Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Dysmorfofobie - strach z vlastní ošklivosti
Publikováno: Neděle, 26.09. 2010 - 22:07:32
Téma: Homeopatická terapie


Na krásu a fyzický vzhled pohlíží každý jinak. Přesto existují lidé, kteří v sobě, co se týče fyzického vzhledu, nosí řadu komplexů, které mohou přerůst až v chorobné paranoidní chování. Pokud člověk trpí dysmorfofobií aneb strachem z vlastní ošklivosti, pak je doslova posedlý myšlenkou, že ho neustále někdo sleduje a posmívá se mu. Mezi nejznámější dysmorfofobiky pak patřil Michael Jackson.

Za dysmorfofobii mohou často přehnaná očekávání rodičů

Posedlost fyzickým vzhledem podle německé studie trpí 1-2 % populace. Postihuje stejně ženy i muže, přestože v oficiálních statistikách naleznete převahu u žen. Odborníci to zdůvodňují tím, že ženy se s problémem více méně častěji svěří, což muži mnohdy nedokáží. Porucha se většinou začíná objevovat v dospívání nebo časné dospělosti, nejčastěji mezi 15. a 20. rokem. A objevuje se nejčastěji u svobodných a nezadaných jedinců.

Bohužel se problém často netýká skutečně ošklivých lidí, ale naprosto normálních lidí, kteří jsou pouze postiženi hrůznými představami o svých fyzických nedostatcích, které jim brání žít běžný život. Většinou si myslí, že některá část jejich těla je buď příliš velká, příliš malá nebo nepovedená, a to i přestože okolí pokládá tento vzhled za naprosto normální nebo nepodstatně odlišný.

Velké množství času tráví přemýšlením o svém vzhledu a skrýváním svých nedostatků před okolím. Velmi často se však stává, že místo toho, aby své nedostatky skryli, v podstatě svým zvláštním chováním na ně své okolí spíš upozorňují, a to např. výrazným líčením, šperky, maximální upraveností či tím, že nosí pouze černou barvu a například muži vysoké podpatky.

Příčiny je dobré hledat v dětství či v minulosti

"Obraz těla“ se přímo váže na osobní historii. Velmi často odhaluje, jaké místo jsme zaujali mezi sourozenci, zda jsme v dětství byli uznáváni. Komplexy většinou vznikají z toho, jak nás vnímali právě sourozenci a naši nejbližší. V podstatě se jedná o nevědomou psychickou konstrukci. A tak se anorektička bude stále vidět jako otylá, i když už je doslova kost a kůže apod. Člověk se totiž nevidí jaký ve skutečnosti je, ale takový jak ho dle jeho představ vidí ostatní, např. rodiče.

Pokud dívky v dětství zaostávaly ve školních výsledcích za sourozenci a tedy neplnily takové očekávání, co do nich rodiče vkládali, pak povětšinou získají do dalšího života řadu komplexů a snížené sebevědomí. Nespokojenost s vlastním tělem, intelektuálními schopnostmi či sociální situací je pouze odpovědí na „nevědomé tužby“ rodičů, na jejich projektování se do jejich osoby. Negativní hodnocení, které jsme v dětství vyslechli, jsme si vzali za vlastní. A tak abychom si získali lásku rodičů, naučili jsme se nemít rádi sami sebe.

Porucha mívá většinou chronický průběh

Dysmorfofobická porucha mívá většinou chronický průběh. Lidé se nejprve stále více a více zabývají jednotlivými částmi svého těla, až časem zjistí, že jejich život tím začíná být omezován.
Nemocní tak drží neustálé diety nebo nakupují nejnovější kosmetické přípravky a přístroje, až se jejich koupelny promění v kosmetické salóny. Velmi často jsou i klienty plastických chirurgů. Ovšem jen velmi malému procentu případů estetické úkony skutečně pomohou. Jelikož jde o psychický problém, odstraněním jednoho nedostatku se většinou okamžitě objeví nedostatek další.

