Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Ptáci v homeopatii
Publikováno: Úterý, 23.12. 2014 - 23:41:43
Téma: Homeopatická Materie medika


Ptáci (Aves) jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci, dle nové systematiky patřící mezi teropodní dinosaury a obecněji diapsidy. Vyznačují se především přítomností peří, trojprstými předními končetinami přeměněnými v křídla, redukovaným ocasem a mnoha charakteristickými srůsty kostí. Celkem je dnes známo asi 9978 druhů žijících ptáků (z toho 4083 druhů nepěvců a 5895 druhů pěvců) a přes 2000 druhů fosilních.

Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, čelistmi bez zubů, přeměněnými rohovinovými ramfotékou v zobák, vysokým stupněm metabolismu, dýcháním skrze vzdušné vaky, pronikající do postkraniální kostry, a kostrou s výskytem mnoha srostlých elementů (pygostyl, karpometakarpus, tarzometatarzus a tibiotarzus). Ptáci mají přední končetiny přeměněny v křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy, tuto schopnost k letu ztratily. Létavé ptáky dále charakterizuje kost prsní s kýlem pro úpon hrudních svalů, jehož velikost přímo odpovídá letovým schopnostem. Kostru mají lehkou, kosti jsou duté. Mezi potravu ptáků patří nektar, rostliny, semena, hmyz, ryby, drobní savci, zdechliny nebo jiní ptáci.

Ptáci v homeopatii

Ptačí homeopatické léky mají schopnost uchopit na první pohled nesouvisející fakty, uspořádávají věci podle postupu událostí než na základě jejich přesných detailů pro lehčí pochopení. Toto předběžné zpracování vyjádřené mentálními obrazy umožňuje posun v jejich myšlení. Jsou schopni zhodnotit všechny aspekty konkrétní situace a vidět jí jako celek. Je to jiný způsob myšlení jak u léků z minerální říše, kde má vše přesný a neměnný význam.

U ptáků cítíme lehkost, i když jsou velmi nemocné. Pocit lehkosti a štěstí. Ptáci jsou teplokrevní, blízký k savcům, velká jodová kvalita, rychle vydávat, rychlý výkon, rychlý metabolizmus. Uvězněný pták – cítí se smutný, je za mřížemi, ptačí ZOO, napíná křídla a nemůže letět. Je uvězněný, omezený, připoutaný k zemi. Oni by chtěli letět, vidět celý obraz z výšky. Hlavní problém ptáků – stále by chtěli být na nebi, ale nedá se to. Musí se kvůli jídlu přiblížit k zemi.

Hlavní témata ptačích léků

1) svoboda a cestování – chtějí stoupat výše a výš k nebesům, vznášet se, plachtit ve výšce (dává jim to pocit svobody). Opakem mohou být pocity svázanosti, chycení, zaseknutí, stísnění. Pocit tíhy a sevření. Pocity omezení přicházejí většinou zvenčí. Útěk, vysvobození a pocit volnosti je na to navazujícím tématem. Téma cestování souvisí s jejich migrací do teplých krajin, s touhou po dobrodružství. Cestování vychází z jejich přirozenosti, není to patologické (jako Tuberkulium). Touha po přírodě. Touží po čerstvém vzduchu.

2) pocit nestranného pozorovatele, nadhled, přehled, oddělení od světa – pohled z výšky jim nabízí nadhled a přehled o všem, co se děje na zemi. Zároveň, ale mohou mít pocit oddělení nebo izolace od světa. Zvýšené uvědomění. Cit pro krásu. Země a nebe. Nezaujatost, netečnost, odpojení. Pocit oddělenosti mezi nebem a zemí, na fyzické úrovni se projevuje jako nedostatek spojení mezi tělem a hlavou (myslí).

3) intuice, přirozená inteligence, přirozené léčitelské schopnosti – může vidět a cítit události a osoby, jasnozřivost - díky této schopnosti mohou být dobrými léčiteli. Dokáže pochopit pocit bez slovního vyjádření. Jasná mysl, orientace s výjimečnou přesností. Většinou to jsou terapeuti, pomáhají rádi lidem. Negativem může být neschopnost koncentrace, neschopnost popsat své vnitřní pocity. Omámenost, snížená orientace v čase a v prostoru – dělá chyby v slovech, počítání a pojmech.

4) spiritualita, hledání duchovna - je velmi spirituálního založení, cítí přímé spojení s Bohem. Náboženské sklony. Spirituální svoboda, mají schopnost napojit se na duchovní svět, který je odlišný a oddělený od světa našeho každodenního života. Vnitřní konflikt mezi duchovnem a praktickým životem, mezi intuicí a rozumem.

5) empatie, silné spojení na mezilidské úrovni, komunikace, zpěv – vytváří silné sociální vztahy, komunikace a zpěv je důležitým aspektem jejich života, které slouží k vytýčení jejich teritoria. Pískání. Jsou psychologicky citlivý vůči pocitům lidí kolem. Jsou emocionální, cítí spojení mezi lidmi, chápou pocity druhých lidí. Hlavním tématem je interakce jednotlivce se skupinou. Důležitý je element dětskosti, radosti a nadšení.

