Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Sny
Publikováno: Neděle, 05.09. 2010 - 12:42:58
Téma: Filozofie nemoci


Každý máme sny. Někdo si je pamatuje, někdo ne. Někdo sní barevně, někdo černobíle. Někdo dokáže snít ve dne, někdo naopak v noci. Někdo sní celý život. Žije vlastně dva životy v jednom. Sny jsou promítnutá realita ve zkratce, zobrazení skutečnosti v náznacích, dosněné myšlenky všedního dne. Jsou to těžké nebo naopak příjemné chvíle, mezníky života, které buď nemůžeme zapomenout, nebo prožitek byl tak silný, že jej musíme dosnít a vstřebat.

Dnes se snažíme být v realitě, ale o ty sny nepřijít. A to je jediná možná cesta. Realitu člověk potřebuje, aby věděl, že jde dál. A sny jsou od toho, aby nás realita úplně neubila. A pokud cítíme rezonanci těchto dvou věcí, nemáme se za co stydět. Snažíme se najít rovnováhu mezi tím, co člověk musí zlepšit, a dokonalostí. Snažíme se najít paralelu mezi dokonalým snem a nedokonalou realitou. Protože když nastane dokonalost, je to zároveň i konec snu. Sníme a hledáme dokonalé řešení, které ve skutečnosti neexistuje. Proto lidé berou drogy a sní. Pijí alkohol a utíkají do snu. Workoholici pracují a sní svůj sen za pochodu. Cestovatelé cestují a dohánějí sny. Boháči hromadí peníze a nakupují sny. Mákléři vlastní majetky a chtějí je směnit za sny. Lidé čtou a prožívají hrdinovy sny. Básník je zhmotní do veršů, malíř je namaluje, sochař vytesá. Herci hrají sny režisérů, režiséři plní sny spisovatelů a dramatiků. Ostatně Hollywoodu se říká „továrna na sny“. A my chudí máme „jen“ sny.

Předvádíme své sny v autech, domech, oblecích, dětech,......Sny jsou naše druhé já. Bez nich by byl život šedý, nezajímavý a nudný. Sníme rádi, sníme hodně, nejraději bychom snili stále. Někdy promítáme sny i do reality, většinou ale realitu do snu, někdy dokonce ve snu najdeme řešení naší bezvýchodné situace. Snít se vyplatí. Snít je krásné a není to zakázané. Nikdo nám do hlavy nevidí, a proto také nelze sen ukrást nebo zdanit. Je jen náš, hýčkáme si ho a těšíme se na další pokračování.

Slovo sen pochází z latiny (exvagus = „tulák“) a může v sobě skrývat několik významů: psychickou aktivitu ve spánku, představy, snění, idealizování, iluze, přelud atd. Sen není náhražka lidské psychiky, jakýsi přívěšek nebo pobavení v prázdnotě noci. Není to „život v uvozovkách“, chvilkové přerušení mysli. Sen je stav velice pozitivní.

K tomu, abychom poznali jeho veškerou bohatost, je potřeba mnoha studia. V průběhu dějin lidé všude na světě sny zaznamenávali a dávali jim smysl. Sny byly také základem mnoha mýtů a náboženství. Až psychoanalytikové jako S. Freud nebo K.- G. Jung se zaměřili na samotnou snící osobu a její vlastní myšlenkové pochody. Vědci pak v tomto systému práce pokračovali a zkoumali nervovou soustavu člověka až do těch nejniternějších zákoutí. Díky moderním metodám a zejména pak díky homeopatii získaly sny v našem každodenním životě svou váhu a důležitost. Často se stávají rozhodujícím symptomem pro určení léku.

Ve starověku byli Řekové v rukou bohů, kteří je mohli varovat před nebezpečím, pomoci jim v rozhodování či vyžádat si oběť. Toto rozmlouvání s bohy probíhalo prostřednictvím snu, který bylo ovšem nutno správně vyložit. Bůh Morfeus měl schopnost předávat snová poselství. „Ten, který se proměňuje“, bůh snů, může na sebe v řecko-římské mytologii vzít jakoukoliv podobu. Když se dotkne spícího člověka květem máku, spáč začne snít. Morfeův otec Hypnos (bůh spánku) je dvojčetem Thanata (bůh smrti). Jeho matka Nyx (bohyně noci), dcera Chaota, je také jeho babičkou, protože se narodila ze spojení s jeho bratrem, dvojčetem Erebem (bůh věčné tmy) a Hypnosovou matkou. Tyto „milé“ příbuzenské vztahy nesou pečeť prvotního incestu a dobře poukazují na to, jaký měli Řekové ze snů strach. Podle jiné řecké tradice je bůh snu Oneiros, v dnešní době méně známý. Jeho jméno znamená „sen“ a francouzština z něj odvozuje například slova onirologie (studium snů) nebo oniromancie (věštění budoucnosti ze snů).

