Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Touha
Publikováno: Úterý, 17.03. 2009 - 23:01:47
Téma: Homeopatické případy


„Touha je zázrak“ zpívá se v jedné písni z muzikálu „Kvaska“ od Daniela Landy. Je to ono pomyslné chvění srdce, plamen v duši, tvůrčí potenciál šedých buněk mozkových. Je to neustále něco hledat, objevovat, zdokonalovat, nacházet nové cesty k poznání, pozorovat nekonečný vesmír, sochat sochy, skládat verše, malovat neviditelné, konstruovat auta, vymýšlet kreativní oblečení, tvořit nové chuti, míchat vůně a nořit se do neprobádaných končin lidského vědomí.

Touha je nejmocnější emoce člověka. Bez ní bychom se nepostavili na zadní, nikdy neslezli se stromu na zem, nepronesli první slovo, nerozdělali oheň a neobydleli první jeskyni. Touha je hnací motor veškerého lidského bytí, každé denodenní činnosti, nového náhledu na svět kolem nás. Touha objevit neobjevené, vidět neviditelné, malovat nenamalované, skládat nesložené, tvořit nevytvořené, dělat nedělatelné. Za vším hledej touhu. Touhu po kráse, lásce, sexu, po vědění, po životě, po moci, touhu po nových informacích, moderních technologiích, po penězích, po majetku, po slávě, po výjimečnosti, po jídle....Touha a člověk je nerozlučitelná dvojice.

Největší ze všech tužeb je především touha jako základní instinkt – touha po sexu, po reprodukci, touha po lásce a štěstí. „Štěstí“ je tak zneužívané slovo, že téměř ztratilo jakýkoli význam. Štěstí samozřejmě existuje, ale bývá jen prchavým okamžikem. Touha přináší do našeho světa pozitivní změny a život pak má nevídaný smysl. Hájí a obhajuje právo lidstva na růst a vývoj.

Sexuální touha odkazuje jistě k přirozenému pudu, ale je nezbytně částečně propojena s právními zákazy, převažujícími normami a postoji církve. Co je či není povoleno a žádoucí v sexuální oblasti, závisí na neustálém přizpůsobování části společnosti. Doby, kultury a mravy usměrňují vývoj pojetí sexuality. Například sexuální perverze jsou či nejsou prožívány jako hřích a jsou či nejsou trestány zákonem a považovány za úchylku od normy.

Odsuzování sexualní touhy a tím, že byl sex „dán na přetřes“a podle vyjádření Michela Foucaulta (1926 – 1984), k čemuž docházelo od 16. do 19. století, nastala snaha přesně reglementovat sexualitu a sexuální touhu. Křesťanská morálka řídila sexuální praktiky až do konce 18. století. To, že se sexualita mohla opírat jen o institucionální sílu manželství, které ji legitimizovalo, posvětilo rozdíl mezi milostnou vášní a manželstvím. Realistické romány z 19. století (kritika měšťáckého manželství u Balzaca, „bovarismus“ve Flaubertově „Paní Bovaryové“), popisují krach „dohodnutého manželství“ a manželskou nudu, vzájemnou nenávist či cizoložství. Stále se objevující postava milence v románové literatuře ukazuje, že citové a sexuální výlevy lze prožívat jen mimo manželství.

Osvobození pohlavního pudu a těla nastává až ve druhé polovině 20. století a vyznačuje se milostnou a sexuální revolucí vedoucí k rozpadu patriarchátu a osvobození ženy (antikoncepce dává ženě odpoutání se od strachu z nežádoucího otěhotnění a možnost prožívání sexuální touhy do osvobozujícího orgazmu). Podle sociologa Michela Bozona vzhledem k „soukromým orientacím“ může být dnes sexualita prožívána podle modelu sítě s četnými partnery, modelu individuální touhy či manželské sexuality. Touha, dříve kontrolovaná náboženstvím a vědou, jíž se zmocnil trh, se stala zároveň pojmem i produktem. Anarchistická revoluce vedla člověka k osvobození od útisku a plnému prožívání své sexuality.

