TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415061
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 134 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Ryby v homeopatii
Publikováno: Úterý, 31.10. 2017 - 21:45:02 Od: vilcakul

dr. Rajan Sankaran

Ryby (Osteichthyes), česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou (v některých případech je však kostra druhotně chrupavčitá) a skřelemi kryjícími žábry. V tradičních taxonomických systémech měly ryby postavení třídy, dnes jsou buď považovány za nadtřídu nebo pro svůj parafyletismus nejsou jako taxon užívány vůbec. Pokud by ryby obsahovaly všechny potomky posledního společného předka, zahrnovaly by i čtyřnožce včetně člověka (takto definovaná holofyletická skupina se nazývá Euteleostomi).

Mezi ryby patří dvě třídy obratlovců, nozdratí (Sarcopterygii) v parafyletickém smyslu a paprskoploutví (Actinopterygii). Zatímco paprskoploutví jsou monofyletický taxon, nozdratí (v tradičním smyslu) jsou taxon parafyletický, jelikož za potomky lalokoploutvých ryb jsou považováni obojživelníci a další třídy strunatců včetně savců (viz výše). Společná skupina nozdratých a parskoploutvých ryb je proto rovněž parafyletická.

Ryby jsou přizpůsobeny životu ve vodě, obývají sladké, brakické (smíšené) i slané vody, včetně extrémních biotopů, jako jsou sodné termální prameny, periodicky vysychající vody nebo vody podzemní. Některé druhy ryb jsou obojživelné a určitý čas tráví na souši. Počet recentních druhů kostnatých ryb se odhaduje na 24 000 – 30 000. Variabilita ryb je obrovská. Patří mezi ně druhy dravé, všežravé, býložravé i parazitické, druhy žijící samotářsky, v párech i ve statisícových hejnech. Nejmenší ryby patří mezi nejmenší obratlovce vůbec (8 mm v dospělosti), zatímco jiné dosahují více než 4 metry délky. Rekordně velikou rybou, nehledě na geologická období, byl nejspíš střednějurský rod Leedsichthys s délkou až přes 20 metrů. Ryby mají nezastupitelnou roli ve vodních ekosystémech a mají také velký význam ekonomický – jsou významnou lidskou potravou, ale i předmětem obchodu pro okrasné účely a akvaristiku.

Ryby v homeopatii

Dosud neexistují žádné studie o skupině ryb v homeopatii. Nicméně, existují charakteristiky, které mohou být použity na hejno ryb. Zde převládá skupinová identita v rozsahu, v němž jsou jednotlivé ryby skutečně souhrnnými částmi celku, a nemohou být viděny jako něco jiného než kolektiv. Jednoduše řečeno, pacient, který bude potřebovat takový lék, by nemyslel sám na sebe, nebo by se neoddělil od své rodiny, skupiny nebo společnosti. Pro ně by osobní přežití zcela záviselo na přežití skupiny.

Nejčasnější obratlovci byly primitivní ryby, které se během kambrianské periody vyvíjely z ještě primitivnějších tvorů s notochordy. Pojem ryba se používá k popisu jakéhokoliv tetrapodového zvířete s lebkou, která má po celý život žábry a jejichž končetiny jsou případně ve tvaru ploutví. Ryby jsou obecně chladnokrevné, dýchají pod vodou pod žábry, jsou pokryty šupinami a mají ploutve, které jim pomáhají snadno pohybovat vodou. Většina druhů žije buď ve sladké vodě, nebo v moři, zatímco některé druhy jsou schopné žít v obou biotopech, pohybovat se z jednoho prostředí do druhého v různých fázích svého životního cyklu. Tato skupina obsahuje největší počet obratlovců na planetě.

Ryby mají ve své pokožce specializované nervové buňky, které jim umožňují detekovat jemné elektrické proudy vznikající z jiných tvorů a objektů. Mají také "postranní čáru", která se skládá ze série orgánů v kanálu, který vychází z hlavy po stranách těla, což jim umožňuje detekovat vibrace a změny tlaků a proudů vody. Jinak mají obvyklé smysly zraku, sluchu, dotyku, chuti a vůni, ačkoli se liší od těch, které se vyvinuly v pozemských tvorech. Být obklopen vodou, vliv vibrací je velmi důležitý. Zatímco sladkovodní ryby mají často dobrý zrak, ty, které žijí v temných hlubinách oceánů nebo bahnité vody, se spoléhají jen na vidění, přičemž některé druhy jsou zcela bez očí.

