Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Sankaranova metoda
Publikováno: Úterý, 06.10. 2009 - 23:04:20
Téma: dr. Rajan Sankaran


Aplikace metody dr. Sankarana je založená na zkušenosti, že to co vidíme u pacienta, je jen špička ledovce. To čeho si je pacient vědomý, jsou jen povrchní známky narušení v hlubších vrstvách. A když vyšetříme pacienta do hloubky, tak se znenadání objeví jiný zvláštní svět. Tak neobvyklý, zvláštní a řídký jako důležité symptomy pro předpis homeopatického léku, které se tak často vzpomínají v homeopatické literatuře.

V homeopatické praxi se doposud používaly jen symptomy a hlavně symptomy jsme považovali za ukazatelé léčby, zapomínaje přitom na zdroj léku. Např. když chceme udělat rozdíl mezi Sepií a Phosphorem, tak ho můžeme udělat jen na základě symptomů. Pro nás je úplně zřejmé, že symptomatologie je těsně spjatá s místem původu léku a i to, že každý lék obsahuje esenci zdroje. Právě proto naše léky, jedno jestli mají rostlinný, zvířecí nebo minerální původ, ztělesňují duši místa původu a proto musí i obsahovat charakteristiky tohoto místa. Mým cílem bylo, abych identifikoval a zaznamenal nejdůležitější říše a jejich rozlišující charakteristiky místa původu našich léků. Díky tomu budeme mít určitou představu o tom, z které říše vybereme "způsob léčby", což ve velké míře usnadňuje naši praxi.

Nejhlubším rysem lidské bytosti je ve skutečnosti takový jedinečný stav, který není lidský. To něco je "nelidské" v tom, že je abnormální a omezuje nás na úzký pocit vnímání tohoto světa. Dr. Sankaran pojmenoval tento nelidský stav "cizím hlasem".

V každém z nás existuje jedinečný zvláštní svět a můžete vnímat to, že má vliv na hodně věcí v lidském životě např. na sny, emoce, zájmy, hobby a fyzickou úroveň. Jen odhalení tohoto jedinečného a zvláštního světa s následným adekvátním předpisem léku, přináší rozpuštění této "nelidské" stránky osobnosti pacienta, která poté už nenarušuje život pacienta. Vzor tohoto zvláštního světa má svou jedinečnou kvalitu z říše zvířat, rostlin a minerálů a proto potřebuje i jedinečný lék odpovídající této kvalitě z říše zvířat, rostlin nebo minerálů. Proto je tato metoda jedinečná v použití těchto homeopatických léků a nejedná se o náhodné účinky.

V této metodě je důležitým aspektem reakce pacienta a úroveň prožitků jeho zkušeností, to už poukazuje na to, do které říše bude daný pacient patřit. Každý člověk bude reagovat stejným vzorem na různé situace a je jedno jestli se bude jednat o reakci na teroristický útok v Bombaji nebo na zklamanou lásku po desetiletém vztahu. Nejhlubším rysem člověka je jedinečný stav, který není lidský, to znamená, že je v nás nějaká část, která je buď zvířecí, rostlinná nebo minerální, která nás nutí k tomuto pocitu (cizímu hlasu).

Abychom rozeznali říši původu léku pro pacienta, musíme dokázat vyhodnotit výpověď pacienta, rozhodnout se pro vzor reakce a prožitků z některé říše, který je charakteristický pro daného pacienta.

Energetický vzor z říše minerálů bude mít problém se strukturou, bude mít pocit, že z něho něco chybí; bude mít potřebu něčím doplnit strukturu, aby byla úplná a stabilní; jsem úplný, ale něco ztratím nebo jsem už ztratil. Klíčovým pocitem je to, že chyba je ve mně! Léky této říše vybíráme z periodické tabulky prvků, která má 7 řad a 18 svislých sloupců.

Energetický vzor z rostlinné říše má problém s přecitlivělostí na vnější podněty, typickou větou pacientky bude: „jsem velmi přecitlivělá a proto to má na mě vliv, věci okolo mě mají na mě vliv a reaguji na věci okolo mě, na to co se děje“. Takže tu nevidíme problém minerálu: „že je problém v něm“, u rostliny je problém vně, působí na mě – to je klíčové pro předpis léku z říše rostlin podle jednotlivých čeledí a miasmat.

Energetický vzor ze zvířecí říše bude mít problémy z pohledu přežití dané situace; tématy jsou: já nebo on; oběť kontra útočník; kdo je větší nebo silnější; soutěživost – kdo je lepší: ty nebo já? Problém není vevnitř a ani venku, problémem je vždy ten druhý, druhá osoba je problémem, já mu ukážu – to jsou typický zvířecí reakce. Pociťují problém tak, že jim ten druhý ubližuje, on je problém, musím ho přemoci. Dalším znaky zvířecí říše jsou: touha po svobodě, pocit pasti, dualita, maskování, sexualita, přitažlivost, teritorium, atd. – vybíráme z podříší pavouků, hadů, hmyzu, savců, ptáků, měkkýšů a jiných.

Říši léku pacienta rozeznáme jen na nejhlubší úrovni vitálního narušení, čím hlouběji půjdeme do osobnosti pacienta, tím lépe rozeznáme nejhlubší rysy osobnosti a to, že náleží do některé říše. V životě jednotlivce toto cítění/pocit představuje jeho nejhlubší rys, při povrchním přístupu můžeme mylně zaměnit jedno za druhé.

