TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11777110
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Olea europaea (Olivovník)[ 0 komentářů - 62 čtenářů ]
· Polycytémie vera[ 0 komentářů - 129 čtenářů ]
· Homeopatie a neštovice (doplněno)[ 0 komentářů - 302 čtenářů ]
· Homeopatická 1. pomoc[ 0 komentářů - 493 čtenářů ]
· Carboneum oxygenisatum (Carbn-o) [ 0 komentářů - 323 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Hmyz v homeopatii
Publikováno: Pátek, 27.02. 2015 - 22:08:38 Od: vilcakul

Homeopatická Materie medika

Hmyz (Insecta) je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď a zadeček). Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, většinou mají složené oči, tykadla a jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat. Jedná se o nejrůznorodější skupinu živočichů na světě, která zahrnuje více než milión popsaných druhů. Hmyz představuje více než polovinu všech známých žijících organismů. Počet existujících druhů se odhaduje na 6–10 miliónů a je možné že představují více než 90% všech živých forem na Zemi. Hmyz můžeme nalézt téměř v každém prostředí naší planety, i když například jen ve velmi malém množství obývá oceány, kde mají převahu korýši. Nové druhy se objevují převážně v tropických oblastech, ve kterých hmyz dosáhl největší rozmanitosti, ale nové druhy se objevují např. i v Evropě.

HMYZ V HOMEOPATII

Hmyz patří do živočišné říše, proto zde uvidíme aspekty zvířecí říše, které jsou společná pro všechny léky této říše:

Hlavní problém je pociťován: „Kdo má na mě vliv?“ „On mi ubližuje!“ „On je problémem!“ „Musím nad nim zvítězit!“

KLÍČOVÁ TÉMATA ZVÍŘECÍ ŘÍŠE

Přežití
Každý problém prožívají jako zápas o přežití. Jsem slabší nebo silnější než ostatní. Jiná osoba je zdrojem problému, nebo něco stojící mimo mně. Reakce je: Cítím se slabým nebo silným. Musím se podřídit nebo zvítězit.

Soutěž, konkurence
Já kontra on. Je lepší než já. Kdo z koho. Soutěživost. Sarkasmus. Neberou mě v potaz, jsem pro ně vzduch. Může to být osoba, která nám nevěnuje žádnou pozornost, i když po její pozornosti toužíme. Reakce: Cítím se lepším nebo horším. Kdo z koho vyhraje.

Dominance, hierarchie
Důležitým tématem zvířecí říše je téma nadřazenosti a podřazenosti. Někdo je vysoko a druhý je nízko. Někdo je silnější, někdo je slabší. Já versus ostatní. Dominantní a submisivní. Někdo se dívá na ně seshora. Někdo je nad nimi. Někdo jim dominuje a oni se musí přizpůsobovat.

Oběť a agresor
Oběť kontra útočník. Útočníkem se stává každý, kdo překročí hranice jeho teritoria. Pozornost bude zaměřena na osobu považovanou za útočníka, oběť. Myslí si o ní, že je silnější nebo větší. Pronásledující a stíhaný. Konflikt. Predátor a kořist.

Využívání, zneužívání
Mají pocit toho, že je druzí jen využívají nebo doslova zneužívají. Vnitřní rozdělení osobnosti. Rozpor vůle. Mají pocit otroka. Nežije svůj život podle svého přání, ale podle přání někoho jiného.

Sexualita, atraktivita
Sexualita a přitažlivost je důležitá pro zachování rodu a další rozmnožování.

Útok a obrana
Jelikož každé překročení hranice jeho teritoria považuje za útok, bude se každému útoku vehementně bránit.

Násilí
Problémem těchto pacientů je to, že často není jejich obrana přiměřená útoku, který může být jen drobná poznámka nebo kritika na jejich osobu. Pacient může být násilný nebo se musí silně kontrolovat, aby násilný nebyl.

Většina pacientů potřebující hmyzí lék bude popisovat prožitek bolestí jako mučivý, bolestivý, krutý až nelidský. Často od těchto pacientů uslyšíte i to, že se k nim někdo nechová lidsky, jako člověk. Všiml jsem si, že je to velké téma lidí, potřebující lék ze zvířecí říše.