Ryby obecně nenesou žádnou zodpovědnost za své potomky kromě vypouštění vajíček nebo spermií. Dravé ryby jsou často jedinečnými lovci, ačkoli někdy loví spolu jako jeden tým, nicméně většina ryb plave zvlášť a někteří jsou zase mocné v hejnu. Hejno nebo malá rybka může být definována jako skupina cestující stejným směrem, orientovaná vnějším stimulem, například přítomností dravců nebo jiných ryb ve vodě. Obvykle se pohybují stejnou rychlostí a jsou od sebe vzdáleni během pohybu.

Klíčová témata zvířecí říše

Přežití
Každý problém prožívají jako zápas o přežití. Jsem slabší nebo silnější než ostatní. Jiná osoba je zdrojem problému, nebo něco stojící mimo mně. Reakce je: Cítím se slabým nebo silným. Musím se podřídit nebo zvítězit.

Soutěž, konkurence
Já kontra on. Je lepší než já. Kdo z koho. Soutěživost. Sarkasmus. Neberou mě v potaz, jsem pro ně vzduch. Může to být osoba, která nám nevěnuje žádnou pozornost, i když po její pozornosti toužíme. Reakce: Cítím se lepším nebo horším. Kdo z koho vyhraje.

Dominance, hierarchie
Důležitým tématem zvířecí říše je téma nadřazenosti a podřazenosti. Někdo je vysoko a druhý je nízko. Někdo je silnější, někdo je slabší. Já versus ostatní. Dominantní a submisivní. Někdo se dívá na ně seshora. Někdo je nad nimi. Někdo jim dominuje a oni se musí přizpůsobovat.

Oběť a agresor
Oběť kontra útočník. Útočníkem se stává každý, kdo překročí hranice jeho teritoria. Pozornost bude zaměřena na osobu považovanou za útočníka, oběť. Myslí si o ní, že je silnější nebo větší. Pronásledující a stíhaný. Konflikt. Predátor a kořist.

Využívání, zneužívání
Mají pocit toho, že je druzí jen využívají nebo doslova zneužívají. Vnitřní rozdělení osobnosti. Rozpor vůle. Mají pocit otroka. Nežije svůj život podle svého přání, ale podle přání někoho jiného.

Sexualita, atraktivita
Sexualita a přitažlivost je důležitá pro zachování rodu a další rozmnožování.

Útok a obrana
Jelikož každé překročení hranice jeho teritoria považuje za útok, bude se každému útoku vehementně bránit.

Násilí
Problémem těchto pacientů je to, že často není jejich obrana přiměřená útoku, který může být jen drobná poznámka nebo kritika na jejich osobu. Pacient může být násilný nebo se musí silně kontrolovat, aby násilný nebyl.

Základní pocity ryb

Tekutost, proudění, hladký pohyb
Podpora prostředí, plavání, vznášení se
Stagnace, žumpa
Restrikce, uvíznutí, zpomalení
Obstrukce, blok
Stáze, kaluž
Statický

Sladkovodní ryby - témata

Bublinky, čerstvý, rychle tekoucí
Hýbat se dopředu, pohyb
Obchází překážky, dostat se pod překážky
Neustálá změna
Kaluž, špinavý, zapáchající, starý
Čerstvá čistá voda, ledově studená, vytvoří si cestu
Bezproblémový, klidný, bez odporu
Nesmělý, plachý, má zábrany.
Častá slova: jsou to bublinky, čerstvý, rychle teče, mluví o vzduchu, kyslíku. Oživit, občerstvit, plyne, vzduchové bublinky, kamínky, čerstvý, svěží.

Mořské ryby - témata

Moře, příliv, příliv přichází a odchází, vlny
Hluboká, temná vody
Častá slova: mluví hodně o moři, přílivu, odlivu – přichází a odchází, vlny, hluboká temná voda, i ty slova všechny použije pacient potřebující lék z mořské ryby.

Více rybích slov – hýbat se dopředu, rychlost, překonat překážky, neustálá změna – pacient řekl změnit, ne změnit – chtěl to popřít. Ryby se neustále hýbou, jsou neustále v pohybu. Kaluž, špinavý, zapáchající, starý, čerstvě ledově studená, vytvořit cestu, bez problémů, klidný, odporu, nesmělý, plachý, zábrany.

