Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Silicea (Silica)
Publikováno: Čtvrtek, 04.01. 2007 - 21:55:19
Téma: Homeopatická Materie medika


Lék Silica je připravován z oxidu křemičitého SiO2, bezbarvého nebo bělavého zrnitého minerálu, který je v zemi hojně rozšířen jak v čisté krystalické formě, tak i v podobě křemene nebo písku. Byl dobře dokázán a důkladné popsán v Repertoriu a byla učiněna řada pokusů uplatnit jej pro významnou symptomatologii. Jeho charakter má skutečně mnoho idiosynkratických rysů. Ale mnoho symptomů se velmi překrývá s takovými dominantn(rni polychresty, jako jsou Pulsatilla, Lycopodium, Hepar sulphuris, Arsenicum a zvláště Calcarea Carbonica; a tak může být obtížné specifickou osobnost vhodnou pro Silicu rozpoznat. Na těchto stránkách se pokusíme načrtnout úplný portrét tohoto důležitého konstitučního typu tak, že vytvoříme obrazy (symboly, podobenství) čerpané z říše minerálů, rostlin a zvířat: zrnko písku, stéblo pšenice, myška a cvrček.

Zrnko písku
Zamysleme se nad zrnkem křemenného písku, jak je těžké a hrubé a jak dlouhý a pomalý byl proces, který jej přivedl do jeho nynéjší nepoddajné podoby. Pacient vhodný pro Silicu ztělesňuje vlastnosti jako tvrdost, zrnitost, pevnost (strnulost, rigiditu) a chronicitu (trvalost) na fyzické a duševní úrovni. Na fyzické úrovni se s tvrdostí setkáváme tak, že tento typ má sklon k velkým otokům nebo ke vzniku výrůstků, vláknitých uzlin ("vyléčil opakované (rekurentn~ fibroidy": Kent), karbunklů, cyst, nádorů prsu i jiných orgánů, vefmi zduřelých (oteklých) žláz ("zánět žláz - krční, axillární (podpažní), příušní, prsní, tříselní, kožní, maligní, gangrenosni': H.C. Allen), keloidů, vapenitých (vapenatých) nebo artritických usazenin v kloubech, zatvrdlých slzných kanálků a podobně.
Silica může být rovněž křehká, jak je možné vidét na kostech, které se snadno kazí a lámou; na chlupech, které se v koncích třepí, na deformovaných, "slabých (zničených) dělíc(ch se" (Kent) a křehkých nehtech, na zubech, které jsou chudé na sklovinu, lehce se odštěpují a na jejich povrchu se objevují bíléé skvrny. Dokonce i kůže se zdá být jaksi křehká s tendencí k vytváfení fistulí (píštélí, zvlášté u konečníku (ačkoli homeopatická literatura uvádí také fistule slzného kanálku a rohovky), k vytváření puklinek nebo panaritia na špičkách prstů a puklinek na rtech, v koutcích úst, na nose nebo mezi prsty na noze.
Zrnitost je manifestována zrnitými ječnými zrny na očních víčkách, hrubými mozoly na spodních částech chodidel a na dlaních, "zrnitými" špičkami prstů, které znepříjemňují pacientu čehokoli se dotýkat, a tvářemi, které jsou hrubé jako skelný papír. Výjimečným případem této "zrnitosti" byl těžce artritický pacient, který mél špičky prstů nejen zrnité, ale dokonce i zbarvené ("šedé nehty": Kent). Do značné míry na základě tohoto "podivného, vzácného a jedinečného symptomu" byla Silica správně vybrána jako simillimum.
Další véc, se kterou se setkáváme, je pocit "jakoby" něco ostrého a zmitého - tříska, trn, zrnko písku nebo úlomek skla - uvázlo v kůži, oku, krku, kolem nehtů na rukou nebo v nějaké jiné části těta; také jde o nebolestný, život neohrožující, ate velmi otravný "pocit vlasu na jazyku" (Hering). Lék prospěl při léčbě zmitých usazenin na plicích horníků a lomařů ("neduh kameníků": Kent). V současné praxi mezi případy, u kterých má úspéch Silica , patří sochaři. keramici a umélci, u nichi se vyvinul vleklý kašel z práce s kamenem, hlínou nebo sádrou (Calcarea carbonica) i u osob vystavených působení azbestu (forma silikátu).