Hmyz má krátké trvání životního cyklu. Je stále zaměstnaný, nedokáže existovat tak, aby něco nedělal. Náhlost, prudkost. Neklid; hyperaktivita. Rychlá chůze, velká rychlost. Teritorium je vyhrazené, chráněné. Soustřeďují se především na základní potřeby: potrava, sexualita a reprodukce.

VJEMY HMYZU

Pálení, teplo, horkost. Bodání. Píchání. Kousání. Štípání. Střídání. Pekelné bolesti. Prožívají peklo.

HOMEOPATICKÁ TÉMATA HMYZU

Pracovitý, zaměstnaný, hyperaktivita, neklid, zvýšená činorodost, pospíchá, musí utíkat
Jsou velmi ambiciózní. Činnost hmyzu je rychlá a uspěchaná. Přežití hmyzu závisí na jeho aktivitě, sexualitě a schopnosti zaútočit náhle a velmi prudce. Úspěch v práci je prostředkem na určování své hodnoty. Je to pro ně nejdůležitější seberealizace, sebeuspokojení, něčeho dosáhnout, být lepší než druzí, tehdy budou mít nějakou hodnotu. Mohou rádi uklízet a vykonávat domácí práce. Touží po aktivitě a pohybu. Neustálá, intenzivní činnost: musí v krátkém čase hodně dokázat. Neustálá potřeba změny. Dokážou být velmi kreativní. Druhým pólem tohoto stavu může být vyčerpanost až syndrom chronické únavy. Výsledkem tohoto stavu může být lenost a ztráta motivace. Na druhé straně může být aktivita chaotická a neproduktivní.

Společenská aktivita, spolupráce, družnost
Organizovanost. Hmyz dokáže být velmi společenský, jednotlivec se dokáže podřídit zájmu komunity, celé společnosti. Dokáže obětovat pro dobro společnosti své individuální cíle a potřeby. Proto u nich často vzniká konflikt mezi tím: být individuální nebo se přizpůsobovat požadavkům ostatních. Často se tito lidé nechají využívat až zneužívat, aby naplnily očekávání druhých lidí.

Transformace, metamorfóza
Metamorfóza znamená přeměnu, přetvoření se v něco úplně jiného než předtím. U hmyzu je daná nepřímým vývojem organizmu přes larvální stádium. Člověk získává svým vývojem novou úroveň bytí, chce se stále zdokonalovat, aby byl lepším. Bude o svém vývoji mluvit ve stádiích nebo po úrovních. Chtějí být něčím jiným, lepším, musí se proto transformovat a rozvíjet.

Schopnost létat, únik
Mají jako jediní z členovců danou schopnost letu. Pacienti budou fascinováni modrou oblohou a budou se dívat při konzultaci nahoru, jakoby do výšky. S touto schopností je spojen pocit a touha po svobodě, volnosti. Tato schopnost jim dává i možnost uniknout z nebezpečí, ohrožení života. Opakem bude pocit chycení do pasti, pocit v pasti. Pocit tíhy, omezení, něčeho co jim brání v pohybu. Intenzivní tempo a rychlost.

Materializmus
Velmi jim záleží na materiálním zajištění jejich rodiny. Mohou toužit po materiálním zabezpečení a mohou se stát otroky peněz. Touží po cenných věcech. Mají strach z chudoby a hlavně ze ztráty materiálních statků. Mohou kvůli tomu kontrolovat věci a prověřovat denně vícekrát zabezpečení svých materiálních hodnot. Na druhé straně mohou ztratit úplný zájem o bohatství a materiální statky. Další možností je neobvyklé rozhazování peněz a kupování zbytečných věcí do domácnosti.

Vzhled
Velmi jim záleží na jejich vzhledu, hlavně na vlasech. Chtějí, aby je druzí viděli pozitivně, aby měli na ně dobrý názor. Touží po krásných věcech, špercích, šatech. Oblékají se do kvalitních, pěkných, barevných, zářivých a lesklých šatů. Mohou nosit šaty s proužky nebo tečkami. Rádi se vícekrát za den převlékají, nebo někoho, něco napodobují, rádi používají masky. Mají rádi pěkné účesy. Patologie většinou postihuje jejich korunu (vlasy).

