Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Pojetí homeopatie dr. Robina Murphyho
Publikováno: Čtvrtek, 04.01. 2007 - 22:44:57
Téma: dr. Robin Murphy


Dr. Robin Murphy (záznam z přednášky v Praze)

Dr. Murphy vede institut zdraví Lotus (The Lotus Health Institute) v Americe a dnes uvidíte, co je za homeopata. Když začal studovat homeopatii, přišel na to, že Hahnemann vše získal ze starověké medicíny, on to i sám potvrdil ve svých spisech. Homeopatie je vnučkou starověké medicíny, není nová – ona následuje po té starověké. Jeden z jeho cílů je homeopatii znovu napojit na starověkou medicínu, aby získala zpět své místo a spojení se svými kořeny. Homeopatie je založena na jednom pojmu a to je vitální síla. Zákon podobnosti je jeden z přístupů, jak léčit vitální sílu.

Classical Homeopathy and Prana Medicine Jedna z prvních věcí je pránavéda, je to moudrost vitální síly – prána je sankrtské slovo pro životní sílu – energii, v čínské medicíně je to čchi. Pokud byste studovali původní texty o praně, dozvěděli byste se více o vitální síle. Vitální síla je centrálním pojmem, je klíč k homeopatii, ale nejsou o ní psány knihy. Většina kurzů se o ní zmíní na první přednášce a pak se o ní nemluví. On jí používá jako základ pro celou léčbu – od odebírání až do konečného vyléčení (výběr potence, léku a všeho). Je to univerzální energie, má své místo ve všech oblastech (astrologie, alchemie, homeopatie). Vitální síla je pojem integrující vše v medicíně, dal si za cíl integrovat vše do jednoho systému – termín „medicína prany“ – pranomedicína.

Obrázek vize sv. Hildegardy o zdraví: vitální síla je zelená, když je zdravá, zelený strom života ovinutý hady představuje naši míchu, čakry a meridiány- to je potřebné k pochopení tohoto systému.

2. téma homeopatie prany je to, že je mnoho škol homeopatie použivající různých způsobů preskribce: (konstituční, miasmatické předepsání, někteří homeopaté používají psychologické předepsání) - všechny spojuje vitální síla.

Prana Herbs (Byliny prány) Všichni homeopaté by měli být schopni používat bylinné tinktury, to je nejnižší potence. Mají výživovou hodnotu, podporují zotavení tkání a orgánů. Často nabízí svým pacientům bylinky místo homeopatických léků, jsou velmi dobré i k náhradě alopatických léků: např. diuretika lze nahradit diuretickou bylinou. Organopatické předepisování je součásti klasické homeopatie (používali ho velcí homeopati jako byli Clark, Burnett, Cooper při léčbě svých pacientů).

Prana medical alchemy (prána lékařské alchymie) Homeopatie je dítě alchymie, je to nediskutábilní historický fakt. První člověk, který napsal frázi: „similimum similima curantur – stejné léčí stejné, byl Paracelsus. 70 – 80% Organonu pochází z evropské školy lékařské alchymie – pochází z alchymie – to je porozumění kořenům homeopatie. Když pochopíme alchymii, pochopíme homeopatii – alchymie má hodně způsobů potencování léků (spirálou, destilací, fermentací, triturací. Ze všech systémů na světě je evropská medicína nejvíce odříznutá od lékařské alchymie. Alchymie je naše ajurvéda, toto slovo pochází z arabštiny – znamená to egyptská medicína - medicína západu je egyptská medicína. Poslední velký alchymický lékař byl Paracelsus před 500 lety. Lékařská alchymie byla tak úspěšná při epidemiích moru v Evropě, že byly popsány příběhy, kde davy naháněly tyto lékaře alchymisty, aby jim ukradli jejich lék. Lékařská alchymie byla natolik úspěšná, že jim alopati ukradli jejich symbol – kaduceus patří egyptské medicíně, je symbolem míchy a čaker. Paracelsus předpověděl, že se alchymie vrátí a vezme si zpět svůj symbol.

Prana Medical Astrology (Astrologie prány) – univerzální pro všechny kultury. Má málo společného s homeopatií a lékařskou praxí. Pojednává o vitální síle, je spojena s cykly životní síly. „Orgánové hodiny“ nám ukazují, kde je vitální síla během dne, kde se pohybuje. Jaterní lék podaný v době jater vykáže lepší výsledky a pomocí toho se dá zjistit i konstituce člověka, jeho slabé orgány, cykly. Zítra budeme schopni určit si konstituci prány, při zrození a prvním nádechu, je to první čakra, která začne tehdy v těle fungovat. Konstituci nelze určit podle rozhovoru,. ta je určena a dána okamžikem narození, ve který den se člověk narodil. Je to velmi užitečné a napomocné při procesu léčby.

