Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Lež
Publikováno: Středa, 03.06. 2009 - 21:34:23
Téma: Homeopatické případy


Lidé nejčastěji lžou, protože mají strach. Bojí se, že jejich životní příběh bude tak fádní a nezajímavý pro okolí, a proto si vymýšlejí. Také se bojí, že něco nebo někoho ztratí. Někteří lidé dokonce nelžou jen ostatním, ale i sami sobě. Aby nemuseli řešit svoje problémy, unikají pomocí tohoto klamu – lži mimo realitu, protože nejsou schopní přijmout skutečnost takovou, jaká je, či nezvládají různé životní situace.

Ruku na srdce, každý z nás se občas uchýlí ke lži. Párkrát si zalžeme, někdy nám to projde a někdy ostrouháme. Skoro každý občas řekl nepravdu nebo neřekl celou pravdu. Ne však všichni lidé mají ty pravé předpoklady stát se dobrými lháři. Někteří berou dokonce lež jako jeden ze smrtelných hříchů.

Na lhaní má největší vliv osobnost člověka. Rizikovými skupinami jsou ti, kteří nejsou schopni řešit problémové situace a konflikty. Dalšími stejně důležitými faktory jsou nedostatečná výchova k životním hodnotám, stresové prostředí, společnost a nízká kvalita lidských vztahů.
Hodně často se lhaní projevuje i v souvislosti s různými závislostmi (alkohol, drogy, kleptománie, závislost na sexu, závislost na exhibicionizmu atd.)

Pokud se chcete dozvědět, zda vám váš protějšek nelže, zaměřte se na jeho gesta, chování a mimiku. Oči většinou lháře prozradí nejvíce. Vyhýbání se očnímu kontaktu je jasným důkazem nejen nejistoty a nízkého sebevědomí, ale i lži. S tím souvisí také nejisté chování, změny postoje těla či přeříkávání se.

Můžete se také setkat s „profilhářem“ nebo s někým, kdo je připravený lhát. Takový člověk očima neuhne a bude se ovládat, prozradí ho ale rozšířené zornice. Prokazatelnějšími příznaky jsou: mrkání, bledší pokožka, vyšší hlas nebo odmlky v řeči. Ale co lháře vždycky odhalí, je nesoulad výrazu a řeči a zejména řeči těla.

Se zapíráním, výmluvami a obecně se lží se setkáváme všichni. Někdo nad tím mávne rukou, druhý se naštve, někdo se dokonce urazí na celý život. Kde je hranice a kdy už se stává lhaní nemocí? Když je člověk přesvědčený o pravdivosti lživého výroku, i když mu ostatní ověřitelnými skutečnostmi dokazují opak. Takto se může projevovat demence nebo například schizofrenie. Pokud člověk lže, aby si získal pozornost, ospravedlnil své jednání a zároveň je nezodpovědný a bezohledný vůči ostatním, pak může jít o poruchu osobnosti. V takovém případě si je člověk často skutečného stavu věci vědomý, ví, že lže. Pak je lež důsledkem psychické poruchy, jejíž diagnostika a terapie spadají do kompetence odborníků.

Kdo je to notorický lhář? Pokud takový pojem existuje, pak popisuje člověka, který lže prakticky pořád, nezávisle na tom, zda mu lež přináší výhody nebo nevýhody. Protože „notorický lhář“ nemluví pravdu příliš často, zaplétá sám sebe do příběhů, ve kterých si pak protiřečí, byť v detailech. Existují lidé, kteří mají své lži velmi dobře propracované, a je velice těžké poznat, kdy mluví pravdu, a kdy ne. Úroveň vytváření nepravdivých příběhů souvisí s inteligencí daného člověka. „Notorický lhář“ bývá charakteristický neadekvátními reakcemi na rozpoznanou lež – je zbytečně agresivní, podrážděný a vztahovačný.

Jak lháři pomoci? Upozorňujte ho na to, že vnímáte rozpory v jeho výpovědích. Pomáhá, když si s takovým člověkem v klidu promluvíte o tom, jestli si je sám své lži vědomý, jakou motivaci ke lži má, případně mu dejte najevo, že jste schopni slyšet i pravdivý příběh. Lidé zamotaní do svých lží mohou být natolik bezradní, že nevědí, jak se ze začarovaného kruhu dostat.
Často touží, aby je okolí přijalo takové, jací doopravdy jsou, ale obávají se odmítnutí.

