Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Metoda Jana Scholtena
Publikováno: Středa, 12.03. 2008 - 23:07:48
Téma: dr. Jan Scholten


Tento systém nemá za účel objevit nové léky v homeopatii, má přinést nový systém poznání v homeopatii v oblasti minerálů, prvků a nyní usilovně pracuje na rostlinných lécích. Minerály jsou jednodušší než rostlinné léky, a ty jsou jednodušší než zvířecí. Při minerálech máme systém a to tabulku prvků, dostáváme tak do ruky jednotný systém minerální říše. Naše znalosti do 90. let (200leté) byly založeny na empirických pokusech a poznatcích. Pak se přišlo na vztahy mezi léky a byly začleněny do skupin. Práce homeopata spočívala v tom, že vybral jedinečné, zvláštní a podivné příznaky a pak musel najít lék, nebyla to žádná věda, od obecného k individualitě. V homeopatii každý pacient dostane něco jiného u jiného homeopata – každý má jiný přístup k poznání léku a stavu.

Např. když dostanete informaci, že je to velké, černé, hýbe se to – může to být lokomotiva, oblak, kůň, obrovská tarantule – 3 znaky nestačí, nevíme to přesně spojit. Jiné je, když k tomu řekneme, že to není minerál, ani rostlina, ale zvíře a savec, který žije v Africe - filtr - slon.
Rostliny jsou složitější než minerál, minerál se dá popsat jednou větou, rostliny jsou složité bytosti, jsou živé, pak zvíře – to můžeme pozorovat, např. kočka kdy je smutná, zvíře složitější bytost a pozorování je lehké, proving – situace zvířecích léků. Minerály jsou to nejzákladnější, co poznáme, vyšly dvě knihy, které pojednávají o obsahu prvků v rostlinách, můžeme si pomoci – prvky poznání, které se nachází ve všech rostlinách – C, Ca, Si. Rostliny mají problém s agresivitou a klidem (pokojem), jsou citlivé, jemné a někdy výbušné. Téma citlivosti – dr. Sankaran dělal pokusy s rostlinnými léky, zaobíral se otázkou, proč jsou citlivé? Mg. – má projev pokoje i agresivity, C. má problém s určením vlastního prostoru, těla, hodnoty, smyslu – nedokáže dobře odolávat vnějším vplyvům. (Compositae – Astrovité). Sil. má slabost, plachost, strach z vystoupení – při repertorizaci každá rostlina vychází stejně, jen to jí činí jinou, co tam převažuje z obsahu prvků: Mg., Co., Fe., Aur., Arg., to už směřuje k určité rostlině – třeba hledat to, čeho je v té rostlině více, dával nejdřív tam, kde byl výrazný přebytek, ale teď i úbytek, málo léčí stejně. Jsou to dvě polarity – nadbytek i nedostatek je to vždy problém. Co víme o tabulce prvků – jsou to poznatky za posledních 10let, Jan Scholten napsal dvě knihy „Homeopatie a minerály a Homeopatie a prvky“ – popsal všech 150 látek a sloučenin, teď pracuje na laktanaidech, aktinoidní prvky, jsou skryté zatím v tabulce prvků.

základní rysy jednotlivých period:

Horizontální (vodorovné) řady nazýváme periodami, vertikální (svislé) řady jsou stádia.

1. perioda vodíku: svoboda – obsahuje vodík a helium – souvisí s problémy před narozením, nejzákladnější témata jsou spojeny se symbiózou, spojením, s extrémní izolací. Být či nebýt, inkarnovat se nebo neinkarnovat – nepřijdou – základní existence být, téma vesmíru, času, nejzákladnější principy. Každý z těchto prvků se dá spojit s obdobím života, s rokem věku, oba léky pokrývají období před narozením.
Pro periodu vodíku je důležitým smyslem čich, je to nejstarší, nejvyvinutější smysl (plazy byli první na Zemi) na začátku celého vývoje.

