TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415144
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 134 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Měkkýši (Mollusca) v homeopatii
Publikováno: Pondělí, 24.11. 2014 - 23:31:42 Od: vilcakul

dr. Rajan Sankaran

Měkkýši (Mollusca) patří mezi bezobratlé živočichy. Po členovcích se jedná o nejpočetnější živočišný kmen čítající asi 135 000 druhů. Jejich vědecký název je odvozen od latinského slova molluscus, což znamená měkký oříšek.

Základní společné znaky měkkýšů odlišující je od ostatních kmenů:

- útrobní vak – v něm je většina vnitřních orgánů
- plášť vylučuje vnější vápenitou schránku, která je někdy redukovaná
- radula (redukovaná u mlžů)

Měkkýši jsou dvoustranně souměrní (bilaterálně symetričtí) nebo sekundárně asymetričtí. Jsou to coelomoví (Eucoelomata) nečlánkovaní (Anarticulata) živočichové (společně s kmeny sumýšovci a rypohlavci; všichni ostatní coelomoví jsou článkovaní). Coelom byl ale z větší části redukován a hlavní tělní dutina je hemocoelom.

Věda zkoumající měkkýše se nazývá malakologie nebo též malakozoologie a odborníci na měkkýše jsou malakologové. Schránkami měkkýšů se zabývá konchologie.

Anatomie měkkýšů

Jako bezobratlí živočichové nemají vnitřní kostru. Tělo se dělí na hlavu, nohu a útrobní vak. Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu vápenatého. U plžů se schránka nazývá ulita a u mlžů lastura. U některých zástupců je schránka redukovaná např. u sépií na sépiovou kost a u některých úplně chybí např. u chobotnic.

U celého kmene se vyvíjejí ze tří zárodečných listů orgánové soustavy:

- nervová soustava je gangliová (ganglium je shluk nervových buněk). U hlavonožců vzniká splynutím komplexů ganglií jednoduchý mozek (avšak nejsložitější ze všech měkkýšů).
- vylučovací soustava (1, 2 nebo 4 ledviny metanefridiálního typu = metanefridium).
- oběhová soustava je otevřená. Pouze u hlavonožců je uzavřená.
- dýchací soustava – suchozemští dýchají nejčastěji plícemi (prokrvená stěna plášťové dutiny), vodní žábrami nebo tzv. vodními plícemi.

Metabolismus měkkýšů

Měkkýši patří mezi živočichy s nestálou tělesnou teplotou (studenokrevní, poikilotermní, ektotermní). Ti mají asi řádově nižší velikost metabolismu vztaženou na jednotku hmotnosti než teplokrevní. Metabolismus plžů je přímo úměrný jejich tělesné hmotnosti.

Ontogenetický vývoj měkkýšů

Rozmnožují se pohlavně. Jsou mezi nimi hermafrodité i gonochoristé. Měkkýši se líhnou z vajíček. Někteří jsou živorodí. Vývoj je (podle druhu měkkýše) buď přímý (tzn. malý plž po vylíhnutí podobný dospělci a jenom roste) nebo nepřímý (přes larvu):

- vývoj přímý
- vývoj nepřímý
- trochofora (praeveliger) → veliger (většina mořských plžů)
- larva veliger u mořských plžů, běžně u mořských mlžů a některých sladkovodních mlžů, kteří přešli z moře, např. rod Dreissena
- larva glochidium u velkých sladkovodních mlžů

Bylo zjištěno, že mořský mlž arktika islandská (Arctica islandica) se dožil 405 (až 410) let, čímž se jedná o nejdéle žijícího živočicha.

Ekologie měkkýšů

Skoro všechny třídy měkkýšů žijí v moři. Někteří mlži žijí také ve sladkých vodách. Plži žijí buď ve slané nebo sladké vodě nebo na souši.

Hlavonožci jsou draví. Plži jsou většinou býložraví nebo všežraví. Někteří plži jsou zemědělsky významní škůdci. Někteří plži jsou draví. Mlži jsou filtrátoři.

Měkkýši jsou důležitou součástí potravy jiných živočichů včetně člověka. Plži často fungují v přírodě jako mezihostitelé motolic.

Mollusca a homeopatie

Mollusca – je to druhá největší skupina živočichů po hmyzu, měkké tělo je uzavřené v pevné stránce, mollus znamená v latině měkký. Existuje zřejmý vztah mezi životem v moři a naším životem v děloze. Voda je více méně stále stejným prostředím. Aqua marina obsahuje všechny minerály periodické tabulky, dokonce i ty, které jsou velmi málo známé, protože přicházejí z vesmíru prostřednictvím meteoritů. Skupina Mollusca má vztah k druhé periodě periodické tabulky, která souvisí s jednotlivými fázemi porodu. Proto budou homeopatické léky této skupiny často vhodné pro dětské pacienty a mohou být i vhodnými léky při léčbě autismu. Autistické děti – škeble, nechtějí komunikovat s vnějším světem, může to být i v druhé skupině měkkýšů.