Příběh první:
Jolana (14 let) lže každý den, při každé příležitosti. Matka se s jejími nepravdami potýká den co den, ráno u snídaně, večer u večeře. Snaží se jí pomoct, ale neví jak. Dcera lže, že jí ostatní ubližují, berou hračky, školní pomůcky, věci, oblečení. Lže ve škole, před kamarády, u babičky, stále. Vypráví neuvěřitelné příběhy, viníkem je vždy někdo jiný, jen ne ona sama. Vše začalo před dvěma lety zapíráním skutečných známek ve škole, jejich přepisováním nebo nenapsáním a následně ztrátou žákovské knížky s poznámkou pro rodiče. Pak si začala vymýšlet, že ji bolí břicho (bolesti břicha kolem pupku), aby nemusela do školy. Na třídní schůzce se matka dozvěděla, že jí chybí známky z důležitých písemek a ty ostatní také za moc nestojí. Z výborné žačky se stala průměrná až podprůměrná žákyně. Matka i otec se začali s dcerou učit a její bolesti břicha neberou až tak vážně. Lži se týkaly většinou různých dětských lumpáren, ale teď už dítě není. Že jí někdo roztrhl tričko, ale pak vyšlo najevo, že se prala. Že chyběla a dostala špatnou známku, ale v podstatě se neučila. Že přišla pozdě do školy, protože jí ujel vlak, ale kouřila s kluky za nádražím. Že jí někdo ukradl mobil, ale sama jej vyměnila za cigarety. Teď je to daleko horší, je v pubertě. Chce chodit ven, pít alkohol nebo si užívat na diskotékách. Chodí za školu a lže, že byla s někým tam a tam. Matka se bojí, aby se nechytla nějaké party, neutekla z domu a nezačala brát drogy. Rodiče nechápou, co se s jejich hodnou dcerou stalo. Říkají, že na ni nebyli nikdy přísní, což je asi chyba. Najednou se snaží s Jolanou trávit více času, ale pozdě bycha honit – má už jiné zájmy. Po trestu nadává a brečí celou noc, aby si svá dosažená postavení lží uchránila. Každá další lež rodiče ubíjí, ale ani domluvy na dceru neplatí, lže už ze zvyku.

Poradila jsem rodičům, aby dceři vytyčili pevné hranice a čas její nepřítomnosti. Odpolední činnost jen za odměnu a po splnění všech domácích povinností. Žádné osobní peníze, žádné dárky, žádné ústupky. Důsledně kontrolovat její „pravdy“, přísnými sankcemi zabránit dalšímu lhaní. Ověřovat každou její zprávu. Úspěch po zásluze odměnit. Žádné tresty, ale důsledné plnění povinností, jinak žádné výhody a žádný volně trávený čas s kamarády.
Podáno jako konstituční lék a na bolesti břicha kolem pupku, které přetrvávají a na sklony ke lhaní: Veratrum album 30 CH, 7 globulí 1x denně po dobu 7 dní. Kontrola za měsíc.

Kontrola: 3. 2. 2009

Rodiče si vzali rady k srdci. Nastolen pevný režim, žádný přehmat neodpuštěn, domácí povinnosti. Zlepšení známek ve škole, počáteční nadávání dcery a ostré výstupy pominuly. Stěžuje si na bolesti hlavy, s nevolností až se zvracením (abstinenční příznak z nedostatku nikotinu) a na občasné bolesti břicha. Uvědomila si po počáteční zlosti a nenávisti vůči rodičům, že nic nezmůže a musí se napravit a dodržovat určená pravidla, jinak nemá nárok na výhody (kamarádi, disco, odpolední činnost). Podáno: Veratrum album 200 CH, 7 globulí 2x týdně. Kontrola za 3 měsíce.

Kontrola: 5. 5. 2009

Jolana se výrazně zlepšila ve škole. Určená pravidla dodržuje, snaží se nelhat. Ví, že jinak budou sankce. Její dřívější chování jí připadá dětinské, docela se za něj stydí. Bolesti hlavy pominuly, bolest kolem pupku jen při měsíčkách. Podala si přihlášku na střední školu. Chce být počítačovou programátorkou. Má dovoleno (pokud splní všechny povinnosti) 1x týdně za kamarády a 1x měsíčně na disco. S dozorem starší sestry a do 23. hodiny musí být doma. Jinak půl roku nikam a další povinnosti navíc plus žádné kapesné. Další kontrola za 5 měsíců.

