Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Řeč a vady řeči
Publikováno: Pondělí, 23.04. 2012 - 18:57:28
Téma: Homeopatická terapie


Kolik času stráví člověk za celý den hovorem? Když odečteme noc a nepočítáme výkřiky ze spaní, bude to jistě několik hodin. Pokud se lidé sejdou, málokdy vydrží jen mlčet. Dřív nebo později začnou mluvit o všem možném. Dvě třetiny naší konverzace se prý týkají společenských záležitostí.

Proč lidé spolu neustále mluví? Stojí to přece nemalou energii a žádný jiný tvor k přežití slova nepotřebuje. Člověk má proti ostatním bytostem jednu zvláštnost: schopnost napodobovat druhé pohledem i způsobem myšlení. Napodobování způsobují tzv. memy. Vše, co se člověk naučí imitováním druhého, je mem. Lidé tyto úspěšné memy kopírují, rozmnožují a šíří. Ženy jsou v předávání memů úspěšnější než vládci tvorstva.

Rozdíly mezi mužskou a ženskou řečí

Děvčata mluví dříve než chlapci. Už od dětství se zajímají o obličeje. Se zájmem registrují zvuky, které tyto vydávají. Chlapce upokojí více prozkoumání hračky. Dřív nebo později ji rozmontují, zatímco děvčátka začínají se svými panenkami rozmlouvat.

S největší pravděpodobností je to dáno vývojem našeho živočišného druhu. Muž byl připraven k lovu zvěře, žena pečovala o domácnost a věnovala se s ostatními ženami sběru lesních plodin. Při lovu toho zpravidla moc nenamluvíte, abyste nevyplašili zvěř. Naopak doma nebo na poli můžete povídat prakticky nepřetržitě.

Žena také dokáže používat svou řeč jako nebezpečně ohrožující zbraň. Několika slovy dovede ze svého muže udělat neschopného troubu. Snadno ho poníží a zesměšní. Umí ho ale pochválit i tak, že je z něho náhle mistr světa.

Muž se ve vztahu se svou řečí obvykle moc neprosadí. Koktá výmluvy, proč se vrací z hospody pozdě. Nedokáže ženě vyznat patřičně vzletnými slovy lásku. Její slova mu často jdou jedním uchem tam a druhým ven. Raději zaleze do kouta a je zticha. Co dokáže muž zbraní, dokáže žena slovem. Její výřečnost budí u řady mužů obavy. O některých lidech se říká, že mluví rychleji, než myslí. Samozřejmě to může platit i o mužích. Naprostá většina žen však nad nimi v rychlosti jazyka vítězí. Ne nadarmo vzniklo rčení, že ani párem koní vyřčené slovo nevtáhneme zpět. U žen to platí dvojnásob.

Ženám se daří odlišovat vjemy přicházející z pravého nebo levého ucha. Je to možná dáno již dříve uvedenou preferencí pravé a levé poloviny mozku. Psychologové zjistili, že pokud ženě zašeptáme vtip do levého ucha, připadá jí vtipnější než ten, který vnímá pravým uchem. Lékaři nabádají k opatrnosti. Ženy se často smějí víc jen proto, aby se zalíbily svému protějšku.

Vady řeči u dětí: koktavost, zadrhávání, šišlání, dětská dyslálie – patlavost a porucha výslovnosti, mutismus – mlčení, přílišná povídavost atd.

Dětí s nějakou vadou řeči stále přibývá! A nejde jen o běžné poruchy výslovnosti, ale i vážnější problémy s vývojem řeči jako takovým. Jedinou šancí je v takovém případě odborník. Kdy ho ale vyhledat? Jak poznat, že nejde o běžné dětské žvatlání, ale o zásadnější problém?

Odborníci se shodují, že dnešní děti mají s mluvením čím dál větší problémy. Alarmující je především to, že se často jedná o těžké poruchy komunikace. Můžeme konstatovat, že minimálně každé třetí až páté dítě předškolního věku trpí poruchou komunikace nebo vadou řeči. A nejhůř jsou na tom chlapci, ti mají problémy s výslovností čtyřikrát častěji než dívky!

