TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
12854858
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Fíkovník smokvoň (Ficus carica)[ 0 komentářů - 434 čtenářů ]
· Případ endometriózy[ 0 komentářů - 504 čtenářů ]
· V injekci od Pfizeru byl detekován rakovinotvorný opičí virus![ 0 komentářů - 1326 čtenářů ]
· Případ 40 leté ženy s myómem (jaro 2022)[ 0 komentářů - 1146 čtenářů ]
· Skryté neboli chtěné následky covidových infekcí[ 0 komentářů - 2829 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Zdroje homeopatických léků
Publikováno: Čtvrtek, 03.02. 2022 - 10:27:13 Od: vilcakul

Filozofie nemoci

V království nerostů nalézá nemocný člověk mnoho léků a stejně tak je tomu v oblasti rostlinné i živočišné. Je možné, že produkt hada je vše, co potřebuje člověk k vyléčení. Toto tvrzení lze pravděpodobně rozšířit na celé živočišné společenství. Zdá se, že vše, co existuje v jednom společenství, existuje i ve druhém. Nejníže jsou minerály, po nich následuje rostlinstvo a poslední je společenství zvířat. Pokud dokonale známe jedno společenství, můžeme pravděpodobně pokrýt celou oblast léčivých možností. Avšak my máme pouze znalost několika málo léků z každého společenství.

Jiná idea tvrdí, že v každé určité oblasti produkuje rostlinná oblast vše potřebné k léčení ve zmíněném regionu. Pokud bychom znali veškerou rostoucí vegetaci, jaké znalosti bychom měli v porovnání s tím, co víme! Je vysoce pravděpodobné, že existuje něco, co nemocná lidská rasa odvrhuje, a co rostliny absorbují. Zla, která člověk odvrhává, jsou absorbována v království rostlinném. Pokud je na tom něco pravdy, pak rostliny v oblasti stejného výskytu korespondují s člověkem. Za dva tisíce let musel pravděpodobně vzniknout nějaký selektivní tlak na růst rostlin. Vstřebávání chorob mohlo způsobit jejich rozčlenění do druhů, a pokud budou pokračovat v růstu a každá bude absorbovat neduhy lidské rasy, pak bude jejich diferenciace pokračovat. To dává přednost evoluci a v jistém smyslu ji vysvětluje.

James Tyler Kent, Homeopatická Materie medika, Naja

Tato téze by vysvětlovala vznik homeopatických léků a jejich účinky na lidské neduhy, které se promítají do přírody jako otisk nemocí v určitých archetypech. Existuje maďarské přísloví: "minden fûben, fában orvosság", v překladu: "V každé trávě, stromu je lék!"

Nemoc je problém neboli postižení celé osoby; je to postoj obranného mechanismu, který organismus zaujímá ve snaze přizpůsobit se situaci, již vnímá odlišně od situace reálné. Tento obranný postoj je příčinou toho, že reagujeme na realitu nevhodným a neúměrným způsobem, vypovídajícím o našem chybném a nepravdivém vnímání skutečnosti. To v nás přirozeně vyvolává konstantní stres.

Když je člověk ovlivněn nějakou nemocí, necítí se dobře v žádné situaci - k tomu, aby se cítil příjemně, potřebuje každý jedinec určité podmínky. Díky vyžadovaným podmínkám (nutkavé potřeby) a fixním pocitům (obsese, utkvělé představy), jež vznikají jako odezva na nemoc, je omezena naše schopnost reagovat na aktuální situaci. Toto omezení je měřítkem naší nemoci. Je-li takové omezení přítomno, nejsme otevřeni tomu, co je před námi. Dobré zdraví nám umožňuje být přítomni danému okamžiku a vhodně a úměrně reagovat na situaci, v níž se nacházíme. Pokud po nás situace vyžaduje nějaký výkon, konáme. Pokud vyžaduje, abychom byli pasivní, neděláme nic. Dobré zdraví není podmíněno konáním ani pasivitou. Zdraví se projevuje jako svoboda, spontaneita a přítomnost, takže náš duch může bez omezení naplňovat potřeby konkrétní situace.

Právě tak, jako je každý z nás uvězněn ve svém vnímání hloubky a stupně bezvýchodnosti či řešitelnosti určité situace, jsme uvězněni také v tom, jak situaci esenciálně chápeme, neboli jak ji typově vnímáme. Základní typy situací, které opakovaně zažíváme, a tudíž i vytváříme, jsou tyto: soutěž, potřeba struktury nebo pocit ztráty něčeho uvnitř nás a senzitivita.

Abychom rozeznali říši původu léku pro pacienta, musíme dokázat vyhodnotit výpověď pacienta, rozhodnout se pro vzor reakce a prožitků z některé říše, který je charakteristický pro daného pacienta.

Energetický vzor z říše minerálů bude mít problém se strukturou, bude mít pocit, že z něho něco chybí; bude mít potřebu něčím doplnit strukturu, aby byla úplná a stabilní; jsem úplný, ale něco ztratím nebo jsem už ztratil. Klíčovým pocitem je to, že chyba je ve mně! Léky této říše vybíráme z periodické tabulky prvků, která má 7 řad a 18 svislých sloupců.

Energetický vzor z rostlinné říše má problém s přecitlivělostí na vnější podněty, typickou větou pacientky bude: „jsem velmi přecitlivělá a proto to má na mě vliv, věci okolo mě mají na mě vliv a reaguji na věci okolo mě, na to co se děje“. Takže tu nevidíme problém minerálu: „že je problém v něm“, u rostliny je problém vně, působí na mě – to je klíčové pro předpis léku z říše rostlin podle jednotlivých čeledí a miasmat.

Energetický vzor ze zvířecí říše bude mít problémy z pohledu přežití dané situace; tématy jsou: já nebo on; oběť kontra útočník; kdo je větší nebo silnější; soutěživost – kdo je lepší: ty nebo já? Problém není vevnitř a ani venku, problémem je vždy ten druhý, druhá osoba je problémem, já mu ukážu – to jsou typický zvířecí reakce. Pociťují problém tak, že jim ten druhý ubližuje, on je problém, musím ho přemoci. Dalším znaky zvířecí říše jsou: touha po svobodě, pocit pasti, dualita, maskování, sexualita, přitažlivost, teritorium, atd. – vybíráme z podříší pavouků, hadů, hmyzu, savců, ptáků, měkkýšů a jiných.

Říši léku pacienta rozeznáme jen na nejhlubší úrovni vitálního narušení, čím hlouběji půjdeme do osobnosti pacienta, tím lépe rozeznáme nejhlubší rysy osobnosti a to, že náleží do některé říše. V životě jednotlivce toto cítění/pocit představuje jeho nejhlubší rys, při povrchním přístupu můžeme mylně zaměnit jedno za druhé.

Zdroj
Rajan Sankaran, Moderní homeopatie
James Tyler Kent, Homeopatická Materie medika, Naja

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Filozofie nemoci
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma Filozofie nemoci:
Nedostatek sebedůvěry

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Zdroje homeopatických léků" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2022 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.09 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net