Sigmund Freud (1856 - 1939) jako vědecký osvoboditel a jeho psychoanalytická revoluce dala tělu právo na život tím, že podporovala naslouchání pudů a ukazovala význam sexualní touhy v jednání lidské bytosti. Libido označuje u Freuda původní a prvotní milostnou a sexuální energii, jež oživuje stejně Platonův Eros i altruistickou a posvátnou lásku vychvalovanou svatým Pavlem. Tento „dynamický projev sexuálního pudu v psychickém životě“, jenž je spojen s principem slasti, naráží ve svém vývoji na realitu a vede ke konfliktům, projevovaným potlačováním a zábranami.

Případ ze života:
Začala jsem léčit jednu ženu se zánětem sedacího nervu, který ji sužoval přes patnáct let. Postupně však při jednotlivých sezeních vyšlo najevo, že podstatou jejího trápení je manžel, který úplně rezignoval na sexuální život, chybělo mu mužské libido, sex mu prostě nic neříkal. Současnou ženu si vzal rozvedenou, s jedním dítětem. Horko těžko s ní zplodil dceru a pak jeho sexuální zájem úplně opadl. Žena je ještě ve svých šedesáti letech krásná a žádoucí, ale manžel, ač mladší, je úplně zchátralý, bez zájmu o životní změny, prostrace duševní i tělesná. Vyžaduje jen, aby vše zůstalo „ve starých kolejích“, on byl středem zájmu a na pořadu dne jako rozmazlené děcko s dokonalým obslužným servisem.
Po patnácti letech společného života si žena našla milence, protože mužův nezájem ji iritoval. Mockrát se snažila s ním promluvit, donutit ho k léčbě, šetrně mu sdělit, že by ji mohl uspokojit i jinak, když už apetence chybí. Marně, dělal, že nerozumí nebo neslyší. Našla si milence, který její touhy uspokojil, ale když ji začal přemlouvat, aby se rozvedla a odešla s ním, zalekla se změn a výčitky svědomí ji donutily vrátit se k manželovi. A on ji za to potrestal: žádný sex od jejích 45 let! Neukojená touha se vrazila do zánětu sedacího nervu a bolesti ji ochromily natolik, že nebyla schopná plynulého pohybu, ale brala to jako trest boží za svou nevěru. Jejich vztah „zamrzl na mrtvém bodě“, pocity zatuchlé hrobky zaživa. Ona trpící a on škodolibě se vysmívající jejím problémům. Navenek však hrající zájem a starost o ni. Dokonce mne sám oslovil, abych jeho ženě pomohla.
Dostala jsem se tak do hrůzné situace, kdy pomoc jednomu znamenala odmítnutí druhého. Ženu jsem masážemi a mastí Canabis indica D6 dostala z nejhoršího, poté podala Natrium muriaticum ve vzestupné potenci C6, C9, C12 – 5 globulí 1x denně každý druhý den. Pak následovalo plusování C15+ po dobu jednoho týdne. Po měsíci a následné kontrole, kdy křeče a bolesti sedacího nervu začaly odeznívat, se cítila lépe, opět poznala chuť do života a začala se zase bez větší bolesti věnovat své oblíbené činnosti – práci na zahrádce. Říkala, že cítí ve stehně jemné šimrání a mravenčení, jako by se tam něco probouzelo. Po dvou měsících podáno Nat-m. C30, 5 globulí jednorázově. Žena se cítí velmi dobře, ale přesto má pocit, že něco v životě nenávratně ztratila, touha zůstala, ale celkové uspokojení nepřichází. Je však vděčná, že paralizující bolesti ustuupují. Ještě na ni čeká vyšší potence léku.
Její muž (podán konstituční lék Stramonium C6, C9, C12, C15+, poté C30 na bolesti a křeče žaludku z nerového podráždění, nespokojenosti a žárlivosti, panický strach z útoku a zděšení ze ztráty svého postavení v rodině, zároveň úlek, že jej opustí manželka a on se bojí, že zůstane sám, strach ze zrcadel, ze tmy, lpí na své partnerce a přitom říká, že ji hluboce miluje, protože to zní lépe a ospravedlňuje to jeho chování přehlíženosti k manželce!) však na mne zanevřel, podle slov ženy prý roztrhal ve vzteku a zuřivosti své popisy snů, své pocity a vše, co souviselo s jeho postavením v rodině. Začal se cítit ohrožený, protože žena mi na něj vše řekla a i když taktně o některých situacích pomlčela, on se urazil ve své ješitnosti a sobeckosti muže a ochranitele rodiny. A se slovy, že sex není pro vztah důležitý, odešel, a už mne nechce nikdy vidět. I tak může skončit celkem banální případ. Reakce pacienta nikdy neodhadnete!