Vždyť on tak hezky šišlá

Většina rodičů nesprávné výslovnosti svých dětí minimálně zpočátku nevěnuje příliš pozornosti. Je přece normální, že malé děti šišlají, žvatlají a komolí slova. Je to úsměvné a roztomilé. A samozřejmě to tak může být. „Pokud dítě třeba jen nesprávně říká hlásky, neumí správně vyslovit R či Ř, nejdou mu sykavky a podobně, zhruba do pátého roku na to má nárok. Už kolem čtvrtého roku by ale vaše ratolest měla mít slušnou slovní zásobu a neměly by se v řeči objevovat gramatické chyby. Vady řeči bychom neměli určitě podceňovat.

S odborným vyšetřením byste neměli váhat v následujících případech:

Dítě koktá.

V řeči dítěte se projevuje huhňavost.

Při artikulaci dítěti brání podjazyková uzdička.

Dítě v běžné řeči nepoužívá zvratná zájmena (tedy nepoužívá slova jako „si", „sobě", „sebe" a podobně).

Existuje v tomto směru rodinná zátěž.

Dítě má špatnou výslovnost některých hlásek i v době nástupu do školy.

Jestliže se řeč nevyvine do konce třetího roku dítěte (jde o opoždění ve vývoji řeči). Dítě buď nemluví, nebo má velmi slabou slovní zásobu (zhruba jen třicet slov).

Patlavost a koktavost – nejčastější vady

Logopedie

Možných logopedických vad či poruch v řeči je celá řada, ovšem nejčastěji se u dětí vyskytuje patlavost. Tímto pojmem jsou označovány poruchy výslovnosti. V předškolním období se tato vada vyskytuje u dětí asi kolem 60 %.

Bývá to takové to běžné dětské „šišlání“ a komolení slov, které většinou samovolně odezní. Pomoci tomu můžete různými slovními hrami, kdy třeba napodobujete zvuk trumpety, zpíváte „la la la“, nebo před zrcadlem procvičujete pohyblivost jazyka, kterým pohybujete nahoru, dolů, doprava a doleva. Za logopedem vyrazte ve chvíli, kdy problémy nezmizí ani po pátém, maximálně šestém roce dítěte. Většinou na ně upozorní učitelé mateřských škol nebo při zápisu do prvního ročníku.

Dost často se také u dětí objevuje koktavost neboli porucha plynulosti řeči. Existuje ale takzvaná vývojová neplynulost, což je období, kdy dítě zadrhává, ale zhruba do šesti měsíců tento jev sám zmizí. Důležité je dítě neopravovat, nepřerušovat ho v mluvení a nedokončovat za něj věty.

Pokud i po půl roce dítě koktá, je opět na řadě odborník. Na nápravu koktavosti existují speciální přístroje a samozřejmostí jsou různá cvičení.

Při boji se zadrháváním důležité i následující zásady:

Rodina (případně škola) dítěte musí úzce spolupracovat s odborníky.

Dítě potřebuje klidový režim, na jeho vadu by se nemělo výrazně upozorňovat (například by nemělo být ústně zkoušeno před tabulí).

Je třeba na dítě mluvit pomalu, uvolněně a jasně artikulovat.

Naučte dítě, aby se před začátkem mluvení vždy nadechlo a veďte ho k tvorbě krátkých vět.

Léčení vad řeči:

Většina běžných logopedických vad se dá s pomocí odborníků snadno vyřešit. Je to samozřejmě velmi individuální, záleží na inteligenci dítěte, na tom, jak rodina spolupracuje, na tom, kolik hlásek třeba dítě nejde a podobně. Ovšem lze říci, že těchto vad se dítě může zbavit v řádu měsíců. U vážnějších poruch vývoje řeči, u takzvaných vývojových dysfázií, je to složitější. Náprava může trvat několik let, ale není nemožná. Děti dokážou být pěkně zlé a klidně se mohou vaší ratolesti za koktání posmívat. Proto je třeba poruchy řeči léčit co nejdříve.