„Výklad snů“ od Sigmunda Freuda (1856 – 1939) vyšel v roce 1899, i když je datován rokem 1900. Obsahuje popisy snů, zejména jeho vlastních, čte se snadno a pojednává o funkci lidské psychiky. Freud jako zakladatel psychoanalýzy byl první, kdo „rehabilitoval“ sen, který byl až dosud doménou věštců. U Freuda je sen naplněním touhy a zdrojem snů jsou naše dětská přání. Sen je jejich splněním. Nevědomá přání mají pak kořeny v pudové sféře osobnosti. Podle Freuda má sen vždycky smysl. Jeho výklad snu je znetvořenou náhražkou něčeho jiného – nevědomého. Jelikož se často jedná o pohoršující tužby snícího, jejich přístup do vědomí podléhá cenzuře neboli vytěsnění. Je-li cenzury příliš, sen se změní v „noční můru“, kterou ukončí probuzení. Freud nazývá snové výjevy, jež si pamatujeme „zjevným obsahem snu“. Skrytým obsahem snu, k němuž se dá dospět sledováním snových prvků a asociací, jsou pak latentní (skryté) snové myšlenky. Sám Freud říká: „Myšlenky snu a obsah snu se nám jeví jako dvě podání stejných faktů ve dvou různých jazycích“.

Karla-Gustava Junga přivedla k Freudovi četba „Výkladu snů“ v roce 1906. Četl jej s velkým nadšením a jeho přístup ke snům byl zpočátku stejný jako Freudův. Jung jej ostatně považoval za svého mistra. Podle Junga je třeba dávat sen neustále do souvislosti s včerejším i předvčerejším děním, abychom zjistili, jak se v něm tato dění odráží. Jung ve svém díle „Člověk a objev jeho duše“ (1934) hodnotí sen takto: „Sen je divadlem, v němž je snící zároveň jevištěm, hercem, nápovědou, režisérem, autorem i kritikem.“ Podle Junga se sen podobá informaci o lidské psychice v jedné určité dané chvíli. Je něco jako hologram, jehož část se podobá celku. Ve své knize „Psychologie a výchova“ (1963) říká: „Sny jsou nefalšované projevy tvůrčí aktivity nevědomí“. Sen podle Junga není klam, ale prostředek k obnovení psychické rovnováhy a naplnění života konkrétního člověka.

