Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Mléko lvice - Lac leonium
Publikováno: Pátek, 05.01. 2007 - 15:10:31
Téma: Homeopatická Materie medika


Mléko je na začátku věcí, znamená to začátek zevnitř ven, je to první pokrm novorozeněte. Mléko vytéká zevnitř z matky ven a živí dítě. Kromě toho, že je to výživa dítěte, musí mléko předávat i nějakou informaci. Informaci, která dítěti pomáhá růst a chrání ho před infekcí, dítě ještě nemá svůj vlastní imunitní systém. Mléko je nosičem chemických látek i hormonů potřebných pro vývoj novorozeněte a v energetickém smyslu je nositelem informací.

Jeho informací je to, jak být lvem na tomto světě, je lepší zkoušet mléko savců než jejich krev. Je to důležité odlišení, jestli je předmětem zkoušky krev nebo mléko, je to logičtější. Je zde jasně srozumitelný způsob zkoušky, jasné témata, co se děje a kdy je třeba tento lék předepsat. Z toho lze pochopit a chápat hlubší strukturu tohoto léku. V zkoušce léku se objevují tyto mentální symptomy: podrážděnost, netrpělivost, naštvaní, snadno se urazí – silná urážlivost, jeden zkoušející se vyjádřil:“zranili mi ego“. Ego je u tohoto léku velmi vystavené a zranitelné a s tímto tématem se setkáváme i dále.
Takže klíčové věty ze zkoušky jsou: citlivost (urážlivý snadno, představuje si urážky, chce udeřit zpět, pocit ponížení, vzrušení, na kritiku, hledají chyby na druhém). Jeden zkoušející byl plačtivý, měl pocit méněcennosti, který vyvolal reakci, že začal útočit zpět a ponižovat ostatní. Mnoho zkoušejících použila stejná slova – jeden člověk mluví o zraněném egu, jedna žena o tom, že se s tím člověkem už nikdy nechce setkat. On za mnou přijít může, ale já za ním nepůjdu. Jeden zkoušející měl strašný vztek, že mu lidí zasahují do jeho záležitostí, jeho bratr mu zasahuje do jeho věcí. Chtěl mu za to rozbít hubu, chce být nezávislý, je to můj život a on nemá právo mi do něj zasahovat. Jiný zkoušející měl chuť zmlátit lidí, kteří ho něčím obtěžovali. Jedné zkoušející se stala během zkoušky příhoda – měla služku v domě, která místo toho, aby zůstala v pozici služky, tak se chovala dominantně, povzneseně. Vypadala jako někdo, kdo je hodně vysoko, to je klíč k pochopení léku.
Důsledkem tohoto pocitu v ní vřel vztek, v jednu chvíli vybuchla vzteky, jak si to může dovolit, tak se k ní chovat. Měla pocit, že její manžel stojí na straně služky, dala mu na výběr:“buď já nebo služka“. Zkoušející nesnesla žádnou dominanci, měla chuť skočit na manžela, hádat se s ním, aby poslal služku pryč. Pocit, že ji mají za méněcennou a hloupou, naštvaná a pocit, že když nezvítězí, tak odejde pryč. Druhá zkoušející měla pocit, že ji druzí úmyslně škodí – proto útočí, má chuť utéct kvůli přílišné kritice. Zkoušející má nedostatek důvěry, je stydlivá, když se má vyjádřit, tak má pocit, že se jí ostatní smějí. Další zkoušející byla plačtivá, že je závislá na ostatních, chtěla přívětivé chování, důsledkem pocitů se u ní objevila velká agresivita.
Chuť po někom skočit – téma skoku se objevuje velmi často v této zkoušce, hodně zkoušejících použili toto slovo, mluvilo řečí lva. Lev je kočka, která stojí a je schopná z místa velkého skoku. Zkoušející mluvili nahlas, přímo řekli to, co chtěli – nezajímali je pocity druhých, byli asertivní, nadávali, byli úseční a hrubý. Měli pocit neklidu, touha po pohybu, chtěli kupovat nové oblečení, chtěli opustit domov, podnikat spoustu věcí, obtíže toho dosáhnout. Téma obtíží je zajímavé – je velký a silný jako král, má pocit, že ostatní jsou pomalé bytosti, které mi vlezly do světa. Jedná zkoušející byla jasnovidná, druhá