Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Oči
Publikováno: Úterý, 13.04. 2010 - 23:12:18
Téma: Homeopatická terapie


V očích se zrcadlí naše duše, ale spíše bychom řekli zdraví. V očích můžeme pozorovat spoustu varovných signálů, že s naším zdravím není něco v pořádku. Zrak se zhoršuje každému z nás v souvislosti se stárnutím, to znamená od třicátého roku, ale u každého jinak silně. Občas bychom se měli podívat sami sobě a pozorně do očí, abychom viděli, jak jsme na tom se zdravím. Můžeme si tím možná zachránit život.

Žluté bělmo
Zežloutnutí bělma je jedním z charakteristických příznaků žloutenky, a to u všech jejích typů. Jde o reakci na špatnou funkci jater. Zažloutnutí bělma se také může projevit u žlučových kamenů, zánětu slinivky nebo nádoru jater. Měli bychom podstoupit co nejrychleji vyšetření – jaterní testy z krve.

Sklivcové zákalky
Jsou to tečky, nitky, hvězdice, které nám kazí obraz. Někdy jde o součást aury při migréně, ale většinou je to výsledek přirozeného stárnutí oka. Náhlý velký výskyt takových jevů nebo jejich veliký počet je jasnou pobídkou k návštěvě očního lékaře. Příčinou může být trhlina v sítnici nebo dokonce odchlípení sítnice. Tady hrajete o čas, protože odchlípení sítnice vede poměrně brzy k slepotě. Pokud se dostavíte včas, pak úspěšnost operace je vysoká.

Diabetická retinopatie (DR)
Asi pět až šest procent Čechů trpí cukrovkou. 65 až 99 % diabetiků má po dvacetiletém trvání cukrovky určitý stupeň diabetické retinopatie. Přibližně 80 až 95 % těžkých zrakových postižení způsobených cukrovkou by se dalo odvrátit včasnou oční laserovou léčbou.
Diabetická retinopatie je oční komplikace cukrovky (diabetes mellitus). Špatně kompenzovaná cukrovka postihuje v očích drobné cévičky, které se ucpávají a tím dojde k porušení prokrvení sítnice (vrstvy, která zajišťuje vidění). Druhý způsob postižení sítnice je tím, že cévy „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév (neovaskularizace), ty jsou ale nekvalitní a škodlivé, praskají, mohou prokrvácet oko (hemoftalmus) a způsobit trakční odchlípení sítnice.

Dvojitý obraz Dvojité vidění může mít celou škálu příčin. Dvojitý obraz jen na jednom oku znamená refrakční vadu, nepravidelnost rohovky, šedý zákal, onemocnění sítnice aj. Dvojité vidění v obou očích může být způsobeno onemocněním štítné žlázy, poškozením hlavového nervu nebo dokonce nádorem na mozku.

Červené oko
Bolestivé a zarudlé oči jsou většinou způsobeny zánětem spojivek. Každý z nás prodělá aspoň jednou ročně zánět spojivek a většinou si toho ani nevšimne.Zánět spojivek má obrovskou škálu forem: od několikadenního lehkého pocitu nepohody a cizího tělíska v oku, přes hnisavou, velmi nepříjemnou, ale krátkodobou konjunktivitidu, až po dlouhodobé chronicky obtěžující problémy spojené s poruchou tvorby slz. Pocit diskomfortu (ospalky nebo smítka v oku) většinou rychle přejde, zvládneme ho pomocí výplachu nebo očních kapek a nasazením tmavých brýlí. Někdy však dojde k hnisavému průběhu s rychlou návštěvou na „očním“.

Šedý zákal (katarakta)
Šedý zákal patří k velmi častým onemocněním starších lidí. Asi padesát procent lidí starších šedesáti let má určitý stupeň šedého zákalu. V počátečních stádiích ještě vidění nebývá zhoršeno.
U lidí nad 75 let je téměř pravidlem, že alespoň jedno oko má již mírně zhoršené vidění v důsledku šedého zákalu. Šedý zákal je způsoben zkalením čočky v oku, která je jinak zcela průhledná, takže se sníží průchodnost světla na sítnici. Nemocný si stěžuje na zamlžení oka. Šedý zákal někdy vypadá jako peřeje vodopádů, které jsou umístěné v lidské čočce. A tyto „peřeje“ zabraňují dobrému vidění. Šedý zákal je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných šedých zákalů. Dědičnost může ovlivnit, jestli šedý zákal vznikne dříve nebo později. Šedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léčiv (hl. kortikosteroidů) nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění (např. při cukrovce nebo po očním úrazu). Jedná se pak o tzv. komplikovanou kataraktu.
Jinou příčinou, u vrozené katarakty, může být dědičnost nebo infekce matky v době těhotenství. Jde o tzv. kongenitální kataraktu.