A jaké máme sny? Sny nám pomohou při výběru homeopatického léku:
Absurdní, směšné: Glon., Chin., Sulph.
Amputace nohy, o: Atro.
Barevné: Nat-m., Psil., Saroth., Sulph.
Bitvy: All-c., Bell., Bry., Ferr., Meny., Nat-m.
Červi, lezou: Am-c., Choco., Mur-ac., Nux-v., Phos., Chin.
Děti, sny, o: Absin., Acon., Bell., Cina, Cypr., Cham., Passi., Hydrog.
Ďáblové, čerti, duchové: Apis., Arg-n., Camph., Carb-v., Crot-c., Graph., Med., Kali-c., Lac-c., Op.
Exkrementy, o: Aloe, Hydrog., Iod., Psor., Sars., Zinc.
Hroby, hrobky, o: Anac., Hura., Nicc., Arn.
Jasnovidné: Acon., Cann-i., Sulph., Lach.
Jeleni: Canth.
Kočky, o: Daph., Hyos., Lac-c., Lac-f., Nux-v., Verat.
Koně, jede, na: Nat-c., Ther.
Kostry, o: Op.
Krávy: Hydrog.
Krev, kaluže krve: Rhus-t., Phos., Sol-t-ae.
Květiny: Mag-c., Nat-s.
Lodě, loďky, potápějící se: Alum., Ars., Lyc., Mag-c., Sil., Hydrog., Sulph., Thuj.
Močení, o, touha po: Kali-n., Kreos., Merc-i-f.
Moře: All-c., Chin., Choco, Murx.
Mrtvoly, mrtví lidé: Anac., Calc-sil., Crot-c., Chel.
Necudné, erotické, nemravné: Acon., Alum., Arn., Ambr., Asar., Con., Erech., Hydrg., Led., Mag-m., Mosch., Mur-ac., Staph., Hyos., Tub.
Neštěstí: Am-m., Arn., Ars., Bell., Cimic., Nat-m., Graph., Lyc., Nux-v., Phos., Puls., Thuj.
Prorocké, téměř vždy oznamují katastrofu, neštěstí: Ars., Graph., Lyc., Nux-v., Puls. Thuj.
Sny o strašidlech, hrůzostrašné: Arg-n., Aur., Bell., Cact., Calc., Cann-i., Cham., Hep., Op., Sanic.
Sny o hadech: Arg-n., Carc., Kali-c., Lac-c., Lach., Sep., Sil., Tub.
Námaha, vyvíjení velkého fyzického úsilí, po: Ars.
Opakující se sny: Arg-n., Ign., Nat-m.
Padání, do vody: Ign., Merc., Ph-ac., Puls., Sep., Sulph.
Padání, z výšek: Sulph., Thuja.
Sny o bolesti: Ars., Cann-i., Cham., Coll., Mag-m., Merc., Passi., Puls., Sin-n.
Děti, u: Absin., Acon., Ars., Bell., Calc-b., Cham., Cina., Cypri., Hyos., Kali-brm., Passi. Phos., Puls., Sul.
Divoké představy, postavy: Bell., Hyos.
Emoce, z: Alf., Am-v., Ambr., Bry., Cann-i., Cimic., Coca., Coff., Gels. Hyos., Ign., Mosch., Nat-m., Nux-v., Op., Plat., Sep., Stram., Zinc-v.
Fantastické, příjemné: Op.
Hlad, o: Abies-n., Ap-g., Cina., Ign., Lyc., Psor., Sul.
Létání ve vzduchu: Apis., Rhus-g., Stict.
Mravenčení v lýtkách a nohách, při: Sul.
Myšlenková aktivita, proud idejí: Acon., Apis., Bry., Calc., Cinch., Cocc-i., Coff., Gels., Hep., Hyos., Lyc., Meph., Nux-v., Puls., Sep., Verat., Yohim.
Nehody, pád z výše: Arn., Bell., Calc., Dig., Lyc., Nit-ac., Sil., Verat.
Nezapamatovatelné: Hydrog.
Nepříjemné: Bell., Cimic., Lac-c., Petr., Sulph.
Noční můry: Acon., Alum., Am-c., Calc., Carc., Paeon., Phos., Sulph.
Ohně, plameny, blesky: Anac., Bell., Eupr., Hep., Lach., Laur., Phos.
Pavouci: Cinnb., Crot-c., Sars., Ven-m., Lat-m.
Pití, o: Ars., Med., Nat-m., Phos.
Pohřeb: Alum., Hura., Brom., Chel., Nat-c.
Pokračují poté, co se probudil: Calc., Cinch., Nat-m.
Práce, o: Ambr., Bapt., Calc., Nux-v., Rhus-t., Sel.
Psi: Abrot., Arn., Hyos., Lyc., Lac-c., Lyss., Merc., Nux-v., Puls., Sil., Sulph., Verat.
Ptáci: Com., Choco.
Rakovina: Carc., Halo.
Rakve: Brom., Form., Lipp., Merc-i-f.
Sex: Ind., Iod., Am-m., Bor., Lac-ac., Lyc., Sil., Thuj., Zinc-pic.
Skřípání zubů, při: Bell., Cic., Cina., Hell., Kali-brm., Podo, Sant., Spig., Zinc-m.
Směje se, při: Alum., Caust., Hyos., Lyc.
Smutné sny: Ars., Nat-m., Nux-v., Puls., Rheum.
Smyslné, erotické: Arg-n., Ars., Cann-i., Cob., Diosc., Hyos., Phos., Staph., Verat-v.
Sny o smrti, blížící se: Sulph., Thuj., Calc-f., Cact., Caust.
Staří lidé, u: Acon., Ars., Op., Passi., Phos.
Sténání, naříkání, během: Bapt., Bell., Cham., Gels., Hell., Mur-ac., Op., Podo.
Strach z duševní i tělesné vyčerpanosti, po probuzení: Lach., Syph.
Svatba: Alum., Hydrog., Chel., Mag-c., Mag-m., Mag-s., Nat-c., Nat-s.
Svědění, po: Acon., Agar., Alum., Aloe., Coff., Ign., Indg., Psor., Sul., Teucr., Urt-u., Valer.
Šťastné sny: Sul.
Šokující sny: Bell., Hyos., Ph-ac.
Tanec, o: Gamb., Mag-c., Mag-m., Mag-s., Zing.
Téma, o stejném: Ign., Puls.
Těhotná: Hydrog., Choco., Pic-ac.
Úzkostné: Acon., Apis., Arg-n., Ars., Bell., Bry., Cham., Rhus-t., Sil., Staph., Sul., Zinc-m.
Válka: Ferr., Meny., Plat., Thuj., Verb., Visc.
Vražda: Arn., Hydrog., Kreos., Lach., Led., Lyc., Nat-m., Petr., Sil., Staph.
Vznášení se: Hell.
Vzpomíná, na dávno zapomenuté události: Sil., Spig., Sulph.
Zamilované: Am-m., Alum., Arg-n., Aur., Camph., Cann-i., Lach., Nat-c., Nux-v., Op., Plat., Ph-ac., Staph., Spig., Viol-t.
Zapomenuté věci, o: Sel.
Zloději: Bell., Nat-m., Psor., Verat.
Zmatené: Alum., Cinch., Glon., Hell., Hydr-ac., Phos.
Zvířata, hadi: Arg-n., Daph., Lac-c., Op., Ran-s.
Žáby, ropuchy, v posteli: Allox.
Žal: Asar., Ign., Nat-m., Sil., Staph.
Živé: Agar., Arg-n., Cann-i., Hyos., Sul.

