Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Citoví upíři
Publikováno: Pondělí, 10.08. 2009 - 21:14:34
Téma: Homeopatické případy


Už se vám někdy stalo, že jste se vrátili ze společnosti nebo od někoho známého a byli jste úplně bez elánu, bez energie a jako bez života? Potkali jste se určitě s člověkem, který se přiživil na vašich citech. Jedná se o citového upíra. Jak se bránit takovým „příživníkům“, kteří z nás vysávají sílu, čas a energii? Přehlížejte výbuchy vzteku, neustálé stížnosti a podporujte v sobě energičnost!
Věřte činům a ne slovům! Jen tak se zdravým úsudkem odoláte citovému upírovi.

Citoví upíři vás sledují na každém kroku, mají o vás dokonalý přehled. Pohybují se kolem nás převtělené za obyčejné lidi. A ve chvíli, kdy je ovládnou jejich vnitřní potřeby, se proměňují v zákeřné bestie. Tito upíři z nás však nevysávají krev, ale jejich pochoutkou je citová energie. Zatáhnou vás do svého upířího světa, snadno si získají vaši přízeň a důvěru. Jsou bystří, chytří, okouzlující a neodolatelní jako ten transylvánský hrabě Dracula. Chcete od nich víc než od druhých.
Očekáváte více, dostanete méně a nakonec vás citoví upíři srazí na kolena a odejdou s hlavou hrdě vztyčenou. Pozvete je do svého života a svou chybu si uvědomíte až ve chvíli, kdy se za nimi zavírají dveře, vy jste na dně sil, třeští vám hlava, máte prázdnou peněženku a nejspíš i zlomené srdce.

Přesto si po jejich odchodu nejste jisti odpovědí na otázku, zda jste ti špatní vy a nebo oni. Špatní jsou oni – citoví upíři. Znáte nějaké ze svého okolí? Určitě jste měli tu čest se s nimi seznámit. Poznali jste někoho, kdo působil dojmem dokonalé bytosti, ovšem nakonec vám v životě udělal totální zmatek. Okouzlil vás někdo neodolatelným šarmem, oslepil vás někdo nablýskaným pozlátkem, z něhož zrak jen přecházel? Šeptal vám někdo během čarokrásné noci romantické sliby, po nichž se s úsvitem jen zaprášilo? Byl to citový upír a vysál veškerou vaši energii.

Citoví upíři mají zdánlivě srdečnou tvář milých sousedů zaplavujících vás úsměvy, ale za zády o vás vyprávějí krvelačné smyšlenky. Upíry najdete i ve vašem zaměstnání. Jsou skvělí, úžasní a milí, ale jen do té doby, než na ně zamíříte svým kritickým prstem. Pak předvádějí vřískavé scény, za které by se nemuselo stydět žádné dítě. Najdete je na vysokých postech, na luxusně placených manažerských místech, v politické smetánce, mezi podnikateli, za všemi neškodně působícími intrikami.

Citové upíry můžete odhalit i ve vaší rodině. Zkuste si v mysli projít blízký i širší okruh příbuzných. Co takový švagr tvářící se jako nevyužitý pracant, ale neschopný si udržet zaměstnání ani tři měsíce? Anebo ta nenápadná a skoro neviditelná teta, která s nasazením pečuje o všechny blízké a její náhlé a záhadné onemocnění vás přinutí, abyste se zase vy pro změnu starali o ni?!
O prapodivně milujících rodičích snad ani mluvit nemusíme. Kážou s naprostou samozřejmostí o lásce k bližnímu, ale v první řadě očekávají, že veškerá láska bude prokazovaná a dokazovaná jim?!

Pozor, citový upír třeba spává vedle vás v posteli! Noc co noc saje z vás city a vy ráno nemáte sílu si ani vyčistit zuby. V jedné vteřině se projevuje jako oddaný a láskyplný partner a ve druhé vteřině se z něj stává „studený psí čumák“, věčně kritizující, peskující a nespokojeně se tvářící.