Konečně tento lék má i zvláštní schopnost podpořit vypuzení trnů, kopřivky (vyrážek), jehel, kousků skla nebo třísek z kůže, rybích kostí z krku, kostnfch úlomků a jiných cizích téles (kulky ze starých zranění, podle Boernickea!). Existuje nezapomenutelý případ mladé dívky, která byla ve škole z legrace tažena po zadku po staré dřevěné podlaze v tělocvičně. Její hýždé byly potom pokryty tucty velmi tenkých a do hloubky zaražených třísek. Dvé dávky Silicy 30 X skutečně vypudily béhem někoilika dní všechny třísky bez jakékoli zaznamenané infekce. Lék může rovnéž "vyhnisat staré nezhoubné nádory (zvláště na kůži) a zatvrdlé nádory" (Kent) - to je jeden z důvodů, proč je znám jako "homeopatický chirurg".
Výborným příkladem působení Silicy byl starší muž, který vyhledal homeopatickou pomoc kvůli začínajícímu abscesu na spodní části palce. Už byl objednán na chirurgický zákrok k odstranénf velké cysty, kterou mél po mnoho let na zádech, ale chirurg z opatrnosti ohledně infekce a aby se ujistil, že pacient byl v optimálním stavu, posunoval operaci na pozdéjší dobu, dokud se absces nedostane do kritického stadia (neuzraje). Aby urychlil proces dozrání, předepsal pacientovi 3 dávky Silicy 200 X , které měl pacient užívat po 12 hodinách. Prvnf dávku se vzal v ordinaci, druhou než šel spát a druhý den ráno, kdyi se opíral o umývadlo při čišténí zubů, uslyšel za sebou zvuk jako při výbuchu, otočil se a uviděl spoustu krve a hnisu na protější zdi koupelny. Lék podpořil dozrání cysty na zádech i abscesu na prstu a télo je bez okolků vypudilo.
Ale homeopatické texty varují, že Silica může také uvolnit projev nádorů (tuberkutů), vyrazit a reabsorbovat jizevnatou tkáň a tím otevřít staré jizvy, zranění a abscesy v plicní tkáni; proto by v takovýchto připadech měla být používána opatrné a jen málokdy ve vyšších potencích, zvláště tam, kde se v historii objevila tuberkulóza. S chronicitou Silicy se setkáváme v obraze stížností, které se vyvíjejí pomalu, a tomu odpovídá i pomalé léčení - zahrnuje ty nejnepoddajnéjší bolesti hlavy, dysmenorrhoeu (bolesti při menstruaci), artritidu a stížnosti na oblast hrudníku ("tendence k chronicité spíše než k odstranéní": Farrington). Tento nedostaiek zotavovaclch nebo samoléčebných sil je nejnázorněji zřetelný na nejrůznějších účíncích léku na kůži: nekonečné hnisání drobných zranění a infekcí, starých poranéní a puklinek, které nikdy nebyly řádně vyléčené, nežity a abscesy, které nechtějí dospět do kritického stadia (dozrát). Margaret Tylerová ukazuje tento aspekt Silicy na matčiné nářku nad fyzickým stavem jejího syna: "Podívejte se na jeho nehty - jsou hrubé a žluté, a cítí, jako by měl v prstu třísku. Nebo mu oteče a zrudne prst, škube mu v něm a vypadá to jako zánět...kost mu připadá velká...a pak jeho kůže se nechce uzdravit...každé malé škrábnutí a poranění hnisá, bolí a podebírá se... a v každém bolavém místě cítí řezavou a pálivou bolest...a takových bolavých míst má spoustu...A taky nežity! Nežit na kůži, pak také nežity na krku...puchýřky a nežity všude po těle "atd. Tento lék má spofu s Hepar sulphurem schopnost rozpouštět (odstraňovat) nežity, urychlit dozrávání a