Dysmorfofobici také řadu svých dalších problémů svádí právě na svůj fyzický nedostatek. Např. kdyby byla štíhlejší, byla by v práci úspěšnější či kdyby byl vyšší, partnerka by se s ním určitě nerozešla apod. V lehčích případech zakomplexovaní lidé berou podřadné zaměstnání, propadají drogám a alkoholu nebo depresím.

Během svého života zažije velkou depresivní epizodu téměř 90 % pacientů trpících dysmorfofobickou poruchou, 70 % prodělá úzkostnou poruchu a u 30 procent z nich dojde k rozvoji psychotické poruchy. V těžších případech pacient přestává chodit do práce, vycházet z bytu, izoluje se od lidí. Dysmorfofobie totiž může dosáhnout hloubku bludu, který může být příznakem i dalších psychotických onemocnění.

O tom, že se skutečně nejedná o banální problém vypovídá i ten fakt, že každý pátý pacient trpící dysmorfofobickou poruchou se pokusí o sebevraždu. Podle statistik se jim tento pokus podaří až dvakrát častěji než lidem s depresí a třikrát častěji než lidem s maniodepresí.

Léčba se neobejde bez pomoci psychologa nebo homeopata

Léčba dysmorfofobie bývá velmi obtížná. Opakované vysvětlování, že člověk ve skutečnosti žádnou vadu na kráse nemá, většinou nepomáhá. Proto je tolik potřebná péče vedená odborníkem. Jedině s pomocí něho lze provést důkladnou analýza stavu a tedy nalezení pravého důvodu k vzniklým komplexům. Pokud se jedná o zážitek z dětství, pak je velmi důležité vymanění se z rodičovského vlivu a zapracovat na odlišení mezi rodičovskými tužbami a tím, čím člověk skutečně je. Kromě psychoterapie a homeopatie pomáhá i léčba antidepresivy a dalšími psychofarmaky, ale ta musí vždy probíhat pod lékařským vedením.

Choroba se nevyhýbá ani sportovcům

Velmi často si lidé s dysmorfofobií spojují především anorektičky a bulimičky. Ovšem podle odborníků se týká i sportovců, a to v podobě tzv. bigorexie - jedné z novějších variant dysmorfofobie. Lidé s bigorexií vnímají sami sebe jako slabé, malé a nedostatečně svalově vyvinuté jedince a snaží se vysokou spotřebou energie, užíváním doplňků výživy, náročným posilovacím tréninkem a nezřídka i zneužíváním léků dosáhnout vzhledu, který je prezentován na stránkách kulturistických časopisů.

Velkým problémem při snaze o léčení poruchy je skutečnost, že si postižení nepřipouští žádné potíže, jsou se svým způsobem života spokojeni a mnozí lidé je díky pravidelnému cvičení vlastně obdivují. Bohužel i tato varianta onemocnění může mít velmi špatné důsledky, a to především kvůli nadměrnému užívání nejrůznějších preparátů, někdy dokonce steroidů.

Anorexií či bulimií trpí více dcery vysokoškoláků

Dcery vysokoškolsky vzdělaných rodičů, které usilují o dobrý školní prospěch, mohou být více ohroženy poruchami přijímání potravy než jejich vrstevnice. Důvodem mohou být podle badatelů větší nároky na úspěšnost těchto dívek. Vědci ze stockholmského ústavu Karolinska do výzkumu zahrnuli více než 13 tisíc žen narozených ve Švédsku v letech 1952 až 1989. Výsledky ukázaly, že čím vyšší dosažené vzdělání měli rodiče či prarodiče těchto žen, tím se zvyšovalo riziko, že byly během svého dospívání hospitalizovány kvůli anorexii nebo podobným poruchám přijímání potravy.

Pravděpodobnost vzrostla také tehdy, pokud dívka sama studovala na vysoké škole. Je možné, že tyto dívky cítí v rodinném prostředí větší tlak na to, aby uspěly. To u některých z nich může vyústit až v posedlost při kontrolování množství jídla, které snědí a jejich hmotnosti. Situace je ještě vážnější, pokud jsou tyto faktory kombinovány s nízkou sebeúctou a pocity dívek, že nejsou schopny dostát očekávání svého okolí. To vše hraje při vzniku mentální anorexie i bulimie zásadní roli.