Citoví upíři jsou z psychologického hlediska lidé, kteří trpí poruchami osobnosti. Lidé, kteří se dovádějí k šílenství mají neurózu nebo psychózu. Lidé přivádějící k šílenství druhé mají poruchu osobnosti. Poruchu osobnosti můžeme vymezit jako trvalé projevy nepřizpůsobujícího se chování, které jsou hluboce zakotveny ve struktuře osobnosti. Nejedná se o příznaky jiné duševní poruchy ani o průvodní projev vážného tělesného onemocnění. Jedná se o výrazné odchylky vnímání, myšlení, cítění a především utváření vztahů s druhými, přičemž zmíněné odchylky se projevují ve dvou či více oblastech. Jsou jimi:

1. způsob vnímání své osoby, jiných lidí, okolních událostí a způsob přístupu k sobě, jiným lidem a událostem
2. rozsah, intenzita, nevyrovnanost (labilita) a nepřiměřenost citových reakcí
3. mezilidské vztahy
4. kontrola impulzivity, vnitřních podnětů

Známe celkem dvanáct poruch osobnosti, v běžném životě se setkáváme s pěti vzorci myšlení a chování. Jsou to: porucha osobnosti disociální (závislost osobnosti na vzrušení), histriónská (osobnost bojuje o pozornost a uznání), narcistická (lidé s přebujelým egem a velkolepou fantazií o vlastní dokonalosti), úzkostná (závislost na bezpečí s udržováním kontroly nad vším) a paranoidní (přesvědčení člověka, že jej někdo pronásleduje a život v jasně daných pravidlech). Tyto typy sice spadají do patologie a dokážou druhé vyčerpat až na dno sil, ale mají i nádech přitažlivosti a zajímavosti. Většina citových upírů sice nemá tak vážně narušenou psychiku, aby se kvalifikovala jako vyhraněná porucha osobnosti, ale jednání a uvažování citových upírů s nimi silně koresponduje.

Odlišné vzorce myšlení a chování vyvěrají z toho, že citoví upíři vnímají svět jinak než ostatní lidé. Jejich vnímání je pokřiveno snahou přiblížit se k nedosažitelným, nepřiměřeným a leckdy nezralým cílům. Citoví upíři touží po nerozdělené, výsadní pozornosti ostatních. Očekávají, že prožijí dokonalou lásku, která bude dávat a jen dávat, ale nebude nic požadovat na oplátku. Přejí si žít v nekonečné radosti a zábavě, o nudné nebo náročné záležitosti a o všední práci nechtěji slyšet. Upíři vypadají na první pohled jako dospělí, ale v nitru jsou děti. Citoví upíři si nebývají svých dětinských potřeb vědomi, ani jim nevstupují do vědomí. Tím spíše si jich musíme být vědomi my.

Případ disociální upírky:
Magda je upírka samoživitelka. Má tři děti, každé s jiným. Zahraje naivnímu chlapovi tyátr o chudákovi ženské, která je sama, samotinká, nepochopená, bez prostředků a chudinka, která potřebuje ochranu před zlým světem. Každý pátek vytáhne do krajského města do baru za úlovkem.
Děti odveze k matce a v noci se vrátí s týpkem, kterému vnutí macho image. Ten s ní nevydrží ani do příští páteční zábavy. Odchází zcela vysát, finančně i fyzicky, odkopnut a dokonce pochybující o své mužnosti. Magda svítí jako chleba s máslem. Všem vypráví, že ti dnešní muži nic nevydrží. Musí se poohlédnout po jiném, ale v podstatě je ráda, že odešel. Ten poslední ji zafinancoval novou ledničku, teď potřebuje mikrovlnku.
Bez disociálních upírů by nevznikly žádné sladkobolné filmy ani knihy. Na lep jim skočí nenapravitelní romantici, kteří chtějí spasit svět. Nejlépe se před nimi ochráníte tak, že je odhalíte dřív, než na vás zapůsobí neodolatelným šarmem. Jakmile si jich všimnete, rychle si chyťte srdce a ohlídejte peněženku. Nejprve si proklepněte jejich reference, teprve pak se rozhodujte. Jejich minulé počínání bývá předzvěstí jejich budoucího jednání.

Podán Hyoscyamus niger CH 30, CH 200 a 1 M, 5 globulí v každé potenci.