2. perioda uhlíku - osobnost (3 – 10 rok)
souvisí s dětským obdobím, pomůckou nám může být atomové číslo prvku, např. kdy se objevil ekzém v životě – v 6letech to poukazuje na Graph. (uhlík). 14 rok – Sil. – křemík, 12 rok – Mg. a podobně. Někdy to doslovně sedí, celý život je přenesený do jednoho prvku. Je 100 prvků, jsou i vysoké nestalé prvky (112) – souvisí s vývojem člověka (je inkarnovaný, je na světě) – musí najít svůj prostor, úroveň duše i psychiky – najít smysl života, svou hodnotu, smysl světa. Pochopit hodnotu světa, na tělesné úrovni vymezit tělo.
Hodně problémů těla se projevuje na kůži, je to hranice, obrana zdraví, přijde choroba, několik léků hypochondrie, strach o zdraví, tělo řeší toto stádium vývoje. Tyto problémy jsou projevy vývoje dětského věku – kdo jsou, odkud přišli, co je dobré a co ne, hodně rychlý vývoj, ne jak dospělý. Typické pro tuto periodu jsou nejasné, neurčité strachy tzv. dětské – neví, čeho se bojí. Témata: malinký, osoba, sebe hodnota, mysl, etika – co je dobré a zlé. Tělo, život, vitalita, naivita, porod, dětskost, dětinskost ve 40 nebo v 60 letech nás nutí k myšlence na periodu uhlíku. Lith., O., Neon – počátek a konec periody uhlíku, na fyzické úrovni je pro uhlík důležitý dotek, souvisí s kůží, smysl hmat. Tkaniva – uhlík – kůže je bariéra vymezující prostor těla – Sil. – pojivo.

3. perioda křemíku: vztahy (11 – 18 rok)
Je jasné kdo jsem, kde žiji, začne být důležité okolí, rozšířené vědomí, sféra kde žije. Na počátku je nejdřív děloha, je to celý vesmír, není prostor ani čas. Na Zemi existence v těle, sáček kde žije, teď vědomý s okolím – rodina, domov, sousedé, souvisí se vztahy – objevují se jiní, ne jen on. Témata: láska, nenávist, komunikace, učení, hra s někým. Prezentace jak nás vidí jiní, téma šat – souvisí to s prezentací, dávají společnou úlohu – vystavujeme se na oči jiných lidí. Téma domov, sousedství, puberty – dospívání. Smysl – chuť.

4.perioda železa: práce (19 – 36 rok)
Další sféra dosahu osobnosti – celá vesnice, osada. Navzájem si pomáhají, perioda práce, souvisí s kontrolou. Kontrola činnosti – výsledku práce měřitelné – institut mistra a učně, mistr kontroluje učně a učeň kontroluje sebe, aby viděl výstupy své práce. Jsme schopni poznat 2 – 3 000 lidí, pozná se každý s každým, práce pro všechny, pro blaho ostatních. Práce x kontrola znamená rutinu v řemeslné práci. Je to období mladší dospělosti, smysl není přiřazený. Afinita svaly a krev. S tématem kontroly souvisí i téma selhání, pocit výkonu. Jde o výkon, práci – něco se nepodaří – Zinek má pocit pronásledování, nepokoj noh – je pronásledován policií, že spáchal zločin, silný pocit výkonu (Arg., Aur.). Fe. – perfekcionismus, snaha podávat velké výkony, mají rádi pořádek, pravidla, jsou citlivý na kritiku, zlé snáší zkoušky.

5. perioda stříbra: umění (37 – 54 rok)
je to perioda středního věku, jsou to nejlepší roky života, rozmýšlí, co po něm zůstane. Ne starost uživit nebo založit, ale co když zemře, a co po něm zůstane na světě. Myslí tím jedinečné – pracují tvořivě, myšlenka tvořivé práce, něčeho jedinečného, individuálního. S tvořením souvisí inspirace, přenos myšlenek, něco nového, originálního. Jsou to řečnici, umělci, vědci, mystici, knězi, homeopati. Většina pracuje tvořivě s každým novým případem, pro alopata je důležitý jen počet pacientů.
Homeopatie – by patřila do periody stříbra, umělec přenáší něco ze sebe, je to originální – významné díla. Smysl sluch, jazyk – hlas – hodně problémů s hlasem, poškozené plíce, plícní strom, postižené dýchací cesty, pohlavní orgány – spojení s tvorbou nového života. Estetika, obdiv – mají potřebu obdivu více než ostatní. Je to mezi lidmi šlechta, umělce každý pozná, on lidi nezná, ale oni ano. Je to úroveň města, provincie, lidé se neznají navzájem, někdo je známější než ostatní, vynikne. Důležitá je show, představení, zapůsobit na lidí, když není odezva, tak jsou raněni v důstojnosti. Hodně potřebují uznání – odezvu, cítí se zlé, když ji necítí, je závislí na názorech druhých lidí. Mluvčí, královna – přenášejí moc – odzrcadlení jako měsíc – je to odražené světlo od Slunce, měsíc je v spojení s Arg. (stříbro, žena, měsíc, jelen) a podobné popisy. Tkaniva - nervy - idea

