Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Lantanoidy II.
Publikováno: Středa, 17.12. 2008 - 20:37:05
Téma: dr. Jan Scholten


Výskyt v přírodě

Skrývá se, není vzácný
Lanthanoidy někdy zvykli označovat také pojmem vzácné zeminy, spolu s ostatními prvky stádia tři.

Z toho bychom mohli mít dojem, že lanthanoidy se zřídka vyskytují na Zemi. Ale vůbec tomu tak není. Většina z nich se vyskytuje častěji než například zlato, jód nebo síra. Proto nebyly dříve známy, protože se ukrývají v sloučeninách a solích.

Nikdy se nevyskytují v čistém stavu kovu nebo jako čistá sůl. Proto je objevili tak pozdě v historii chemie, poslední z nich byl objeven v roce 1947. Druhým důvodem jejich pozdního objevení bylo to, že se dají od sebe velmi těžko oddělit. Např. když objevili praseodym a neodym, považovali je za jeden prvek a dostal název dymium. Podivná „náhoda“, že jim jejich objevitel dal toto jméno, které znamená „dvojčata“, protože jeho žena v té době porodila dvojčata.

Tajemné homeopatické léky
Jako homeopati bychom si mohli myslet, že lanthanoidy budeme málokdy potřebovat. Moje zkušenosti právě ukazují opak tohoto tvrzení. Častěji je používám než např. zlato, jód a síru. Čím lépe je poznávám, tím více je používám a tento proces trvá i teď. Tohle vše je velmi typické a stojí to v ostrém protikladu s těmi skupinami léků, které jsem objevil, u nichž se poměrně rychle zjistily hranice jejich užití.

Jedním z důvodu jejich rozšířeného použití je to, že jsou kovy a ne jenom tak něco v přírodě. Příroda stvořila okolo sto prvků a z nich 14 jsou lanthanoidy, což je značná část. Druhým důvodem je to, že lanthanoidy jsou léky naší doby. Autonomie, individualizmus, kreativita, vývoj osobnosti, svoboda, samospráva jsou hlavními tématy lanthanoidů i naší doby. Lanthanoidy pomohou těm lidem, kteří se zasekli někde při vytvoření své autonomie, nebo se zastavil jejich osobní spirituální vývoj. To jsou tak moderní tendence jako naplánování kariery jedince nebo „soustavné sebezdokonalování“, které dobře pasují k lanthanoidům. Lidé dneška se snaží mnohem rozhodněji vypátrat, co doopravdy chtějí. Na internetu hledají popisy chorob, aby zkontrolovali, co jim řekl jejich lékař. Chtějí žít svůj vlastní život. Používají drogy, aby vstoupili do svého vnitřního světa a prozkoumali ho. Následují alternativní metody léčby, aby sami prozkoumali sami sebe a našli své problémy, kořeny potíží.

V prostředcích naší každodenní potřeby se také více rozšiřuje použití lanthanoidů. Jsou nenahraditelné v takových elektromagnetických prostředcích, jako jsou miniaturní elektromotory. Jejich vlastnosti v spojitosti se světlem, což je vlastně druh elektromagnetického vlnění, je dělá nenahraditelnými v oblasti barevných televizorů, CD a počítačů. Dnes se vyskytují málem v každém mimořádně jemném prostředku.

Nové nemoci, nové léky
Každý nový lék umožní vyléčení určité dávné, úporné nemoci. Několik na pohled nevyléčitelných nemocí se najednou stane léčitelnými díky novému léku. To se dá i očekávat na základě zákona podobnosti. Tento zákon praví to, že každá nemoc se dá vyléčit jen ji podobným lékem. A protože každý lék má svůj obraz nemoci, proto je vhodný jen na léčbu této nemoci. V tomto ohledu jsem se vzdálil od dřívějšího „polychrestového“ přemyšlení. Nehledě na to, že jsem ho nikdy doopravdy nedokázal přijmout, ani jsem s ním nedosáhl nějak dobrých výsledků. Většinu „polychrestů“ jako např. síra předepisuji jen velmi zřídka, v každém případě ne častěji jako ostatní léky. Těmto „polychrestům“ jejich velmi velký a široký obraz zredukuji na malý, přesný obraz, který velmi dobře účinkuje podle mých zkušeností.

