Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Causticum Hahnemanni (Caust.)
Publikováno: Pondělí, 11.11. 2013 - 19:08:22
Téma: George Vithoulkas


Celým obrazem Caust. se táhne hlavní myšlenka: postupně se vyvíjecí PARALÝZA, která se objeví po velkém stupni přecitlivělosti a přehnané reakci na všech úrovních nemocného (mentální, emocionální a fyzické). Skupina symptomů se u Caust. všeobecně promítne v centrálním a periferním nervovém systému.

Na základě toho si můžeme snadno představit typ mající sklon k vytvoření stavu Caust.: jedná se o přecitlivělého člověka, který je snadno prchlivý, rychle reaguje; všechny dojmy nasaje do sebe, a na ty odpovídá hyperaktivně a přehnaně, hlavně co se týče funkcí patřících pod nervovou regulaci.

Člověk Caust. je mimořádně přecitlivělý na společenskou spravedlnost; tento pocit se u něj projeví obzvláště v tom, že nesnese žádnou formu nadvlády. Ve spojení s tímto je zajímavý protiklad mezi sebou se doplňujícími léky Caust. a Staphysagria. Staphysagria se i přehnaně podřídí nadvládě; nedokáže se s nikým konfrontovat, ani tehdy, když by se měla postavit za své vlastní zájmy. Caust. je přesným opakem. Nesnese žádný útlak, ať se jedná o něj nebo o druhé. Ještě před vyvinutím jednoznačné anamnézy jsou znatelné tendence vedoucí ke stavu Caust., když se u někoho objeví přehnaná přecitlivělost ke snahám potlačení spolu s mimořádnou vzrušivostí centrálního nervového systému.

Když se jeho stav náhle zhorší, situace se může vyvinout až k tomu, že ho už můžeme nazvat anarchistou. Takového člověka snadno postihne hluboká urážka, vždyť nespravedlnost a potlačení se většinou objevuje ve všech oblastech života. Člověk Caust. patří k idealistickým typům anarchistů; je velice otevřený a svědomitý, proto je pak snadno zranitelný.

Když takový člověk projde mnohými zklamání, zármutky, nepříjemnostmi, tak pak přehnanou počáteční aktivitu následuje obrat dovnitř. Je možné, že nemocný byl předtím extrovertní, nějaký revolucionář nebo aktivista, tyto energie se teď soustřeďují dovnitř a jakoby ho křečovitě stáhly. Proto se stane pacient uzavřeným a tyto chorobné změny způsobí postupné zhoršení ve stejném poměru na mentální, emocionální a fyzické úrovni. Nemocný chce nejdříve zničit vnější svět, protože ten není takový, jaký by měl být. Později se pak oslabí reflexy nervového systému, šlachy zvápenatí a zkrátí se, vyvine se všeobecná ztuhlost.

Pro tuto změnu je do konce velmi charakteristické STUPŇOVÁNÍ. Předem vzpomínaný stav se nevytvoří náhle. Trvá to delší dobu, než se počáteční hyperaktivita převrátí do křečovité paralýzy.

Také je všeobecné to, že se symptomy nejdříve objeví v nervovém systému, svalstvu a pojivové tkáni. Caust. je výborným lékem při léčbě: tabes dorsalis, myopatie, sklerózy multiplex nebo postupně se rozvíjející myastenie; jedním z velice charakteristických rysů Caust. je LOKÁLNÍ POVAHA paralýzy orgánů. Může to být ochrnutí lícního nervu, ochrnutí hltanu nebo porucha funkce, poklesnutí horního víčka, koktání kvůli dysfunkci jazyku, pokousání vnitřní strany tváře při hovoru nebo kousání, slabost svěrače močového měchýře a ochrnutí končetin.

Zranitelnost nervového systému se projeví jinak. Když se u pacienta Caust. potlačí kožní vyrážky silnou zinkovou nebo kortikoidní mastí, tak toto potlačení – ovlivní často nervový systém vážnými formami mentálního nebo emocionálního stavu.

