Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Phosphorus podle Rajana Sankarana
Publikováno: Úterý, 11.03. 2008 - 21:49:56
Téma: dr. Rajan Sankaran


Hlavní pocit Phosphoru je pocit, že není milován a opečováván, na což pacient reaguje láskyplností, přátelskostí a soucitem v naději, že mu tato láska a péče budou oplaceny. Aby získal lásku druhých, musí být citlivý na jejich pocity. Úsilí Phosphoru tedy směřuje k pečování o druhé, k soucitu s nimi. Phosphorus má rozsáhlou citlivost a reaktivitu. Je citlivý na všechny emoce - vztek, strach a zármutek a má jedinečný symptom: "Horké návaly ze vzrušení". Cítí se sám, a proto velice zranitelný vůči okolí a emocionálním faktorům.

Rubriky:
strach, bouřka, z
blud, dušen formami, je
zármutek, onemocnění, z
láska, zklamání, onemocnění, z

Citlivost s reaktivita se u něj projevuje soucitným postojem: citlivost na utrpení druhých, touha dávat a přijímat lásku. Právě tato citlivost a reaktivita umožňuje člověku kontakt, navázat vztahy a najít si místo ve světě.
Jsou citliví na lidi kolem sebe. Mají sklon na sebe přitahovat pozornost buď vzhledem, způsobem hovoru nebo vřelostí, kterou vyjadřují. Je těžké si nevšimnout člověka Phosphorus. Přesto za jeho citlivostí číhá pocit, že se mu nedostává dost pozornosti, péče a lásky. To vyvolává u Phosphoru nejistotu, která ho nutí vyhledávat větší společnost a více přátel atd. Snaží se získat lásku, kterou postrádá. Dociluje ji péčí o druhé, pomáháním druhým a vynakládáním úsilí pro ně. Phosphorus se velice snadno spřátelí. Ačkoli má hodně přátel, není mnohdy schopen vytvořit blízké intimní přátelství a většina jeho vztahů je povrchních.
Jsou velice emocionální, milující, láskyplní, soucitní, pečující. Zároveň se mohou velice snadno vzrušit, být úzkostní, bojácní, jasnozřiví a neklidní. V intelektuální sféře se zvýšená aktivita projevuje jako: "Ideje nesčetné, bystrost mysli", "Paměť živá!, "Pracovitý", "Smysly zbystřené¨". Na druhé straně nacházíme lhostejnost, apatii, nedostatek myšlenek, slabou paměť, netečnost a otupělost smyslů. To reprezentuje zhroucenou či selhávající stránku léku.

Phosphorus má ¨" blud, ostrov, je na vzdáleném". Takový pocit vyvolává silnou touhu po společnosti. Po ní může následovat únava nebo slabost. Má intenzivní potřebu jít ven ze svého domu - místa izolace, kde nenachází lásku a péči.
Jasnozřivost se u Phosphoru projevuje jako pocit nesmírné intimity. Touží být magnetizováni a magnetické vlny mohou putovat. Jiná jasnozřivost - úzkost za jiného člověka - kterému se opravdu něco stalo.
Phosphorus je opravdově soucitný a cítí úzkost druhých.
Rubriky:
Láskyplný, oplácí city
Milostný
Děti, ostražité, které číhají na každé gesto
Jasnozřivost
Blud, dušen formami, je.
Blud, ostrov, je na vzdáleném
Odtažitý, rodina, od.
Strach, bouřka, z
Lhostejnost, milované osoby, k.

Zdroj: Rajan Sankaran - Duše homeopatických léků (Phosphorus)

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=130