Dcery vysokoškoláků trpí poruchami dvakrát více

U dívek, jejichž rodiče studovali na univerzitě, byly poruchy stravování přibližně dvakrát častější než u děvčat, jejichž rodiče měli pouze základní vzdělání. Riziko těchto zdravotních problémů bylo navíc šestkrát vyšší mezi dívkami, jejichž babička z matčiny strany měla vysokoškolský diplom, než u těch dívek, jejichž babička absolvovala pouze základní školu.

Podobně dívky, které samy dosáhly vysokoškolského vzdělání, byly v porovnání se svými vrstevnicemi, které vychodily pouze základní školu, v době dospívání kvůli poruchám příjmu potravy hospitalizovány dvakrát častěji.

Nesmyslné ideály krásy ničí zdraví miliónům dívek po celém světě

V novinách se občas objeví zpráva o tom, jak nějaká modelka omdlela na přehlídkovém molu. Příčinou zpravidla bývá nízká hladina cukru v krvi. Dívky se moří hladem a podstupují drastické diety. To proto, aby dosáhly žádoucích tělesných rozměrů.

Diktát módy bývá někdy neúprosný

Vnucuje děvčatům diskutabilní ideál už od útlého mládí. Vzpomeňte na panenku Barbie vyrobenou v téměř miliardě exemplářů. Řada malých holčiček se této okaté krásce s vosím pasem a nadměrně vyvinutými prsy chce podobat. Ovšem žena, která by chtěla kopírovat panenku Barbie, by musela mít rozměry prsou, pasu a boků 99-47-86. Taková snad naštěstí neexistuje.

Organizátoři nedávného průzkumu ve Velké Británii zjistili, že mezi čtrnáctiletými dívkami uvažují už čtyři z deseti o plastické operaci. Panenka Barbie za to sama nemůže. Lékaři a psychologové zjišťují, že některé dívky omezují v jídle jejich matky. Pěstují v nich falešný pocit nadbytečných kilogramů. Chtějí si jejich prostřednictvím uskutečnit vlastní, často nedosažené ambice. Touží po tom, aby se jejich dcery staly modelkami. Neuvědomují si, jak vážné zdravotní potíže jim mohou způsobit.

Nenávist vůči panenkám

V Austrálii existuje početný fanklub Barbie. V jeho čele stojí prezidentka, která nedávno přišla na to, že její třináctiletá dcera panenku nenávidí. Své hračky trýzní. Vyměňuje jim různé části těla, čtvrtí je a některé nechala roztavit v mikrovlnce. Aby viděla, jak se jim zmenšuje hlava a mizí jejich tělesné rozměry. Ve Velké Británii se také vyskytly případy nenávisti a mučení panenek. Psychologové v tom vidí protest dospívajících dívek proti nesmyslnému ideálu, který se jim snaží vnutit nereálné tělesné rozměry.

Osmdesát procent žen v České republice prý není spokojeno se svou postavou. Zajímají se o nejrůznější diety, čaje na hubnutí, všelijaké cvičení a jiná mučení těla. Mnohé z nich si už dávno nepochutnávají na dobrém jídle. Místo toho konzumují kalorie. Cukr a tuk navíc považují za jedovaté látky. A přitom stačí tak málo - změnit stravovací návyky a přemýšlet o tom, co jím.

Anorexií a bulimií trpí čím dál mladší děti

Poruchami příjmu potravy trpí stále mladší děti. Zatímco před pěti lety se na odborníky obracely nejčastěji rodiny patnácti a šestnáctiletých chlapců a dívek toužících po velmi štíhlé postavě, dnes vyhledávají jejich pomoc i rodiče třináctiletých dívek.

I muži touží po dokonalé postavě

Muži se při honu za dokonalou postavou řídí heslem: účel světí prostředky. Jenže podle průzkumu amerických odborníků si osvojují nezdravé praktiky, které je mohou ohrozit na životě. Muži vidí kolem sebe idealizované svalnaté muže z médií a cítí, že své tělo s nimi nemohou měřit. Pro některé muže to může být tak velký stres, že si osvojí nezdravé a potencionálně nebezpečné chování, aby dosáhli ideálu – viz agresivita na silnicích.