Hlavní témata ryb

Upovídanost/ mlčenlivost.
Milují společnost. Závislost na vztazích.
Nemají rádi konflikty ve skupině.
Osamělost. Izolace.
Nejsou příliš komunikativní, ale cítí vibrace a energii druhých.
Udělat všechno a bude to v pořádku.
Cestování na dlouhé vzdálenosti. Stálý pohyb, pohybující se přes země, neví, kde je dům, má nucení ke změně místa, ale musí jít domů.
Směr. Orientace. Najít nebo ztratit směr. Je snadné najít směr a cestu domů.
Pomalý, "pomalu dolů, zamrzlost." Zamrznutá inteligence.
Plynulost, hladkost a pomalost v pohybech i řeči.
<=> Rychlý, energický, produktivní práce.
Ovládání.
Estetika: barva, zvuk, rytmus.
Citlivost: emocionální, taktilní.
Intuice. Předvídavost. Jasnozřivost. Nemyslí si, že stačí jen vědět.
Snímá jemné proudy v sentimentu ostatních lidí.
Textura. Stejně jako hladká.
Citlivost na elektromagnetická pole.
Musí se přesunout, potřeba pohybu. Skákání.
Strach z utonutí.
Pochopit a popsat tlak. Opakem je lehkost a vznášení se.
Světlo a viditelnost jsou důležité. Mají rádi třpytivé a zářivé věci. Průtok, jiskření, jiskry.
Koníčky: mysticismus, esoterika, tajné znalosti.
„Asistující profese.“
Spojení s elektřinou, elektronikou.

Generálie rybích léků

Pohyb - stagnace
- aktivita
- vytrvalost, asertivita - rozhodnost
- pracovní kapacita
- několik věcí najednou
- stimulanty

Zlepšení pohybem.
Silnice, cesta.
Doprava, všechny druhy snů o dopravě.
Má rád jízdu, autem, vlakem, na kole, hlavní věcí je silnice.
Opatrný při jízdě, musí dát přednost v jízdě (D. D. kočkovité šelmy).
Rychlost - není důležitá (D. D. ptáci, kočkovité šelmy).
- touha cestovat
- obavy: že se ztratí, že se nikam nedostane
- strach, že nenajde cestu

„Cesta po silnici. Je uklidňující. Proces řízení. Skvělé - lokálně rychlý. Pocit „že jsem naživu"
- Orientace

Stagnace. Nedostatek pohybu.

Lenost. Nechuť k podnikání. Úpadek. Vyčerpávání. Únava. „Já jsem tělo.“
Společnost.

Dům
- strach, z odloučení od domova
- nenašel dům, ztratil se
- hledání domu, koupě domu
- nostalgie po domě
- něco, co se děje v mé nepřítomnosti.

Čas
- Chvat. Spěch
- Ztráta vnímání času.

Nejsou u nich tak jasně vyjádřena zvířecí témata, jako u savců (soupeření, hierarchie, atd.), témata přežití - 2. periody. Vzor – péče, vyhýbání se péči.
- izolace
- separace
- osamělost
- symbolické akvárium
- Alzheimerova choroba
- autismus (?)

Otevřenost, se mimo tělo, je spojení s prostorem (voda, vodík).
Skupina rozhodování.
Synchronicita: bezpečnost, ne hierarchie.

Vzájemné vztahy
- konflikty
- komunikace
- příjemný personál
- cizinci
- dlouhotrvající známost, partnerské vztahy
- dynamika vývoje
- zamilování, náklonnost
- podpora, péče, důvěra v manželství
- stížnosti, reklamace, lhostejnost

Sexualita
- flirtování, namlouvání
- sexuální obtěžování, násilí
- homosexualita
- sebeuspokojení, masturbace
- lhostejnost

Děti
- těhotenství
- touha trávit čas s dětmi
- péči o dítě, vzdělání a zapojení do jejich záležitostí
- konflikty, zášť, je obtížné najít kontakt
- postižené děti
- mnoho dětí, mateřská škola, studenti, učitelé, zkoušky

Peníze
- prosperita, pocit
- snadný přístup k penězům, můžu si dovolit více
- nebuďte chamtiví, více než obvykle
- velké účty, peněženky

Pocity, zvýšená citlivost
- páchnoucí parfém
- silný zvuk v uších, zvuky se zdají být velmi hlasité, křik děti je nesnesitelný.
- nemají rádi hlučné hlasy, nezvyšují.
- hmat, asfalt po dešti - jsou z toho nadšení
- Barva: modrá, fialová, žlutá, zlatá, záře, odvodnění, transfúze, je fantasmagorie barev

Poruchy spánku, usínání. Nespavost. Ospalost.