Ideální stav je ten, kdy dítě žádnou vadou řeči netrpí. A základem prevence jsou následující zásady:

Mluvte s dítětem! Odpovídejte na jeho otázky, ukazujte mu nové věci a pojmenovávejte je, popisujte, co zrovna děláte. Vyprávějte či čtěte dítěti pohádky, říkejte říkanky, učte se básničky a písničky.

Poslouchejte své dítě! Když vám něco říká, vydržte mu naslouchat, i když se nevyjadřuje správně, trvá mu to dlouho a vás to nebaví.

Nenechte ho sledovat televizi a počítač příliš dlouho.

Od narození na něj mluvte správně, nešišlejte.

Některé homeopatické léky na vady řeči, důležité je přihlédnout ke konstitučnímu léku:

ACONITUM – koktání ze šoku a paniky, strach ze smrti, prodělaný šok při autohavárii, ohrožení života. Přechodná koktavost, která se po léku odstraní s nástupem uklidnění. Tiky v obličeji. Chvilkové zvýšení tlaku s bušením srdce, úzkostné stavy. Přírodní antibiotikum.

ALUMINA – Nesamostatný jedinec, dítě stále pod úzkostnou kontrolou matky. Nezodpovědný, nedůsledný, hádavý, podrážděný. Překotná mluva spojená s koktáním. Všechny překřikuje, je sobecký, nedá si říct a nesnese výčitky a protiřečení.

ARNICA MONTANA – koktání z přetažení duševního i fyzického, tiky v obličeji. Mutismus. Lék na nemoci mozku – epilepsie, hematomy, padání na hlavu. Upravuje krevní tlak a potlačuje bolesti uší a zubů. Ischias, pocit rozlámanosti celého těla. Šok a leknutí vyvolají pocit ztuhnutí. Přírodní antibiotikum.

BARYTA CARBONICA – Nekomunikativní jedinec, omluvně se usmívá, bez vlastního názoru. Koktání nebo mlčení při oslovení. Stále ospalý, usíná i ve škole při vyučování. Nohy velice zapáchají. Chuť na sladká jídla a přeslazené pamlsky – dorty, zmrzlinu, omáčky, hodně masa a uzenin, velké množství chleba a výrobků z bílé mouky. Ve škole je dítě pomalé, opožděné, často s podprůměrnými výsledky. Alopecie, malé sebevědomí.

BELLADONNA – stydlivý jedinec, který rudne v obličeji. Rajčatově červený obličej, rudý a žhnoucí. Koktání, zadrhávání nebo úplné mlčení. Pulsující bolest v hlavě. Pocení, kolísavá horečka. Světloplachost, přecitlivělost na pachy, hluk, doteky, otřesy. Zlepšení klidem. Absence žízně.

CALCAREA CARBONICA – pacient sedí a tupě zírá před sebe. Mutismus, mlčí, nic neříká. Na odpor nereaguje zuřivě, spíše odejde. V tichosti a o samotě roní hojně slzy. Pocit zneuznání, ublížení, ponížení. Hojně se potí, zejména na hlavě, ve spánku propocený polštář, potí se i v zimě nebo chladném prostředí. Nadváha a baculatost v dětství, v dospělosti může být obézní i hubený. Obtížné vyjadřování, komolí slova, nemůže si vzpomenout na dané slovo. Nesouvislý projev, nedává své city a pocity znát. Malé sebevědomí.

CALCAREA PHOSPHORICA – citlivý jedinec, který nezvládá, když jsou na něj kladeny stále vyšší nároky. Pak následuje koktání, zadrhávání, mutismus a ztráta chuti k jídlu. Vnitřní neklid se projevuje např. okusováním nehtů. Dítě má strach ze školy, který se projevuje psychosomaticky bolestí hlavy nebo břicha. Strach z bouřky a ze tmy.