Zelený zákal (glaukom)
není zákalem v pravém slova smyslu. Jde o vysoký tlak uvnitř oka. Vysoký nitrooční tlak vede k poškození zrakového nervu. Často oko bývá také hůře prokrveno, což umocňuje škodlivý účinek vysokého nitroočního tlaku. Změny jsou nevratné, lze je pouze zastavit. Pomáhá především prevence. Prvotní příznaky nejsou vůbec patrné a pacienti se dostaví většinou k lékaři pozdě.
První příčinou bývá nadměrná tvorba nitrooční tekutiny. Druhým důvodem může být nedostatečná průchodnost odtokových kanálků, které jsou umístěné v úhlu mezi rohovkou a duhovkou.
Glaukom dělíme na glaukom s otevřeným úhlem, který tvoří asi 98 % glaukomů. Hlavní odtoková cesta nitrooční tekutiny, tedy úhel mezi rohovkou a duhovkou, je při něm otevřená. Druhým typem je glaukom s uzavřeným úhlem. Tvoří asi 2 % glaukomů, při němž je odtoková cesta nitrooční tekutiny uzavřena nebo alespoň výrazně omezena.

Ječné zrno
V očním víčku, horním i dolním, je několik typů žlázek. Žlázky se mohou ucpat a zanítit. Pokud dojde k ucpání a infekci drobných povrchních žlázek na okraji víčka při řasách, vzniká ječné zrno. Vlčí zrno vzniká ucpáním a zánětem hlubokých mazových víčkových žlázek.

Létající mušky
S věkem dochází k sesychání, řídnutí sklivce a ke změnám v jeho struktuře. Tvoří se v něm malé jemné zákalky. Tím, jak se zákalky pohybují tak blízko před sítnicí, jsou vnímány jako létající mušky. Kolem páté dekády života dochází většinou k odloučení zadní plochy sklivce vpřed. Zadní plocha ale není zcela průhledná a je na ní patrný prstenec, kterým byl sklivec přichycen ke zrakovému nervu. Tento prstenec je často vnímán jako nepříjemný pavouček, který se převaluje před okem.

Šilhání
Odborně se nazývá strabismus - je zraková vada, při které je porušena vzájemná spolupráce obou očí. Každé oko míří jiným směrem. V naprosté většině případů se jedno oko dívá rovně. Druhé oko je stočeno jiným směrem. Nejčastěji dovnitř, ale oko může být stočeno i zevně nebo nahoru či dolů. Úhel odchýlení oka z přímého postavení se nazývá úchylka a její velikost se udává ve stupních. Šilhání může být trvalé nebo se objeví jen občas a zase zmizí. Šilhání je velmi časté onemocnění. Postihuje přibližně každé třicáté dítě. Vzniká ve stejném množství u chlapců jako u děvčat. Často je dědičné.

Vykulené oči
Vyklenutí a zvětšení očí může znamenat onemocnění štítné žlázy. Je způsobené zvětšením svalů, které oko obklopují a tlačí ho tak vpřed. Také je třeba vyloučit nádorové onemocnění očnice. Tento problém postihuje většinou obě oči naráz, výjimečně se změní jen jedno oko. Trápení se „štítnicí“ změní výraz obličeje.

Modré bělmo
Namodralé skléry či jakékoliv zbarvení do modrého odstínu značí nádorové onemocnění.

Funkce oka
Lidské oko je velmi důmyslný orgán. Jeho funkční částí je čočka, která zajišťuje lom světelných paprsků, procházejících oční rohovkou tak, aby dopadly správně na sítnici. Dopadem takto "upravených" světelných paprsků se podráždí světločivné struktury na sítnicí a vzruch je přenášen do mozku. Pokud čočka funguje dobře, světelné paprsky se protnou přesně na sítnici a výsledkem je ostrý obraz pozorovaného objektu. Pokud čočka funguje špatně, světelné paprsky se protnou před nebo za sítnicí. Důsledkem je rozmazaný obraz, neostré vidění. Ke korekci těchto vad oční čočky (tzv. refrakční vady) se pak musí použít brýle, kontaktní čočky, případně operace.
Oční čočka je velmi citlivý orgán s neobvyklou strukturou. Její neobvyklost spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních lidských orgánů není protkána krevními vlásečnicemi, které by ji zásobovaly živinami a odváděly toxické zplodiny. Má tedy velmi omezenou schopnost regenerace. Na rozdíl od ostatních orgánů, které rychle odstraňují poškozené buňky a nežádoucí molekuly, má čočka tuto schopnost jen v mládí. Později je velmi náchylná k nežádoucímu působení různých vlivů a tento stav může vyústit až v její poškození.