odstranéní abscesů a hojit vleklé problémy s kůž( ("výtečné kontroluje hnisavý proces u měkké tkáně, periostea nebo kosti tím, že podporuje dozrání žádoucích procesů nebo redukuje přílišné hnisání': H.C.Allen). Takto tyto dva léky předepsané ve středně vysoké potenci mohou zabránit propuknutí hrozícího abscesu prsu u kojících matek nebo odstranit ty, které se už vytvořily, a mají ze všech léků nejlepši schopnost léčit abscesy u kořenů zubů. Zásadní rozdíl mezi nimi je v tom, že žlázová hnisání u Hepar sulphuru jsou náhlejší a rychlejší, zatímco u Silicy jsou pomalá; hnis u Heparu je hustý a krémovítý, u Silicy řídký, vodovitý a krvavý. Podle Farringtona je u ranějších stadií infekce často vyžadován spíše Hepar sulphuris než Silica, aby bylo možné v případé pochybností zač(t s prvním a pokud je to nezbytné, přejít ke druhému léku. Co se týče modalit, Hepar sulphuris je lepší tam, kde jde o teplo a vlhkost, Silica tam, kde jde o teplo a sucho - odtud plyne vyšší hodnota Hepar sulphuru u záškrtu, kde se stav zlepšuje horkou parou.' Silice se potí horní část téla a hlava, zat(mco u Hepar sulphuru se človék potí celý. * Hepar sulphuris je obyčejně předepisován u záškrtu po Aconite a Spongiae, aby dokončil léčbu a ochránil pacienta před návratem nemoci. "Působení Silicy je obvykle pomalé" (Kent). Avšak stejné jako u pomalu působícf Calcarey carbonicy mohou její léčebné sily ohromit jak pacienta, tak i lékaře. Tento lék byl podán v potenci 1 M pacientce s vyčerpávajícím pocením v důsledku jakéhokoli rychlého nebo energického pohybu; měla také tíživý pocit v hrudníku a občasné bušení srdce. Při příští návštévě se zeptala: "Mohl by lék zapůsobit béhem 30 sekund?" "Mohl," odpovédél lékař. "No přesné po půl minuté jsem pocftila, že tíha a svírání v hrudi zmizely, a od té doby se už nevrátily. Bušení se také zmímilo, stejné jako mé vyčerpávající pocení, tak jsem jen byla zvědavá." Takový bezprostřední efekt by mohl být stejný u Arnicy, Belladonny, Chamomilly nebo néjakého jiného akutního léku, ale bylo to trochu neobvyklé pro Silicu předepsanou jako konstitiční lék.
Nepružnost křemene je manifestována na mentální úrovni ve "svéhlavosti (zatvrzelosti)" Silicy (Boenninghausen). Tento typ může být stejně tvrdohlavý (nepovolný, neústupný) jako jakákoli Calcarea carbonica, Tuberculinum nebo Nux vomica. Není agresivní nebo hádavý, *' bude se smát, zůstane pňjemný a bude se zdát dost mírný - ale stále dělá to, co pokládá za nejlepší. Silicový kůň nebo pes mají dobré dispozice a jsou snadno zvladatelní za většiny okolností, ale občas se oddávají netečné (nejasné, tupě) zatvrzelému projevu na konci otěže nebo vodítka nebo komicky nevšímavé odvracejf svou hlavu. Kdybychom ho pustili, možná by jednoduše pomalu a v klidu odešel pryč předstíraje, že neslyší '* Silica se může rozzlobit, ale zřídka je to bez důvodu; emoce jsou obvykle oprávněné, protože byly vyprovokovány. To je možná důvod, proč není uvedena v rubrice "hašteřivý" v Kentové Repertoriu (Pulsatilla je jediný další polychrest, jenž byl tak poctěn, že se o ném píše v těchto dvou dílech ). Ale Hahnemann nabízí symptom "rozzlobený a hašteřivý večer". žádné opačné povely.