Lanthanoidy jsou přijatelné homeopatií
Mezi pacienty homeopatů najdeme poměrně velké množství pacientů lanthanoidů. Lanthanoidy jsou nezávislé, hledají svou vlastní cestu. Nenásledují cestu zásad klasické medicíny, hlavně když jim tato nepomůže. Za druhé: chovají se k lékaři odmítavě, protože ti narušují jejich autonomii a integritu jejich těla. Za třetí: hodně lanthanoidů vnitřně ví, že nemoc vychází zevnitř, že fyzické problémy jsou jen vnějším vyjádřením choroby, a ne sama nemoc. Všechny tyto charakteristiky lépe pasují na homeopatii a v ní se cítí bezpečněji než u klasického lékaře. Na druhé straně je to nedělá nějak moc loajálními. Když se jim jednou podaří pomoci, vícekrát se nevrátí, ani na první kontrolní vyšetření. Proč by se měli vracet, když se už jednou cítí vyléčeni. Zajímá je výsledek, a když se vzdálí symptomy, tak učiní totéž. Na druhé straně se může stát i to, že navštěvují roky homeopata, když už porozuměli výzkumnému procesu homeopatie.

Autonomie
Autonomie je velkým tématem Lanthanoidů, každý z nich má jiný vztah k tomuto aspektu, tyto odchylky jsou právě rozdíly jednoho průběhu stadii.

1. stádium: Cesium
Považují ji za samozřejmost. To pro ně není tématem, jednoduše autonomní způsobem zacházejí s věcmi.

2. stádium: Barium
Bojí se autonomie. Bojí se, že nebudou mít na ni dost síly nebo že s ní budou žít nesprávně. Tím pak ve všeobecnosti odmítnou autonomii. Řeknou „NE“ na svobodu a autonomii.

3. stádium: Lanthan
Lanthan ve skutečnosti doopravdy neví, co to je vlastně autonomie. Má pochybnosti o tom, že je možné stát se autonomním a nerozumí tomu, jak se to mohlo druhým podařit. Z času načas se pokusí postavit sám za sebe, ale je snadné je zastrašit a rychle se stáhnou zpět.

4. stádium: Cerium
Rozhodnou se, že se stanou autonomní. Ale mají pocit, že je k tomu potřeba mimořádného úsilí. Jsou překvapeni, když druzí ctí jejich autonomii. Ale často se ji bojí ukázat, touhu po autonomii zadržují v sobě.

5. stádium: Praseodym
Pokouší se zjistit, jak mohou svůj život přizpůsobit autonomnímu způsobu. Ale ještě to vždy považují za obrovský úkol. Někdy se do něj pustí, jindy se jim to zdá nemožné a stáhnou se zpět.

6. stádium: Neodym
Musí dokázat, že jsou autonomní. Vykonají nebezpečné a zakázané věci, jenom aby ukázali, že své rozhodnutí dělají sami. Dokazují, že jsou svobodní.

7. stádium: Promethium
Promethium se chce podělit se svou autonomii s ostatními. Mají pocit, že autonomie může být pravá, jen když ji mají i jiní.

8. stádium: Samarium
Pro samarium je autonomie obrovským zápasem. Mají pocit, že na jejich autonomii útočí ze všech stran a musí být ustavičně ve střehu. Musí bojovat, aby získali svou autonomii.

9. stádium: Europium
Vědí, že jsou autonomní. Ale ještě si to musí pořád dokazovat sami sobě i jiným. Jsou náchylní k myšlence, že je jejich myšlenky a moudrost může udělat svobodnými.

10. stádium: Gadolinium
Pro gadolinium je autonomie samozřejmá. Pro ně je každý autonomní, protože si jsou všichni rovni. Ale proto se tu u nich mohou objevovat pochybnosti.

11. stádium: Terbium
Terbium si musí zachovat svou vlastní autonomii, s tím pocitem, že je to možné. Nebo si přeje chránit autonomii druhých. Nejhmatatelnější rys je vysoký stupeň sebeovládání. Tímto způsobem umožní uskutečnění autonomie pro druhé.

12. stádium: Dysprosium
Mají pocit, že jim jejich autonomii mohou kdykoliv vzít. Musí být ve střehu a podezřívat ostatní. Musí zápasit, aby si zachovali svou autonomii.