6. perioda zlata: moc (55 – 86 rok)
Studenost na emotivní úrovni, pojmy slunce, srdce, král, lev – v horoskopu jsou popisováni jako silní, rozhodní autoritativní lidi, kteří mají velmi silnou mužskou aktivní energii, ženská jinová je pasivní. Tkanivo – kosti – od kůže směrem dovnitř.
Aurum souvisí s mocí, s vytvoření struktur s velkou zodpovědností za jiné, velmi silný pocit zodpovědnosti. Jsou to vážní lidé, těžko působícím dojmem, jsou velmi důstojní, přísní, tvrdí, před kterými máme přirozený respekt. Určitě jste zažili u pacientů různé pocity, každý má jinou atmosféru, měli bychom si všímat a zapamatovat ten pocit. Pak pocítíte ten pocit u jiného pacienta, navede Vás na lék - 60% informací je neverbálních, přijímáte je z atmosféry, z mimiky tváře a očí, pohybu a výzoru.
Zapamatujete si hlavně takové pocity, co jsou častěji např. u solí Kalia, solí Magnézia – sedne u něj v ordinaci, řekne jednu větu a už ví, co mu dá za lék.
Protože tito lidé v periodě zlata mají moc, jsou na vrcholku pyramidy izolováni, osamoceni jako král, ředitel. On je špička, vrchol, jeden bod – to je on – pocit izolace, téma bohatství – je to pozdější období života, není už chudý. Byl jednou film o perském šachovi, jeho žena byla Němka, celý Irán byl chudý a oni žili v přepychu, měli hodně zlata, patří jim to, mají nárok na to mít hrozné bohatství a ostatní jsou chudí. Silným rysem je náboženské cítění – král rozhoduje o smrti a životě, ředitel o osudech lidí, jsou zodpovědní Bohu. Ve středověku problém kdo bude podřízen papeži, mnozí císaři byly nejvyššími knězi, neuznávali autoritu papeže. Touha stát se nejvyšším zprostředkovatelem Boží vůle, jako Ježíš, že léčí rukama, uzdravit a vzkřísit mrtvé. Jako Arg. – pohlavní orgány – tvorba, moc, právo první noci – šlechta, král. Problémové orgány oči, zrak – ne projev o jiné, ale kontrola situace, dohlížet na celou říši, co se děje – zodpovědnost za celý stát, organizaci, firmu, město.
Věk zralý od 55 do 86 let, většinou se z této věkové kategorie volili vůdcové a hlavy státu. Prezident už v současné době nemá takovou moc, ten pojem by vystihoval asi premiér - ovládá celou zem, svět – tam se odehrávají problémy těchto lidí – největší zranění je pro ně ponížení důstojnosti. Argentum chce podat výkon, strach aby je neviděli dobré! Aurum má problém se zraněnou důstojností!

7. perioda uranu:
Tkanivo – kostní dřeň, vyšší věk 90 až 100 let, nevíme kolik roků mají (kouzelník, mág). Je to člověk, který žije mimo pravidel tohoto světa, hodně staře působí – celý vesmír zasahuje vědomým prostorem a zaobírá se tím.