Rozlišení říší
Hlavní důraz na rozlišení jednotlivých říší je na "cítění/pocitu" na danou situaci. Všechny říše mají problémy ve vztazích, ale určující je jejich pocit v dané situaci a jejich reakce.

Pacient patřící do minerální říše bude považovat problém ve vztahu za ohrožení své struktury, stavby. Vztah mu nabízí takovou hlubokou organizaci nebo ho číní úplným.

Rostlinný lék bude pociťovat problém ve vztahu např. při citlivosti na zranění, jako bolestivý a bolest může prožívat jako trauma. Vztah bude hlavním rysem nebo tématem pacienta, ale skutečný pocit bude přecitlivělost na zranění.

Zvířecí reakce bude o tom, že pozornost bude útočníkova/pronásledovatele nebo toho, koho považují za mocnější osobu, po jehož pozornosti toužíme, ale on si nás vůbec nevšímá. Objevující se výrazy: "já nebo on" nebo "on je lepší než já" nebo "nebere mě v potaz".

Citění/pocit jednotlivých říší
Minerál: Co ze mně chybí? Co ztratím?
Rostlina: Co má na mě vliv?
Zvíře: Kdo má na mě vliv?

Vyjádření cítění/pocitu ve 3 říších:
Minerál: chybí něco...; ztratím něco...; nejsem schopný...; moje struktura není úplná...; něco chybí... Problém hodnotíme jako vnitřní nedostatečnost, něco není vpořadku s naší osobou, něco ztratím, co představuje část mé organizace, struktury.
Rostlina: má na mě vliv...; nemožné to snést...; působí mi bolest...; citlivě dotýká...; dotkne...; uchvatí sebou...; rozčílí...; šokuje...; reaguji - to poukazuje na jedinečnou přecitlivělost. Problém nevnímáme jako nedostatek něčeho, ale kvůli nějakému vnějšímu vlivu nebo z něčeho, co způsobí vnitřní rozrušení.
Zvíře: jsem slabší/silnější než ostatní... Zdrojem problémů je druhá osoba nebo něco mimo nás.

Reakce jednotlivých říší:
Minerální říše: musím se udělat úplným nebo alespoň si musím zachovat strukturu, zachovat to, co mám, zachránit, co se dá - všechny jeho skutky se budou ubírat tímto směrem.
Rostlinná říše: něco mně způsobilo bolest nebo rozrušilo, bude lepší když ztuhnu (pasivní reakce) nebo reaguji (aktivní reakce) Např.: cítím, že se snadno urazím, proto bude lepší, když si jich nebudu všímat, nebudu na ně citlivý nebo odpovědí i já budu působit úražky. .
Zvířecí říše: cítím se slabším nebo silnějším, musím zvítězit nebo se pokořit! Kdo jsem, jsem silnější nebo slabší, neustále se porovnává s tím druhým.

Např. pocit jednotlivých říší po útoku na World Trade Center:
reakce minerál – ztráta struktury, moci, pozice, majetku, finance
reakce rostliny – šok, zmatek, zloba, vztek
reakce zvíře – já bych je zabil, teď jim ukážeme, kdo je silnější; kdo z koho

Posouzení různých situací podle říší:
Minerál: doplnilo mě to nebo spotřebovalo? Např. zúčastnil jsem se tohoto semináře a pomohlo to k celistvosti mé osoby.
Rostlina: Rozrušilo mě to nebo uklidnilo? Např.: podívala jsem se na ten film a byla jsem z něho tak rozrušená a šťastná. Situace ji stimulují, iritují, šokují, rozruší nebo uklidní.
Zvíře: cítím se od něj lepším, nadřazenějším, silnějším nebo slabším než druhý.

Shrnutí
Pocit není výsledkem, je to určitý daný pocit jako reakce na situaci a prožití situace – to je hlavní a důležité. Na dané situace bude jedinec reagovat vždy stejně a bude jedno, jaké to budou situace, vždy bude mít stejný pocit.

A jak rozeznat tyto jedinečné vzory energie?
Musíme pacienta vést vyšetřením bez předsudků s otevřenou myslí, nesmíme přemýšlet o tom, co se děje v případě, i když vidíme situaci. Musíme vždy pokládat „otevřené“ otázky, abychom pacientovi nevložili do úst odpověď. Vždy musíme jemně naléhat, aby něco řekl více o problému. V případě, že neodpoví na otázku a začne mluvit o něčem jiném, tak je třeba ho nechat mluvit, protože pacient bude mluvit jen o tom, co je pro něj důležité. Rysy hledané říše se musí objevit ve všech oblastech pacientova života.

Hlavní záchytné body vyšetření:
- hlavní obtíž
- doprovodné symptomy
- jak se cítí a reaguje v různých situacích, na stresy v životě
- v životě se objevující se napětí v cítění
- strachy
- sny
- dětství
- hobby
- zájmy

Samozřejmě nesmíme dělat unáhlené závěry, abychom opravdu zjistili, do které říše pacient patří, musíme rozpoznat ten zvláštní a podivný svět. Musíme se pacienta ptát do té doby, dokud odpovídá a dokáže popsat danou skutečnost. V životě zakusíme různé věci na různých úrovních a i v metodě dr. Sankarana máme 7 úrovní poznání nebo zkušenosti, které byly už popsány v předchozích článcích.

Zdroj: seminář o metodě dr. Sankarana, přednášející Dr. Ashok Borkar a Dr. Preeti Borkar Budapešť 3.-4. října 2009

překlad © 2009 vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=333