Případ histriónského upíra:
Karel je krasavec od pohledu, bojuje o pozornost a uznání na každém kroku. Všechno ostatní je vedlejší. Jako histrón se přetrhne, jen aby vám pronikl do života nebo do soukromí. Karel je přesvědčen, že nikdy nedělá nic nepřijatelného a nikdy se nedopouští chyb. Jeho celý život je jedno velké divadlo s velkým dramatem na jevišti. Jako vedoucí pracovník umí vždy svou chybu zaonačit tak, že ostatní podřízení trpí výčitkami svědomí za svého šéfa a ještě se mu jdou omluvit za jeho opomenutí. V jeho světě a okolí není nic tak, jak se na první pohled zdá. Je důležité si uvědomit, že histrónský upír má jako první úkol ošálit ostatní a pak je dokonale zmást. Budete-li se snažit dojít k náhledu na jejich chování, vyjdete z toho mnohem hůř než oni. Chraňte sami sebe tím, že využijete jejich hereckých dovedností a napíšete jim scénář pro méně devastující roli. Snažte se vyhnout jejich zkázonosnému „pomáhání“.

Podáno Aurum metallicum CH 30, CH 200 a 1M, čtyři globule v každé potenci.

Případ narcistického upíra:
Vlastimil, výkonný ředitel jedné banky, má přebujelé ego a tendenci všechny kolem sebe shazovat. Jeho cílem je naplno prožívat velkolepé fantazie o tom, že je nejchytřejší, nejnadanější a po všech stránkách nejlepší na světě. Vlastně si ani nemyslí, že by byl lepší než druzí, protože druhé ani nebere v potaz. Vidí a vnímá pouze sebe. Vlastík je legendou vlastní mysli. Proto od něj nemůžeme čekat, že se bude řídit pravidly pro běžné smrtelníky. Přinutí své podřízené, aby každý přišel s osobním návrhem na zkrácení výdajů o 25 %, protože sám své nadřízené požádal o zvýšení platu při současné ekonomické krizi za „náročné jednání se zaměstnanci v náročném období“. Navýšená částka jeho platu sníží pětadvacetiprocentní zkrácení výdajů na pouhých patnáct procent.
Narcistický upír je neodmyslitelný od velikáštví. Bez těchto upírů by na světě nebyly žádné vůdčí osobnosti s dostatkem drzosti a sebejistoty, aby mohly vést ostatní. Nikdy neudělají něco, co není k jejich prospěchu, ačkoli tvrdí opak. Přitom platí základní pravidlo: propojíte-li své zájmy s jejich, budou se domnívat, že jste téměř tak skvělí jako oni.

Podáno Platinum metallicum CH 30, CH 200 a 1M, tři globule v každé potenci.

Případ úzkostného upíra:
Tamara je závislá na bezpečí, jehož může dosáhnout neutuchajícím ulpíváním na detailech a získáváním a udržováním kontroly nad vším. Je úzkoprsá, pořádkumilovná, šetrná, precizní a pro samou pozornost pro nepotřebné stromy nevidí les. Úzkostně laděná Tamara má vše pod kontrolou, bez její kontroly by nic nefungovalo tak, jak má. Nikdo ji nemá moc v lásce, ale potřebujeme ji. Je to typ, který dbá na to, aby zbytek lidstva nesešel ze správné cesty. Bez jejího dohledu by nikdo nedělal domácí úkoly. Úzkostní upíři ze všeho nejvíc prožívají vnitřní, duševní rozpory.
Automaticky se stáváte nepřítelem, pokud budete ohrožovat její pocit kontroly nad děním kolem ní. Všechna překvapení vnímá jako ledovou sprchu. Nebývá mstivá, ale řekne natvrdo to, co se jí v té chvíli honí hlavou. Švagr při její poslední hospitalizaci v nemocnici iniciativně vymaloval celý byt. Když se vrátila domů, strnula ve dveřích. František čekal pochvalu za svou píli a dočkal se nejdříve jejího mlčení a pak odpovědi: „Je to pěkné, ale......myslela jsem , že jsme se ještě nedohodli ani na barvě.“
Úzkostný upír má nejhorší trápení v životě – neumí se rozhodnout. A úplně největší trápení je pro něj pronést slovo nebo dokonce větu pochvaly.

Podáno Aconitum CH 30, CH 200 a 1M, 3 globule v každé potenci.