Nepřátelé zraku:
UV záření - oči před ním musíme chránit brýlemi s UV filtrem. Naprostou nezbytností jsou na horách a v jižněji položených krajích. Neustálé mhouření očí před sluníčkem způsobí nejen vrásky v obličeji, ale nadměrné UV záření může nenapravitelně poškodit oční čočku a sítnici.
Znečištěné ovzduší - smog, cigaretový kouř, průmyslové exhalace. Tyto látky jsou zdrojem volných radikálů, částic, které poškozují nejen oči, ale mohou negativně ovlivnit také celkový zdravotní stav.
Nadměrné namáhání očí - např. čtení při nedostatečném nebo nevhodném osvětlení, dlouhodobé sledování televize, dlouhodobá práce na počítači apod.
Nevhodná strava, která organismu neposkytuje dostatek antioxidačních látek potřebných k regulaci volných radikálů.

Některé homeopatické přípravky na nemoci očí:
Bělmo zažloutlé: Bras-n., Cham., Chel., Cinch., Crot-h., Dig., Euo-a., Iod., Lach., Merc., Myrr., Nat-s., Plb., Podo., Sep.
Glaukom (zelený zákal): Acon., Atro., Aur., Bell., Bry., Caust., Cedr., Cocaine, Coll., Como., Croc., Eser., Gels., Mag-c., Nux-v., Op., Osm., Phos., Phys., Prun., Rhus-t., Spig.
Iritida (zánět duhovky): Acon., Ars., Bell., Cedr., Cinnb., Clem., Dub., Eupr., Ferr-p., Gels., Grin., Hep., Iod., Kali-bi., Kali-i., Merc., Merc-c., Puls., Rhus-t., Spig., Sul., Syph., Tell., Ter., Thuj.
Katarakta (šedý zákal): Am-c., Arg-i., Calc., Calc-f., Cann-s., Caust., Chima., Cine., Coch., Colch., Con., Eupr., Iod., Kali-m., Led., Mag-c., Naph., Nat-m., Phos., Plat., Puls., Quas., Sant., Sec., Seneg., Sep., Sil., Sul., Tell., Thios., Zinc.
Zánět spojivky (konjunktivitida), akutní, subakutní: Acon., Apis., Arg-n., Ars., Bell., Canth., Chlo., Dub., Dulc., Eupr., Ferr-p., Guare., Hep., Kali-m., Merc., Merc-c., Merl., Nat-a., Op., Pic-ac., Puls., Rhus-t., Sep., Stict., Sul., Upa.
Odchlípení sítnice: Aur-m., Dig., Gels., Naph., Pilo.
Strabizmus (šilhání): Alum., Alumn., Apis., Apoc., Bell., Benz-d., Calc-p., Cic., Cina., Cupr-a., Cycl., Gels., Hyos., Nux-v., Sant., Sec., Spig., Stram., Tab., Zinc.
Diplopie (dvojité vidění): Agar., Aur., Bell., Cic., Con., Cycl., Dig. Gels., Gins., Hyos., Nat-m., Nit-ac., Olnd., Onos., Phos., Phys., Plb., Sec., Stram., Sul., Syph., Verat-v.
Zakalení sklivce, difuzní: Ham., Hep., Kali-i., Merc-c., Merc-p-r., Nat-s., Plb., Puls., Rhus-t.
Zakalení sklivce, kalné: Chole, Kali-i., Phos., Prun., Seneg., Sol-n.
Ječná zrna (hordeolum): Agar., Apis., Aur-m-n., Calc-pi., Con., Graph., Hep., Lyc., Merc., Puls., Sep., Sil., Staph., Sul., Thuj., Uran.
Modré skléry: Ars., Calc., Carc., Sacch-off., Puls., Tub.

Vědecké studie naznačují, že pro zdraví očí může hrát významnou roli dostatečný a vyvážený příjem některých vitaminů, karotenoidů, minerálních a dalších látek. Tyto látky musí být přijímány stravou, organismus si je sám nedovede "vyrobit". Dalším užitečným zdrojem mohou být potraviny, obohacené vitaminy nebo multivitaminové tablety s minerálními látkami. Vitaminy a stopové prvky jsou nezbytné pro dobré vidění a pro zachování zdravých očí od dětství až do dospělosti.

Zdravé oči nejsou pouze "dar osudu", ve velké míře je jejich stav v našich rukou. Zhoršení zraku každopádně poukazuje na zanešená játra. Každoroční očistná kúra jater s homeopatickým lékem Chelidonium majus D3 (podle Janči) znamená lepší vidění. Zářivé a třpytivě lesklé oči syté barvy napovídají o zdravé osobnosti s „jiskrou v oku“.

Literatura:
Dr. A. U. Ramakrishnan, C. R. Coulterová: Homeopatický přístup k léčbě rakoviny
W. a O. Boericke: Homeopatická materia medica s repertoriem
P. Chappell: Homeopatická samoléčba
Dr. A. Lockie: Encyklopedie homeopatie
A. Wautersová – Homeopatie od A do Z

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=365