Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Lac caninum - psí mléko
Publikováno: Pondělí, 16.06. 2008 - 22:46:10
Téma: dr. Alexandr Ivaniv


Mléko slepeckého psa rasy Labrador
Labradoři – retrívři se dostali do Velké Británie s rybáři z Newfoundlandu v 30. létech 19. století. Psi vytahovali z moře rybářské sítě, protože umějí výborně plavat. Je to pes, který byl vybrán proto, že se dobře zařadil mezi milované členy rodiny. Psi – závislá (podřízená) zvířata, s vnitřním protikladem: tělo nedělá to, co chce srdce. To je velmi typické pro téma (situaci) násilí.
Jak si myslí J. Lamoth a Patricie Le Roux, psy je možné považovat za nešťastné žijící bytosti (zejména slepečtí psi a záchranářští bernardýni – to jsou vážení a ctění psi, v takových situacích nejsou vedeni, ale mají rozhodující úlohu).

U slepeckého psa jsou potlačeny psí instinkty, je plně oddán člověku. Jak je slepecký pes důležitý pro nevidomého, tak je stejně jeho pán závislý na něm. Stejně tak u zvířete je stále přítomný pocit druhořadosti (podružnosti).
Deziluze druhořadosti – nikdy nezaujme místo pána. Má přání vystoupit ze svého těla a stát se někým jiným (příkladem může být pocit běženců nebo pocit dítěte v rodině, kde je jedno z dětí talentované a druhé s defektem).
Lidé, kteří odpovídají danému typu, žijí v konfliktu mezi civilizací a instinktem. Podle Ch. Rosenthala, L. caninum (LC) je velmi rozdílné od jiných prostředků. Jako u zvířete, rozkol se týká otázek osobnosti, cenností, cti. LC vzývá patologický pocit psa, pocit odlišnosti od druhých. Člověk si myslí, že nikdy nebude jako druzí. Dokonce i když je bohatý, chytrý a vážený, uvnitř v hloubce má jiný pocit: „Já – pes, nejsem tak dobrý, jako jiní“. Rozpor: pes nebo pán. Tento rozpor se týká samoztotožnění. Ono se odráží od samotného hlubokého pocitu: „Kdo jsem já?“ Víme, že jsou psi, kteří žijí v daleko lepších podmínkách, než lidé, ale stále to jsou psi a ne lidé. To je životní konflikt, který se netýká existence, funkce, ale spíše ztotožnění.

Obecně: Ranní slabost. Výměna stran, symptomy, které se přemísťují z jedné končetiny do druhé, mění strany těla. Onemocnění (postižení) očí a krku. Jako po očkování (vakcinaci). Problémy s laktací.
Psychosomatické symtomy, často spojené s erotickými a sexuálními problémy (fantaziemi) a nezřídka se sexuálním domáháním (vynucováním). Revmatické, vertebrální (páteř, obratle) a kloubní problémy (chronická a častá recidiva onemocnění páteře a pohybového ústrojí). Tvrdý nebo měkký vřed. Gonorrhoea (kapavka). Syfilis. Infekční nemoci.

Vědomí: Roztržitost, nesoustředěnost. Plně obrácen do sebe – bolesti, hromada defektů, množství nemocí. Pocit, že ho ponižují a utlačují, a že se situace nezmění. Strach padnout ještě níže (příznačné pro všechny mléčné prostředky). Spolu s dekompenzací – zlost, nedodržení plánu (ztroskotání), afekty (prudká pohnutí mysli) v sexuální sféře. Strach z hadů. Přání a strach ze smrti. Pocit, že se všichni dívají na něj (na ni) odshora dolů. Pocit, že jde jako po vzduchu. Pocit, že vychází ze svého těla (z vězení). Velmi vážná „psí“ deziluze – mají nos někoho jiného. Společenští.
Zvláštnostmi chování pacientů s deziluzí psího mléka bude pofňukávání, kňučení (méně křiky) v noci, sáti (cucati) hračky – zvířata, hyperreakce na rozčilení (zvonek u dveří, když cokoli padá).

Spánek a sny: Při spánku jedna noha natáhnutá, druhá skrčená. Probouzí se s nucením na močení (s pocitem pohybující se postele).

Hlava: Cefalgie. Neuralgie.

Oči: Onemocnění víček a očí.

Nos: Silná rinitida (zánět nosní sliznice), střídání suchého a vlažného.

Ústa: Vyjadřování. Bolesti zubů. Epulis (dásňový nádor). Retence (zadržování) slin pod jazykem.

Hrdlo a šíje: Bolest krku. Hltan při pohledu remitentní (kolísající) jako lakovaný, lesknoucí se. Ostrý flegmonózní zápal mandlí (lesklé, lakované, s nánosem bílých nebo žlutých tělísek). Krup. Difterie (záškrt). Tuhý pohyb šíje. Různé bolesti a nemoci hrdla.

