Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Lac maternum
Publikováno: Úterý, 27.05. 2008 - 19:29:28
Téma: dr. Tinus Smits


Produkt
Lac maternum je vyrobeno z mléka devíti žen v různém stadiu kojení, od třídenního mléka (kolostrum) po deset měsíců po porodu. Různé potence byly lege artis vyrobeny firmou Dolisos Holland na jaře roku 1994.

Úvod

Tomuto léku jsem dal nové jméno, abych ho odlišil od léku Lac humanum, který se již používal a který je vyrobeno z mléka od jedné ženy. Navíc, Lac maternum se mi víc líbí.

Ohniskem tohoto léku je problém inkarnace (vtělení) v současném životě. Proces inkarnace, který se odehrává během těhotenství, zcela určitě není ukončen narozením a mateřské mléko pomáhá dítěti postupně sestoupit dolů do fyzického těla.

Esence Lac maternum

Základním problémem tohoto léku je nedostatečná inkarnace způsobená vážnými vnitřními příčinami, jako je strach akceptovat fyzický stav, obava z obtížnosti našeho úkolu během této inkarnace, stesk po astrálním světě, nepřijetí dítěte jeho rodiči na začátku těhotenství nebo strach z odpovědnosti za nový život. Nedostatečná inkarnace způsobuje, že si daná osoba není vědoma své pravé identity; její energie není vyrovnaná a může být lehce narušena energií jiných osob i okolními energiemi. Chybí bystrost mysli a schopnost porozumění, myšlení je zmatené a obrana proti vnějšímu světu je oslabená. To se jasně ukáže, když taková osoba dostane lék Lac maternum a zpozoruje rozdíl: zjistí, že ji nikdo nerespektuje a že lidé zneužívají její dětinskosti. Najednou si začne všímat svých potřeb a toho, co si doopravdy přeje. Tento lék člověku pomůže uvědomit si vlastní hranice a umožní mu očistit vlastní energii od všeho, co není jeho. Zpočátku jsem si myslel, že vstup do centra těla je součástí procesu působení Lac maternum, a uvědomění si vlastní energie a hranic patří k dalšímu léku, který jsem hledal a kterým se ukázal být Vernix caseosa, ale ve skutečnosti jak inkarnace, tak ochrana jsou součástí stejného procesu. Pacienti hovoří o tom, že zmizely nejen pocity vznášení, závratě, zmatené myšlení, slabost, pocity neskutečnosti atd., ale že také pochopili vlastní potřeby, jsou lépe schopni říci ne jiným lidem a nejsou již ochotni být využíváni jako dříči. Můžeme tedy říci, že hlavní poruchou, která způsobuje problémy těchto pacientů, je nedostatečné vtělení ve fyzickém těle a z toho vyplývající nedostatečné vědomí hranic mezi vlastním já a okolním světem.

Fyzické potíže

Fyzické problémy u tohoto léku jsou obvykle spojeny s nedostatečnou inkarnací: energie hmotného těla je příliš vysoká a způsobuje bolesti hlavy, migrény, závratě, pocit prázdnoty v hlavě, vypadávání vlasů atd., z nedostatku energie podvědomého těla pramení chlad končetin, nedostatečné libido, neohrabanost a celková zimomřivost. Nedostatečné uvědomování si hranic vede k poruchám kůže jako jsou ekzémy, lupénka, mollusca atd. Protože kůže je hranicí našeho těla, je Lac maternum velmi účinným lékem na kožní problémy.

Když jsem pracoval na obrazu léku Saccharum officinale, očekával jsem, že vyléčí téměř všechny problémy s jídlem jako obezitu, bulimii, anorexii a konzumování příliš mnoha sladkostí, ale ve skutečnosti pouze polovina pacientů, kterým byl lék podán, se těchto problémů zbavila a často se ukázalo, že skutečná příčina leží ještě níž, tzn. ve vrstvě Lac maternum. Nepřekvapí nás, že tento lék je také ve spojení s jídlem, protože mateřské mléko je (nebo by mělo být) první potravou, kterou dostaneme po našem příchodu na zemi. Protože mléko nám pomáhá inkarnovat se, jídlo a pití se mohou stát problémem spojeným s inkarnací. To se také potvrdilo v praxi. Mnoho pacientů vyřešilo svůj problematický vztah k potravě a jídlu pomocí Lac maternum.

Produkt: Lac maternum je vyrobeno z mléka devíti žen, od tří dnů (kolostrum) do desíti měsíců po porodu. Různé potence byly lege artis vyrobeny firmou Dolisos Holland na jaře roku 1994.

Často následuje po Saccharu officinale, často následuje nebo je předcházeno Rhus toxem.

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=184