Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Phosphorus podle Jana Scholtena
Publikováno: Úterý, 11.03. 2008 - 21:41:32
Téma: dr. Jan Scholten


PHOSPHORICUM
Podle Vithoulkase podstatu Phos. nejvýstižněji vyjadřuje slovo " difúze". Hranice Phos. jsou takové vágní, neurčité, že prakticky bez omezení může něco vstupovat dovnitř a vystupovat ven. Proto je Phosph. i po povahové stránce otevřený a soucitný.

1/ Komunikace
Pro Phos. a všechny fosforečnany je velmi charakteristické téma " komunikace". Komunikační kanály jsou u Phosphoru takové velké a otevřené, že už neumí odlišit své vlastní myšlenky a pocity od těch, které pocházejí od někoho jiného. Podstatou phosp. je tedy výměna myšlenek a citů.
Velmi touží po společnosti.Chtějí hovořit a vyměňovat si myšlenky.Většinou hodně a otevřeně hovoří. Bez zábran se dělí o všechno, co je v jejich nitru. Ale nemají rádi monology jako Lachesis. Není to mnohomluvnost. V pokročilejším stadiu, když je toho na ně už moc, začně jim společnost překážet a objeví se averze ke společnosti a ke konverzaci.V tomto stadiu se mohou stát úplně lhostejní, dokonce i k vlastní rodině.

2/ Spolucítění
Pacienti Phos. jsou díky otevřené komunikaci velmi soucitní. Lehce přijímají myšlenky a pocity druhých lidí. Jakoby s nimi rezonovali a ti zase oceňují zájem o svoje myšlenky a pocity. Sympatie Phosp. však nemusí trvat dlouho, jen co potkají někoho jiného, začnou cítit s ním.
To stejné platí i pro jejich strachy. Lehce je vystraší jakákoliv choroba, o které se dovědí. Jakoby hned dostali tu chorobu, o které si něco přečtou nebo o ní slyší. Dostanou strach, že by mohli mít stejnou chorobu. Ale na druhé straně se dají také lehko upokojit. Jak je lékař ubezpečí, že o nic nejde, přijmou to a jejich těžkosti se ztratí.Ale jen co se dozvědí o dalším onemocnění, získaný klid ztratí stejně, jako lehce ho získali.

Phosphorus je v rubrice "soucitný".

3/ Přátelé, známí, sousedi, bratři
Phos. a fosforečnany mají problém ve vztahu k přátelům a známým. Mají mnoho přátel a považují je za přátele i ty, které právě potkali. Klasický obraz Phosph. je například pacient, kterého už po prvním vyšetření poznáte tak dobře, že si přejete, aby se stal vaším přítelem. Bratři a sestry patří do stejné kategorie. V jejich přítomnosti není těžké se uvolnit. Komunikace s nimi je celkem přirozená.

4/ Touha po domově
Pro Phosph. je typická touha po domově. Pro Phosphoridum acidum je to klíčový příznak. Ale mají ho i další léky s obsahem fosforu. O Calc-p. a Phos. je to již známé, ale potkáme to i u Ferr-p. Kali-p. Příčinou nostalgie je ztráta kontaktu. Chybí jim obvyklý kontakt se sousedy a s přáteli, a tak se u nich objeví smutek po domově.
Podobně prožívají i zklamání v lásce. I tady je nejdůležitější aspekt ztráta kontaktu. Vášeň má o mnoho menší význam.

5/ Jazyk a učení
Dalším aspektem komunikace jsou různé způsoby použití jazyka : vyprávění a poslouchání, čtení a psaní. S tím souvisí i myšlení a učení. Myšlení a učení se uskutečňuje většinou prostřednictvím jazyka. Fosforečnany si rádi mnoho a často vykládají. U solí fosforu se často setkáme s problémy ve škole. Víme, že studenti Calc-p. a Ph-ac. mají bolesti hlavy. Kali-p. je vyčerpaný od nadměrného studia. Mag-p. je velmi ospalý ze studia. Duševní vyčerpání se může stát velkým problémem, mohou se studiem celkem vyčerpat a dostanou se do stavu zmatenosti. Nebo se mohou dostat do stavu apatie, omráčenosti a mít dokonce "okno".Tyto studijní těžkosti se objevují nejvíce v období puberty.Tehdy se kromě učení spotřebovává mnoho energie i na růst kostí.

6/ Zvědavost a cestování
S učením bezprostředně souvisí i zvědavost. Velmi touží získat nové zkušenosti, objevovat a odhalovat. Potřebují rozmanitost a cestování jim ji poskytuje. Když cestujeme neustále jsme v novém prostředí, setkáváme se s novými lidmi a jinými kulturami. Všechno to představuje možnosti na nové kontakty. Fosforečnany se zajímají o jiné kultury a jejich všeobecné znalosti mohou být na velmi vysoké úrovni. Druhou stranou mince je to, že se lehce začnou nudit, jak nevidí perspektivu nových a zajímavých událostí.