13. stádium: Holmium
Holmium ví, že nemůže svou autonomii promarnit vždy a všude. Tak se stáhne a ponechá si svou autonomii pro sebe.

14. stádium: Erbium
Erbium má pocit, že už nemůže více nic udělat v zájmu zachování své autonomie. Proto si mohou vytvořit lhostejný vztah s tímto tématem, dostanou se do stoického stavu. Nebo se uvedou do takového stavu, kde už nemusí účastnit zápasu v hlavním proudu, kde je nemůže nikdo napadnout.

15. stádium: Tulium
Pro tulium znamená autonomie konečný střet. Na jedné straně bojují se všemi svými prostředky za nezávislost. Na druhé straně jsou schopni se vzdát autonomie v zájmu vyššího cíle. Je to, jako by se odevzdali. Stáhnou se do sebe.

16. stádium: Ytterbium
Tak si stráží svou autonomii, že se postaví stranou, nespojují se s ničím. Najdou si takové místo ve společnosti, od kterého se nic neočekává, nebo se stanou přímo vyhnanci. Spokojí se i s velmi málem, aby si zachovali svou filozofickou nezávislost.

17. stádium: Lutecium
Nejvíce mají potřebu svobody, to je na absolutní nezávislost. To dosáhnou tím, že na sebe nevezmou žádný opravdový závazek. Chtějí zůstat mimo těsné vazby ještě i v hlubokých vztazích, k někomu patřit.

Stín

Druhým velkým tématem Lanthanoidů je temná strana. Když zkoumají hloubky svého duševního světa, narazí do své negativní strany, kterou Jung tak vystižně nazval „stínem“. Všechno to patří ke stínu, co vnímáme jako negativní, temné, špatné a odporné. Lanthanoidy to často pociťují jako temnou černou díru, která zlikviduje jejich osobnost. Objevuje se v takových obrazech jako je čarodějnice, čert a příšera.

Lanthanoidy objeví svůj stín, lépe do něj vidí a začnou přicházet na to, že ani není natolik negativní jako neutrální. Stín a duše je část neznáma, které je ve tmě, dokud je neosvětlí světlo sebevědomí. Proto jsou lidé vydáni na pospas stínu, protože ho nevidí. Ale i stín má svou kreativní moc, takovou životní sílu, která má v sobě negativní i pozitivní stránku.

1. stádium: Cesium
Pro Cezium tento problém ještě neexistuje. Všechno vidí v jednotě, jejich mysl je v celku, ještě nemá různé aspekty. Ještě nevidí do hloubky své mysli, pro ně je temnota přirozená.

2. stádium: Barium
Barium se bojí své mysli. Začíná vidět temnotu. Bojí se moci mysli, ale nevědí, co to jsou. Takže se chtějí držet v povzdálí od ní, odmítají to, aby začali hledat problém. Mají pocit, že je přemůže jejich stinná strana. Nebo je doopravdy přemůže jako při šílenství.

3. stádium: Lanthan
Lanthan ve skutečnosti neví, co se děje. Vidí potíže v životě, vidí všechno, co jsou lidé schopni udělat druhým, ale nerozumí tomu, co se děje a pomatou se. Nerozumí ani sobě a ani druhým.

4. stádium: Cerium
Cerium se rozhodne, že objeví svůj vnitřní svět a otřesou ho negativní možnosti. Bojí se, že se něco stane a pokusí se zůstat v klidu.

5. stádium: Praseodym
Praseodym je opatrné. Stinná strana se může kdekoliv a kdykoliv objevit, člověk nemůže vědět kde a kdy. Je taková jako stohlavá hydra a pokaždé má více hlav.

6. stádium: Neodym
Chce dokázat, že se nad stinnou stranou dá zvítězit. Udělají vše pro to, aby dokázali: že se strach, touha a ostatní negativní věci dají přemoci. A taky se pustí do tohoto boje, nedokážou se vyhnout stinné straně. Chytnou býka za rohy, za kly divočáka. Když už po čase pozorovali problém, pustí se do něj, chytnou ho a přemůžou.

7. stádium: Promethium
Není tak snadné zvítězit nad stinnou stranou: je taková rychlá, že se vymaní z područí člověka. Vyklouzne z pod vlády člověka. Potřebujeme pomoc bohů k tomu, abychom ji chytili a zvítězili nad ní.