Dualita
Střídání dvou protikladných postojů, které jsou jinak neslučitelné. Tyto stavy se mohou střídat nebo existovat současně, ale jsou v rozporu. Může se jednat i dva zcela protikladné pocity, které se mohou střídat nebo se objevovat zároveň. Pacienti potřebující hmyzí lék mohou trpět dualitou, jedná se o např. konflikt mezi materialismem a spiritualismem, vědou a duchovnem, sexuální identitou mezi mužem a ženou. Tyto stavy mohou způsobovat vnitřní rozpor, konflikty a střídání nálad. Tato dualita může způsobovat zmatenost mysli, zapomnětlivost. Může dělat chyby v řeči a psaní.

Sexuální aktivita
Život hmyzu je krátký, takže se musí rychle reprodukovat a proto musí být hodně sexuálně aktivní. Mají málo emocí. Málo hlubších vztahů, sympatií, náklonnosti. Základní sexualita. Významným rysem bude jejich sexuální přitažlivost, proto jim bude i velmi záležet na jejich vzhledu. Mohou být velmi promiskuitní, mají neodkladný, naléhavý impuls k pohlavnímu styku. Vysoké libido, erotické sny, sexuální perverze. Nestydatost. Kombinace vysoké sexuality a pocitu hanby, něčeho špinavého.

Vzrušení, rozrušení, podráždění, násilný hněv
Mají pocit zasahování do svého prostoru. Nechtějí blízký kontakt. Jsou přecitlivý na své okolí a okolní vjemy. Nabuzené smysly. Podrážděnost, vztek, neklid. Lehce se rozzlobí nebo má pocit, že jeho přítomnost dráždí druhé. Mají pocit, že jim všechno vadí. Mohou mít násilný vztek s impulsem zabít. Boj a pózování. Náhlá a prudká agresivita. Prudké záchvaty zuřivosti s nutkáním zabít. Cítí se uraženi, poníženi. Destruktivita. Věci je otravují. Násilí, drzost, uštěpačnost, sarkasmus.

Špinavý, nečistota a pocit hanby
Mají tyto pocity, protože si to lidé myslí o hmyzu. Svoji mánií k hygieně se mohou podobat na léky jako je Arsenicum album a Syphilinum. Snaží se udržovat čistotu, mohou se často umývat, sprchovat nebo koupat. Mají pocit znechucení ze špíny a humusu. Mohou mít pocity špinavosti, nízkosti, bezcennosti a hanby. Mají pocit, že jimi druzí opovrhují. Mohou rádi uklízet a vykonávat domácí práce. Zaujímají se o čistotu planety/ekologické problémy.

Myšlenky se toulají, hromadí se v mysli, tvoří neustálý rychlý tok
Jak je zaměstnaný fyzicky, tak je i v mysli. Má hodně nápadů, které by chtěl realizovat (příliv myšlenek).

Malý, bezmocný, zranitelný
Mají pocit, že jsou velmi malí a mohou snadno přijít k úrazu. Lidé hmyz bez problému zašlápnou, rozmáčknou nebo zabijí. Proto mají lidé potřebující tyto léky silný pocit ohrožení, které přichází zvenku. Většina hmyzu je potravou pro jiné zvířata. Pocit bezmocnosti, bezbrannosti. Mohou mít pocit, že je ostatní lidi nebo věci zraňují.

Hyperaktivita při hře
Můžeme u nich vidět velký temperament, vášnivost. Mají rádi hudbu a tanec. Mohou být velmi soutěživý, žárlivý. Chtějí být nejlepšími, prvními. Zároveň mohou být bez emocí, zůstanou chladní.

Barvy, světlo
Tito lidé jsou přitahováni velmi jasnými barvami. Dalším aspektem je světlo, které hmyz velmi přitahuje, dokonce až tak, že je jejich zkázou. Můžeme to považovat za fascinaci světlem, což by symbolicky mohlo znamenat duchovní cestu. Hledání světla je spojeno s duchovní cestou a osvícením. Témata měsíčního a slunečního světla. Fascinace velkými světelnými zdroji.

STRACHY HMYZU

Strach z vody. Hydrofobie.
Zhoršení stavu vodou, vlhkem, promočením. Zhoršení lesklými povrchy (zrcadly).

