Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Carbo vegetabilis (Carb -v.)
Publikováno: Středa, 02.10. 2013 - 22:59:41
Téma: George Vithoulkas


Carb-v. je velmi známý lék. Je obzvláště nepostradatelný v léčbě, když se díváme na akutní stavy. Esenci Carb-v. tvoří tři důležité rysy. První je všeobecná ZPOMALENOST organizmu, která se týká hlavně oběhového systému, ale i emocí a mysli. K tomu symptomu se přidružuje CHLAD procházející celým tělem, chladný dech, nos, obličej, chlad končetin; přesto si pacient PŘEJE, ABY BYL OVÍVÁN.

U Carb-v. se často objevuje to, že akutní nemoc (všeobecně při zápalu plic) nebo nehoda vyvolá oslabení zdraví. Uvažujme o tom, že se od nehody o něco zmenšila všeobecná vitální síla pacienta; Arnika není vždy účinná v těchto situacích. Když homeopat dále studuje případ, tak by mohl podle několika objevených symptomů, předepsat jakýkoliv jiný lék. Ale všimne si chladu, slabosti, lhostejnosti a to je už dostatečný základ k předepsání Carb-v. Odborná literatura často píše o tom, že Carb-v. se doporučuje po nemoci nebo nehodě, ale nesmíme to považovat za rutinu. Jestliže má nemocný potíže od nějakého traumatu, ale je horkokrevný a má dobrou vitalitu, tak mu nepředepisujte Carb-v. Zpomalenost objevující se na fyzické úrovni působí i na pocity nemocného. Je lhostejný, nezajímá ho, jestli je živý nebo mrtvý. Tento typ apatie se trošku podobá stavu Ph-ac. Pacient není schopný se radovat dobrým zprávám, dokonce i po špatné zprávě řekne jen tolik: „Nevadí to“.

Na mentální úrovni se zpomalenost projevuje OTUPĚLOSTÍ mozku. Nemocný je pomalého chápání, nedokáže se koncentrovat, není schopen vykonat obvyklé úlohy. Protože jeho mozek nefunguje normálně, tak je nerozhodný nebo pochybovačný. Tento mentální stav je pravděpodobně zaviněn nedostatečným okysličením mozku. Krevní oběh je zpomalený, takže mozek nedostane dostatek kyslíku.

Další zajímavostí Carb-v. je to, že má ÚSEKOVÉ výpadky paměti. Nemocný na nějaký čas NÁHLE ztratí paměť, která se stejně tak nenadále objeví znova. Tu jakoby se zase jednalo o dočasnou poruchu krevního oběhu.

U pacienta Carb-v. se mohou objevit utkvělé myšlenky – „arteriosklerotické“ myšlenky. Například jedna žena si přečte v novinách, že máslo je škodlivé pro zdraví; tak tvrdohlavě lpí na tomto stanovisku, že pro ni není žádná výjimka mimo této zásady. Nezmění svůj názor. Je to jakoby její mozková činnost, nebyla dost jasná k porozumění jiných názorů.

Může se se stát, že ne každý pacient Carb-v. má postiženy všechny tři úrovně. V první řadě je to lék působící na fyzickou úroveň. Podle mé vlastní zkušenosti se zřídka setkáme s takovým pacientem Carb-v., u kterého by nemoc postihla i jeho mentální úroveň.

Při pohledu na fyzické symptomy může být Carb-v. účinné na jakýkoliv orgánový systém, v první řadě má účinek na cévní oběh, trávicí a dýchací systém. U posledního případu se nejdříve objevují symptomy v DOLNÍM traktu. Carb-v. je indikováno při dost rozvinutém plicním onemocnění. Zápal plic se náhle zhorší nebo se rozvine do charakteristického typu astmatu – které se zhoršuje lehem a zmírňuje se silným ovíváním.