8. stádium: Samarium
Situace se nadále zhoršuje: k vítězství nad stínem musí člověk překonat vážné překážky. Herkules během svých zápasů byl poprvé zraněn šípem stymfálského ptáka. Herkules přitom vydržel, pokračoval v boji, jakoby necítil bolest. V tomto vidíme to poučení, že se člověk musí něčeho zříct, aby mohl přemoci svůj stín.

9. stádium: Europium
Snaží se tak přemoci svůj stín, že ho analyzují. Myslí si, že vypátrají, jak funguje, tak bude předvídatelný a přemožitelný.

10. stádium: Gadolinium
Přijdou na to, že stín je jejich nedílnou součástí mysli. Do té doby dokud je v rovnováze se světlou stranou, není potíž. V každém se nachází negativní strana, nikdo není odlišný.

11. stádium: Terbium
Terbium se bojí toho, že ho stín pohltí, když se nebude ovládat. V obecnosti jsou schopni se ovládat, takže to není opravdovým problémem.

12. stádium: Dysprosium
Dysprosium to přehání se svým sebeovládáním. Mají strach z vlastní anihilace, když se nebudou ovládat. Mají pocit, že se negativní aspekty hrnou na ně ze všech stran.

13. stádium: Holmium
Bojí se svého stínu, ale představují si to, že jsou schopni ho držet na uzdě, alespoň částečně.

14. stádium: Erbium
Erbium se potácí na okraji černé díry, právě před tím než by byl do ní vtažen k anihilaci, právě předtím než by zvítězil nad stínem. Už se více nedokáže odpoutat od přitažlivosti černé díry, takže nemůže dělat nic jiného, než čekat na nevyhnutelné.

15. stádium: Tulium
Třese se z temnoty. Cítí se zlými a temnými. Mají sny, že padají do černé díry. Jsou takoví jako Gandalf v „Společenství prstenu“, když spadne do hluboké temnoty země a pohltí ho příšera. Vcucne ho černá díra a jen padá a padá dolů směrem k ničemu. Má pocit, že ho přemohl stín, tím se cítí temným a špatným. Jediné světlo prýští z jeho vědomí.

16. stádium: Ytterbium
Zakusili temnou stranu, teď mají pocit, že jsou už za ní. Už nemohou proti ní moc udělat. Nebo mají pocit, že se s ní nemusí už vícekrát zaobírat, vždyť i to je součástí přírody. To je ten postoj? „nedělej si starosti, buď šťastný“.

17. stádium: Lutecium
Vědí, že když nechají na pokoji svůj stín, to jim může přinést pravou svobodu. Stín je jednoduše součástí života. Nejlepší je, když vidíme ten stín, ale nemá na nás vliv.

Moc

Moc je dalším důležitým tématem Lanthanoidů. V tomto se podobají na ostatní členy série zlata. Rozdíl je v tom, že Lanthanoidy obracejí moc směrem k sobě. Raději dovnitř, směrem ke svému vnitřnímu světu. Raději sebeovládání, než směřovat moc na vnější svět jako ostatní členové série zlata.

Téma moci se vztahuje i na ten technický vliv, který mají Lanthanoidy v naší kultuře. Lanthanoidy jsou podstatou a nepostradatelné z pohledu elektronické a digitální revoluce. Jsou to tak silné magnety, které se dají vyrobit jenom z lanthanoidů, jsou potřebné k fungování miniaturních elektromotorů. Používají je v nejrůznější osvětlovací technice, laserové technice, na CD a barevné televizory.

Ve filozofii představuje moc ideály osvícení, prohlášení lidských práv univerza. Tyto ideály hlásí autonomii a svobodu, svobodu myšlení jednotlivce a jeho seberealizaci. Z toho vychází rovnost všech lidí, když požadujeme pro všechny lidí autonomii. Jenom v takovém duchu se může uplatnit rozkvět umění, vědy a technologie.

Jeden z Lanthanoidů Promethium dostalo jméno po Prométheovi. Byl to on, kdo ukradl bohům oheň, aby ho dal lidem. Oheň byl jednou z prvních živelných sil, kterou se naučil člověk ovládat. Zkrocení ohně má symbolický význam z pohledu porozumění a kontroly přírodních sil.