Případ paranoidního upíra:
Přítelkyně Jana přijde unavená domů a udělá si kávu. Přítel Tomáš se vrátí z garáže a sdělí Janě, že jí vyměnil olej v autě a zjistil, že má prázdnou nádrž. Jana pokrčí rameny a nevěnuje jeho větám pozornost. On se opět dožaduje odpovědi, jaktože má prázdnou nádrž, když ji před třemi dny doplnil. Jana mu vysvětlí, že jako prodejce realit najezdí od jedné chalupy k druhé spoustu kilometrů. On však její odpovědi nevěří, nechápe, že najela za tři dny 800 km. Jana opět odvětí, že asi najela více kilometrů, protože měla hodně práce s odlehlými realitami v horách. Tomáš se podívá Janě upřeně do očí a řekne přísně: „Kde jsi byla?“
Paranoidní upír žije podle jasně daných pravidel, z nichž neexistují výjimky. Rovněž očekává, že se pravidly budou řídit i ostatní lidé, jinou možnost nepřipouští. Neustále se má na pozoru a pátrá po sebemenším náznaku odchylek od pravidel a pochopitelně je nalézá. Zkuste si jej představit jako policistu v upířím světě. V jejich přítomnosti se můžete cítit bezpečně, ale jen do té doby, než se stanete sami podezřelými.
Paranoidní upír nedokáže pochopit, že druzí lidé po něm takzvaně „jdou“ kvůli jeho chování. To je pro něj neuchopitelné. Bývá často moralista, vizionář, teoretik, nedokáže přijmout věci kolem sebe takové, jaké jsou. Máte-li co skrývat, počítejte s tím, že na to přijde právě paranoidní upír. Vaší jedinou ochranou je čirá, ničím nepřikrášlená pravda. Sdělte mu ji jen jednou, křížový výslech nepřipouštějte!

Podáno Lachesis CH 30, CH 200 a 1M, dvakrát týdně 5 globulí v každé potenci.

Filmoví upíři se děsí křížků, česneku či svěcené vody. Citoví upíři mají posvátnou hrůzu z běžných zážitků patřících do světa dospělých, včetně nudy, nejistoty, zodpovědnosti a nutnosti nejen přijímat, ale i dávat.
Nejsnáze si upíry rozdělíme podle způsobů myšlení a chování. Každý typ upíra totiž podněcuje specifická nezralá a nenaplnitelná potřeba, která je středem upírova všehomíra.
Základní pravidlo pro jednání s upíry zní: ze všech sil se vyhýbejte tomu, aby vás upír angažoval jako herce ve svém scénáři, jinak skončíte s vysátými emocemi. Upír dokáže člověka vysát už jen tím, že se na něj přilepí a stává se oddaně závislý, ale i tím, že ve druhém vyvolává vztek.
Přesný návod neexistuje, každý z nás musí sám za sebe rozpoznat, že citový upír začíná svou zmatečnou nebo i urážlivou hrou překračovat jeho hranice, pak je třeba zasáhnout odvetně.
Pokud však chcete zahájit boj, nejprve si ověřte, že máte hotový vlastní scénář.

Před citovými upíry vás nezachrání kříž ani česnek. Nejlepší ochranou jsou důkladné znalosti, citová zralost, úsudek vycházející ze zdravého rozumu. Věřte nejdříve jejich činům a pak slovům. Energicky odmítejte jejich i sebelépe myšlené pomoci a kategoricky se nenechte vmanipulovat do jejich citového vydírání.

O citových upírech není třeba přemítat jako o nemocných bytostech. Poruchy osobnosti nejsou vyvolávány bacily ani poškozením životně důležitých orgánů, nýbrž nesprávnými a někdy i zákeřnými volbami obětí. Spojování upírů s nemocí s sebou nese hrozbu přizpůsobivosti, protože nás naše společnost a kultura vedou k tomu, že nemocné musíme opečovávat a starat se o ně.
Jenže právě to potřebují citoví upíři ze všeho nejméně, jinak je budem v jejich roli dál utvrzovat. Chceme-li s těmito lidmi – dětmi noci efektivně jednat, musíme je vnímat takové, jaké jsou. Musíme znát především sami sebe! Kontrolu držte ve svých rukou, neposlouchejte je, ale neutíkejte před nimi. Postavte se jim tváří v tvář, nastavte jim kritické zrcadlo!

Literatura:
A. J. Bernstein – Citoví upíři
P. Chappell – Homeopatická samoléčba
R. Morrison – Klíčové a potvrzující symptomy

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=325