Sen při léčbě
Mnoho lidí s podstoupením psychoanalýzy váhá, protože si myslí, že se jim nic nezdá. Jsou pak překvapení, když po začátku léčby zjistí, že si své sny dokonale pamatují. Výklad snu analytikem nemůže být brán jako absolutně pravdivý. Kritérium správnosti je, když vysvětlí a uspořádá život snícího člověka.

Sen je zprvu nejasný, nezajímavý, možná nepříjemný, dokonce někdy odpuzující. Jeho přínos, význam a krása se nám vyjeví až tehdy, je-li správně vyložen. Je to neočekávaná zkušenost, reálná, nesporná, která obohacuje náš život. Výklad je účinný jen při neustálém srovnávání stavu při snění s realitou předchozího dne. Přičemž obě roviny se navzájem vysvětlují a obohacují. Stálé setrvávání ve snu by totiž vyústilo ve ztrátu s realitou.

O čem hovoří sny?
Sen nehovoří nikdy jen o člověku, kterému se zdá. Podle Freuda je to „pohyb ega“, podle Junga „náčrt subjektu“. Každá osoba ze snu, každý prvek jeho prostředí je odrazem určité části psychiky (vědomé či nevědomé) snícího člověka. Je to jako různé barvy světelného spektra rozloženého hranolem: tisíc barev, ale jediný světelný zdroj. Proměňování obrazů od jednoho snu k druhému odráží vnitřní vývoj snícího.

Osoby, jež se objevují v našich snech, nejsou osoby, ale představy. Jsou to naše vlastní představy, které o těchto osobách máme. A tyto obrazy hovoří jen k nám. Sen nikdy neopakuje to, co už víme. Máme-li jasno v nějakém osobním problému, nepotřebujeme, aby se nám o něm zdálo. Pokud se nám o něm přesto zdá, je to tím, že věci nejsou zdaleka vyřešené, že jsme zapomněli na nějaký důležitý, například citový aspekt problému.

Pochopit sen, jeho řeč v jinotajích, obrazech a náznacích, znamená projít nějakým dalším osobním vývojem. Zpočátku toho moc z našich snů nechápeme. Ale zaznamenat si je, klást si otázky o jejich tématu – tedy klást si otázky o sobě samém – je vždy prospěšné. Třeba jako úvod k hledání vlastní identity.

Kdo pochopí, zjistí na svých snech, že žije v širších souvislostech. Všechny snové obrazy zrcadlí nás samotné. Jsou obohacením reality našeho života. Sny se stávají našimi společníky a dodávají nám nový příliv energie, chuť řešit problémy a poučit se z nezdarů. A také sílu do dalšího snění!

Literatura:
Pavel Fuks – Sny, Praha 2007
Sigmund Freud – Výklad snů, O snu, Praha 1998
Carl-Gustav Jung – Slova duše, Praha 2001
Peter Chappell – Homeopatická samoléčba, Praha 2009, Alternativa
Dr. Robin Murphy – Homeopatické syntetické repertorium, Praha 1999, Alternativa
Dr. Robin Murphy – Homeopatická MM, Praha 2009, Alternativa
Marie-Jean Sauret – Freud a nevědomí, Praha 2005
Aimé Agnel – Jung – Vášeň toho druhého, Praha 2009

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=376