Kruhy.
- koule, kopule
- archa
- trychtýř

Vojenská téma. 4. periody
- riskuje, vyhledává nebezpečí
- tanky, ponorky.
- výstřel.
- Bezpečnostní nástroje.
- stabilita. Vojenské struktury poskytují větší stabilitu a důvěru v budoucnu (podání konflikt a svoboda).

Nebezpečí
- „nejlepší obranou je útěk. To je nejvíce ospravedlnitelná věc. Nechci lézt do boje. Žralok - král hloubky, nemají žádnou ochranu, pouze k útoku ".
Ne jako kostnaté ryby. - nebezpečné?

Oblečení
Činné, činnost.
Lenost, nedostatek energie. Před webovou kamerou. Únava. Vyčerpávání.
Potraviny, potraviny

Voda
Miluje plavání, chce plavat. Potápění. Být na moři.
Zvyšování vodního toku zlepšuje fyzické i psychické příznaky.
Jako déšť a mlha. Zlepšení.
Drogy, stimulanty.
Přecitlivělost na změny počasí.

Lokalizace symptomů
Nos.
PMS.
Srdce.
Dýchání. Kyslík povýšený vzduch, nedýchá, dušnost.
Štítná žláza (jsou bez slinivky).
Nevolnost.
Závratě.

Ryby - slova, věty, výrazy
Jsem jako každý jiný.
Pro. Plave po řece.
Znají své místo a čas.
Chcete-li se vrátit do svého rodného místa.
Znát směr.
Znát místo cítit směr.
Nyní subtilní pocit.
Musí být na vodě.
Utopit se v problémech.
Půjde ke dnu.
Skupiny, hejna, školy.
Kyslík, dýchání.
Po filtraci, absorpce vzduchu.
Odšroubovat, hladká.
Jiskra.
Rychlost.
Krmit.
Cákání. Stříkání.
Sprej.
Příval. Klid.
Přetekl (jeho emocionální stav).
Dusání. Tlak.
Explodovat.
Stagnace. Zamokření.
Divokost. Zkroucení, stočení.
Pohyb nesedí stále.
Vůle, bez vůle.
Ochromuje vůli a ne touhu po akci.
Téma vodních panen.

Být spolu je důležité téma u ryb – podobá se to 7. stádium, chtějí být spolu. Znáte dobře ryby, viděli jejich obrázky, nebo jste vášniví rybáři. Ryby se většinou nachází v jednom velkém houfu, žijí v houfu a spolu se pohybují – znamená to pro ně jistotu, bezpečí. Důležité slovo je pro ně synchronicitida. Lidé provozující synchronní plavání – budou potřebovat rybí léky. Vojenské přehlídky a pochodování podle ní také odpovídá rybám. Ryby plavou synchronně v houfu, zachycují nejmenší elektrické signály jeden od druhého, během mžiku sekundy reagují na změnu pohybu a změny elektrického pole. Tak jsem pochopila 7. stádium, které často vidím u rybích pacientů. Proto se hodně promítají v 7. stádiu. Perioda FE je součástí témat skupiny ryb. Když se budeme dívat na ryby a zkoumat je více, tak zřejmě budeme vidět, že mají různé polohy v periodické tabulce: protože rostliny jsou komplikovanější než minerály, proto mají 7 čísel. Některé budou mít důraz na vztahy, jiné možná na umění, možná větší ryby jako žralok budou v 6. periodě, všechny ryby jsou víceméně predátoři. Dnes podle mé zkušenosti, je pro ryby typická 4. perioda FE – neznamená to, že mají problém v této periodě. Je to fundamentální perioda, je možné, že už podle evoluce došli do 4. periody. Jak jste viděli včera v případě toho chlapce, byl pro něj velmi důležitý úspěch, materiální zajištění. Zatím v nich nevidím rafinovanou LA kvalitu, jak u léků ze živlu vzduchu. I když chemické a fyzické vlastnosti vody, kterou obývají ryby jako např. elektrická vodivost – umožňuje rybám být velmi citlivými, okamžitě přijímají informace z okolí. Máme takový pojem „zvukový kanál“ - na určité hloubce oceánu. Fyzikálním jevem je to, že v různých hloubkách jsou různé frekvence (Hz) – zvuk i informace se může šířit za zlomek sekundy na hodně kilometrů během krátkého času. Ryby nacházející se v té hloubce mohou zachytit tu informaci okamžitě jako by použily internet i z jiného konce světa. Považuje ryby za velmi vytrvalé, velmi často dosáhnou svůj cíl a překonají hodně překážek – zařadila by je do 8. stádia – jako Ferr., Os. Velmi hodně pracují a jsou velmi vytrvalé, protože odolávají velkému tlaku. Pacienti ryby mají problém s minerály, tkáněmi, kostmi.