Hyperaktivitu vystřídá nečinnost, která se postupně rozšíří i na mentální a emocionální život nemocného. Trápí ho čím dál tím více špatných předtuch, bojí se, že se s ním něco strašného stane nebo s jeho blízkými. Pomalu se u něj vyvinou i jiné strachy: bojí se ve tmě, samoty – obzvláště v noci a bojí se psů.

Ve zdravém stavu je pacient Caust. bystrý, velmi šikovně a důkladně analyzuje věci, filozofuje, ale i přes svůj postoj začíná cítit, že se čím dál tím více snižuje jeho mentální výkonost a pomalu se dostává do stavu slaboduchého člověka. Přirozeně se tu ještě jedná jen o pasivní stav, není řeč o opravdovém šílenství. V pozdních stádiích nemoci se pacientovi mentální schopnosti úplně vyvinou zpět. Opětovně musím zdůraznit, že řeč je o postupně se rozvíjejícím úpadku. Nemocný si nejdříve všimne poklesu mentální energie, pak přijde předtucha – že se s ním nebo s jinými něco špatného stane – pak se vynoří na povrch i jiné strachy až se nakonec vyvine pasivní forma šílenství.

Je známým faktem, že konstituce Caust. je velmi soucitná. Je možné, že v počátečních stádiích choroby ještě tato sympatie není zřejmá, ale homeopat si všimne tohoto skrytého aspektu. Velký stupeň obavy kvůli nespravedlnosti světa, projevená intolerance vůči proti nadvládě jsou ranými signály POZDĚJI SE PROJEVUJÍCÍHO extrémního soucitu, který nemocný projevuje vůči utrpení druhých. Vzpomínám si například na tu rodící ženu, která nebyla schopná snést křik a ječení druhé rodičky. Přestože bylo v místnosti velmi teplo, museli úplně zavřít okna i dveře, aby neslyšela utrpení druhého člověka.

Na fyzické úrovni se vyvine hodně různorodý, dost charakteristický symptom, podle kterého poznáme tento lék, anebo to posílí jeho předpis. Nejvlastnější modalita léku je ZHORŠENÍ SUCHÝM, CHLADNÝM POČASÍM. Suchým chladem hned může onemocnět nervový systém, hlavně periferní. Chlad může vyvolat ochrnutí svalů obličeje, hlasivek (úplnou afonií, ztrátu hlasu – obzvláště ráno). Předpis Caust. potvrdí tato modalita, že se revmatické bolesti zmírňují ve vlhkém počasí – ještě i v chladném vlhkém počasí, naopak KOUPEL ve studené vodě je ve velké míře zhoršuje.

Když PIJE studenou vodu, tak se zmírní jeho bolesti žaludku, ale hlavně jeho kašel (i když ne v takové výrazné míře jako u Spongie).

Bolesti pacienta Caust. jsou dost charakteristické: v paralytickém stavu jsou podobné úderu elektrickým proudem, pronikavé píchavé bolesti. Při takových bolestech můžeme většinou myslet na Aluminu nebo Argentum nitricum, ale nesmíme zapomenout na Caust. Tento lék přirozeně najdeme také v rubrikách všech druhů křečových bolestí a chvění (třesu) svalstva.

Křeče, tanec svatého Víta, torticollis (zakřivený krk) a také určitý druh neklidu noh, když nemocný leží v posteli.

Další bolestí Caust. je POCIT OTEVŘENÉ RÁNY. Je to charakteristické při zahleněném hrdle. Když nemocného trápí usilovný kašel, tak cítí bolest podobnou otevřené ráně, kvůli čemuž si musí držet hrudník při kašli. Pacient potřebující Caust. touží po soli a nemá rád sladkosti; je jedním z mála léků, pro které jsou charakteristické tyto dva všeobecné symptomy. Touží obzvláště po uzeninách (jako Tuberculinum, Kreosotum a Calcarea phosphorica).