Snadno porozumíme modalitám Carb-v. díky zpomalení: zhoršení lehem, protože se při lehu zpomalí jeho krevní oběh. Tehdy se stane bolest hlavy nesnesitelná. Nemocný má pocit – obzvláště při usínání nebo během spánku – jakoby se mu zastavilo dýchání. Prudce vyskočí z postele jako Lachesis. Je to jakoby špatný tonus cév zavinil nerovnováhu krevního oběhu. V organismu pacienta je zpomalený samoregulační pochod, kterým se krevní oběh přizpůsobuje ke změnám polohy těla.

V akutním stavu se nedá Carb-v. zaměnit. Například v případě vleklé rekonvalescence z pneumonie pacient najednou omdlí, těžko dýchá, má chladné končetiny, má chladný dech, jazyk, nos. Poklesne jeho tělesná teplota. Je smrtelně bledý, rty a konečky prstů mu zmodrají. Nemocný vypadá jako mrtvola a má pocit, že z něj vystoupí život! Nebojí se smrti, je možné, že si ji i přeje. Život je pro něj tak lhostejný, že se mu nezdá nic špatnějšího než pokračování života. Tento náhlé se objevující mrtvolný stav se nedá s ničím zaměnit.

Jiný nemocný trpí kvůli vážnému, silnému zvracení. I přes podání Chelidonia, Veratru nebo Arsenica, pacient náhle zbledne, v nedostatečně prokrvených oblastech zmodrá, jeho tělo zalije chladný pot, klesne mu tělesná teplota, má studený dech a omdlí. To je obraz Carb-v.; po užití léku se stav nemocného značně zlepší.

Carb-v. se často používá v akutních případech, jako hluboce působící konstituční lék, přesto má i několik konstitučních indikací. Časté jsou to trávicí problémy: velký stupeň nadýmání, žaludeční vřed, žaludeční hlen, zánět tlustého střeva. Nadýmání může být velmi silné a trvanlivé, s častým říháním, kterým se pacientovi uleví. Všeobecně nepřiměřené přejedení – obzvláště tučné jídlo a máslo – zhoršují jeho stav. Nafouknuté břicho tlačí bránici směrem k srdci, čímž způsobí kolaps. Je možné, že po vydatném obědě a vypití trošky vína – kvůli tlaku bránice – pacient omdlí ještě u stolu. I když je nafouknuté břicho často důsledkem přejedení, tak jsou všeobecně pacienti Carb-v. hubení lidé.

Carb-v. můžeme použít u velmi starých lidí při léčbě indolentních, těžce se hojících, nekrotických vředech. V těchto případech se ještě dají použít tyto léky: Lachesis mutus, Hepar sulphuris, Calcarea carbonica, Carbo animalis a Carb-v., obzvláště se doporučuje velmi starým lidem, kteří mají třeba i přes 80. let, mají nízkou tělesnou teplotu, jsou náchylní k nadýmání a jejich žaludek nesnese tučná jídla. Kromě tučného jídla Carb-v. nesnáší ani alkohol. Není jisté, že má na něj silný vliv, ale pacient to rychle pocítí. Je možné, že už od jednoho loku alkoholu mu zčervená nebo mu zbělá obličej a cítí se velmi slabý.

Charakteristický, do očí bijící klíčový symptom Carb-v. je ten: že nemocný chce, aby ho ovívali, obzvláště při mdlobách nebo těžkém dýchání. Carb-v. netouží jenom po čerstvém vzduchu, ale i po silném proudění vzduchu před obličejem. Možná pacient zmíní i to, že když se mu v autě těžko dýchá, tak vystrčí hlavu z okna. Nemocný Carb-v. vyžaduje velmi rychlé a silné ovívání. Je to jakoby chtěl dostat více kyslíku do organizmu.

