody. Ve stáří je vhodné se stáhnout do pozadí, i když jsou přítomni. Nezasahují do věcí. Poslední roky před smrtí.

Archetyp: svědek, žolík, klaun, hromosvod, prorok.

dr. Yvonne Pernet
Aktinoidy jsou více vyvinuté než Lantanoidy, je tam pohyb nahoru a ne dolů – myslete na motýly, ptáky nebo aktinoidy. Nedává aktinoidy dětem, když nejsou velmi moudré. Jsou to děti, které říkají životní pravdy, o astronomii, měsíci, hvězdách a Slunci, o spojení mezi planetami. Její nejmladší aktinoid nedokázal chodit a měl tuto moudrost. Když máte pocit, že nedokážete pochopit to dítě, může to být lék z této skupiny. Musí být velmi silné, vybuchne – dítě bylo při srdci, nechtělo ven, divné těhotenství, ve věku 2 a půl roku – umí celou abecedu, umí s počítačem. Divné těhotenství. Práskl pod ní balon, to byl strašný výbuch. Myslela by na Nitrógen. Podívejte se na to, co se máte naučit od svého dítěte.

dr. Markus Kuntosch
Perioda Uranu (starý věk) – velmi starý věk, okolo 100, je tam vždy blízkost smrti, tato perioda zodpovídá velmi starým, lidem. Mají hodně fyzických problémů, selhání srdce, slabé kosti, nemoci staří. Tělo je velmi slabé, mysl je velmi aktivní, dokážou vidět více věcí než ostatní lidé, i do budoucnosti. Perioda Uranu má magický aspekt – čaroděje. Aktinoidy mají pocit, že se rozpadávají. Souvisí to s těžkou patologií, katastrofou, neštěstím, válkou, pohromou. Rodina to zažila, rozpadla se kvůli tomu, přítomná je smrt a ohrožení života. Není náhle, je to celková katastrofa, jako výbuch atomové bomby v Hirošimě. Mají obrovskou sílu v sobě, neví ji ovládnout, tak se obrátí proti jim, jako výbuch atomové bomby.

Následky a nemoci z ozáření

Již brzy po objevu radioaktivity se ukázalo, že radioaktivní záření může vést k poškození lidského organismu. Záření, které prochází tkání, působí destruktivně na jednotlivé molekuly, rozbíjí vazby mezi atomy v molekulách, ionizuje atomy a molekuly. Kromě toho může vlivem záření docházet k jaderným reakcím a k přeměně jednotlivých atomů na druhé. Navíc absorpce záření tkání vede ke zvýšení teploty tkáně. Všechny tyto děje způsobují destrukci buněk v ozařované tkáni.

Ozáření u postižených způsobuje obvykle ztrátu ochlupení, pocení, ztrátu chuti, vředy, vzestup tělesné teploty, selhávání krevního oběhu, ledvinové selhávání, radiační popálení kůže (zčernání kůže) a poškození zraku. Nejcitlivější jsou na záření buňky kostní dřeně, buňky střeva, buňky zárodečných žláz a buňky kožní. Naopak odolné proti záření jsou buňky nervové, svalové, kostní a pojivové.

Dochází k destrukci jádra buněk, poškození DNA, což má za následek genetické poruchy, dědičné choroby, degenerativní choroby, anémie, postihnutí kostní dřeně, leukémie, rakoviny všeho druhu, virusové infekce, AIDS. Záření má karcinogenní a genetické účinky, způsobí poškození plodu, poruchy plodnosti, akutní nemoc z ozáření.

Fyzické projevy

Zvýšení teploty tkáně, popálení kůže, lokální dermatitida, zánět tkáně, nekróza, zákal oční čočky, bolest hlavy, zvýšené riziko infekce, sterilita. Nevolnost se zvracením. Vypadávání všech vlasů a chlupů na těle. Únava, vyčerpanost, nezdravý vzhled. Krvácení z úst a kůže, vnitřní krvácení z ledvin. Kompletní zničení kostní dřeně. Jsou vážně poškození gastrické a střevní tkáně. Buněčná smrt gastritické a střevní tkáně, způsobující masivní průjem, střevní krvácení a ztráta vody. Úmrtí na infekci nebo vnitřní krvácení. Smrt s deliriem a kómatem zaviněná selháním oběhu. Dezorientace a kóma, smrt nastává kolapsem nervového systému. Okamžitá smrt.

Diferenciální diagnóza:

17. stádium: konec se blíží, vrchol, kompletní zničení struktury

Energie: X-ray, Positronium, magnet (přírodní síly)

Minerály: Lantanoidy (nedůvěra v sebe sama u dospělých lidí, azyl), série Karbonu (základem je potácení, vrávorání = Bór – hrdinství, archaické vzory)

Rostliny: Houby (mrak atomového hřibu, ukládání radioaktivních kovů po spadu, chorobné, strašidelné myšlenky); řasy (Chara intermedia); lišejník, mech (starověké síly, primitivní síly, myšlenka na smrt, strašidelné); jehličnany (Taxus, Thuja – křehkost jako sklo, pocit stáří); Diospyros kaki; Welwitschie podivná (starověké rostliny, rakovina, mrtvice, plicní embolie); Solanaceae: Solanum tuberosum aegrotans (záchvaty vzteku, nečekané epizody násilí, lidé se stávají zvířaty)

Zvířata: Ještěrky, aligátoři, krokodýli. Heloderma (stará zvířata, násilí, mafie; hadi (choroby krve, leukémie, poruchy srážlivosti krve, antagonismus sám se sebou)

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktinoidy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aktinoid
http://www.narayana-verlag.com/homeopathy/spectrum/flipbooks/spectrum_2013_02_en/#/6/
Jan Scholten, Homeopatie a prvky
Rajan Sankaran, Sankaranovo schéma (edice 2007)
Plouvier Suijs, The last series
Patricia Le Roux, The Actinides in Homeopathy
seminář dr. Markuse Kuntosche v Bratislavě září 2014
seminář dr. Yvonne Pernet v Bratislavě listopad 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akutní_radiační_syndrom
volný překlad © 2014 vilcakul

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu dr. Jan Scholten
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma dr. Jan Scholten:
Lantanoidy II.

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 4.2
Účastníků: 5

Velmi dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Perioda Uranu - Aktinoidy v homeopatii" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net