TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415072
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 134 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Rostliny v homeopatii - periodický systém rostlin I.
Publikováno: Neděle, 24.05. 2015 - 22:45:20 Od: vilcakul

dr. Jan Scholten

Úvod

Teorie rostlin je klasifikací rostlinné říše, jak je vysvětlena v mé knize „Obdivuhodné rostliny". Teorie rostlin je určena pro rostlinnou říši podobně jako teorie prvků pro minerální říši: je to klasifikace všech jejich členů. Může to být jako srovnání s mapou oblasti, v oblasti prozatímní rostlinné říše. S mapou je navigace v rostlinné říši jednodušší. Ta pomáhá člověku pochopit léčebné prostředky a jejich srovnání s jinými prostředky. S touto mapou lze procházet rostlinnou říši.

Teorie prvků periodické tabulky

Abychom pochopili teorii rostlin, musíme být obeznámeni s teorií prvků, s jejími periodami a stádii. Teorie prvků popisuje prvky podle jejich místa v periodické soustavě: jejich řady a sloupce. Řady (periody), popisují jejich témata, oblast, kde je problém. Perioda křemíků se například týká problémů spojené se vztahy a obsahuje většinu z hlavních "vztahových prvků": Silicea, Phosphorus, Sulphur a Chlór. Sloupce (stádia) popisují, jak se někdo cítí v problému a hlavně toho, jak se s ním zachází, například s očekáváním nebo s důvěrou.

Teorie prvků je jednoduchá: každý prvek nebo atom má 2 aspekty, periodu a stádium. To lze snadno znázornit ve formě tabulky, ve dvourozměrném grafu. V případě solí se to stává o něco složitější, protože pak jsou tam 2 prvky, a tím jsou 2 řady a 2 stádia, ale i to může být reprezentováno v 2 rozměrné tabulce.

Teorie rostlin

Teorie rostlin je složitější než teorie prvků. Vzhledem k tomu, že periodická tabulka prvků může být reprezentována v dvourozměrném formátu (grafu), systém rostlin je složitější, protože vyžaduje více rozměrů. Využívá centrální pojmy teorie prvků, period a stádií, ale přidává i nové pojmy: fáze a subfáze (viz dále). Takže místo tohoto dvourozměrného grafu, znázorníme rostlinnou říši s něčím blíže k ní, stromem. Každá hlavní větev stromu představuje jednu z řady periodického systému, jako je perioda uhlíku (C) nebo perioda stříbra (AG) a je to číslováno odpovídajícím způsobem. Ke každému dalšímu větvení stromu je přiřazeno číslo, které odpovídá rodu rostliny. Máme tak šest po sobě jdoucích čísel reprezentující umístění rostlin v tomto systému.

Hlavní větve "stromu" odpovídají kmenům, jak to můžeme vidět níže.

Divize 1: dělení rostlinné říše na 7 kmenů nebo divizí, které odpovídají periodám periodické tabulky:

1. perioda vodíku (H): červené a hnědé řasy

2. perioda uhlíku (C): zelené řasy

3. perioda křemíku (SI): Bryophytae, mechy, játrovky, hlevíky

4. perioda železa (FE): Pteridophyta, rostliny se spory, jako jsou kapradiny a plavuně

5. perioda stříbra (AG): nahosemenné, jehličnany a cykasy

6. perioda zlata, Lanthanoidů (AU/LA): krytosemenné, kvetoucí rostliny

7. perioda uranu (U): houby

Většina rostlin, které používáme v homeopatii, jsou z kmene krytosemenných, kvetoucí rostlin, představovaných v tomto systému číslem 6. Toto první číslo je možné zanedbat ve většině případů. Rostliny v tomto kmeni představují nejnovější vývoj evoluce a jsou spojeny s naší dobou. Ostatní kmeny mohou být viděny jako zbytky z minulosti, z doby dinosaurů nebo ještě dřívější. Tyto rostliny jsou indikovány pouze ve zvláštních situacích.

Vezmeme-li příklad rostliny Tradescantia virginiana, z jednoho z případů popsaných v tomto čísle: její číslo je 633.46.13, první číslo je 6, to představuje kmen krytosemenné.

Divize 2: další větev stromů odpovídá rozdělení kmenů do tříd.

Třídy odpovídají periodám, jak je známe z periodické tabulky. Je to jako zjemnění témat. To může být chápáno jako fraktál, členění celku, které se opakuje v každé jeho částí. Není to postaveno jen na jedné periodě, ale na všech předchozích periodách. Například v čeledi Magnolianae jsou témata, jak z periody uhlíku (C) tak z periody vodíku (H). V čeledi Malvanae existují témata z periody vodíku (H), uhlíku (C), křemíku (SI), železa (FE) a stříbra (AG).