STÁDIA

Zajímavá myšlenka, že každý proces, vše co existuje, nějaká činnost jsou vlastně vývojová stádia – mají svůj začátek, vyvrcholení a konec (zánik). Jan Scholten stanovil 18 stádií, každý proces můžeme zatřídit, zapsat. Podle tohoto nového systému začal zatříďovat rostliny do 18 skupin. Sankaran přinesl do homeopatie 8 miasmat, reakčních způsobů bytí. Pro mykotické (plíseň) miasma je charakterické, že se nemocný stále snaží, je těžko nemocný a snaží se. Miasmat není tolik jako stádií – akutní, psora, tyfoidní, sykóza, malárie, trichofycie, syfilitické, tuberkulózní, leprózní, rakovinné. Periodická tabulka se dá rozdělit i podle miasma: psora, sykóza, syfilis – horní část je psora (1-18), střed sykóza,dolní část syfilis. Jsou to období související s prvky – psora (dětství, optimismus, zvládne to i přes strach, je to dětský problém). Sykóza – ví, že nebude prezidentem, musí akceptovat své slabosti. Hodně požitků, jídla, sexu, práce, zkušeností, vše chce vyzkoušet. Ukládání v těle. mentálně nechce, aby viděli jeho chyby, zakryje je. Je ztuhnutý, má fixní myšlenku, že za ním někdo je. Syfilis: období pozdního věku, smrt, moudrost, tvořivé miasma – na ničem už nezaleží. Je to konec, zánik. Rakovinné miasma: je tam přehánění, něco nadměrné. Je pro ně charakteristické, že dělá něco nad své síly, možnosti. Chce být nadměrně dokonalý, přehání svou činnost, své rodiče . Carc. je dítě alkoholiků, nakupuje, pere, vaří, přehání svou činnost. Tuberkulózní miasma: destrukce tkaniva, ztratí se ten člověk, suchotiny – mizne, ztrácí se.
Čeleď Compositae se cítí zraněná, je tam prudká reakce, rostliny mají okamžitou reakci bez zaváhaní. Jiné je, že zakrývá, čeká, aby to nikdo neviděl – sykotická reakce – snaží se překonat, zvládnout své zranění. Stádia u rostlin – Jan Scholten zkouší léky a zatříďuje je do jednotlivých stádií. 16 stádium je leprózní miasma .

1. stádium (impuls) – akutní miasma
Je to začátek něčeho, první impuls, číslo jedna. Je sám, ještě nevidí nikoho jiného, je to prvopočátek. Souvisí s osamělostí, nemá kamarády, je za tím naivita, nezvážil co za tím je, co to přinese. Působí dětinsky, hlupáček – nemá moc na rozmýšlení, není sebereflexe, že by je něco napadlo. Je tvrdohlavý, zaměří se na jedinou věc, spousta instinktů, je impulzivní, jednička – je jediný, sám, začátek.

2. stádium (kritika) – tyfoidní miasma
objevují se zde pochybnosti, uvědomění druhého, jsme dva. Někdo nás může pozorovat, je důležité, co uvidí, čeho si všimne. Objevuje se nejistota, radši se stáhne do pozadí, než by měl udělat chybu. Jsou hodně nejistí, plaší, stydlivý, pasivita – problém s adaptací jako u posledního 18 stádia (pauza).
Přizpůsobení se - je konformní, strání se, je nejistý, potřebuje ochranu (Calc. perioda železa) – má tvrdou skořápku, je pasivní, bez pohybu, citlivý na kritiku – pohled na něj.

3. stádium (hledání) – mykotické miasma (ringworm – plíseň)
Je aktivní, začne se hýbat, rak – je chráněný pancířem, ale hýbe se. Má možnost výběru, jít vlevo nebo vpravo. je to stádium hledání, zkoumání toho, co je pro ní nejlepší. Hledání, protože se ještě ve všem nerozhodlo. Ve všech fázích zkoumá, váhá, pochybuje. Je to něco neoficiálního, jde na brigádu – je to přechodné, nezávazné. Téma porovnávání. vybírá, hledá, pochybuje, je nestabilní.

4. stádium ( začátek)
Je to oficiální začátek, něco se založilo, oficiální začátek díla – podepsání smlouvy, překročení brány závodu, situace, že někdo nastoupil do zaměstnání. Na jedné straně je tu radost, úžasnost, něco se děje x pochybnost, jestli to zvládne. Je první den v práci – nejistota, nerozhodnost.

5. stádium (pochyby)
Je založené, člověk se pouští do činnosti a přitom pochybuje, či to dokáže, souvisí to s přípravami, uvázne při přípravách na akci. Jít na zkoušky a mít pochybnost, jestli to zvládne. Je jako jo-jo, nahoru – dolů, radši se vrátím.
Pro malarické miasma je charakteristické střídání (intermitentní stav) – akutní stav přejde do chronického, pak zase do akutního, 3-4 dny teplot. Téma: příprav – doprovázeny pochyby, odkládáním, střídání.