6) zodpovědnost, rodina, příbuzenstvo – charakteristická je velká zodpovědnost za výchovu dětí, na které se podílí celá rodina. Jsou velmi pečující, mají silný vztah k rodině, lidem. Na druhé straně se může dusit v situacích, které vyžadují zodpovědnost, úzký vztah a plnění povinností. Pocit uvěznění v těle, společenské formality a zákony, závazky, povinnosti. Uvěznění v tom, co by se mělo, zodpovědnost, co je správné, špatné, druh kulturní morálky.

7) perfekcionizmus – snaží se udělat věci správně, dokonale. Soutěživost. Dovednosti. Kreativita. Smysl pro fair-play a vyšší spravedlnost, aby to bylo dobré pro všechny zúčastněné. Stejný důraz mohou klást i na svůj vzhled a hygienu. Rys vytříbenosti, kultivovanosti, vybranosti.

8) pocit ohrožení, útoku – náhlý neočekávaný útok, pocit udušení, pasti, chycení. Pocity ponížení a viny. Silně reagují na podněty okolí podrážděností, úzkostí a neklidem.

9) téma létání, vznášení – může se objevovat hlavně ve snech, bludech nebo ve strachu z létání. Toto téma může souviset také s rychlostí letu, s formou pohybu (spirála, volný pád). Létání přináší svobodu, je prožívaná nedefinovatelným pocitem dětské radosti a nadšení.

Symptomy ptačích léků

Generálie
Vysoká rychlost metabolizmu a výdej energie při letu podporuje velký a častý hlad. Tito lidé budou citliví na hluk, zvuky, dotek kvůli ohrožení v přírodě. Budou mít většinou píchavé, bodavé, ostré bolesti. Pocity tíhy a sevření ve všech částech těla. Třes a chvění

Nervózní neklid, nervový systém, vztah k němu - cirkulace energie v nervovém systému, kolem nervů, když problém. Obrovská podrážděnost, pak se stimuly zhoršují, nesnáší lidi, nemá je rád, protože příliš mnoho energie do nich vstupuje. Příliš mnoho energie, je blokován, averze ke společnosti.

Budou to jemní lidé, působící určitým dojmem lehkosti s pronikavým pohledem. Budou často gestikulovat, gesto rukou a prstů je podobné pohybu pazourům jako například svírání, uvidíme to hlavně u lidí potřebujících homeopatický lék z některého dravce. Většinou budou jejich gesta imitovat mávání křídel.

Záda a končetiny
Mají často problémy se zády, hlavně s krkem (ztuhlost, napětí, často vyzařuje do ramen). Bolest loktů, zápěstí, prstů a kolen. Bolesti v dolních končetinách zvl. kyčle a kolena.

Hrudník
Mívají pocity sevření, stísnění hrudníku, pocit nedostatku vzduchu s touhou se hluboce nadechnout. Bodavé, píchavé bolesti v hrudníku, břichu.

Hlava
Bolesti hlavy, pocit plnosti, tlaku, tíhy. Má závrať jako by se vznášel.

Hrdlo
Mají pocit obstrukce, knedlíku v hrdle, jakoby tam bylo něco zaseknuté. Pocit odřeného hrdla. Ztížené polykání, pocit sevření hrdla. Bolesti hrdla a zápal.

Oči, uši, zuby
Poruchy zraku, oční onemocnění. Bodavé, píchavé bolesti v očích Může mít problémy se sluchem. Objevují se problémy s orientací a rovnováhou (vnitřní ucho, statokinetický aparát). Mohou mít pocit slabých a měkkých zubů, pulzace dásní.

Žaludek
Poruchy chuti k jídlu a žízně. Nevolnost. Pocit prázdnosti se střídá s pocitem hladu. Velká chuť k jídlu, vlčí hlad.

Kůže
Suchost.

Močový systém
Záněty močového měchýře a močových cest.

Muž, žena
Sexuální touha zvýšená. Chybí sexuální touha (asexualita).

Choroby
Chřipka. Autoimunní onemocnění, MS, SLE, Basedowa choroba.

Miasma
1) dravci – syfilitické.
2) ostatní – převážně tuberkulózní.

Diferenciální diagnóza: léky tuberkulózní miasmy (cestování, touha po změně); Lantanoidy (spiritualita, jsou autonomní, nepotřebují rodinu); Aktinoidy (jsou těžší); léky z hmyzí říše; kovy (perfekcionizmus); léky leprózní miasmy (pocit vyhnance); soli Aura (zodpovědnost, oči); léky z drog (unikají omezením).

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ptáci
dr. Richard Wagner, Ptáci ppt.
dr. Farokh Master, Ptáci v homeopatii ppt.
Jonathan Shore – Ptáci (Hustopeče 2010)
dr. Rajan Sankaran, Sankaranovo schéma (edice 2007)
Peter Fraser, Ptáci – hledání svobody v oblacích
dr. Markus Kuntosch, seminář Bratislava 2014
dr. Mahesh Gandhi, seminář Bratislava 2014

volný překlad ˆ©ˆ 2014 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=503