Rozdělení kmene v krytosemenných je následující:

1. perioda vodíku (H): Amborellanae

2. perioda uhlíku (C): Magnolianae

3. perioda křemíku (SI): Lilianae, jednoděložní

4. perioda železa (FE): Fabanae, Eurosids 1, včetně Proteales, Sabiales, Trochodendrales, Buxales, Gunnerales, Vitales

5. perioda stříbra (AG): Malvanae, Eurosids 2, včetně Saxifragales, Geraniales, Myrtales, Santalales

6. perioda zlata/Lanthanoidy (AU/LA): Asteranae

7. perioda uranu (U): žádní zástupci zatím

V našem příkladu je číslo Tradescantia virginiana 633.46.13. Druhé číslo 3 znamená, že je umístěná v třídě Lilianae a ta má v sobě témata prvních 3 period: periody vodíku, uhlíku a křemíku. Toto číslo je zásadní. To znamená, kde je hlavní problém, ve které periodě. Od dolní části stromu to ukazuje, na jaké úrovni, ve které periodě je problém. Jinak řečeno, tímto způsobem je možné vyloučit ostatní skupiny, třídy. Když problém pacienta nemá kvalitu Lanthanoidu, tak lze vyloučit Asteranae, když v případě není motiv periody stříbra, tak lze vyloučit Malvanae, a tak dále.

Divize 3: rozdělení tříd do podtříd.

Třídy jsou rozděleny do podtříd. Je to podobné rozdělení jako rozdělení kmenů do tříd, pomocí period jako diferenciace. Je to vyjádření toho, kde je v případě hlavní důraz, ve které periodě.

Čeleď Lilianae, například, může být rozdělena do následujících skupin:

3.1. křemík, vodík: rod Acoridae, Acorus calamus

3.2. křemík, uhlík: Aridae, rod Arum

3.3. křemík, křemík: Liliidae většina jednoděložních

Číslo léku Tradescantia virginiana je 633.46.13. Třetí číslo 3 znamená to, že v tomto případě má 3 perioda, perioda křemíku důraz. Jsou tam také témata periody uhlíku, jako jsou finanční starosti a zdravotní problémy, ale hlavní problém je ve vztazích a rodině.

Divize 4. dělení podtřídy do řádů přes fázi.

"Fáze" je nový koncept, ale také má spojení s periodickou soustavou prvků. Jednotlivé fáze odpovídají pořadí 8 sloupců z počátečních period periodické tabulky prvků, periody uhlíku křemíku. Zde vidíme průběh, vývoj v životě, což odpovídá tomu, jak je člověk umístěn v nějaké skupině. První fáze například odpovídá Lithiu a Natriu, kde je jedinec teprve na začátku vývoje, ve které ještě vůbec nepatří do skupiny. Fáze 4. je ve středu, odpovídá uhlíku a křemíku, kde je jedinec pevně ve středu skupiny, jako v 10. stádiu periodické tabulky: je si vědom své vlastní pozice. Fáze 7. odpovídá fluoru a chloru, podobá se 17. stádiu: má pocit vytlačení ze skupiny. V teorii rostlin používáme pouze 7 fází podle osmi stádií periody uhlíku a křemíku; ale osmý sloupec odpovídá inertním plynům, které nejsou k nalezení v rostlinné říši, protože v rostlinné říši je vše o růstu a reaktivitě, nemá stav odpovídající "inertnímu" stavu.

Rozdělení podtřídy Lilianae do fází je následující:

1. fáze - Alismatales

2. fáze - Disocoreales

3. fáze - Pandanales

4. fáze - Commelinales

5. fáze - Asparagales

6. fáze - Liliales

7. fáze - Orchidales

V našem příkladu je číslo Tradescantia virginiana je 633.46.13. 4. číslo 4., znamená to, že je ve fázi 4., což nás přivádí k řadu Commelinales. To znamená, že mají představu stability, loajality, že věci jsou pevné a měli by takhle zůstat. U Tradescantia se hlavní problém týká vztahů; mají pocit, že vztahy by měly zůstat stabilní. Většinou se cítí jako doma ve své rodině a jsou velmi loajální k ní.

Divize 5: dělení řádů do rodin se subfází.

