TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11399689
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 66 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 88 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 112 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 73 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 211 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Vzácné plyny v homeopatii
Publikováno: Pondělí, 07.11. 2016 - 22:34:45 Od: vilcakul

Homeopatická Materie medika

Vzácné plyny (neboli ušlechtilé plyny) jsou členy 18. skupiny periodické tabulky. Mezi vzácné plyny patří helium, neon, argon, krypton, xenon a radon. Někdy se k nim připojuje ještě ununoctium, které patří do stejné skupiny, ale jeho vlastnosti zatím nejsou známy.

Tyto prvky jsou velmi málo reaktivní, ale nejsou zcela netečné, takže označení netečné či inertní plyny je nepřesné. Příčinou nízké reaktivity a dalších specifických chemických vlastností je dokonalé zaplnění vnější elektronové slupky, protože atom se zaplněným valenčním orbitalem jen velmi těžko přijímá či ztrácí vazebný elektron.

Objevitelem většiny ušlechtilých plynů byl britský chemik William Ramsay.

Všechny jsou plynné látky, bez barvy a zápachu. Velmi dlouho se předpokládalo, že se nezúčastňují žádných chemických reakcí. V šedesátých letech minulého století se však podařilo vytvořit některé sloučeniny např. fluorid kryptonu, xenonu a radonu. Chemická reaktivita těchto plynů je přesto velmi malá, protože mají zcela zaplněné valenční orbitaly s2p6 (helium pouze s2). V souvislosti s tím mají také velmi vysokou ionizační energii. Všechny se vyskytují v podobě jednoatomových částic. Mají nízké teploty tání a varu (helium dokonce za normálního tlaku nelze převést do tuhého stavu).

Všechny vzácné plyny se vyskytují ve vzduchu. Nejrozšířenější je argon, který tvoří přibližně 0,93 objemových % zemské atmosféry. Kromě vzduchu se zejména helium vyskytuje v zemním plynu (až 25 %). Helium je druhým nejrozšířenějším prvkem vesmíru a jako takové se vyskytuje ve všech hvězdách. Radon v přírodě vzniká radioaktivním rozpadem radia, které je součástí hornin. Z těchto hornin se poté radon postupně uvolňuje, což může být problém pro obyvatele dané lokality, z hlediska zvýšeného množství radioaktivity.

Neon, argon, krypton, xenon jsou získávány frakční destilací ze vzduchu. Helium se vyrábí oddělením od zemního plynu, radon je získáván z produktu radioaktivního rozpadu (radnaté soli). Tržní ceny vzácných plynů jsou ovlivněny jejich přirozeným výskytem v přírodě. Argon je nejlevnější a xenon nejdražší.

Všechny vzácné plyny, kromě radonu, se využívají v osvětlovací technice jako výplň výbojek. Helium se kromě toho také využívá při plnění balónů, balónků, vzducholodí a dalších nafukovacích předmětů - je lehčí než vzduch a na rozdíl od vodíku není výbušné. Dále se helium využívá v analytické chemii jako nosič v plynové chromatografii, dále při hmotnostní spektrometrii a při rentgenové fluorescenci. Kapalné helium se využívá při NMR (nukleárně magnetická rezonance). Navíc mimořádně nízká teplota varu předurčuje kapalné helium jako jedno ze základních médií pro kryogenní techniky, především pro výzkum i praktické využití supravodivosti a supratekutosti různých materiálů. Díky inertnosti se dají vzácné plyny použít jako inertní atmosféra - zejména argon ve směsi s dusíkem. Vzácné plyny se používají k hašení, zejména ve stabilních hasicích zařízeních.