6. stádium (dokázat)
Člověk se už rozhodl, opustil stádium příprav, jde do toho. Petroci měl dělat atestaci, hodně se na ní připravoval, shromáždil hodně podkladů, ale nevěděl napsat tu práci. Pak si vzal jeden lék Niob a týden po léku tu práci napsal. Zdá se, že je možné předepsat i podle situace, v procesu práce se něco stane a nevidíte dál. Je uváznutí v některém stádiu vývoje, blokáda, stále se jen přizpůsobuje (Mag.) Někdo má pocit, že jen těžkou prací může něco dokázat, dělá 18 hodin denně (Ferr.) – uvázne v jednom bodě a řeší to.
Dokázat něco – pustil se do činnosti a dělají ji. Už tam nejsou pochybnosti, dělají tu práci, ještě nic nedokázal, nechce výsledky ukázat jiným, schovávaní, skrývání (Chróm) – tajnůstkář, zamlžuje (Vithoulkas – skrývá se za fasádu svého domu). Pomocí tohoto skrývání 6. stádium má pocit nevyhnutelnosti, je odvážný, přijímá výzvu, ví že není cesty zpět, jde do toho, je to nevyhnutelné, nedá se couvnout.

7. stádium (zkouška)
Už ví, že to dokáže, je spokojený sám se sebou (Technecium) – technika, učení, zdokonalení se, zpětná vazba na zdokonalení, studium, vylepšování, pomoc, spolupráce, trénování, učení, kooperace. Proto existují skupiny homeopatů, kteří si navzájem pomáhají svými zkušenostmi, rychleji rostou, učí se. Dokonalost práce, potřeba zpětné vazby, přináší spolupráci, chce ji zdokonalit, chce korigovat své činy, témata : studium,vylepšení, rozšíření, pomoc, spolupráce, učení, trénování, stimulace, kooperace.

Nat-m. - téma soli – touha x odpor – základní myšlenka – společným znakem natriových solí jsou tyto témata:
smutek a deprese, pesimismus, uzavřenost, samota, omezení odmítnutí, zákaz, citlivost

8.stádium (nucení) miasma železa
(tlak) pod tlakem, nemá čas na zdokonalování, musí udělat to, co je třeba udělat. Někdo vzal těžké břímě 80kg na vzdálenost 5 km. Vše musí hned zvládnout, vše odnést, potřebuje vše hned udělat, jakékoli komentáře, kritika mu v tom brání, ho vyčerpávají. Potřebuje silnou vůli, aby zvládl úlohu, nejsilnější, nucení, nejvíce silovosti, tlaku. Zápasí, potřebuje vytrvalost, houževnatost jako železo! Jako kovadlina, jsou těžcí, v napětí, neradi opozici, protiřečení, potřebují vše vypočítat, zorganizovat, plánovat, aby správně naplánovali své síly a neselhali před koncem. Je těžké a silové.

9. stádium (téměř)
Těsně před vyvrcholením, nedosáhli ho ještě, ale už vidí cíl. Slova: realizovat, dokončit, uzavřít, výsledek, zkoušet, otestovat ještě před uveřejněním, než vystoupí, než otevřou galerii, poslední zkouška před představením. Je to takměř hotové, skoro, ne celkem, mají okno, výpadek paměti. Odvolání na poslední chvíli, těsně před vyvrcholením.

10.stádium (jasný) – sykotické miasma
Je to vrchol, vše dosáhl, těší se z úspěchů, nezávislý. Je velký, vznešený, sláva, Bůh, centrum - ve středu. Ztuhlost - usne na vavřínech, ztuhlost přinese nerovnováhu, je to labilní bod špičky hory – může se skutálet nalevo nebo napravo. Ztuhlost, rigidita, potřeba jistoty, nerovnováha, fixace, prchavost (Graphites – rigidita, hodnoty jiných lidí, rodiče, dělnický kádr). Reagují citlivě na všechno, neví co má hodnotit – centrum je v rigiditě a v nerovnováze. Jsou hrdí , pyšní a nejistí.

11. stadium (ochrana)
Chce udržet to, co získal v 10. stádiu - konzervovat, zachovat, pokračovat, chránit, ale i rozšířit. Chce se podělit, něco získal, chce se dělit. Má privilegium mít radost.