"Subfáze" je také nový termín, znamená další rozdělení fází, stejně jako menší větve stromu. Stejně jako u fází máme 7 subfází, z nichž každá odpovídá rodině rostlin. Subfáze je dalším zjemněním fáze, ale na jiné úrovni. Zde se díváme na způsob, jakým někdo zažívá svou situaci v rámci skupiny, zatímco ve fázích, se podíváme na situaci samotnou. Například v případě Tradescantia virginiana je pacient ve skutečnosti velmi centrální v rodině a cítí, že vztah by měl být stabilní navždy (fáze 4.). Přesto její zkušeností (subfáze) situace je to, že se cítí využívaná a zneužívaná (633.46.13). 5 číslo je subfáze 6. - má kvalitu jako kyslík a síra, 16. stádium periodické tabulky, kde se člověk cítí využívaný, zneužívaný. Má pocit, že dává více, než dostává. Má pocit, že je napůl vynechán. Pacienti Tradescantia cítí využívání ve vztazích se svým manželem nebo přáteli.

Rozdělení Commelinales do subfází je následující:

1. subfáze - Cyperaceae

2. subfáze - Poaceae, trávy

3. subfáze - Dasypogonaceae

4. subfáze - Arecacea: palmy

5. subfáze - Zingiberales

6. subfáze - Commelinaceae

7. subfáze - Bromeliaceae

V Tradescantia to v sobě spojuje se základní fází 4. a se subfází 6. Fáze 4. znamená, že v podstatě mají pocit, že vztah či manželství by mělo jít dál, ale subfáze 6. znamená to, že cítí nerovnováhu ve vztahu a mají pocit, že jsou napůl ven z něj.

Mix fáze a subfáze, je smícháním kombinací, jak se pacient cítí v situacích a vůči skupině. To nám často dává způsob konfliktu. Fáze a subfáze může být obtížné od sebe rozlišit, o to více, protože v podstatě dávají stejné informace, i když odlišným způsobem. Rozdíl je v tom, že fáze je základní, což představuje to, jaká je situace nebo jaká by měla být, jako je například skutečnost, že je někdo vlastně hlavou rodiny. Fáze představují velmi centrální blud. Subfáze představují, jak se někdo cítí v situaci, jak to není to, co by to mělo být, například má pocit, že jsou "napůl ven z rodiny".

Divize 6. Rozdělení rodin do rodů a druhů prostřednictvím stádií.

Každá rodina může být rozdělena do 17 stádií, jako 18 stádií periodické tabulky (18. stádium odpovídá inertním plynům, není použitelné v teorii rostlin). Rozlišování stádií mezi rody rodiny jsou jako listy na stromě. Je to podobné s rozlišováním rodin s miasmaty, ale je to přesnější, protože nás vede přímo k určitému léku.

Některé rodiny mají jen málo stádií, 7 nebo dokonce jen 1. Například Acorales má pouze jeden rod Acorus.

Číslo Tradescantia virginiana je 633.46.13. Šesté číslo je tu 13., znamená to, že Tradescantia je v stádiu 13. To představuje skutečnost, že cítí hořkost a vztek, ale nemohou vyjádřit svůj hněv a musí ho napůl zadržet. Tradescantia se cítí využitá v manželství nebo jiném vztahu, a chtěla by odejít, ale přesto cítí velmi oddaná a loajální. Zároveň, nemohou vyjádřit svůj hněv a musí ho zadržovat v sobě.

Vývoj

Teorie rostlin je založena na klasifikaci Apg3. Tato klasifikace je nejnovější vývojem v klasifikaci rostlinné říše, většinou založená na analýze DNA a je přijata většinou botaniků jako nejspolehlivější klasifikace. Klasifikace Apg3, i když, není fixní jako periodické tabulky. To že je ještě ve vývoji, můžeme vidět v tom, že se jedná o druhou aktualizaci třetího vydání.

Teorie rostlin je založena na klasifikaci Apg3, ale má některé odchylky od ní. Většinou jsou to menší odchylky a neporušují základní Apg3 klasifikaci, stejně jako rozdělení nebo spojení některých skupin. I když v některých případech byly některé skupiny posunuty a čas ukáže, co je jejich nejlepší umístění v tomto systému.

Pojmenování skupin je většinou stejné jako v klasifikaci Apg3, zejména s rodinami a řády. Vyšší skupiny jako třídy a podtřídy jako takové nejsou uvedeny v klasifikaci Apg3.

Zdroje:
http://www.interhomeopathy.org/plant-theory
přednáška Jana Scholtena Bratislava 2013
přednáška Jana Scholtena Bratislava 2015

volný překlad © vilcakul 2015

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu dr. Jan Scholten
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma dr. Jan Scholten:
Lantanoidy II.

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 4.2
Účastníků: 5

Velmi dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Rostliny v homeopatii - periodický systém rostlin I." | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net