Měkkýše jsou velmi vnímavé, zranitelné, mají pocit, že je okolí neustále ohrožuje. Měkkýši mají následující pocity - že je měkký, zranitelný, přecitlivělý, cítí se velmi nechráněni, a proto se stáhnou, ustoupí. Chtějí být doma, mít své soukromí, zavřené dveře a nechtějí společnost. Témata schránky, že jsou v stroji, pevnosti, za zdí, stěnou. Pocit, že jsou ve schránce, odříznuti od světa, v úzkém prostoru, nemají žádné vzrušení. Pocit ohrožení zvenčí– někdo je rozmačká, rozdrtí, rozlomí, ublíží jim, někdo je propíchne. Bojí se, že budou vysání, snězeni. Bojí se průniku do své schránky. V raném stádiu plavou – nejsou uzemněni, ukotveni, přichyceni. Všechny druhy mají téma stáhnutí, které se projevuje hlavně gesty. Dělají gesto otevírání a zavírání rukami i tělem.

Přirozené chování měkkýšů:

- stažení a uzavření, stáhnout se dovnitř a uzavřít se, zalézt do ulity, potřebuje ochranu, je závislý na struktuře (schránka, ulita, skořápka).

- spojování a sbližování, seskupování, táhnout za jeden provaz, držet se pohromadě, citlivý ke zklamané důvěře.

- zavřít, zamknout, nechat svět venku a být vevnitř, omezení a hranice – pocit dušení, rozdělení, klaustrofobie – dualita: venku číhá nebezpečí, ale uvnitř ulity se cítí odděleni od světa.

- odejít z dosahu, ztráta kontaktu, ztráta doteku - ztráta vzrušení, živosti a aktivity, stav zamrznutí, živé mrtvoly.

Jsou 3 hlavní třídy:

Bivalvia – Mussels (mlži)
Škeble, velevrubí, hřebenatky, ústřice, srdcovky (8 000 druhů). Přizpůsobily se na usazený způsob života a pasivní ochranu pomocí schránky. Důsledkem je zjednodušení až redukce některých orgánů, tzv. sesilní regrese. Zjednodušení je na druhé straně kompenzované vznikem specializovaných znaků, jako je filtrační aparát. Lastury mají dvě části, které jsou spojené s jedním pantem, které se pak otvírají a zavírají. Voda je nese nahoru a dolu, pak se přichytí na skálu, hluboko pod vodou. Mají nejméně pohybu.

Homeopatické léky: Conchiolinum (perlorodka), Pecten jacobeus (hřebenatka), Venus mercenaria (americký jedlý plž).

Tito lidé se zdržují stále doma a budou velmi plaší. Nevychází ven, jsou vevnitř. Nechtějí, aby se něco změnilo. Když je dáte na jiné místo, stanou se velmi nejistí. Nezměnitelní. Nechtějí jít ven do světa, jsou nejprimitivnější z měkkýšů. Nechce žádný pohyb. Přesunou se na jiné místo a přichytí se. Jsou v periodě uhlíku, ve stavu Lithia – bezpečí. Jsou to dobré léky pro děti, které nechtějí ven, nechtějí se setkat s kamarády. Největší jejich strach je ze zlodějů – někdo prolomí jejich schránku a vejde dovnitř. Proto se budou chovat jako Arsenicum album – budou kontrolovat zámky, jestli je vše zavřené. Největší strachy jsou ze zničení ulity, poranění citlivých částí těla, rozmačkáním nebo rozdrcením. Pasivní reakce je nepohyblivost. Lastura má problém být otevřená a uzavřená. Ústřice mají konflikt mezi tím, jestli mají být ve schránce nebo být připoutáni k zemi. Rajan Sankaran říká ve své knize Přežití - měkkýšů: "Primární snahou přežití nedospělých volně plovoucích ústřic je najít vhodné místo k ukotvení, upevnění, usazení nebo k připojení. Primární obranný mechanismus ústřice je uzavřít se pevně na místě, ke kterému je upevněn a přitmelen. Ústřice je nejvíce nehybná všech mlžů. "

Gastropoda – Snails (plži)
Břichonožci – hlemýždi, plzáci, slimáci, páskovky, plovatky, okružáci, křídlatci, zavinutci, tritonky, ušně, ostranky, vrtulky, nachovci, kotouči, sudanky. (Gastropods – žaludek a noha), chodí po žaludku. Patří sem 60 - 70% měkkýšů (40 000 – 150 000 druhů). Jejich vývoj vedl k vzniku plicního vaku a vaječných obalů, tyto získané znaky jim umožnily úspěšné osídlení souše.