Případ druhý:
Míša (33 let, 2 děti) se po 10 letech s manželem chce rozvést. Důvodem je jeho neustálé lhaní, jak sama říká: „Už se to nedalo snášet.“ „Když jsme se brali, bylo všechno v pořádku, ale časem jsem zjistila, že mi Jiří (36) lže.“ Lhal ze začátku v maličkostech - nafouklé příběhy z vojny (přitom měl modrou knížku), zážitky ze sjíždění řeky (nikdy na vodě nebyl, neumí ani plavat), z koleje vysoké školy (školu nedokončil a na koleji nikdy nebydlel). Jeho přátelé vyprávěli úplně něco jiného. Po několika letech a narození dvou dětí začal lhát i před dětmi a brát si je jako rukojmí.
Stal se nespolehlivým, zvláště, když se to týkalo dětí. Míše například řekl, že děti vyzvedl ze školy, ale když se jich pak zeptala, řekly jí, že přišly domů samy. Když si uvědomila, že se jim mohlo něco stát, dostala už na jeho polopravdy vztek. Byla ochotná snášet manželovy lži a neuvěřitelné a někdy i zábavné historky kvůli udržení rodiny. Ale když začal pít, lhát před dětmi a ohrožovat jejich mravní výchovu, rozhodla se k radikálnímu řezu. „Říkal mi, že je v práci, ale já se dozvěděla, že je s kamarády na pivu. Lhal, že jede na služební cestu a byl s partou na chalupě. Vyprávěl, že musí nechat opravit auto a já se dozvěděla, že peníze na opravu utratil v baru se spolupracovníky. Byly to zbytečné lži a nesmysly. Nakonec chtěl, aby mu děti přizvukovaly a kryly záda při jeho avantýrách.
Míra trpělivosti přetekla a požádala jsem o rozvod.“

Jiří za mnou s pláčem přišel, že se rozvádět nechce, že má Míšu rád a že si je vědom, jak jí a dětem ublížil. Prosil mne na kolenou, že se polepší, ať s ní ještě jednou promluvím. Že přistoupí na všechno, jen když mu odpustí a stáhne už kvůli dětem žádost o rozvod. Vzala jsem ho za slovo a řekla: „Ještě jednu lež a zůstaneš sám.“ Dlouze se mi podíval do očí a přikývl.
Podáno jako konstituční lék a sklony ke lhaní: Opium CH30, 3x 3 globule po dobu 3 dní. Kontrola za měsíc.
Po měsíci: Opium CH 200, 5 globulí jednorázově.

Kontrola za 3 měsíce (1. 6. 2009) – manželé se nerozvedli, Jiří „seká latinu“. Přestal pít, o děti se vzorně stará. Ví, že nesmí selhat. Bojí se samoty. Uvědomil si své zbytečné lži, dnes ví, že je říkal jen pro pobavení ostatních, aby byl zajímavý a aby se smáli. Pochopil, že rodina je víc, než lži a nepravdy pro legraci kamarádů.

Léky, které se podávají na sklony, k, lhát: Morph., Op., Verat. (potence CH 6, CH 30 a CH 200).

Výmluvy, pomluvy, neuvěřitelné příběhy, nesmyslné výroky, milosrdné lži nebo pouze věty typu: „Tobě to dnes sluší.“ Nic z toho není pravda, a přesto to často akceptujeme. Jsou však jisté hranice, které by se neměly překročit. Právě ty překročila dnes už patnáctiletá Jolana a Míšin manžel Jiří. Tyto dva příběhy jsou varováním před tím, když se lež zaplete do života.

Víte, že z pouhé pohodlnosti lže až 15 % lidí. 17 % lidí lže proto, aby ochránili ostatní. Účelově neříká pravdu 27 % lidí, protože tím něco sledují. Nejvíce lže 41 % lidí, a to, aby si ušetřili problémy. Muži nejčastěji lžou při námluvách (chtějí se ukázat v tom nejlepším světle), po flámu („Miláčku, já nejsem vůbec opilý...), když je muž nevěrný („Jsme jen kamarádi!“) a když byl nevěrný („Nechápu, co tím myslíš, tu ženskou vůbec neznám a nikdy jsem s ní nic neměl...“).

„Lež je jako sněhová koule – čím déle ji valíš, tím je větší.“ Martin Luther
„Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání.“ A. P. Čechov
„Tři stupně lži – lež, hnusná lež, statistika.“ B. Disraelli


Literatura:
S. Langer – Diagnostikování problémových žáků
S. Langer – Problémový žák
G. Pinto a M. Feldman – Homeopatie pro děti
R. Morrison, M. D. - Klíčové a potvrzující symptomy
W. a O. Boericke – Homeopatická MM s repertoriem

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=319