vyprávěla příběh o ženě, kterou obdivuje. Byla mocná, úspěšná, měla velkou sebedůvěru, všichni se o ní starají. Je to lék pro osoby, které mají pocit, že jsou velkou osobností. Myslí si, že by je lidé měli respektovat, místo toho se jim dostává kritiky a výsměchu. Lidé zasahují do jejich záležitostí a oni mají velké a křehké ego. Připomíná to Lycopodium – je nafouklý a má pocit své vlastní důležitosti, ale uvnitř je velmi malý a plachý. V pohádce o kouzelníkovi Ozovi, je i postava lva, který je velmi zbabělý. Měl by být silný a statečný, ale ve skutečnosti je velmi plachý. Tenhle ten lev se prezentuje jako Lycopodium, to je vhled do léku Lac leoniumu a pochopení tohoto léku. (Baryta carbonica se nachází v periodě zlata, v tzv. sérii krále, kde je Aurum a Platina. Místo toho, aby se tvářila jako král, je trpaslíkem krále, proto má blud, že chodí po kolenou).
Král by měl být výše než ostatní, místo toho se mu směje i nejnižší člověk z králova dvora. Služka se dívá dolů na svou paní, to je zásadní vztah, ta se chce schovat, utéct. Lac-l. útočí, je to lék jakoby zkřížení Lycopodia a Baryty carboniky. Byla to krátká, ale velmi přesná zkouška, jasná struktura toho, co se v této zkoušce děje:
Člověk má pocit, že má být velký a důležitý a přitom lidí s ním zachází jako s malým a méněcenným. Ten člověk se vevnitř cítí velkým a mocným – místo toho, aby utekl, řekne:“jak si to dovoluješ, takhle se mnou jednat?“ Staphisagria se snadno uráží, třese se a drží vztek pod pokličkou, chce vybuchnout. U velkého krále je to pocit, jakoby byl sluhou – naštve se a udeří na ostatní, proč s ním tak zacházejí, protože je to mléko, potrava mláděte. Lvice je naštvaná na lidské bytosti, které mu odeberou mléko. Jsem velká jako král a ostatní jsou jen pomalé bytosti, co mi lezou do cesty. Lev je jak král, místo krále přebírají lidé, loví ho, až ho vyhladí, kvůli kůži, zavírají ho v ZOO. Lev jako zvíře je strašně naštvaný na chování lidí, je větší a krásnější, lev je král a lidé jsou jako mravenci.
Jediné, co potřebné k předepsání tohoto léku: je pocit člověka, že je král a lidé s ním zachází jako se sluhou, akce a způsob reakce – udeří a rozdrtí. Kdykoliv se u někoho setkáte s tímto tématem, je to centrální téma jeho života, jak u tohoto léku – velké křehké ego, neustalá podrážděnost, reaguje prudce na nespravedlnost – stav Lyc., Bar-c., Staph., tak musíte udělat diferenční diagnózu s tímto lékem. Pár fyzických symptomů, Rajan Sankaran myšlenka centrálního bludu, častěji to než fyzické symptomy.

Obecné symptomy:
Neschopnost tolerovat hlad, protiváhou je podrážděnost na mentální úrovni. Malá tolerance chování ostatních lidí. Pocit zaseknutí v krku (Staph. má vztah ke krku – mají pocit, že se na ně útočí, pocit dušení na emocionální úrovni, proto je Staph. lékem sexuálně zneužitých lidí, lidí po operaci, po zásahu zubaře, který vrtá a píchá ostrými nástroji do citlivých míst – to je stav Staph. Je to někdo kdo byl sexuálně zneužit, vyvolaná sexuální invaze – chce to vyhodit ven, strašně ho to zatěžuje. Po prvním styku se objeví cystitida, po překročení hranic, Staph. má vztah k léku Lac-l). Spastický kašel, vykašle se na situaci, agresivní kašel – tlapa bouchne, vyjadřuje to ten stejný efekt, efekt symptomů odráží mentální emoce. Stav přesně odráží nebo vyjadřuje opak, jakoby rubem na líc a naopak. V zkoušce se ještě objevil jeden zajímavý sen o tom, jak malá myš pronásledovala velkou kočku – to je esence léku – člověk se cítí jako král a zachází se s ním jako se sluhou, lev na kterého útočí myš.

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=25