Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Lac humanum - mateřské mléko
Publikováno: Čtvrtek, 26.06. 2008 - 20:45:33
Téma: dr. Alexandr Ivaniv


LAC HUMANUM (LAC MATERNUM, LAC MULIER)
Provingyy byly provedeny R. Sankaranem v Indii i Keesem Damem v Holandsku. Výroba léku firmou DOLISOS začala v Holandsku v letech 1993 – 1994. Dále byly provedeny lokální provingy v USA, Řecku a ve Francii.
Dr. T. Smits a mnoho dalších kolegů z různých zemí – všichni účastníci jeho seminářů a provingů potvrzují, že je rozdíl mezi L. maternem a L. humanem. A proto, řada zahraničních autorů odděluje od sebe Lac humanum femininum a Lac humanum masculinum – především udávají shodně mateřské mléko pro kojence ženského i mužského pohlaví. Rovněž dané ukazatele pokusů nejsou ještě dostatečně prozkoumány.

TÉMATA LÉKU:
1. Nedostatečná inkarnace. Neklid v možném přechodu z nemateriálního světa do materiálního.
2. Morálka. Spravedlnost.
3. Cenzura.
4. Vztah k dětem a starým lidem. Nezbytnost pomáhat druhým, dokonce i nepřátelům společnosti.
5. Opuštěnost a osamělost. Pocit, že ztratil přátele, příbuzné.
6. Kolektiv a jedinec. Velká rodina žije v jednom domě. Velké domy.
7. Rozdvojenost, obojetnost, dvě přání.
8. Sexualita. Vymáhání sexu lidmi středního věku. Znásilnění.
9. Nedostatek mateřského tepla (srdečnosti, lásky). Lhostejnost.
10. Zmije = lstiví lidé (bojí se jich, využívá je, ale utíká před nimi).
11. Impulzy – někoho zbít, udělat někomu něco špatného a dokonce ublížit sobě. Chce cestovat. Utíká (pospíchá), aby mohl dosáhnout cíle.
12. Zoufalství, beznaděj. Strach z budoucnosti. Myšlenky o smrti (i suicidní = sebevražedné), že ho nikdo nechápe.
13. Pociťuje odpor sám k sobě (vidí sebe jako špinavce a nečestného člověka).

Spojení mezi těmito tématy – odraz našeho života, naší společnosti. Ze strachu z toho, že budeme vyvrženi (odvrženi) ze společnosti, děláme nepochopitelné věci. Je důležité, aby na nás mysleli a pamatovali – z toho vzniká strach vyloučení ze společnosti. Strach ze ztráty individuality se pojí se strachem ztráty kolektivu. Odtud pramení nezbytnost vidět sebe jako objekt a subjekt. Vidí (slyší) sebe ze strany – zkušenost a pocit být vně svého těla.

U lidí s vysokým morálním kreditem se objevují amorální sny, egoisté jsou laskaví. Rozbor fází života: dětství – naivita, mládí – získávání zkušeností a vědomostí, zralost, dospělost – pochopení, stáří – naivita. Také může vznikat VINA, že nedali nic společnosti a HNĚV, VZTEK, že nic nedostali od společnosti.

Témata snů mohou být: rozdělení (bílé a černé), vlastní pohřeb s pocitem radosti z toho, že lidé přišli, strach, že nestíhá, z honění, pachtění za něčím, ale nemůže být sám, že cosi ukradla v obchodě, v životě je puntičkářský a pedantský, opuštěnost po odjezdu přátel, ztráta dítěte na železničním nádraží příliš starostlivou matkou, soulož s ženou bez ostychu na centrálním náměstí, špína a nepořádek, z toho emoce – radostné i štítivé, váhání a náladovost doktora – jít či nejít do agonického boje o život, vše přichází a odchází, zachránit se, osvobodit se a spasit se.

Uznávaní specialisté v homeopatické společnosti firmy DOLISOS v roce 1994 získali preparát, který nazvali Lac maternum (mulier) – mateřské mléko. Je to směs vzorku mléka, kterou získali od devíti žen v různých periodách laktace – od třídenního mleziva až po mléko ženy, která kojila desetiměsíční dítě.

Základní téma léku – uplatnění se v současném životě (chybí uplatnění fyzického těla a je tu ztráta uvědomění si hranice mezi danou osobností a světem kolem ní).
Zároveň ruší: neklid z přijmutí jiného fyzického stavu (východ z lůna, hrozba z etapy dospívání), má pocit těžkosti při vyplnění daného vtělení (splnění úkolu), stesk (nostalgie) po astrálním světě. Příběh nechtěného dítěte rodiči nebo rodinou na začátku těhotenství. Neklid z vlastních povinností v novém životě. Tyto jevy produkují nemožnost vlastní identifikace, zároveň chybí jádro, centrum a i energie takového člověka je náchylná k porážce, postižení a onemocnění. Tyto porážky (tzn. energetické) přicházejí od jiných lidí. Snižuje se stupeň ochrany společnosti a vnějšího světa. Chybí přesnost myšlení.