12. stadium (příliš) - rakovinové miasma
přehánění, objevuje se někdo, kdo může ohrozit, to co získal (nepřítel) - něco ho může ohrozit. Má dost sil, aby to zvládl tuší nebezpečí a přehání to – tyran (Merc., Cadm., Zn.). Přehání svou rutinu, přehání své věci, přestřeluje. Témata: opakování, znečištění, degenerace, nepřátelé, revoluce na obzoru, podezřívavý. Velmi jedovaté kovy, dlouho znečisťující životní prostředí.

13. stádium (návraty) – mykotické miasma (houbovité)
Musí se stáhnout - redukce, zmenšení – jsou silnější než on. Proto stáhnutí, ústup, zaostávání za vývojem, stane se nemoderním, ulpívání na starých způsobech práce, vrací se k staré rutině, tvoření, umění. Drží se staré tvořivosti, starých způsobů řízení.

14. stádium (formalita)
(atrofie) formalita - je eliminovaný, slabý, je zbavený moci, jeho moc je už jen formální. Zůstává zdání, že má moc, je to prázdná schránka (Ge., Pb., Sn.) – anglický král, diplomat. Je tam zdání moci, je oslabený, musel se stáhnout, ale je tam zdání, má oficiálně moc. Má masku, je nezodpovědný, lhostejný, vytváří zdání - je vyloučený, vzdálený, formální – už se ho to netýká, s odstupem lhostejnosti - maska, mumie, fosilie.

15. stádium (ztráta) - tuberkulózní miasma
Je to proces ztráty, destrukce, pád, porážka, bankrot, smrt, vzdání se, abdikování, oběť, odstoupení. Myšlenka: co se má naučit obětovat – dobrovolně ztratit – zapomnětlivost a odpuštění

16. stádium (zanedbávání) - leprózní miasma
rozklad, zanechání, hnití, zanedbávání, vše ztratil. Je to za ním, zůstávají tam jen vzpomínky, pak hadry - egoismus, žije na zbytcích, minulost, hadry, škaredý, zanedbává sám sebe, neumývá se, zůstal už sám, jde do sebe. Zanedbává vztahy, mluví a nevšimne si, že ostatní odešli. Je ve svém prostoru (Sulph., Oxygen) - je zaujat sám sebou, zanedbává své tělo, žebrání, manipulace jiných, aby něco získali – myslí si, že na to mají právo. Fantazie, je vnitřní svět, co jim zůstal. Filozofie (Sulph. v hadrech). Paměť, vzpomínky lenivé, proč se snažit? - lenivost, žebrání, škaredý, zapáchající, hnilobný, znechucený. Pozitivní z tohoto stádia je se naučit smíření, prohloubení si situací.

Thulium na léčení AIDS, je to lantanoid
lék na diagnózu AIDS. – AIDS. u černochů, chtějí být bílý, jsou méněhodnotní jako leprózní pacient. Jsou vyčlenění ze společnosti, nejsou jako bílý, jsou odpad. Laktanoidy mají velké problémy s imunitou – leprózní pacienti vykazují problémy s imunitou. AIDS. pacient má pocit vyčlenění – bojíme se jich, jsou škaredí, vyhnáni na okraj společnosti.

17. stádium (zanechání)
Už ani vzpomínky nejsou – úplně se toho vzdát, opouští i vzpomínky, uzavřít, exil, ukončit, readikovat, nekontrolovaný, ztráta vazeb a kontroly svědomí. Je nemorální, udělá to, ať to stojí za to, cokoliv. Má za úkol naučit se nelpět, odpoutat se. Termíny: útěk, únik, vyloučení, vyhnanec, emigrant, někdo kdo opustil svou kulturu. Situace emigranta, rychle musí opustit zem ( Iod.) – musí rychle někde jít, při zdržování je schopen zabít, je hladný, jídlo zlepšuje, musí pracovat, aby se uživil.

18. stádium (bez...)
Je to stadium mezi dvěma periodami – oddychnout si, přestávka. Mezi stav – nejvýrazněji pasivní stádium, skoro nic se neděje – i v kukle se vylíhne motýl. Slova: kukla, smrt, motýl, koma, transformace, nečinnost, klid, neaktivita, klidný, uzavřený, meditace.

Zdroj: LŠ Seč 2004, Vladimír Petroci – Periodická soustava - Scholtenova metoda

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=131