Pánové tak stejně jako ženy začínají šílet při stravování. Jakmile objeví na svém těle sebemenší špíček, začínají držet různé hladovky a omezují svůj jídelníček. Bohužel v tom často chybují, dopřávají si jediné jídlo, a to mnohdy dosti nezdravé. S tím nastupuje celá řada zdravotních problémů, které mohou vést až k rozvoji vážných chorob. Muži se také stále častěji stávají závislými na své postavě a myslí na ni několik hodin denně. Získávají pocity nejistoty, snižuje se jim sebevědomí a omezuje zdravý náhled na situaci. Bojí se zrcadel, zkoumavých pohledů kolemjdoucích, šílí při smíchu ostatních, protože mají pocit, že se smějí jim. Stahují se do sebe, nekomunikují, nevycházejí do společnosti, žijí jako solitéři s jediným společníkem – počítačem.

Některé homeopatické léky na strach z vlastní ošklivosti a nedokonalosti:
Deprese, zoufalství, ze svého vzhledu: Acon., Anac., Arg-n., Ars., Aur., Calc., Cann-i., Caust., China., Ign., Lach., Lyc., Med., Merc., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Puls., Staph., Stram., Sulphur.
Deprese, tendence k sebevraždě: Anac., Ars., Aur., Bell., Calc., Carc., China., Hyos., Ign., Lach., Med., Merc., Nat-m., Nux-v., Puls., Sep., Stram.
Pochyby, o sobě: Ars., Aur., Bar-c., China., Lach., Nux-v., Sep., Sil., Staph., Thuja.
Sebelítost, ze svého vzhledu: Calc., Nit-ac., Staph.
Úspěch, nedostatek, očekávání neúspěchu: Arg-n., Aur., Merc., Nux-v., Sil.
Úpravnost, dokonalý vzhled: Anac., Ars., Carc., Kali-c., Nat-m., Nux-v., Plat., Sil., Sulph., Thuja.
Výstřednost, v oblékání: Bell., Cann-i., Lach., Tarant.
Lhostejnost k osobnímu vzhledu: Sulph.
Strach z lidí: Acon., Anac., Arg-n., Arn., Aur., Bar-c., Caust., Hyos., Lyc., Nat-m., Nux-v., Plat., Puls.
Fobie ze zrcadel: Cann-i., Lach., Stram.
Touha po dokonalém vzhledu, cvičení, tanec: Arg-n., Arn., Carc., Ign., Lyc., Nat-m., Phos., Sil., Sep., Sulph., Tarant.
Okukován, být, strach, z: Ars., Bar-c., Calc., Cham., China., Merc., Nat-m., Nux-v., Sil., Stram., Sulph., Tarant., Thuja., Tub.
Strach z vystoupení na veřejnosti: Anac., Arg-n., Lyc., Sil.
Zklamané ambice: Bell., Merc., Nux-v., Plat., Puls.

OTP – okrasné tukové polštáře

Je na čase přestat s kalorickým terorem a idealizovanou vychrtlostí. Jsem přesvědčená, že většina mužů nepovažuje ženu s propadlým břichem a vystouplými kostmi za krásnou. Každý z nás by se měl zamyslet nad svou postavou a začít se stravovat pravidelně, aspoň 5x denně, s důrazem na syrovou zeleninu a ovoce a dodržovat pitný režim. Omezit zbytečné tuky a cukry, bílou mouku nahradit tmavou a celozrnnou. A zařadit třeba pravidelnou chůzi nebo plavání. Ženy by měly nalézt ztracené sebevědomí. Třeba se naučit tomu, aby byly pyšné na tělesné útvary nazývané OTP. Tedy ozdobné tukové polštáře. Myslím v normální formě a na tom správném místě. :-)

Literatura:
S. Gaudetová - Proč je tak těžké se smířit se svým obrazem
P. Chappell – Homeopatická samoléčba
R. Murphy – Homeopatické syntetické repertorium W. a O. Boericke – Homeopatická MM s repertoriem

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=378