Dokonce příjem jedné dávky LM „otevírá oči“ a pacient chápe, že lidé využívají jeho dobroty a dávají mu pocítit, že si jeho osoby neváží. Takový člověk je velmi citlivý ke svým potřebám a k tomu, co si přeje pro sebe. Lék pomáhá poznat (pochopit) své „hranice“ a dává osobnosti možnost očistit svou energii od cizí. Takový způsob, zosobnění a ochrana (záštita), se projevuje jako součást jednoho a toho samého procesu.

Pacienti vypovídali, že po užití léku, ztráceli popletené a zamotané myšlení, točení hlavy, pocit „plavání“ v prostoru, pocit nereálnosti a pocit bezvědomí. Začali chápat své potřeby, dokázali říci „ne“druhým a více si nepřáli dřít se v práci. Mohli dělat to, co se jim zachtělo, už nebyli „kozli odpuštění“. Už neměli pocity uzurpace druhými lidmi. Projevilo se přesné rozdělení problémů: co je důležité a co ne. Zanechali druhé, aby se zabývali sami jejich problémy. U většiny z nich vznikl pocit „navrácení do těla“. Stali se měkčími, společenštějšími, šťastnějšími, jistějšími, zbavili se negativizmu. Říkají, co se jim líbí a co ne. Začali pociťovat sama sebe silněji. Objevila se starost o svůj vnější vzhled a o oblečení, o pořádek v domě. Nedostavilo se rozrušení, ale přišlo porozumění, že vlastní stav (mysli) si může změnit jedině každý sám. Základním cílem se stává žít plnohodnotný život, účastnit se ho, a ne se jen podvolovat jeho běhu a toku. Začali znovu ovládat zdravé myšlení a přesně chápat věci (na úrovni dospělého člověka). Byli schopni rozlišovat hlavní věci od vedlejších, řešit problémy s matkou – kde končí její vliv a kde – je vlastní řešení, rozhodnutí. Chyběla trpělivost při rozčilení, hlavně z důvodu ocenění ostatními. Nastoupily pocity stálosti, pevnosti a nezávislosti („nově zrozené“). Vznikl pocit harmonie a zmizel vnitřní chaos.

Situace výměny (prodeje) domu v ranném dětství. Infantilní osoby (chtějí pomoci při oblékání, pít z dětské láhve, vše dělat s druhými, nechají si všechno líbit, dovolují ostatním cokoliv). Soudržnost a ochrana rodiny. Nevychutnávají si život (očekávají lepší časy).
Neefektivnost práce (musí sám sebe nutit do práce). Chybí odpovědnost. Bázlivost, zbabělost a slabost. Chybí radost v životě, smutek, náhlé, neočekávané změny nálad (smích a slzy, podrážděnost a pláč). Chybí samostatné uvažování. Starostlivost o problémy druhých, ale ne o své vlastní. Zádumčivost, roztržitost, zhoršené soustředění, zamlžené myšlení. Spánek neosvěžuje, je neklidný, s křikem, často se probouzí z neklidu, těžce usíná. Chyby a vady řeči, zkomolená slova, těžce se dobere verbálního souhlasu.
Nedostatečné vtělení (inkarnace) se projevuje příliš vysokou energií fyzického těla tak, že produkuje ostré bolesti hlavy (migrény s pocitem prázdnoty v hlavě a pocit, že se zvětšuje objem jeho hlavy), točení hlavy, pocit opuštěnosti (necítí ruce ani nohy, nohy jako „z vaty“), návaly, vypadávání vlasů (není duševně přítomen, suchost) a šedin, chladné (studené) končetiny (pak chlad střídá horko), snížené libido. Neobratnost a celkový chlad zesilují nedostatek pocitů. Aby měli tento nedostatek pod kontrolou, používají psychotropní prostředky. Slyší hlasy, vidí přízraky (a bojí se jich), fixují pohyby okrajem oka. Rozlišují auru lidí a stromů. Mají pocit, že jsou jako vně svého (cizího) těla nebo, že někdo jiný mluví za ně. Zkoumají a pozorují život, ale neúčastní se jej a zůstávají neviditelní pro druhé. Pocity, že se vznáší ve vzduchu mimo tělo, minulé životy. Pocit nerozeznávání hranic (kůže – hranice fyzického těla) vede ke kožním problémům (ekzémy s tlustými hnědo-žlutými vrstvičkami a hrozným svěděním po celém těle, lokální ekzém s červeným ohraničením, psoriáza, kontagiózní (nakažlivý kontaktem).

