Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Sociální fobie
Publikováno: Pondělí, 01.12. 2008 - 21:28:17
Téma: Homeopatické případy


Co to je sociální fobie? Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Nejčastěji jde o strach z odmítnutí, kritiky nebo hodnocení druhými. Takový člověk se obává hodnocení, které by se týkalo jeho vzhledu, chování nebo charakteru. Má obavy z toho, co si budou o něm druzí myslet. Vesměs touží po tom, aby udělal dobrý dojem, ale je přesvědčený, že udělá dojem nejhorší. A tak se raději vyhýbá situacím, o kterých ví, čím mu hrozí.

Sociální fobie se projevuje strachem ze sociálních situací. Často začíná v pubertě, v dospívání, méně častěji později. Člověk, který trpí sociální fobií, se bojí společenského styku s jinými lidmi. Nemůže v jejich přítomnosti mluvit, jíst, psát, telefonovat, zpívat, cvičit, apod. Jádrem tohoto strachu je obava ze zvědavých či pátravých pohledů jiných lidí. Obvykle se dají určit konkrétní sociální situace, ve kterých člověk pociťuje větší strach (například účast na důležité schůzi, setkání, obchodní oběd) a naopak situace, kde je strach menší, např. mezi příbuznými.
Mnoho lidí, kteří trpí sociální fobií, se často navíc obává, že se v dané sociální situaci zcela přestanou ovládat, že je jejich strach přemůže a začnou panikařit nebo ještě něco horšího. Tento strach bývá spojen s touhou vyhnout se dané situaci. To vede k vyhýbání se pobytu ve společnosti, zejména v malých skupinkách. Nejraději jsou doma, nechodí mezi lidi, odmítají pozvání do společnosti, nezvou návštěvy apod. Mohou mít také potíže s nakupováním v obchodech, kde prodavačka obsluhuje za pultem osobně. V zaměstnání se vyhýbají setkáním personálu, schůzím i neformální zábavě s kolegy po práci.
Situace mohou být velmi specifické, omezující se jen na jedení nebo mluvení před druhými na veřejnosti, setkání s neznámým člověkem, telefonování s anonymním uživatelem, návštěva veřejné toalety. Další situace jsou difuzní – zahrnující téměř všechny sociální situace mimo okruh rodiny. Sociální fobie jsou obvykle spojeny s nízkým sebehodnocením, obavou z autorit a strachem z kritiky.

Základní rysy sociální fobie:
 strach ze zkoumavých pohledů jiných osob v sociálních situacích
 výrazný a přetrvávající strach z pobývání v situacích, ve kterých se mohou objevit rozpaky nebo ponížení
 vyhýbání se obávaným situacícm
 strach je ohromující a vyvolává výrazný distres

Někdy bývá strach z odmítnutí soustředěn na specifické tělesné fenomény. Řada lidí se sociální fobií si stěžuje na červenání se, na potíže při pohledu z očí do očí, na třes rukou, na pocity na zvracení nebo naléhavou potřebu močit – to všechno jsou druhotné příznaky úzkosti. Někdy je člověk přesvědčen, že je to hlavní problém. Jindy je strach z hodnocení druhými soustředěn na tělesné rysy – holohlavost, akné, velký nos, ustupující brada, malé pohlaví, poprsí apod. Nápadné je vyhýbení se sociálním situacím, které v extrémních případech může vést k téměř úplné sociální izolaci.

Nejběžnější projevy sociální fobie:
 strach z toho, že se na vás druzí dívají
 strach z toho, že se znemožníte
 strach z toho, abyste nebyli středem pozornosti
 strach z toho, že se budete nepřirozeně chovat
 strach z večírku
 strach jíst před lidmi
 strach ze schůzí a setkání
 strach z použití veřejných toalet
 strach mluvit před skupinou
 strach psát na veřejnosti (vyplnit formuláře, podepsat se na poště....)
 strach mluvit před autoritou
 strach telefonovat
 strach navázat konverzaci a udržovat ji
 strach říct si o to, co člověk potřebuje a na co má právo
 strach říct ne
 vyhýbání se sociálním situacím
 nepříjemné tělesné příznaky při expozici (červenání se, třes, sevřené hrdlo, pocity na zvracení, bušení srdce, pocení, potíže s dechem, nutkání na močení nebo stolici).