Strach ze smrti, z násilí, z udušení
Smrt je náhlá. Strach ze smrti, zvláště dušení nebo násilné smrti. Má zkušenost s násilím a rychlou smrtí. Pacienti mluví o zabití nějakou rychlou metodou. Žádná krutost, žádné schovávání se, žádná lest. Jenom vzít pušku a vystřelit. Žádné plánování jako u hadů. Otevřenost a jednoduchost. Náhlý, prudký útok anebo únik, záchrana.

Strach ze zranění, z napadení, z uvěznění, z kritiky
Strach, že ho napadnou nebo se cítí napaden. Sebemenší poznámku považuje za útok vůči jeho osobě. Kritiku proto nesnáší a snaží se jí vyhýbat.

Strach z rozmačkání, zadupání, zašlápnutí, rozdrcení, zahnání do kouta
Tento strach pramení z pocitu, že jsou malí a zranitelní. Mohou být kdykoliv zadupáni, zašlápnuti do země. Mají pocit křehkosti, jejich tělo může být kdykoliv rozdrceno. Mohou se dostat do situace bez východiska a může to pro ně mít fatální konec.

SNY HMYZU
Mají většinou sny o násilí; že na ně útočí. Často mají sny o práci. Sny o mimozemšťanech, UFO, robotech.

FYZICKÝ STAV HMYZU

Mohou být velmi neklidní. Mají velkou chuť do jídla, mají rádi většinu jídel, ale zbožňují sacharidy. Často jsou horkokrevní. Bolesti jsou pálivé, píchavé, bodavé, štípavé jako od trnu. Bolesti se zhoršují horkem, lepší chladem a čerstvým vzduchem. Touží po čerstvém vzduchu a chladu. Časté potíže s močovým systémem: pocity pálení, podráždění, zápaly a časté nucení na močení. Podráždění a vzrušení v oblasti genitálií. Otok hrdla, sevření. Chraptivost a ztráta hlasu. Alopecie, plešatost. Averze k tekutinám a zhoršení po tekutinách. Na kůži cítí hlavně svědění a mají pocit, že jim něco leze po kůži. Pocit že se ti malý tvorové snaží nahlodat jejich kůži.

Gestikulace: Lidé potřebující hmyzí lék považují své ruce za univerzální nástroj, proto v jejich gestikulaci uvidíme používání ruky podobné nástroji: gesto pinzety, kleští nebo klíče. Je dáno i tím, že tito lidé jsou velmi pracovití a nebojí se pracovat manuálně.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA

Ptáci – společenskost, sexualita, pocit uvěznění, velká chuť k jídlu, létání, konflikt mezi zájmem společnosti a zájmem jednotlivce. Sny o ptácích.
Minerály (perioda železa) – velké téma práce, pedantnost, neemotivnost, organizovanost, náročnost, perfekcionismus, minerální přístup k věcem.
Asteraceae (Compositae) – pocit zranění, Arnika bude patřit mezi oblíbené léky pacientů potřebující hmyzí lék.
Drogové léky – pocit hmyzu lezoucího po kůži, únik nebo úlet z reality. Pocity vznášení a létání. Nutkání si často umývat ruce.
Pavouci – strach z pavouků, ambicióznost, prudké výbuchy vzteku, vnitřní neklid, vysoká sexuální energie, tunelové vidění.
Masožravé rostliny – pocit chycení v pasti, uvěznění. Téma pronásledování. Bodání. Pocit dušení. Kousání, hryzání.
Tuberkulózní miasma – touha po změně, neklid.

Přísloví hmyzu:
Bez práce nejsou koláče. Komu se nelení, tomu se zelení. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Pilný jako včelička. Mravenčí práce.

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
http://healthyhomeopathy.com/articles/the-fascinating-world-of-insect-remedies/
http://www.interhomeopathy.org/comparing-insect-remedy-and-spider-remedy-themes
seminář dr. Jonathan Hardy, Bratislava 2015
Rajan Sankaran, Sankaranovo schéma (edice 2007)
Jenny Jones, Insect Remedies and one spider
seminář dr. Ashok a dr. Preeti Borkar, Budapešť 3. - 4. 10. 2009
seminář dr. Ashok a dr. Preeti Borkar, Budapešť 10. - 11. 10. 2009
volný překlad © 2015 vilcakul

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Homeopatická Materie medika
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma Homeopatická Materie medika:
Emancipace a homeopatická typologie žen

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 4.2
Účastníků: 5

Velmi dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Hmyz v homeopatii" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2022 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net