Prana Qigong/Yoga (Prána čikung a jóga) – měl dlouho chronickou únavu. Bral léky, cestoval statísice mil ročně a učil homeopatii – bral na to léky, bylo mu lépe i hůře – cestování zhoršovalo. Začal studoval tai-chi a jógu, zjistil, že jsou to cvičení vitální síly. Je třeba dělat cvičení vitální síly. Při únavě se postaví a nyní je schopen poslat vitální sílu pomocí vhodné pozice do potřebného orgánu. Qigong/yoga je vědomá kontrola životní síly.

Pránová hygiena a délka života – dieta, životní styl apdb. - vyžaduje, aby homeopaté byli sami zdraví, musí praktikovat to, co kážou. V Číně se lékaři uznávali podle jejich úrovně zdraví, nikoli znalostí. Homeopathic – Prana Remedies (Homeopatické prana léky) Sankrtský citát o zákonu podobnosti z jedné knihy: Jestliže substance ve své hrubé formě vyvolá nemoc, nevyvolá ve své jemné formě úlevu od té nemoci? Homeopatické léky jsou pranové léky, v potenci je vytažení vitální síly, substance prany. Proces potencování je proces očišťování prány, čím čistší prána, tím vyšší potence. To je integrace čínské a indické medicíny do homeopatie.

Během přednášky uvedl tyto úrovně homeopatického předepsání, dá se říci i přístupů k případům:
1) první pomoc – tuto úroveň by měli ovládat všichni homeopati, jde o stavy při úrazech, poranění, šok, pokousání, bodnutí, poštípání hmyzem, popáleniny, úlek, úžeh, otrava, zármutek a psychická traumata.
2) akutní předepsání – vztahuje se k infekčním nemocem jako jsou chřipky, virové onemocnění, rýmy a horečky.
3) předepsání na epidemické choroby, každý homeopat by měl vědět, které homeopatické léky byly úspěšně použity při epidemiích.
4) další úrovní předepsání jsou periodické choroby – u pacienta se objevuje střídavě chronická a akutní choroba.
5) chronické nemoci – léčba chronických chorob.
6) mnohočetné nemoci – jsou velice běžné např. cukrovka a artritida zároveň.
7) fundamentální úroveň předepsání – to je to, co většinou děláme v klasické homeopatii.
8) konstituční předepsání – Hahnemann a Kent uvedli přesné instrukce, jak to dělat.
9) miasmatické předepsání – velmi nepochopené téma v dnešní homeopatii. On dělí miasmata na aktivní, spící, genetické a získané.
10) organopatické předepsání – předepisování mateřských tinktur z bylin, které mají k afinitu k orgánům těla.
11) tautopatické předepsání – antidotace, homeopatická toxikologie – potencované alopatické léky, vakcíny a jiné. Hodí se v těchto oblastech: při iatrogenním poškození pacienta, při otravě z prostředí, otrava pesticidy, chemoterapie, ozaření, drogy, alkohol apod..
12) izopatie – jsou použity pro výrobu léku viry, bakterie, sputum a hnis. Jsou to nosody, sarkody, autopatie, podobné tautopatii.
13) interkurentní předepsání – při akutním, miasmatickém, 1. pomoc předepsání. Je to tzv. mezi lék, který se podává přechodně, když ho vyžaduje pacientův stav.
14) preventivní předepsání – při akutních chorobách, při první pomoci, stresové situace, epidemie. Lék se podá preventivně před situací, která by se mohla přihodit.
15) retrospektivní předepsání – předepisování na minulé události např. nevyléčený zármutek.
16) syntetické předepisování – kombinace minerálů, skupinová analýza, témata atd.
17) tkáňové soli – biochemické soli, výživa buněk, léčba nutričního defektu v organizmu.
18) sympatetické předepsání – lidové předepsání, Bachové květy, léčba drahými kameny, léky z radioterapie atd.
19) kombinované léky – polykompozita
20) předepisování cik-cak – když se změní stav, předepíše homeopat lék na nový stav, podávaní léků jednoho za druhým.
21) paliativní předepsání – paliace terminálních stavů (rakoviny a jiných smrtelných chorob).

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=20