Silicové dítě, které je normálné poslušné a dobře se chová, chvíli trpělivé snáší odpor nebo nátlak. ale v daném okamžiku na něčem začne trvat ("je neústupné, zatvrzelé, tvrdohlavé": Hering). Také Silicové starší dífé, které škemrá o tříkolku, fotbal nebo kornout zmzliny, má nejprve vytrvalost v hlase, ale v určitém bodé vybuchne v "netrpělivé a otravné"(Kent): "Mami, řekl jsem, že chci jít na fotball" (v tom momentu druhá osoba ustoupí. Jindy si udží svůj napjatý klid po dobu všech opakovaných žádostí - a dosáhne svého cíle tím, že je nepovolné (neúprosné) a překoná tak odpor svého protivníka (Calcarea carbonica). Příkladem této efektivní umíněnosti dítěte může být situace, kdy se dítéti velmi nelíbí v internátní škole, ale přece jen nemůže přesvědčit rodiče, aby si ho vzali zpět domů nebo jej poslali někam jinam. Začíná úmyslné nebo nevědomky užívat různé metody pasivního přesvědčování: neodpovídá na dopisy rodičů a odmítá jim felefonovat. Nebo když oni zavolají jemu, mluví jen o tom, jakou má depresi. Zatímco se nespokojený Sulphur nebo Nux vomica začnou špatně chovat (oba jsou problematičtí a "dělají vlny"), Silica si vyhýbavě stěžuje nebo zaujímá simulantský postoj a tak nutí rodiče, aby uvažovali o jejích přáních. S obrazem Silicy se také setkáváme u adolescentní dívky nebo mladé ženy, která se stejně jako Pulsatilla jeví jako povolná (přizpůsobivá) a potřebující vedení nebo ochranu, ve skutečnosti však přesné ví, čeho chce v životé dosáhnout; nebo přesněji - co nechce. Je nemožné poradit jí nebo jí dokonce koupit dárek. Nic není úplně v pořádku, žádné šaty se jí úplné nelfbí a i určitý relativně neutrální objekt jako jsou třeba ponožky nebo povlak na polštář do postele na koleji jí musí úplné vyhovovat, jinak bude nepoužitý odložen stranou. To nevyplývá z celkového negativismu, ale z rigidity názorů. Dívka (nebo chlapec) může být právé tak rigidní a vybíravá v posuzování lidí, a tak se střetává s obtížemi při hledání přátel a později přijatelného životního partnera. Osoby, které zůstanou svobodné ne z důvodu averze vůči manželskému stavu, ale kvůli tomu, že jsou přílíš přísné - nikdo není úplné vhodný - často prokáží rysy Silicy.
Tatáž rigidita se týká profese. Např. když si tento typ jednou usmyslí, jakou částku bude požadovat za své služby, nic ho nepřiméje k tomu, aby ji zménil. Mírně, ale odhodlaně bude opakovat: "Možná pracuji příliš levně (draho), a!e je to tolik, kolik jsem řekl, a chci, aby to tak zůstalo!" Silica zůstává v každém věku nepřístupná a odolná vůči vnějšímu tlaku nebo vlivu a může projevit tvrdohlavý (zatvrzelý)postoj: "Taková jsem a nikdo mé nezmění." Možná, že je nedůvěřivá (ostýchavá) a drží se v pozadí, ale nenechá se využívat. Ze zásady také prokazuje pevnost - tvrdost křemene, který se může zlomit, ale nikdy se neohne. Stejné jako Calcarea je takový jedinec často neústupný (nepovolný, tvrdohlavý), aniž by byl podnikavý (průbojný) - svéhlavost (zatvrzelost) nabývá podoby odporu a odmítání, na rozdi od Sulphuru, Lycopodia nebo Nux vomicy, kteří úporné trvají na svém proti všem rozumným důvodům. Stylem a manifestací rigidity (nepruinosti) Silicy jsou spíše houževna#os# a umínénost (svéhlavost, vytrvalost). To může být částečně připsáno nedostatku vitality. Silica má dost energie na to, aby odporovata tlaku a bránila své vlastní touhy, a1e nastači na to, aby si dokázala naklonit ostatní nebo iniciovala akce proti svým oponentům. Postupné se z nepružnosti a neústupnosti stávají "fixní ideje" (Clarke).