Homeopatické léky: Cypraea eglantina (zavinutec penízkový), Helix tosta (hlemýžď), Murex purpurea, Cepaea hortensis (páskovka keřová), Cratena peregrina, Helix pomatia (hlemýžď zahradní), Patella vulgata (přílipka misková), Tectus denetatus (kotouč zubatý).

Druhá skupina měkkýšů, mají jen jednu stranu ulity, mají více aktivity, nejsou tolik pasivní. 1. skupina byla jen připevněné na jednom místě. Plži se pohybují, pro ně je důležité téma toho, nakolik jsou vevnitř a nakolik venku, Potřebují vlhké prostředí. Venku jsou přitahováni světlem, jsou zranitelnější. Stahují se do ulity a udržují si odstup od druhých lidí. Vevnitř je bezpečnější místo pro život, líbí se jim bezpečí, ale pak nemají radost ze života, žijí v temnotě, cítí se jako zamrznutý jako kámen. Proto vyjde ven, může tam lépe dýchat, svobodněji se cítí, ale je tam více nebezpečí. Ani jedna možnost není dobrá. Témata o tom, že se nemůže dostat na nepřístupná místa, něco je nedosažitelné, je jen částečně pohyblivý. Mívají pocity odepření a odmítnutí.

Cephalopoda – Cephalopods (Hlavonožci)
Hlavonožci – sépie, kalmaři, loděnka, chobotnice, krakatice (786 druhů, všechny jsou mořské). Mají rudimentální schránku, scvrknutou. Nautilus, Sépie má kost vevnitř, chobotnice nemá žádnou schránku. Mají nedostatek jakékoliv ochrany, proto se musí schovat, uzavřít nebo utéct. Každé zvíře má svůj mechanizmus přežití. Hýbou se pomocí hlavy, velmi rychlý pohyb, jsou velmi rychlý, to je způsob jejich přežití. Jsou velmi zranitelní, proto kamufláž, mají mechanizmus maskování, nikdo je neuvidí. Vývojem došlo k dalekosáhlému zdokonalení nervové soustavy a smyslů. Vznikl také chrupavčitý oporný systém a dokonalá stavba těla zdokonalila jejich pohyb. Sépie má důležitý symptom, že jí pohyb zlepšuje. Důležitá je aktivita a kamufláž.

Homeopatické léky: Loligio vulgaris (oliheň), Nautilus spec., Octopus vulgaris (chobotnice obecná), Eledone cirrhosa (chobotnice kadeřavá), Onychotheutis banksii (kalmar), Sepia officinalis (sépie obecná).

Hlavní symptomy mysli kmene Mollusca

aktivita, pasivita
dav, zhoršení v
hanba, ponížení zhoršuje
hypochondrie
hluk, zhoršuje
chyby, dělá
láska, onemocnění ze zklamání
lhostejnost, apatie
neklid, nervozita
nerozhodnost
magnetizován, chce být
meditace, zhoršuje
mlčenlivý, skoupý na slovo
nadšení
nálada, proměnlivá
nesouhlas, sklon k
očekávání, onemocnění, z
oči, zavřené, zhoršují
oči, otevřené, zlepšují
odcizení, odloučení, odtažitost
otupělost
otřesné věci, smutné příběhy, zhoršují
ovlivnitelný, vnímavý
paměť, ztráta
pláč, plačtivá nálada
plachost
pocit opuštění, osamocení
poddajný, ovlivnitelný
přecitlivělost
přecitlivělost na všechny vnější vjemy
rozrušení, vzrušení, onemocnění, z
smrt, touha po
smrt, předtucha
smutek
společnost, odpor ke společnosti
soustředění, obtížné
trhnutí, škubnutí
světlo, zhoršuje
vzduch, zlepšuje
utrpení, ponížení, zhoršuje
úzkost
zapomnětlivost
zármutek, onemocnění, z
zděšení, vystrašení, úlek zhoršuje
zmatení mysli
zklamání, onemocnění, z

Bludy
části těla, krátké, prodloužené jsou
divné, všechno je
fantomy, vidí
oddělený od světa, že je
opuštěný, že je
otrávený, že je
sám, že je
smrt, o
šílený, stane se
vznášení, levitace, o

Sny - zmatené

Strachy
zlo, z
stane se něco
stane se něco strašného, zlého
šílenství, z
úzká místa, z

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Měkkýši
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mäkkýše
http://www.interhomeopathy.org/my-heart-is-broken-a-case-of-oyster
Massimo Mangialavori, Setrvávají v bezpečném prostředí: Léky z moře
Rajan Sankaran, Sankaranovo schéma (edice 2007)
přednáška Maheshe Gandhiho Bratislava 2014
Complete Dynamics – Practitioner edition
volný překlad ©ˆ 2014 vilcakul

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu dr. Rajan Sankaran
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma dr. Rajan Sankaran:
Úvod do systematizace rostlinných léků podle Rajana Sankarana

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 3.66
Účastníků: 3

Velmi dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Měkkýši (Mollusca) v homeopatii" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net