Hruď a srdce: Bolest v hrudi. Zástava dýchání nebo astmatický záchvat při usínání. Tuberkulóza plic.

Břicho a žaludek: Narůstající chuť k jídlu (hladový dokonce i po jídle). Onemocnění žaludku.

Končetiny: Revmatické postižení (onemocnění) soustavy s migrujícím charakterem a bolestivým syndromem (klouby pravé ruky x klouby levé nohy a naopak). Křížový směr artrózy s hyperhydrózou. Křeče rukou a křeče všude.

Záda: Bolest v zádech se zlepšením v sedu. Příznaky podráždění zádo-mozkových (hřbetních) úponků (kořínků). Symptomy podagry (dny).

Ledviny a moč: Glykosurie (vylučování cukru močí např. u diabetu), mnozí autoři ji označují za žaludko-jaterní onemocnění.

Žena: Při odstavení dítěte od prsou v době laktace mléko vysychá. Mléko chybí, skrovné a opožděné vypouštění mléka. Bolest v mléčných žlázách se zlepšením při jejich podepření.
Profúzní (mohutné) vytékání mléka. Menstruace přerušovaná, často s jasně červenou krví. V době periody (i krátce před začátkem) často nastupují nemoci z nachlazení směrem ke krku. Kašel před i během periody. Také vypouštění plynů z pochvy. Slabá dysmenorrhoea (bolestivá menstruace). Gonorrhoea (kapavka). Leukóza (leukémie). Onemocnění vaječníků. Syfilis. Hnisavé rány, vředy v děloze, důsledky vakcinace.

Kůže: Ichtyóza (vrozená vada pokožky, která se projevuje suchostí, drsností a šupinatostí). Bradavice. Šankr – tvrdý a měkký nebolestivý vřed a jizvy. Exantémy (vyrážka) během horečky. Hyperhydróza. Noční hyperhydróza.

Horečka, teplota. Exantémanózní, spálová horečka s vydatným potem.

Dlouho sledované zprávy a pročtené články P. Le Roux trochu rozšířily mou vlastní představu o preparátu, kterou jsem dostal dříve od různých učitelů, zejména od Rajana Sankarana. To je převážně bolestné téma sexuálního násilí během dětství. Při sledování mnohých pacientů, kteří přetrpěli v dětství sexuální násilí (nebo jeho vymáhání), demonstruji problémy s krmením (sáním mléka), příjmem potravy a se stravováním. Balance (rovnováha) sexuální dysfunkce a nutričních (výživových) potřeb - to jsou dva důležité psychologické elementy chování (vystupování) těchto „problémových“ dětí. Jejich disbalance (nerovnováha) může ukazovat na psychickou anorexii s pocitem kastrace po všech stránkách a určení dynamizovaného léku dovoluje „navrátit“ situaci na patřičnou úroveň.
Patricia Le Roux doplnila obraz dětské patogeneze. Děti jsou hysterické, podrážděné. Nenávidí své tělo (považují jej za zmrzačené, znetvořené, ošklivé). Dožadují se společnosti. Bojí se umřít, ztratit vědomí (omdlít). Všech pět psychologických symptomů preparátu je možné objevit v situacích se znásilněnými dětmi:
1. Nemají rády a nenávidí sebe (nikdo si ho neváží jako člověka), chyba vlastní sebeidentifikace, nevydrží pohled na své tělo, které jim připadá špinavé a často ho myjí. Právě tyto pocity vedou lehce k psychické anorexii.
2. Deficit (ztráta) sebejistoty. Deziluze nemateriálnosti nebo, že vlastní tělo je rozměrově menší.
3. Ztráta jistoty. Deprese s přáním umřít. Kognitivní a názorové rozpory. Problémy ve škole, bolesti hlavy z přepínání.
4. Fóbie a nervózně-fóbické postavení. Časté objekty fóbií bývají plazi, obojživelníci, stonožky, hmyz. Ještě fóbie – nezvládají nařízení a příkazy. Strach z nemocí a infekcí.
5. Možnost agresivního chování a jednání – schopen, jako pes, na agresivní reakce (hrubost, zavržené přání, poznámky spolužáků a přátel, příčiny trpění, ztráty). Přecitlivělí k hluku a světlu. Velmi časté hysterické paroxyzmy (silné záchvaty vzrušení, třeštění).

Existují i etymologické (nauka o významu slov) kořeny definice. Latinské „canide“ je spojeno se zubem (tesákem), který trhá tělo (zahryzává se do něho) a může být tématem násilí.

Modality a souvislosti: Zlepšení po jídle. Tlukot srdce horší při ležení na levém boku, lepší – na pravém boku. Zhoršení při sestupování se schodů. Stále chtějí pepř (ostrá jídla).

Zdroj: Dr. Alexandr Ivaniv:Orgánové léky, sarkody, nosody, potencované hormony
překlad © 2008 http://vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=203