CAUSTICUM – pacient trpí zvláštní ozvěnou v uších, zejména ozvěnou vlastního hlasu. Pacienti onemocní ze žalu, ze stresu, přetažení, trpí svalovými bolestmi. Šelesty a hučení v uších po starostech a emocionálním vypětí. Při rozzlobení nebo přetažení mají sklon ke koktání a zadrhávání. Nerozhodní a velmi angažovaní jedinci, což je duševně oslabuje. Vzniká paralýza na fyzické, emocionální i mentální úrovni. Vše začíná podrážděností, která ovlivňuje celé tělo, mysl i ducha.

CHAMOMILLA VULGARIS – nervní a popudlivý typ. Nesnášenlivý a vzteklý, v afektu se sklony k zadrhávání a koktání. Přecitlivělost k fyzickým bolestem, které se zdají nesnesitelné. Přecitlivělý i na duševní úrovni. I přes bolesti je panovačný, plný vzteku, hádavý, nesnášenlivý, hrubý, nezdvořilý až sprostý. Nemá rád doteky. Křeče v obličeji – dělá grimasy, křeče v břiše při zažívání. Spouštěčem je nekontrolovatelný konzum stimulantů – např. káva, čaj, či výbuch vzteku. Zhoršení zejména po ránu, kolem 10 hodiny dopoledne. Problémy s játry – oteklá játra, je třeba je vyčistit. Lék na prořezávání zubů a bolesti dásní.

CHELIDONIUM MAJUS – pacient trpí depresí, mlčí, nekomunikuje nebo naopak je plný vzteku a podráždění. Z podráždění a vzteku koktá, mluví nesouvisle. Má pocit, že nároky na něj kladené jsou nad jeho síly. Nesnáší, když je vyrušován. Z postiženého nelze vypáčit kloudné slovo, ani tehdy, když přišel do ordinace sám a požádal o pomoc. Bolesti v oblasti jater a žlučníku, oblast je extrémně citlivá na tlak. Nutno vyčistit játra dle Janči.

HYOSCYAMUS NIGER - Lék účinkuje zejména na CNS, kde vyvolává prudké delirium s následnou astenickou fází, která končí paralýzou a kómatem. Po leknutí nebo šoku následuje koktání, zadrhávání. Cítí se odcizený, často celé hodiny nepromluví, jen sedí, zírá do prázdna. Nebo je velmi hovorný, posmívá se lidem, pomlouvá a ubližuje jim. Přeje si ublížit tomu, kdo je podle něj původcem jeho bolesti, může mít násilnické sklony. Je obsesní, zejména pokud jej někdo zklamal v lásce či důvěře. Citlivým typem bude nervózní, podrážděný jedinec, každý však může v určité situaci vykazovat charakteristické znaky léku. Manické stavy doprovázené hádkami, sexuální excitací. Chlípnost, ukazuje svůj pohlavní orgán, osahává jej. Střídání křečí, třesu a záchvěvů, poté následuje otupělost. Dělá grimasy, protáčí oči, hraje si s prsty. Má pocit, že chodí ve vzduchu. Směje se bez příčiny. Je žárlivý a podezřívavý. Při konfliktu nadává, pere se a kouše. Před křečí cítí pachy. Oko je přecitlivělé na světlo; rudý, popraskaný jazyk, do kterého se často kousne při hovoru. Má pocit, že nedokáže polknout tekutinu. Časté bolestivé močení, hlavně v noci nebo po porodu. Křečovitý kašel v noci, s pocením. Nespavost kvůli nervozitě nebo často procitne. Před deliriem je mnohomluvný, se sexuální excitací až exhibicionismem. Záchvaty žárlivosti. Z neurologických příznaků dominují svalové záškuby, tiky, poruchy spánku (noční můry). Psychogenní spastický kašel, úleva v sedu. Epilepsie, šilhavost, koktání. Zhoršení: negativní emocí, žárlivostí, dotekem, chladem, vleže a spánkem. Zlepšení: vsedě, teplem, když se předkloní.