Příklady ze života:
Patrik má strach, že jeho spolupracovníci budou mít ironické poznámky, nebo si z něho budou dělat legraci – že není „chlap“, a on na ně nebude umět zareagovat. Bojí se žen, má z nich panickou hrůzu. Neví, jak se má v jejich přítomnosti chovat, červená se, hrdlo se mu stáhne, cítí nucení na močení nebo stolici.
Jeho panika dosáhla takového stupně, že když vidí ženu, raději se jí obloukem vyhne. Proto se v práci straní každé společné akce nebo příležitosti, kdy je více lidí pohromadě. Nechodí do kantýny na oběd, protože má strach, že by se mu při jídle třásly ruce. Je přesvědčen, že kdyby to ostatní viděli, začali by se mu posmívat. Na společnou schůzi jej nikdo nedostane, vymluví se na cokoliv, jen aby tam nemusel. Na ulici mívá obavy, aby jej neoslovila cizí osoba, hlavně žena, a nezeptala se jej na cestu nebo na cokoliv jiného. Je si jistý, že by v takové situaci tak znervózněl, že by začal koktat a propadl se hanbou do země. Pulsatilla C30 5 globulí jeho problém eliminovala a časem úplně vyléčila.

Když čekal Kamil na ústní zkoušky na vysokou školu (písemné zvládl velmi dobře), napadly ho myšlenky: „Budu za debila, ostatní všechno vědí, já jsem magor, nikdy jsem nic nezvládl, nevím, proč tu tedy jsem, možná bych měl odejít, ušetřím sobě i zkoušejícím čas. Neumím ani to základní, jsem pako, úplně neschopný a nemožný ignorant. Pěkně se ztrapním, a ještě před Pavlou, která je také u zkoušek. Pavla to všem řekne, jak jsem blbej, nebudu už mít u ní šanci a přitom se mi tak líbí. Bude to tak trapné, až to všichni uslyší a budou se mi posmívat.“ Tyto myšlenky způsobily, že Kamil odešel a zkoušky se neúčastnil. Potom si to vyčítal. A stačilo Aconitum C30 5 globulí večer a opět ráno před zkouškou a Kamil by nepochyboval a určitě přijímačky zvládnul.