Fyzikální témata vzácných plynů:

ušlechtilost, vzácnost
stabilita, inertnost
malá reaktivnost
plynatost
vzduch
světlo
bezbarvý/barevný
inertní atmosféra
záporná hodnota
narkotické účinky
super vedení

Vzácné plyny v homeopatii

Tyto homeopatické léky byly zavedeny do homeopatické praxe jen před několika lety. Dlouhou dobu se mělo za to, že nemohou být užitečné jako homeopatické léky, protože jsou inertní a neslučují se s dalšími prvky. Pak přišel Jan Scholten se svou prací s periodickou tabulkou, při níž si uvědomil, že právě žádná reaktivita těchto prvků je jejich klíčovou charakteristikou. Tyto léky se nachází 18. stádiu, to je poslední fáze periodické tabulky, což znamená, že jsou ve stavu klidu a odpočinku, kde se nepotřebují s ničí slučovat, protože se cítí kompletní. Jsou obráceni do sebe a mají malou potřebu komunikace, proto mohou být vhodnými léky pro autistické stavy.

Vzácné plyny se často používají do osvětlovacích těles, mohli bychom je nazvat „léky osvícení“, kdy jsou lidé úplně sami sebou a nepotřebují nikoho jiného. Ale jako lidi jsou tito pacienti sociální bytostmi, tudíž potřebují lidskou interakci a dobrý předpis těchto léků může někoho přenést z vrcholu hory do kostrbatého pozemského života, do testovacího místa pro opravdové osvícení.

V dnešní době máme už více informací o těchto lécích, přesto se s nimi velmi málo setkáváme v naší praxi, protože tito pacienti mají tendenci, si nechávat věci pro sebe a nevyhledávají homeopatickou léčbu. Nebo je naším problémem to, že ještě nemáme dost zkušeností na odhalení těchto stavů. Mohou vyplout do nereálných sfér, nemají žádné vazby, mohou se cítit zmateni.

18. stadium
Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon
Konec všech stadií. Chtějí odejít, stáhnout se. Autismus, kóma, katatonie, mrtvolný stav, meditace, dovolená. V tom klidu jsou schopni se vypořádat se vším. Oprostí se od minulosti, budoucnosti. Cítí se isolováni, odříznuti. Kukla je vězení. Období mezi 2 periodami, chvíle, kdy se odpočívá, klid, bez aktivity, potřebují si oddechnout. Touha stáhnout se na tiché místo.

Transformace - chrání se před vnějším světem, naleznou sami sebe, rozmyslí si, co budou dělat dále. Přes meditaci mohou transcendovat do nového cyklu. Svobodný, bez závazků, bez vazeb, osvobodili se od všech závazků, jsou jako svobodný ptáček. Zmatenost, lehká dezorientovanost. „Non“, „in“. Neexistence, popření, odmítnutí. Pocit vznášení se. Nevolnost. Nereagují s jinými, těžce navazují vazby. Pocit že se musí uvolnit, ale je to pro ně velmi těžké. Už vše opustili, absolutní svoboda. Nelpění.

Když si představíme periodickou tabulku jako spirálu vývoje člověka, tak 18. stádium je bodem zvratu, kdy končí témata a výzvy dané periody. Proto uvidíme v těchto případech témata a výzvy obou period. Poslední stádium je hranicí, mostem z jedné periody do druhé a problémem vzácných plynů bude ten přechod do témat a výzev nové periody. Jejich smyslem je zlikvidovat témata a výzvy předešlé periody, aby vznikl prostor pro nové témata a výzvy, jako bylo potřeba úplného chaosu a destrukce, aby vznikly nové témata a výzvy nové periody. Všechny předcházející prvky dané periody bojují a řeší témata a výzvy dané periody celý život. Většinou je problémem neustálý stav nedostatku a nespokojenosti, protože těmto prvkům chybí něco k jejich kompletnosti, dokonalosti a harmonii. Vzácné plyny tento problém řešit nemusí, cítí se úplní, nezávislí, dokonalí, perfektní a vyrovnaní. Jsou celí a spokojení sami se sebou, existují ve stabilní, inertní a izolované slávě a nemají potřebu jakéhokoliv prvku. V tomto smyslu nemají zájem se podílet na chaotických hrách chemie a života. Jsou jak osvícené bytosti, které putují vesmírem, ale nikdy se nemíchají do všedních věcí. Pouze sedm prvků ze 118 dosáhlo tohoto vznešeného stavu osvícení. V těchto případech uvidíme vyvinutější způsob rozptýlení, ve smyslu rozšíření a ztráty struktury plynů.