Nejvíce charakteristickým symptomem Caust. na kůži jsou bradavice: hlavně na tváři a prstech, v blízkosti nehtů. Při léčbě takovýchto bradavic - vedle Thuji a Lac canina – musíme vždy myslet i na Caust. Opruzené oblasti a popraskání konečníku jsou také dobře známé symptomy Caust. Vyrážky charakteristické pro tento lék se objeví okolo nosu, vevnitř i vně nosních křídel, a také na špičce nosu. (Jestliže má nemocný vyrážku na špičce nosu, tak může přijít ke slovu i Aethusa).

Nezapomínejme na Caust. při senné rýmě, když pacienta svědí vevnitř nebo vně nosních křídel, nemocný ráno při vstávání kýchá, tahavý sopel jde ze zadního nosního průchodu. Charakteristickým symptomem Caust. při senné rýmě je ucpání nosu: v poloze vleže, hlavně v noci. Nemocný má pocit jakoby se mu velmi lepivý hlen přilepil na průdušku a ani přes soustavné nucení na kašel ho nedokáže vykašlat. To se podobá na symptom Medorrhina, jen tu pacient pociťuje hlen v horním traktu průdušky.

Kašel pacienta Caust. vychází z hloubky, zní tupě. Proto není překvapivé, že ho může většinou doprovázet nedobrovolné močení (inkontinence). U Caust. může sebemenší tlak na močový měchýř, kýchání, smích nebo i kašel způsobit NEDOBROVOLNÉ MOČENÍ.

Při ochrnutí nervové dráhy ovládající močový měchýř se může objevit retence nebo inkontinence ve stejném poměru. Kvůli zadržení moče přílišné napětí svalů stěny močového měchýře může vést k paralýze. Kent názorným příkladem vysvětluje tento jev: „Žena, která se velmi stydí kvůli tomu, že by měla jít na záchod ve vlaku před zraky mnoha mužů, na konci cesty zjistí, že nedokáže vyprázdnit moč“. Retenci způsobilo přehnané přesílení svalů močového měchýře. Když se pacient ve stejnou dobu nachladil, tak je možná vhodným lékem Rhus toxicodendron. Caust. a Rhus toxicodendron jsou dva velké léky na léčbu oslabených svalů po namožení nebo namožení a nachlazení.

Jindy se může stát, že se močová trubice stane necitlivou a to vyvolá nedobrovolné močení (inkontinenci). Caust. je hlavním lékem na noční pomočování u dětí (enuresis noctura).

Zároveň s postupným ochrnutím organizmu se může zmenšovat sexuální touha a rozkoš pacienta. Caust. – přirozeně společně s takovými léky, jako Sepie, Graphites a Natrium muriaticum atd. – patří k nejdůležitějším lékům na léčbu frigidity.

Shrnutí: Charakteristikou Caust. je postupná změna. Začíná hyperaktivitou, která se projeví přecitlivělostí na nespravedlnost a nadvládu, vedoucí k anarchii. Pak tento proces vede k ochrnutí neuromuskulárního systému, ke strachům a špatným předtuchám, které nakonec vyvrcholí pasivní formou střední slabomyslnosti. Lék působí v první řadě na nervový systém, který také postihuje paralýza; k tomu v postihnutých oblastech křeče, k čemu se přidruží chvění (třes) svalstva a bolesti podobné úderu elektrickým proudem.

Charakteristické potvrzující symptomy Caust.: zhoršení následující po působení suchého, chladného počasí, touha po soli a uzeninách; odpor ke sladkostem, bradavice na tváři a prstech, zadržování moče nebo ukapávání moče, dále z hloubky vycházející, tupě znějící kašel; lepivý tahavý hlen v dolním traktu průdušky.

Zdroj: George Vithoulkas, The Essence of Materia Medica

volný překlad © 2013 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=489