Hezká, ale plachá mladá dívka je přesvědčena o tom, že každý muž, který jí nabízí přátelství, ji chce svádět, a nic nemůže toto přesvědčení rozptýlit (Pulsatilla). Naproti tomu Silica může pozitivné přilnout (fixovat se) k čemukoli, co souvisí s osobou, o kterou má zájem. Kdysi se přesvédčila o její nádheře a důvtipnosti, nejen že je sama schopna hodiny poslouchat tytéž příběhy a rozhovory, ale trvá na tom, že i ostatní by méěi být stejné okouzlující. Osoba mírného chování se může úplné "utrápit (usoužit)" (Hahnemann) z toho, jak nedostatečné se ostatní zajímají o jejího milovaného, nebo z jejich nechuti nechat na sebe učinit dojem. Mladý muž si je nezvratné jist, že nemůže zvládnout úskalí školnfho čtyřdenního turistického výletu, i když ho k tomuto předpokladu nic z jeho minulosti neopravňuje. A klasickým př(kladem idée fixe je žena, která přemýšlí jen o špendlíkách: "věří, že spolkla špendlíky, hodiny hledá ztracené špendlíky, pečlivé zkoumá jídlo z obavy ze špendl(ků" (Hering). * * Každý, kdo zápasil s počítačem, jenž opakuje stále tutéž chybu, i když byl několikrát přeprogramován, zažije typicky Silicovou "fixní ideu". Může být pouhou shodou okolností, že počítač je založen na silikonovém (křemíkovém) čipu.
Tématy fixních idejí jsou často výčitky nebo hryzání svědomí. Jedínec je přemoien kajícností nad určitou relativné drobnou chybou nebo nedbalostí ("má pocit, jako by udélal něco špatného": Hahnemann; "výčitky svědomí kvůli maličkostem": Hering). Žena, která vyhledala pomoc homeopata kvůli bolestivé suchosti očí, jež byla připisována ucpaným slzným kanálkům, si neustále vyčítala, že se občas chovala ukvapeně (bezohledně) ke svému milovanému opečovávanému psu, který nyní pošel. Jiná žena trpěla nespecifickými "neustupujícími" bolestmi hlavy. Nezabíral na né žádný lék a nakonec lékař poznal, že pacientka potřebuje Silicu: Odpírala totiž navázat nová přátelství kvůli kajícným vzpomínkám na nedorozumnéní s bývalými přáteli, které způsobila svým chováním. Pohotové zapadla do sebeobviňujícího vzorce: "Proč jsem se tak chovala!" "Neměla jsem mít takové poznámky!" apod. Byla také obsesivní vůči témto nepodařeným vazbám a opakovaně se v téhle oblasti vrtala, aby našla důvody a okolnosti roztržky, se stejnou houževnatostí, s jakou Schliemann hledal ztracenou Tróju.