CUPRUM METALLICUM – zajíkavá koktavost a tiky v obličeji. Končetiny sebou neklidně trhají. Příčinou potíží bývají potlačené intenzivní pocity a city. Koktavost a zadrhávání při mluvení. Projeví-li se vyrážka na kůži a je-li potlačena kortikoidy, koktavost se zhorší.

FERRUM PHOSPHORICUM - Nervózní, citlivý jedinec, snadno zrudne, i když trpí anémií. Mlčí nebo koktá při trémě, zarudlý obličej, rudé skvrny na krku a hrudi.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS – Koktání, zadrhávání a tréma před veřejným vystoupením. Nesmělý, plachý a stydlivý jedinec, malé sebevědomí. Třes a slabost, ostýchavost a zdrženlivost. Primární příčinou koktavosti je leknutí, strach nebo přílišné vzrušení. Zhoršení koktavosti bývá vzrušením. Slabost a třes bez energie. Zimnice, závratě, pocit ochromení, zrudlý obličej.

KALI PHOSPHORICUM – Koktání a zadrhávání z přílišné únavy, že nemůže vykonat ani lehkou práci. Velice nervózní pacient, snadno se vyleká, má sklon přestat se ovládat. Nerad mluví, podrážděný. Žena je plačtivá, má nepravidelnou menstruaci a bledý obličej.

LACHESIS – přílišná upovídanost, zakoktává se při překotné mluvě, všechno komentuje, je k nezastavení, musí mít první i poslední slovo, nesnese protiřečení. Důležitý lék preventivního stádia rakoviny, hlavně v období menopauzy je k nezaplacení, kdy se objevují závratě, návaly horka, palpitace. Zakoktávání, ztráta paměti a slov, nemůže si vzpomenout. Hádavost, vztek, podrážděnost, nespokojenost, vysoký krevní tlak.

LAUROCERASUS - Krátkodobá paměť, nemá chuť se učit nové věci. Nechce číst ani se nic učit. Zadrhává slova, koktání, zadržuje své pocity. Spavý pacient. Po celou noc leze po posteli jako zvířátko. Hlasitě chrápe. Nohy mu zapáchají. Dítě je pomalé, malé pokroky a neschopnost se zařadit do vyučovacího procesu. Ve stresu koktá, zadrhává. Epilepsie.

LYCOPODIUM – Zadrhává a zakoktává se. Melancholie a strach ze samoty. Citlivý, uplakaný typ, když mu někdo poděkuje, nesmělý v kolektivu. Obavy, náladu pokazí i maličkosti. Zle se cítí mezi čtvrtou hodinou odpoledne a osmou hodinou večer. NUX VOMICA - Nervózní, podrážděný a velmi citlivý a hubený typ. Kritický a urážlivý. Zapomíná jedno pro druhé, koktání z hyperaktivity. Velice upovídaný. Často uprostřed věty zapomene, co chtěl říci. Dělá několik věcí najednou, ani jednu nedotáhne do konce.

OPIUM – koktání nebo zadrhávání před mozkovou příhodou. Lék pomáhá hlavně v rekonvalescenci. Zklidňuje tlak, spánek, nervový systém.

PHOSPHORUS - Přecitlivělý, trpí silnou nervozitou. Neklidný, nesmělý, nervózně se vrtí – hyperaktivita. Koktání a zadrhávání. Nevydrží dlouho stát nebo klidně a bez hnutí sedět.

SABADILLA - Nervózní, nesmělá, snadno se vyleká. Trpí úzkostnými obavami o svou osobu. Mutismus, neschopnost se zapojit do debaty. Zadrhávání, koktavost.

SARSAPARILLA - Sklíčená, malomyslná, nemluvná, mrzutá, nesmělá. Velice citlivá, snadno se urazí. Mutismus, zadrhávání, koktavost.