7/ Neklid a strachy
Další charakteristikou je nervozita a neklid.Vyjadřuje to i cestování. Neustálá potřeba nových věcí přináší sebou všeobecnou nespokojenost se vším obyčejným. Bez oddechu hledají nové věci, nové kontakty a diskuse.Velký neklid vládne hlavně v jejich myšlení. Jejich myšlenky jsou velmi rychlé a jsou spojené s velkou představivostí a fantazií. Velká představivost jim umožňuje myslet i na všechny věci, které by se mohli nepodařit nebo pokazit. Proto mají tito lidé tak mnoho strachů, hlavně strach z choroby a ze smrti.
" Lahko sa strhávajú. Strhávajú sa aj zo spánku."
Neklid může mít i formu mimovolných pohybů.

Všeobecné vlastnosti
Lateralita : pravostranná
Vzhled: hubení, vysocí
Teplota: zimomřiví, citliví na bouřku
Čas: zhoršení 21. hod
Chutě: kořeněné, slané, ryby, studené nápoje
Averze: slané, ryby
Menzes: silné krvácení, jasně červené
Tělesně: zhoršení pohybem, chůzí, zlepšení masáží

Problémy
Pálivé bolesti.
Krvácení jasně červené krve.Toto krvácení můžeme také vnímat jako symbol otevřeného charakteru fosforečnanů.
Problémy kostí, růstové problémy, rachitida, osteoporóza.
Neurologické onemocnění, křeče, hyperventilace. Slabost s nervozitou.
Migrény.
Tuberkulóza, onemocnění plic, bronchitida, astma.

Léky:
Phosphorus
Calcium phosphoricum
Magnezium phosphoricum
Kalium phosphoricum
Natrum phosphoricum
Phosphoridum acidum

PHOSPHORUS

"Jakákoliv komunikace je lepší než žádná komunikace."

V homeopatické literatuře dobře popsaný lék. Upozornění na aspekt: velká otevřenost a komunikativnost. Je pro něj typické, že se při rozhovoru naklání směrem k nám.

Témy

Samostatně
Všechno nebo nic
nespojený
bez integrace

Phosphoricum
komunikace
spolucitění
spolucítění
přátelé, známí, sousedi
bratři
touha o domově
touha o domově
jazyk a učení
zvědavost a cestování
neklid a strachy

Skupinová analýza
Phosphorus má i druhou stranu, která je úplným opakem této otevřenosti. Vidíme ji v bludu, že je sám a izolovaný na malém ostrově. Je to situace absolutního znemožnění kontaktů. Je izolovaný jako Robinson Crusoe.Tento aspekt " všechno nebo nic" je typický pro samostatné prvky. Můžeme si představit, že Phos. se cítí, jakoby byl v situaci někoho, kdo je najednou přenesený do úplně neznámé společnosti a kultury. Je to například situace ztroskotance na neznámém ostrově. Má jen 2 možnosti, buď se stáhne a ukryje nebo se pokusí, aby byl novou kulturou přijatý. V druhém případě se musí co nejdříve zkontaktovat s novými lidmi. Aby se mohl stát jedním z nich, musí se naučit myslet, cítit jednat jako oni.Takže se musí naučit mnoho nových věcí, například používat nové nástroje, nový jazyk atd. Musí být velmi zvědavý a otevřený ke všemu. Zároveň musí být otevřený k těmto lidem a přijmout jejich způsob myšlení, jejich způsob cítění, jejich normy a hodnoty. Musí se naučit cítit přesně tak, jak cítí oni. Musí si najít i mnoho přátel, aby se v této společnosti cítil bezpečně.

CALCIUM PHOSPHORICUM

"Nejhorší je, když si myslí, že jsem hloupý"

Celkový obraz Calc.-p. je poměrně známý. O to víc překvapuje, že ještě stále není známé centrální téma nebo základní myšlenka tohoto léku.