Množství problémů se stravou (více se projevují, než v případu se Sacharum officinale), protože mateřské mléko je prvním jídlem. Potřeba jídla může způsobit nevolnost, tento pocit si vynucuje jíst často a malé porce. Může vzniknout nesnášenlivost mléka. Roste ztráta kontroly nad funkcemi těla. Život se stává břemenem, vysilujícím nákladem. Neobratnost v pohybech, klopýtá, zakopává, škobrtá, padá, rozbíjí věci. Nechápavost, nevnímavost. Jakákoliv sebemenší a nevýznamná překážka vyvolává agresi a podráždění (hází a vrhá věci po lidech). Neklid a rozrušení ze života, strach se sráží s projevy života. Strach ze vzájemných vztahů s rodinou a s blízkými, i když je na nich velmi závislý. Bojí se synkopálních krizí (náhlá ztráta vědomí způsobená poruchou krevního oběhu). Nepoznává vnější svět a lidi – vše a každý vypadá divně a zvláštně. Chce číst – čtení je jediný způsob, jak utéci realitě, aby mohl žít ve světě představ, neodpovídat na dotazy, prodlužovat učení, studium. Strach dokončit studium a nastoupit do práce. Není chráněn (zakryt) před ostrými zvuky, aromatickými věcmi, před energií a city. Předtucha budoucích událostí může vyvolat diarrhoeu (průjem).

Přeje si (má chuť) na bonbóny. Chce vyjít z domu, tak jak se necítí dobře ve svém teritóriu, tak se špatně cítí doma (nemá pocity hospodáře, není plot kolem panství a sadu). Dovoluje druhým vetřít se na jeho pozemek a využívat jeho jmění (energii). V této době je dům nutný jako doplňující ochrana, a proto se ho bojí opustit (ale dělá to s druhými). Lhostejnost k domu, nepořádnost (fyzická nepřitažlivost). Pocit, že nesplní očekávání příbuzných, kteří s ním nepočítají, neváží si ho a nevěnují mu pozornost (ale on se na ně nikdy nezlobí). Chce, aby ho objímali, hýčkali ho, mazlili se s ním, ale k sexu má odpor, snížené libido.

DĚTI: Chování a konání je infantilní – chtějí být malými dětmi, aby je stále držela matka na rukou, jsou na ní velmi závislé. Matka je nucena vše dělat sama – oblékat je, krmit, brát do rukou ráno z postele. Pocit samoty (pláč při nepřítomnosti matky, nechtějí jít do školy). Stále chtějí lásku – objetí, těsná objetí, zakutat (zabalit) se do měkkých látek (vzpomínka na přebývání v lůně matky). Nerozlišují realitu a fantazii. Zároveň přebývají ve dvou světech, ztrácejí pojem času. Zaostávání a pomalost. Nezbytnost výzvy okolí: kouření, kleptománie, zlodějství, vše potajmu, potají (pro vnímání života). Chybí ambice a oddanost k rodině a ke svým věcem: lehce se dělí s druhými. Odkládají vyplnění úkolů. Snílci se zpomalenou reakcí. Nedokončí množství rozdělaných věcí. Nemožnost zachránit sám sebe spolu s nedostatkem nezávislosti a nesamostatnosti.

OBECNĚ: Velmi závislí (symbióza s partnerem, s rodiči). Neobratnost, narážejí a nabodávají se na předměty. Častá změna nálad. Slabost, ale nutí sami sebe něco dělat. Chybí zodpovědnost. Slyší hlasy. Vidí přízraky. Neklidný spánek, křičí ze sna, špatně usínají a často se probouzí. Migréna se zvracením. Strach a tendence k synkopě (náhlá ztráta vědomí). Blouznění, snění a skutečnost, bdění. Zhoršená koncentrace při rozhovoru. Rozptýlenost. Vypadávání vlasů a ranné šediny. Pocit ledového chladu (v kostech), který se střídá s pocitem horka. Studené končetiny (ruce, chodidla, nos). Symptomy návalů u žen během a po menopauze. Nezájem o sex, oslabené libido, chtějí laskání. Diarrhoea (průjem) z očekávání.

VZTAHY, SOUVISLOSTI: Komplementární (doplňkové) léky – jiné druhy mléka, Stramonium, Sacharum officinale, Rhus.

Zdroj: Dr. Alexandr Ivaniv:Orgánové léky, sarkody, nosody, potencované hormony
překlad © 2008 http://vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=211