Léky na sexuální touhu nebo její chybějící součást:
Sexuální touha, dispozice, k: Bell., Calc., Caust., China., Coloc., Hyos., Ign., Lach., Lyc., Med., Nat-m., Nux-v., Phos., Plat., Puls., Sep., Sil., Staph., Stram.
Žárlivost, nepřejícnost: Anac., Ars., Calc., Coloc., Hyos., Ign., Kali-c., Lach., Lyc., Med., Nat-m., Nux-v., Ph-ac., Plat., Puls., Sep., Staph., Stram., Thuja.
Zájem, laskavost, smysl pro, touha po změně: Carc., Caust., Ign., Med., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Phos.
Lhostejnost k blahu druhých: Ars., Caust., Lach., Nat-m., Nux-v., Plat., Stram., Sulph.
Lhostejnost k opačnému pohlaví: Puls., Sep., Thuja.
Sex u žen, averze, k: Caust., Lyc., Med., Nat-m., Phos., Sep., Sulph.
Sex u mužů, averze, k: Caust., Kali-c., Lach., Lyc., Nat-m., Phos., Staph., Stram.
Sexuální celibát, žádné sexuální vybití: Phos., Stram.
Vzrušení emocionální: Acon., Arg-n., Aur., Bell., Calc., Caust., Ign., Nat-m., Nux-v., Ph-ac., Phos., Puls., Sep., Staph., Tarant., Tub.
Vzrušení sexuální: Nat-m., Plat., Staph.
Vztek, zuřivost: Arn., Aur., Stram.
Zavržení, opuštění, odloučení, ztráta touhy: Anac., Arg-n., Aur., Bar-c., Calc., Cann-i., Carc., China., Kali-c., Lach., Merc., Plat., Puls., Sep., Stram.
Rozmrzelost, pomstychtivost a zlomyslnost: Acon., Anac., Ars., Aur., Bell., Calc., Cham., Hyos., Lach., Lyc., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Ph-ac., Staph., Stram., Tub.
Zklamání, pocit: Kali-c., Merc., Puls., Stram., Sulph.

Chvála pudu a touze
Britský básník a romanopisec D. H. Lawrence (1885 – 1930) je znám hlavně pro knihu Milenec lady Chatterleyové (1928), jež způsobila velký skandál a byla na ni uvalena cenzura. Tento román pojednávající o nedovolené lásce zámecké paní, jež má impotentního manžela, s myslivcem blízkým přírodě, oslavuje tělesnou lásku v reakci proti příliš abstraktnímu intelektuálství, a snaží se obnovit ztracenou harmonii mezi mužem a ženou. Erotismus a touha po něm jsou základem Lawrencovy životní filozofie. Román je rovněž spjat s pranýřováním anglického puritánství a s kritikou průmylové civilizace. Tuto touhu lze nalézt v silách sexuality a v pudu objevit potenciál pravé vitality, udušené společností a společenskými předsudky.
Ať už budeme citovat Lawrence, Millera nebo Moraviu (opěvovatele touhy), dojdeme k základní myšlence 20. a 21. století: sexuální svoboda = symbol osvobození. Sexuální touha znamená osvobození sebe sama, nalezení zdrojů vitality v lidské sexualitě, které sahají k velkému Panovi, řeckému božstvu často spojovanému s dionýským opojením. Touha je podstata sexuality a sexualita podstatou člověčenství jako takového. Touhu musíme v sobě neustále „živit“ a ona nás bude zato „šatit“. Bez ní jsme úplně „nazí a bezbranní“!

Literatura:
Franck Évrard – Erotická literatura
Peter Chappell – Homeopatická samoléčba
W. Boericke, O. Boericke – Homeopatická MM s repertoriem
Marcus Wiesenauer – Přehledný průvodce homeopatií

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=302