Dobře znám je i legenda o Pandořině skříňce. Pandořina skříňka symbolizuje přírodní síly. Když je už jednou člověk pozná, může vykonat obrovské dobro s jejich pomocí, ale může zapříčinit i obrovskou katastrofu. Znalost atomové bomby už nemůžeme vymazat z naší historie.

1. stádium: Cesium
Jednoduše jen praktikuje svou moc, naivním způsobem. Nikdo ho nebere vážně, v obecnosti se mu vysmějí.

2. stádium: Barium
Barium se zeptá samo sebe, na čem stojí jeho vlastní moc. Bojí se toho, že ji použije, protože neví, jaké to bude mít důsledky nebo jaké s tím může způsobit škody. Má respekt z toho, že může vyvolat takové reakce, které mu mohou způsobit zranění. Má sklon k tomu, aby popřel svou moc, a ponoří se do pasivity. Vyvine si takovou strategii přežití, která je charakteristická pro slabé a zbavené moci, která vůbec není nebezpečná a na které se každý jen směje.

3. stádium: Lanthan
Snaží se vypátrat, z čeho se skládá jeho vlastní moc a jak ji má použít.

4. stádium: Cerium
Cerium zůstane na území nikoho, kde nemůže praktikovat žádnou moc. Musí to udělat ve svém vnitřním světě.

5. stádium: Praseodym
Praseodym velmi opatrně praktikuje svou moc. Bojí se toho, že se rychle vyčerpá, když použije svou moc na neužitečné věci. Nejdříve chce zjistit, jak může moudře použít svou moc, aby ji zbytečně nepromarnil.

6. stádium: Neodym
Neodym musí přes nejrůznější skutky dokázat svou moc, které je těžké, nebezpečné a zakázané dokončit.

7. stádium: Promethium
Promethium hledá další příležitosti, kde by našel a mohl praktikovat svou moc.

8. stádium: Samarium
Samarium pod tlakem je schopno na vážnou ukázku síly. Soustavným praktikováním moci jsou schopni postavit a uskutečnit velké věci.

9. stádium: Europium
Europium ví, že má moc, ale i nadále má pochybnosti o tom. Jeho taktika je ta: „více s rozumem než sílou“.

10. stádium: Gadolinium
Gadolinium má jasno v tom, že každý má moc rovným dílem a že je to harmonické. Všechno je tak dobře, jak to je.

11. stádium: Terbium
Terbium musí udržovat moc. Musí ji neustále praktikovat a nemůže ani na chvíli polevit, protože mu tak může vyklouznout z rukou.

12. stádium: Dysprosium
Dysprosium musí ochránit sebe a ostatní před útoky. Svou moc používá k ochraně vůči všemu, co je mlhavé a ohrožující.

13. stádium: Holmium
Holmium selektivně praktikuje svou moc. Žije s ní jenom v takových situacích, které dokáže řídit. V těch případech, když má pocit, že mohou přemoci, ustoupí.

14. stádium: Erbium
Erbium má pocit, že už více nemá opravdovou moc. I když má ještě vnitřní moc, má pocit, že tu už nemůže praktikovat na vnější svět. Ale to vše schová za masku, neukáže svou bezmocnost.

15. stádium: Tulium
Tulium má pocit, že jeho moc mu začíná vyklouzávat z rukou. I když ji ještě má, je nepoužitelná v té situaci, ve které se nachází.

16. stádium: Ytterbium
Ytterbium se cítí stojícím mimo, který nemá potřebu praktikovat moc. Nemá to žádný smysl, je to úplné zbytečné.

17. stádium: Lutecium
Lutecium svobodně praktikuje svou moc podle své libosti. Je to jako hra, ze které může získat nejvíce svobody.

Podstatě Lanthanoidů odpovídá příběh o Herkulesovi, který musel splnit 12 úkolů, aby se očistil od zločinu, který spáchal. Herkules ve všech zkouškách projevil samostatnost a sebeovládání, tím dokázal to, že si zaslouží být králem. Člověk může jen tehdy panovat nad říší, když předtím je schopen ovládnout sám sebe.

Zdroj: Jan Scholten, Tajemné lantanoidy

překlad © 2008 vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=278