STRAMONIUM DATURA – hyperaktivní dítě se sklony ke koktání a šilhání. Zajíkavě koktavé dítě, lehce vzrušivé. Sklon k široké gestikulaci rukama. Výbuchy nekontrolovatelné zlosti a vzteku. V pubertě brzy nastupuje sexuální vzrušení s neslušnou mluvou a chováním, ruce si stále hrají s genitáliemi. Žárlivost, sprostě nadává a kleje, historie incestu nebo sexuálního zneužití, nervová nevyrovnanost, rád se odhaluje, násilí a strach z násilí. Hypersexualita. Jedinec se záchvaty vzteku a agresivity, sexuální obtíže, prudké sexuální touhy, promiskuita, masturbace. V záchvaty vzteku je schopen násilí i dokonce vraždit. Násilné chování, manické stavy s rudým obličejem. Strach ze smrti, tmy, vody, samoty, psů, zrcadel, nemoci, duchů, noční děsy, žárlivost, koktání, zadrhávání, překotná mluva, přehazování slabik. Otevřená ústa ve spánku.

Stramonium podáváme vždy jako nervový lék, když v případu cítíme přítomnost násilí, duševní obtíže, manické stavy, vady řeči jako koktání, zadrhávání, mlčení s neschopností se vyjádřit atd. Dlouhé napětí před tím, než něco vysloví, se zkřivením tváře. Tento lék pomáhá i těm, kteří jsou duševně naprosto normální. Celou patologií Stramonia se prolíná intenzivní energie, je akutním lékem na deliria a febrilní křeče. Ústředním tématem Stramonia jsou: násilí a strach z násilí. Násilí bývá neurologického původu, připomíná často konvulze. Stramonium se projevuje epilepsií, strabizmem, poruchami spánku, poruchou pozornosti, dokonce i schizofrenií. Vždy ukazuje na skrytou nevyrovnanost a nestabilitu nervového systému, která vysvětluje původ násilí tohoto léku. U pacientů, kteří kladně reagují na Stramonium, najdeme podobný typ rozrušení a vzepětí nervového systému. Každý útok na nervový systém může vyvolat stav Stramonia: teplota, alkohol, poranění, rozrušení, úlek, strach, fobie, panika, stres. Manický stav Stramonia může vyústit až do vražedných nebo sebevražedných záchvatů. Tento lék je schopen léčit velmi pokročilé stavy duševních nemocí.

THUYA OCCIDENTALIS - Emocionální citlivost. Hudba vyvolává pláč a chvění. Zadrhávání, koktání nebo mlčení, když jej někdo osloví. Nesmělost. Snadno se unaví. Podivné myšlenky – např. že je těhotná, že ji řídí vyšší moc, i když to tak ve skutečnosti není. Pocit, že má něco živého v břiše. Pocit, že krk je křehký, jako ze skla, že se zlomí. Tento lék je schopen léčit velmi pokročilé stavy duševních nemocí.

Případy ze života:

Maruška, 12 let, koktavost, zadrhávání, hyperaktivita. Zajíkavě koktavé dítě, lehce vzrušivé. Sklon k široké gestikulaci rukama. Výbuchy nekontrolovatelné zlosti a vzteku. V pubertě brzy nastupuje sexuální vzrušení s neslušnou mluvou a chováním. Žárlivost, sprostě nadává a kleje. Nervová nevyrovnanost, ráda se odhaluje, násilí a strach z násilí. Dívka se záchvaty vzteku a agresivity, masturbace. V záchvatu vzteku je schopna násilí, začíná koktat a zadrhávat. Násilné chování, manické stavy s rudým obličejem. Strach ze smrti, tmy, vody, samoty, psů, duchů, noční děsy, žárlivost, koktání, zadrhávání, překotná mluva, přehazování slabik. Otevřená ústa ve spánku.

Podáno Stramonium se vzestupnou tendencí: CH 6, CH 9, CH 15, CH 30, každý druhý den jedna potence, 5 globulí.

