Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Léky z mléka a mleziva
Publikováno: Čtvrtek, 12.06. 2008 - 23:37:34
Téma: dr. Alexandr Ivaniv


Preparáty z mléka a mleziva v posledních desetiletích přitahují stále více pozornosti homeopatů (podle vzrůstajícího množství provingů) i uživatelů (lékařské homeopatické společnosti, pacienti). Jak je vidět, tento fakt je spojen se stále rychlejším způsobem života, ekonomickým a technickým vlivem, disharmonií v rodinných vztazích, všedovolující nezávislostí a informační bezhraničností (tokem informací bez hranic).

Pro státy SNS (Společenství nezávislých států, bývalý SSSR) má i nemálo důležitý význam masového vyhlazení (genocida) medicíny, důsledkem kterého došlo k průpravě málo kvalifikovaných kádrů, k odlivu specialistů za hranice a do komerčních sfér, k rozkvětu excesů všeho druhu, a také spotřebitelský (merkantilní - ekonomický směr státní hospodářské politiky, který usiluje o podporování vývozu a hromadění kapitálu) zájem o medicínu řadou mladých kolegů.

Seznam vlivů, jako i množství jiných negativních predikací (výpovědí) nás přivedly k zápornému demografickému vývoji, k prudkému poklesu reproduktivní charakteristiky populace, k rostoucímu číslu patologického průběhu periody těhotenství, porodů a novorozenecké porodnosti. Počet nemocí a jejich původců, které se objevují už v prvních dnech života dítěte, převyšují přípustné parametry. Směr k rodinné medicíně a k rodinnému lékaři na Ukrajině a ve státech SNS je neslučitelný se zákonodárstvím a je podmíněn ambulancemi (zdravotnická zařízení, kam pacienti docházejí), kde jeden doktor (kterému říkají rodinný doktor) se stává koordinátorem sledování a léčení každého člena rodiny u všech specialistů najednou.

Psychologicky i fyzicky (fyziologicky) je mléko vždy spojeno s teplem rodinného krbu, ochranou, mateřstvím, spojením pokolení. V současné době je v homeopatii popsáno a zavedeno více než 20 druhů mléka a mleziva, ale ne všechna z nich mají věrohodné protokolní zkoušky. Nedostatečné informace jsou především o Lac mouse (mléko myši), Lac macacus (mléko makaka), Lac ovillum seu ovinum (ovčí mléko), Lac sim (mléko opice), Lac ursinum (mléko medvědice), Lac vaccinum butyricum (máslo z kravského mléka).

S úspěchem se už dlouho používá mlezivo (Colostrum), které je podle mého názoru, rovněž nedostatečně popsáno. Setkáváme se také s různými názvy některých léků. Tak se v některých pramenech „starý“ mléčný prostředek Lac defloratum (plný název – Lac vaccinum defloratum) uvádí jako L. bovinana (býčí!) defloratum. Stejně je také registrováno vícero názvů ve firemních názvech léků z mateřského lidského mléka (L. humanum, L. maternum, L. mulier), kobylího mléka (Lac equinus, Lac equinuum). V posledním případě řada vědců rozlišuje mléko obyčejné kobyly a kobyly Przewalského.

Všeobecná témata (generálie)

Tyto prostředky mají řadu společných charakteristik a témat s preparáty mléčného cukru (laktozy) a mléčných kyselin.
1.Téma pádu, úpadku. Ukazuje a sleduje obraz padání z božského stavu i materiálního (svět instinktů), rovněž i osobní fyzický úpadek, také neúspěchy při řešení svých plánů, ztroskotání ideálů.
2.Svazy, spojení, styky. Mléko dává pocit sounáležitosti, naděje, ochrany. Porušení balance (rovnováhy) vede k lhostejnosti, apatii, izolaci, osamocení.
3.Polarita, dualita, obojetnost. Konflikt mezi instinkty a civilizací, neshoda mezi závislostí a svobodou.
4.Agrese. Velká část typologických charakteristik „mléčných“ léků může potvrzovat pocity nenávisti, vzteku, zloby, rozčilení.
5.Sexualita. Nekontrolovatelná sexualita, bez morálního omezení. Mohou přebývat ve světě iluzorních pocitů (touhy, kino a videofilmy). Pocit viny (studu), může být jedním ze způsobů potlačení těchto tendencí (chce kolébat).
6.Těhotenství a laktace. Velký počet patologických symptomů a syndromů vzniká a ukazuje na tyto fyziologické periody.
7.Metabolizmus, látková výměna, strava, výživa. Narušení tolerance ke glukoze, cukrovka. Podle Grangeorga, mimo lidského mléka, tento životní produkt nevychází z oblasti hrudi, ale z abdominální (převládající) části, a proto sexuální tématika a tématika kastrace je nápadně propojena s tématem potravy.
8.Zhoršení při chladu. Mléko je spojováno s mateřským teplem a s teplem vůbec. Výjimkou je viditelně psí mléko.
9.Patologické symptomy na straně hlavy a očí.

STÁDIA MLÉK

Stádium Lék
1 Lac Loxodonta
2 Lac humanum, lac ovinum
3 Lac caninum
4
5 Lac felinum
6 Lac equinum
7 Lac delphinum, lac asinum?
8 Lac asinum?
9
10 Lac leoninum
11 Lac lupinum
12 Lac caprinum
13
14
15 Lac vaccinum, lac defloratum
16
17 Lac suis, lac humanum?

Zdroj:
Dr. Alexandr Ivaniv: Orgánové léky, sarkody, nosody, potencované hormony
Stádia mlék: Dr. Ulrich Welte:Lac Suillinum: a case of west syndrom and tetraplegia
překlad © 2008 http://vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=196