Jsou to vodní léky, proto mají silné spojení s vodou! Chtějí plavat, země není pro ně to pravé prostředí.

Témata případu ryby: chce se vyčlenit, odlišit se, být někdo jiný a zároveň být v té společnosti a ničím se nelišit. Je to pro ryby přirozené, protože žijí v houfech, fungují jako jeden živý organizmus, nedokážeme je od sebe rozlišit, Všechny jsou stejné, nedají se od sebe odlišit. Je tu velmi silné 7. stádium, chce pomáhat druhým. Je zde také silné téma houfu, aby byli všichni spolu, ale každý chce být individuální. Zleva doprava se pohybuje, ze strany na stranu. Charakteristický pohyb ryb.

Málokdy uvidíme a poznáme léky z ryb, protože je nepoznáme a nedokážeme je odlišit mezi sebou, nejčastěji dostávají minerály z periody FE.

Mají i aspekt periody FE - jsou velmi bojovně orientováni, existuje písnička o tom, že ryby vytřou zlaté jikry a jsou malými ponorkami. Tyto léky mají téma ponorek, tanků – perioda FE. Myslí si, že v Rusku potřebuje hodně lidí léky z ryb – protože jsou to silní lidé s pevnou vůlí, často jsou flegmatičtí, nechají všechno jít, milují lenošení. Také to vypadá jako perioda FE. Paradoxem je to, že ryba nedokáže být bez pohybu, hýbe se dokonce, i když spí. Pro ryby je absence pohybu smrtí, nehýbe se jen, když je mrtvá. Pohyb dopředu - smrt bez pohybu. To jsou asi nejdůležitější témata ryb. Existují desítky léků z ryb, ale nemáme hodně informací o nich. Na Slovensku bude také potřeba hodně rybích léků – např. pstruh – umožňuje nám to dobrý výzkum porovnat ryby s pacientem.

Milovníci ryb, kteří mají doma akvária, potřebují léky z ryb? Asi ano, proč by to jinak dělali. Ta kvalita bude doma u pacienta, nebo v jeho okolí. Myslí si, že je to velmi důležitý symptom, že máte doma ryby i na záchodě.

Mohou mít pacienti z ryb problém s nespavostí? Ano je tam to téma, můžeme se podívat, v které je to zkoušce. Může být pod vlivem jakéhokoliv homeopatického léků, protože to může narušit vaši vlastní energii a tím vyvolávat nespavost. Ryby žijí prakticky tak dlouho jako člověk. Jakby řekli ryby, nenechá nás to stát ve stojaté vodě.

Indikace homeopatických léků z ryb

Louis Klein dokázal klinicky potvrdit svou hypotézu o společném tématu rybích léků; tyto léky jsou vhodné na léčbu neurodegenerativních mozkových problémů, jako je Alzheimerova choroba.

Ještě jedna důležitá věc je u ryb, že mají velký vztah k endokrinnímu systému, nepracuje u nich štítná žláza, pracuje jen během určité sezóny, předtím než se vytřou, závisí to na podmínkách a teplotě prostředí. U některých ryb není slinivka, proto mají problém s trávením sacharidů. Proto jejich konstituce je voda, sliz, kappa.

D. D. ryb s minerály, periodou FE, rostlinami

dd Hydrogen kvůli elementu vody.
dd Aq-m. mohou mít témata rozpuštění a ztrácení se, téměř všechny vodní léky mají téma symbiózy a spojováním se vším, mohou mít pocit ztráty osobnosti, kvůli tomu, že se rozpouští ve vodě.
dd perioda C – peníze, majetek je velmi důležitý pro ně.
dd perioda FE – témata skupiny a vojenské disciplíny, válečné témata: tanky, ponorky.
dd perioda SI – protože často žijí ve skupině, mají témata společenství a vztahů.

Zdroje:
seminář Jonathana Hardyho Bratislava 2017
seminář Olgy Fatuly Levoča 2017
seminář Louise Kleina Bratislava 2014
seminář Nicka Churchilla Praha 2003
http://www.interhomeopathy.org/giving-insights-into-the-fish-a-proving-of-yellow-box-fish
http://www.homeopathyschool.com/the-school/provings/herring/

volný překlad © vilcakul 2017

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu dr. Rajan Sankaran
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma dr. Rajan Sankaran:
Úvod do systematizace rostlinných léků podle Rajana Sankarana

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Ryby v homeopatii" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net