Kontrola po měsíci: Maruška lépe v noci spí, sice s rozsvíceným světlem, ale noční děsy pominuly. Ještě zadrhává, ale záchvaty vzteku jen při stresu. Podle matky je poslušnější, ale stále velice nepořádná a velice temperamentní. Podáno Stramonium CH 200, jedna dávka, 5 globulí.

Kontrola po 2 měsících: Maruška se celkově uklidnila, zadrhává jen ve výjimečných situacích nebo v situaci, která ji vykolejí z normálu. Zuřivost pominula, slušné vystupování, už ví, že slušné chování jí otvírá dveře. Více se usmívá, odpovídá pomalu, nevyráží už slova překotně, grimasy a záškuby se neobjevují. Matka říká, že už neodmlouvá a nemá agresivní sklony. Sama si po sobě uklidí, ale musí být k tomu vybídnuta. Podáno Stramonium 1 M, jedna dávka, 5 globulí. Celková stabilizace dítěte. Rozumné řešení konfliktů.

Jan, 6 let, koktání, dyslalie, sprostá slova, šišlání, hyperaktivita. Dělá nehezké grimasy, někoho napodobuje. Tyran a žárlivec najednou. Obsese. Žárlivost se projevuje chutí zabít toho druhého. Sprostý slovník, dělá opičky. Deprese, vztek, znechucení ostatními, nic a nikdo se mu nelíbí. Po leknutí nebo šoku následuje koktání, zadrhávání. Cítí se odcizený, často celé hodiny nepromluví, jen sedí, zírá do prázdna. Nebo je velmi hovorný, posmívá se dětem i lidem, pomlouvá a ubližuje jim. Přeje si ublížit tomu, kdo je podle něj původcem jeho bolesti, může mít násilnické sklony. Je obsesní, zejména pokud jej někdo zklamal či nevyhověl jeho žádosti. Střídání křečí, třesu a záchvěvů, poté následuje otupělost. Dělá grimasy, protáčí oči, hraje si s prsty. Směje se bez příčiny. Je žárlivý, podezřívavý, nadává, pere se a kouše. Má rudý, popraskaný jazyk, do kterého se často kousne při hovoru. Křečovitý kašel, zejména v noci, s pocením. Nespavost kvůli nervozitě nebo často procitne. Podán Hyoscyamus 15 CH, 5 granulí 1x denně po dobu 14 dní.

Kontrola za 14 dní: celkové uklidnění a zlepšení, koktání a zadrhávání jen při stresu nebo při vypjaté situaci. Vztek propuká sporadicky. Obsese potlačena, sprostá slova jen občas, neposmívá se, grimasy zmizely. Objednán na logopedii, bude chodit pravidelně 1x týdně. Podán Hyoscyamus 30 CH, 2x týdně 5 globulí, po dobu 14 dní. Pokud budou problémy pokračovat, dostane ještě Hyos. 200 CH.

Závěrem:

Koktavost rozlišujeme vývojovou a psychogenní. S koktavým dítětem i dospělým jedincem komunikujeme naprosto klidně, neupozorňujeme na handicap, nezesměšňujeme. Ve škole upozorníme na vadu učitele, popř. poučíme spolužáky nebo o to poprosíme odborníka. Při učení nevyvíjíme jakýkoliv nátlak netrpělivosti a spěchu. Podpora a povzbuzení působí velice blahodárně. K odstranění koktavosti či vady řeči je zapotřebí pomoci odborníka. Homeopatie může pomoci jako podpůrná léčba. Dva nejúčinnější homeopatické léky na problémy s řečí jsou Stramonium a Hyoscyamus.

Literatura:
Boericke W. a O. – Homeopatická MM s repertoriem Lockie A. – Encyklopedie homeopatie A.Wauters - Homeopatie od A do Z Novotný R. – Léčivé rostliny a drogy Kent J. T. – Homeopatická MM Allen H. C. – Klíčové symptomy homeopatické MM R. Murphy – Homeopatická MM

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=450