Avšak Silica na sebe instinktivně nebere roli "obétního beránka" a nepřebírá ochotně utrpení druhých. Tato role je vyhrazena pro Natrum muriaticum a Staphysagriu, kteří ji hrají tak ochotné a oddané, že to vyvofává respekt i soucitný zájem. V extrémních případech se z fixních idej( stává "monomanie". V Kentově Repertoriu je kupodivu tento lék jedním z pouhých dvou uvedených u tučného(bold) typu v této rubrice, tím druhým je lgnatia (jejíž monomanie je však hysteričtéjší, úzkostně agitovanéjší nebo intenzivnéjši). Mírný a laskavé "bláznivý"pan Dick z Dickensova Davida Copperfíelda, jehož stálé narážení na hlavu popraveného Karla I. funguje jako náhradní nesnáz pro jeho vlastní hluboký rodinný žal , je karikaturou Silicové monomanie. Příkladem z reálného žívota by mohl být Vicenc Wright, autor novely Gatsby, Aby dosáhl výjimečného výkonu tím, že napíše celou knihu, aniž by použil nejběžnějšího pfsmene anglického jazyka (představe si , že nikdy nepoužijete určitý člen "the" nebo osobní zájmena "on - he", "ona she", "my - we", "oni - they;, "jim - them", nebo různé formy slovesa "být - to be"), musel být ve skutečně monomanickém stavu mysli.* ~ Novela se čte skutečně velmi dobře i přes ohromný handicap
Silicovou monomanii obyčejně najdeme ve slabší formě u spisovatelů nebo vědců, kteří se věnují své práci s absolutní koncentrací - student někdy nasbírá dvakrát více školních bodů, než je potřeba k uzavření ročníku, nebo trvá na tom. že bude navštěvovat skoro všechny přednášky vypsané katedrou. Nepružnost tohoto typu můžeme dále sledovat na obtížích s přizpůsobením se změnám. Protože tomuto člověku trvalo dlouho, než se v dané situaci začal cítit bezpečně, odmítá cokoli nového. Žena je ztělesněním zvyku a pojede několik mil do obchodního domu blízko svého bývalého bydliště, aby mu prokázala přízeň (Calcarea carbonica); muž je také od přírody konzervativní, netouží jezdit na nová místa nebo dělat cokoli nového (Lycopodium). Jedna pacientka s tendencí k otékání žláz při sebemenší infekci nebo jen při únavě popsala, že její učitelské povolání vyžaduje, aby každý týden přejížděla mezi Bostonem a New Yorkem. Lékař byl ohromen, když slyšel, že ji to nevyčerpává. "Vám opravdu nevadí dojíždění?", přitlačil na ni více. 'Teď už ne," odpověděla. "Před léty jsem se bála jen pomyslet na jedinou cestu do Bostonu se všemi těmi komplikacemi s tím spojenými, ale teď, když dojížd(m pravidetně, není to vůbec žádný problém." To byla dostatečná mentální indikace pro Silicu. Tento odpor ke změně může být důvodem toho, proč je Silica (stejně jako Calcarea carbonica) silně ovlivněna fázemi měsíce (tj. forma změny). Náměsíčnost ("somnambulismus": Hering), enuréza. astma, kožní vyrážky, chronický průjem, bolesti hlavy a záchvaty jsou často zhoršené pii úplňku (Boger) a zvláště při novu (Boericke). Toto překrývání působnosti Silicy a Calcarey carbonicy vyžaduje zvláště u dítěte srovnávací a diferenciační diagnózu jejich jednotlivých symptomatologií. U obou typů se mohou objevit velké hlavy a vystupující břicha (ve tvaru obrácených talířů) a zjevně slabé svalové napětí. Mladší děti si pomaleji sedají, vstávají a chodí a prokazují matou snahu. Zatímco dítě typu Calcarea carbonica je evidentné ohebnější, Silica je příměřené pružná (flexibilní a elastická. Mladému klavíristovi nebo houslistovi v profesionáinf kariéře vadí příliš flexibilní a selhávající prsty, zatfmco svalová kontrola mladého gymnasty je inhibována přehnanou elastičností. V dětském věku se oba typy potí na hlavě a krku, zvláště ve spaní, ačkoli pot Silicy je ofenzivnější než pot Calcarey (Tylerová). Silica se také potí více na spodní částí hlavy (v dospélém věku v podpaží a na horní části zad), zatímco Calcarea se potí po celé hlavě (v dospělosti v podpaždí a na horní části hrudnfku). Oba typy mohou být intolerantnf vůči mléku, občas dokonce mateřské mléko zapříčiňuje průjem a zvracení a jako děti oba typy rády v přiměřeném množství jedí píseka jiné nestravitelné věci. Stejně jako Calcarea carbonica může i Silica být chronickým lékem Belladony.

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=15