Homeopatické léky, které potlačují sociální fobie a jiné strachy:
Aconitum nappelus - Strach před zkouškami, přijímacími pohovory, tréma z veřejného vystoupení. Bojí se chodit podchody, strach jezdit podzemní dráhou, náhlý panický strach, intenzivní pocit strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti, duševní neklid.
Argentum nitricum - Obavy z nějaké nové události, melancholie, nedostatek sebedůvěry, uspěchaný typ, strach vyvolává průjem, nervozita před zkouškou nebo schůzkou, náhlý úlek, strach z cestování, bojí se chůze po mostě, strach jít do divadla nebo do kostela, strach z létání, z lékařů, z vyšetření, z narkózy, z mdloby, z lupičů, obavy z chůze kolem nároží, z padání, strach být sám.
Arsenicum album - Strach z okukování, sledování a posuzování druhými lidmi.
Aurum metallicum - Strach z cestování, nedůvěřivý k cizí lidem, podezřívavost k novým věcem, bojí se hluku u dveří, hledá lupiče pod postelí, z mužů, z výšky, zranění.
Belladonna - Strach ze psů, bojí se ztrapnění na veřejnosti, bojí se bouřky, cizího doteku. Strach z duchů, hadů, hluku, imaginárních věcí, obavy během menstruace, strach z cizích mužů, že bude otráven, z vody, strach ze smrti.
Calcarea carbonica - Obavy z duchů, ďábla, strach z chudoby a nedostatku peněz, klaustrofobie, bojí se koček, vzrušení, když se dozví o krutostech, strach z letadla, z nákazy, nesnáší být okukován a sledován druhými, strach z padání, z pavouků, z práce. Má závratě z výšky, obavy ze ztráty zaměstnání, tušení neštěstí.
Causticum - Strach z bouřky, z cizinců, z hluku v noci a na rušné ulici, z velkého množství lidí, z trapné nehody, z padání, ze psů. Bojí se být sám v noci. Strach z neznámých událostí, že se něco špatného stane. Bojí se tmy, zvířat.
Gelsemium - Tréma a strach ze zkoušek, citové rozrušení a obavy způsobí somatické onemocnění, skleslost, otupělost, apatie. Obavy ze ztrapnění, ztráty sebekontroly, strach vystupovat na veřejnosti, předtím musí močit. Chvěje se úzkostí, ochromený, třes, sevřené hrdlo, červená se, pocity na zvracení.
Hyoscyamus - Bojí se duchů, hluku padající vody, neznámých lidí, nepřátel, nožů. Strach z práce, psů a jiných zvířat. Bojí se být sám, v noci, za tmy.
Ignatia - Klaustrofobie, strach z lékařů, ze zlodějů (hledá je pod postelí), strach během menstruace, z mužů, z ptáků, že bude otráven, z rakoviny. Má zlé předtuchy. Obavy, že na něj zaútočí lidé, kteří jdou proti němu.
Lachesis - Bojí se automobilů, cestování, blesků, cizinců, ďábla, hadů, lupičů, otravy. Má strach, že někdo za ním stojí, pronásleduje jej. Strach ze zrcadla a smrti.
Lycopodium - Strach z neznámých lidí, neznámých prostor, duchů, hluku, hmyzu, děti se bojí dospělých, strach cokoli nového podniknout, bojí se práce, osobního selhání, smrti, strach ze tmy, z udušení v noci, bojí se veřejně vystupovat.
Nux vomica - Strach z chudoby, o peníze, strach z davu a veřejných míst, z doteku a přitisknutí cizího člověka, z padání. Bojí se cokoliv podniknout, nevěří si. Strach ze slepoty, smrti, šílenství, že se něco stane, ze spánku, z usínání.
Phosphorus - Přecitlivělý typ, četné fobie, z bouřky a blesků, z duchů a nadpřirozených věcí, z hmyzu, z velkého počtu lidí, z mužů, pocit, že se za ním něco plíží, bojí se být sám, aby nezemřel, strach ze smrti, tmy, udušení, výšky, vody.
Platinum - Bojí se lidí, veřejného vystoupení, tréma mluvit na veřejnosti, strach z mdloby a ztráty sebekontroly, strach ze psů, rakoviny, být uškrcen, strach ze smrti, sebevraždy, bojí se ostrých věcí, špendlíků, zlé předtuchy.
Pulsatilla - Bojí se samoty, tmy, sklon k plačtivosti, strach z ponížení, výsměchu, červená se, potřebuje projevy soucitu, bojácný a nerozhodný typ, tréma s teplotou v horké a uzavřené místnosti. Strach ze selhání, ze zdravotních problémů.
Staphysagria - Strach z cizích lidí na velkém prostranství, bojí se jíst na veřejnosti, červená se v nepříjemných situacích, tréma mluvit na veřejnosti, strach z bouřky, zlé předtuchy, bojí se chodoby, nedostatku peněz, výšek, ztráty sebekontroly.
Stramonium - Bojí se bouřky, cizích lidí, ďábla, duchů, strach být sám, ze šílenství, temna. Obavy ze třpytivých předmětů a zrcadel, bojí se zranění a nemocí.
Sulphur - Strach z hluku, padající vody, z hmyzu, hudby, chudoby, nedostatku peněz, ze zlodějů, z mužů, z nákazy, z práce, ze ztráty sebekontroly, z udušení v malém prostoru, z výšky, chvění žaludku v nepříjemné situaci, strach jíst veřejně.
Thuja occidentalis - Strach z cizinců, z lékařů, bojí se okukování, sledování a kritiky. Bojí se zranění, útoku neznámých lidí v davu, větru, ztráty sebekontroly, strach z těžké životní zkoušky. Obava, že se nebude líbit a nebudou ji mít rádi.

Užívejte potenci C30 každou hodinu nebo půl hodinu, dokud nedojde k trvalému zlepšení.
Pokud si přejete, aby vám lék pomohl při určité zvláštní příležitosti, například před pohovorem, vezměte si den předtím tři dávky a další dávku ráno před danou událostí.

Se sociální fobií souvisí celá řada problémů. Některé se mohly objevit již před rozvojem sociální fobie a vytvářely stres, který se spolupodílel na propuknutí sociální úzkosti – závislost na rodičích, nízké sebevědomí, partnerské konflikty, pracovní problémy, neschopnost si uspořádat čas.
Častěji však jsou problémy důsledkem sociální fobie – sociální izolace, ztráta zaměstnání, ztráta partnera, nedostatek příjemných aktivit.
Řešením problému je tedy dovednost, kterou se potřebuje většina lidí trpících sociální fobií naučit. Základní principy, které můžete použít na vlastní problémy jsou: systematická analýza sama sebe, svých činností, své nálady, myšlenek a kvality interakcí s druhými. Poté je třeba pracovat s odborníkem – homeopatem na své změně. A chtít se změnit je první pozitivum!

Celková změna osobnosti postupnými kroky a správným lékem vám bude odměnou.Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=272