V homeopatické praxi potřebná individualizace na výborné, vysoké úrovni dává možnost porovnat mezi sebou takové léky, u kterých najdeme tento symptom. Když odebereme případ a všechny symptomy porovnáme s repertoriem, snadno padneme do té pasti, že jenom poskládáme k sobě informace. Přitom ještě i v jednotlivých rubrikách musíme přesně vědět, jaký stav odlišuje jeden lék (nemocného) od druhého. Například Arsenicum album je zimomřivé, touží po čerstvém vzduchu, ale přesto nechce být venku na čerstvém vzduchu, přestože se jeho bolest hlavy zmírňuje chladným vzduchem. A taky nechce silné proudění vzduchu před obličejem jako Carb-v. Přirozeně horkokrevný člověk, jako např. Pulsatilla, které bude často špatně v teplé, nevětrané místnosti, touží po čerstvém vzduchu, ale v jejím případě to jen znamená její potřebu chladu. Apis je taky teplokrevný lék, který chce také, aby ho ovívali, ale spokojí se se solidním ovíváním. Ze všech léků je nejteplokrevnější Secale, které je potřeba velmi prudce ovívat; ne tolik kvůli potřebě kyslíku, jako spíše kvůli ochlazení vnitřní horkosti.

Protikladná situace: zhoršení větrem, její porovnání je také velmi poučné. Hodně léků nesnáší vítr; ale proč to který má? Lycopodium si přirozeně užívá čerstvého venkovního vzduchu, ale nerad je déle venku, když fouká vítr. Pacient Nux vomica se zhorší i v místnosti, když venku fouká vítr; tu je doslovně vyjádřeno zhoršení mentálního stavu. Vítr způsobí zhoršení i u Belladonny, ale to souvisí s elektromagnetickými změnami v ovzduší. Tehdy se všechny symptomy pacienta Rhododendron zhorší: je nervózní, má ztuhnuté svalstvo, stane se podrážděným jako Nux vomica, ale on kvůli bolesti.

Jak jsem už dříve vzpomínal, žaludek pacienta Carb-v. nesnáší tučné jídla a máslo. Charakteristické je pro něj to, že velmi touží po soli; méně po sladkostech a kávě.

Carb-v. má nejsilnější působení na tělesné úrovni, ale do určité míry se dotýká i citové sféry; charakterizovanou působením nějaké síly rozvinutou úzkostí, strachem. Pacient Carb-v. se nebojí smrti, což napomůže k jeho odlišení od Arsenika nebo pacienta Phosphorus. Je možné, že je trošku úzkostlivý kvůli svému zdraví, hlavně v noci v posteli, když zavře oči, ale ani zblízka tak ne jako ostatní léky. Je zajímavé, že se Carb-v. nebojí tmy, ale jeho stav se tmou ZHORŠUJE. Může se stát, že se bojí duchů jako Lycopodium. Otřesy způsobené nehodou, ale i strach z nehody může u Carb-v. vyvolat i nemoc.

Carb-v. je komplementárním lékem Arseniku a Phosphoru. Ti nemocní, u kterých se působením těchto dvou léků výrazně zmírnila úzkost, mohou pociťovat to, že se jejich nemoc přesunula do trávicího traktu, kde způsobuje vážné nadýmání. V těchto případech může být Carb-v. velmi dobrým doplňkovým lékem.

Lycopodium se může snadno zaměnit s Carb-v. U obou léků najdeme velký stupeň nadýmání, říhání, ale Carb-v. se rychleji uleví říháním než Lycopodiu. Lycopodium není tolik zimomřivé jak Carb-v. Carb-v. silně touží po soli, ale méně po sladkostech; Lycopodium je přesný opak. I poloha ve spánku může pomoci v jejich rozlišení: Carb-v. spí tak, že si podloží záda a Lycopodium spí rádo na pravém boku. Jak jsem už vzpomínal, stav Lycopodia se zlepšuje na čerstvém vzduchu, ale větrem se zhoršuje. Nakonec u Carb-v. není tak silné ranní zhoršení jako u Lycopodia.

Zdroj: George Vithoulkas, Esence

volný překlad © 2013 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=486