Mysl:
Jsou ve fázi nečinnosti, vůbec se nehýbou. Jako by odmítali to, odkud přišli a i to, co do té doby dělali a s čím byli spojeni. Už nevědí jaké to bylo a ani to nechtějí vědět. Je to prostě pryč. Ale podobným způsobem odmítají i budoucnost. Dříve než něco začnou, chtějí mít klid a odpočinek. Mají velkou touhu utáhnout se do ústraní, na tiché místo, kde budou sami. Nechtějí se kontaktovat s druhými lidmi a vůbec necítí potřebu něco dělat. Jsou mimo reality, mimo těla, mimo společnosti. Oddělený, samostatný, izolovaný. Pozorují život okolo sebe, ale neúčastní se ho. Stav expanze, klidu a míru. Digitální vnímání světa. Kompenzovaný stav je stavem klidu, míru, harmonie, dokonalosti a vyrovnanosti. Dekompenzovaný stav je stavem chaosu, destrukce, zmatku, absurdity a rozštěpení. Bipolární stavy, na jedné straně mají úplný stav spokojenosti a na druhé straně pocit neštěstí z toho, že je všechno špatně. Pocit tlaku. Stav stáze a očekávání. Pacient má pocit skleněné stěny okolo sebe a neúčastní se na životě. Pocity opuštění, samoty a izolace. Mají pocit, že nikoho nepotřebují, ať už se jedná o cokoliv. Introspekce, pohled do sebe a velká snaha o zachování kontroly nad věcmi. Jsou zaměření na sebe, dovnitř sebe a směr ven jim blokuje stěna, kterou si sami postavili. Všechno nebo nic. Schopnost být všude nebo schopnost úniku, mají aspekt prázdnoty. Nespojený se svými pocity, když je mu špatně, tak si nepamatuje, kdy mu bylo dobře. A když je mu dobře, tak si nepamatuje, kdy mu bylo špatně. Odstup a nespojitost. Mají pocit své velkoleposti. Zdrženlivost, rezervovanost. Smutek. Zanedbání. Rozmarnost, vrtošivost. Antagonismus. Přecitlivělost na vnější vjemy, na hluk. Lhostejnost, apatie. Po ničem netouží. Bludy, iluze. Jasnovidnost, jasnozřivost. Nedostatek sebevědomí. Racionalizace, nedostatek emocí, deprese. Gestikulace. Pasivita.

Generálie:
Zhoršení vodorovnou nebo svislou polohou, myšlenka kříže. Malátnost, únava. Pocit lehkosti. Zhoršení při probuzení.Zhoršení lehem. Zhoršení stojem. Vstávání zhoršuje

Fyzické symptomy:
tinnitus, zvonění, šumění, hučení v uších
závratě
pocit plynu pod kůží
pocit plynu v ústech
nafukování, větry, říhání (plynatost)

Zdroje:
http://www.interhomeopathy.org/editorial-the-wondrous-world-of-the-noble-gases
http://www.interhomeopathy.org/the-noble-gases-the-starry-night-of-helium
http://hpathy.com/clinical-cases/a-case-of-argon/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzácné_plyny
seminář Douglase Browna, Bratislava 2016
Jan Scholten, Homeopatie a prvky
Complete Dynamics, Master edition

volný překlad © 2016 vilcakul

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Homeopatická Materie medika
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma Homeopatická Materie medika:
Emancipace a homeopatická typologie žen

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Vzácné plyny v homeopatii" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net