Témy

Calcium
co si jiní pomyslí
citlivost na kritiku
nejistota
Plachost
strachy
ochrana
stáhnutí se

Phosphoricum
komunikace
přátelé, známí, sousedi
bratři
jazyk a učení
zvědavost a cestování
neklid a strachy

Skupinová analýza
Skupinová analýza nám poskytuje jako centrální téma Calc-p.: pocit, že lidé si o nich budou myslet, že nejsou dost dobří v učení nebo navazování přátelství. Toto téma je na první pohled trochu neočekávané.V literatuře pro to nenacházíme žádnou oporu. Jedním z důvodů, proč toto téma není zachyceno v literatuře, by mohla být plachá a skrývající povaha kalciové složky. Jak na chvíli přestaneme myslet na toto téma, vidíme, že "obyčejné" projevy Calc.-p. mohou být výsledkem této základní falešné představy.
Calc-p. jsou mimořádně citliví na to, co si lidé pomyslí o jejich schopnosti učit se. Jedním z vyjádření tohoto tématu by mohlo být to, že začnou velmi tvrdě studovat.Chtějí předejít tomu, aby si o nich někdo myslel, že neumí dobře studovat nebo komunikovat. Vždy jsou zaměstnaní rozšiřováním svých vědomostí, neustále chtějí vidět a zažívat nové věci. V repertoriu to najdeme v rubrikách "touha cestovat" a "touha toulat se".
Ale cítí se nejistí v tom, co se naučili nebo viděli. Pochybují o svých vlastních schopnostech pozorování a úsudku. Proto chtějí znovu a znovu zažívat nové věci nebo jejich nové varianty.
Touha po vlastním rozvoji je dělá velmi netrpělivé a neklidné. Stále jsou nespokojení s tím, co vědí, chtějí pokračovat v poznávání. Podle Anandy Zaren jsou často velmi klučičí. Děvčata se raději škrábou na stromy, touží po dobrodružství dělají neplechu, než by klidně seděli doma. Intenzivní učení může vést lehce k duševnímu vyčerpání. Potom už nejsou schopni studovat a dokonce i mluvení se stane pro ně zátěží.
Rubrika: Prostrace mysle z mluvení".
Další možnou reakcí je to, že se vzdají a stáhnou se. Bojí se, že nemohou spolnit to, co se od nich očekává a ostatní si to všimnou. Takže se raději stáhnou. Často to vidíme u školou povinných dětí. Požadavky školy jsou pro ně příliš náročné, nedovedou se naučit dobře číst nebo počítat. Vyvine se u nich odpor ke škole. Ve škole budou mít bolesti hlavy nebo břicha. V repertoriu to najdeme jako "Touha jít domů" a "bolesti hlavy u školaček".
Další situací,v které nám může Calc-p. pomoci je nešťastná láska. V tomto případě je však užitečné odlišit Calc-p. od sloučenin síry. Sírany mají problém v celé oblasti lásky a partnerských vztahů. U Calc-p. a dalších sloučenin fosforu je to spíš problém přerušení kontaktu a ztráty přátelství. Calc-p. má obavy, že by si lidé mohli myslet, že neumí být dobrým přítelem.

Obraz Calcium phosphoricum

Podstata: Bojí se, že si lidé pomyslí, že je hloupý.

Mentálně: mají velký strach, že si lidé budou myslet, že jsou neschopní. Kompenzují to tím, že studují ze všech sil. Chtějí se vyvíjet, získat vědomosti, chtějí vidět nová a daleká místa. Proto jsou velmi neklidní. Vždy chtějí objevovat něco nové, cestovat někam daleko a potkávat nové lidi.
Jak neuspějí ve svém vývoji, stanou se velmi nespokojení. Stáhnou se s chtějí zůstat doma. Když jsou ve škole a nedokážou zvládnout učivo i když se velmi snaží, dostanou bolesti hlavy nebo břicha. Když jsou skutečně vyčerpaní, nesnesou už žádnou duševní námahu. Čím víc budou studovat, tím víc budou mít těžkostí.
Mají rádi společnost, kde je hodně kontaktů a diskuzí. Jsou velmi otevření, spontánní a extrovertní. Mají mnoho přátel. Jak ztratí přátele, například po přestěhování, začne se jim stýskat po domově.budou toužit po starých přátelích a rozhovorech s nimi. Tato situace může vzniknout i v případě rozchodu milenců. Pro ztrátu kontaktů se dostanou do deprese.
Strachy: být sám, z choroby, ze smrti, lehko se vystraší

Všeobecné vlastnosti:
Laterarita : pravostranná
Postava: chudí, vysocí
Teplota: zimomřiví, citliví na bouřku, průvan a vítr
Čas: zhoršení 15 .a 21. hod
Chutě: kořeněné, uzeniny, slané, sladké, ryby, studené nápoje
Averze: slané, ryby
Menzes: silné krvácení

Těžkosti:
pálivé bolesti
krvácení jasně červené krve
neurologické těžkosti, křeče, hyperventilace
slabost s nervozitou
migrény
tuberkulóza, onemocnění plic, bronchitidy, astma
Problémy s kostmi, růstové bolesti, Scheurmannova choroba, skolióza, fraktury, rachitida, osteoporoza
(neklidný, nespokojený, vzdychá, zhoršení duševní námahou, špatné probuzení, nepříjemně mrzutý)

Zdroj: Jan Scholten - Homeopatie a minerály

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=129