Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Motýli v homeopatii
Publikováno: Pátek, 20.03. 2015 - 20:11:50
Téma: Homeopatická Materie medika


Lepidoptera

Motýli (Lepidoptera Linné, 1758) tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhů. Motýly se zabývá lepidopterologie. Typickým znakem motýlů jsou dva páry vzdušnicemi protkaných křídel, která jsou pokryta drobnými šupinkami (squamulae). Šupinky pokrývají hustě rub i líc křídel a překrývají se jako tašky na střeše. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem světla na těchto šupinkách a společně s pigmenty pteriny dávají vzniknout nádherným barvám, které jsou vlastní tisícům motýlích druhů.

Vědecký název motýlů, lepidoptera, znamená „šupinokřídlí“. Ve starší české literatuře jsou pak motýli skutečně označování jako šupinokřídlý hmyz. Dalším znakem motýlů je savé ústní ústrojí dospělců (sosák). V klidu je sosák stočený, a když dojde k podráždění chuťového ústrojí na chodidlech, tak se reflexivně natáhne.

Vyskytují se na všech kontinentech kromě Arktidy. Největší problém je s jejich ochranou, postupně mizí. Motýli se dělí na denní a noční. Motýli jsou velmi jasní, pestří. Tykadla mají jako golfové hole. Můry mají tykadla jako chlupaté pírka.

Motýli jsou gonochoristé s dokonalou proměnou. Jejich larvy, housenky, mají kousací ústní ústrojí, až na výjimky jsou býložravé a specializované na určitý druh rostliny nebo rostlinnou čeleď. Tělo housenky se skládá z hrudi, která nese tři páry článkovaných končetin, a zadečku tvořeného deseti články s různým počtem panožek.

Housenka
Housenky jsou vítanou potravou mnoha živočichů, mnoho druhů se pasivně chrání pomocí trnů, chlupů, nepříjemné chuti nebo zápachu, či jen pomocí ochranného zbarvení. Samičky kladou až několik tisíc vajíček, zpravidla na rostlinu, kterou se živí housenky. Housenky se živí rostlinnou potravou a po určité době se zakuklí. Většina housenek spřádá vlákna, některé druhy předou společná hnízda (bourec prstenčitý) nebo kokony.

Motýli, kteří nežijí v tropických oblastech, musejí vyřešit problém přežití zimy. Nejčastěji přezimují pouze vývojová stadia, housenky nebo kukly. Někdy přezimují dospělí motýli (např. babočka kopřivová, žluťásek řešetlákový). Některé druhy jsou tažné (babočka admirál, babočka bodláková, monarcha stěhovavý).

Cyklus: vajíčko, housenka, zámotek, kukla, motýl. Motýl prochází kompletní metamorfózou. Housenka hlavně žere a velmi rychle roste. Je to velmi důležité období a také velmi nebezpečné, protože je mohou sníst predátoři – ještěrky, žáby, ptáci. Homeopatické zkoušky jsou většinou z housenek. Jsou velmi zajímavé, tělo se skládá z hlavy a množství kruhů za ní. Vzduch dýchají přes mezery mezi kruhy. V ústech mají žlázy, které produkují hedvábí na zámotek. Bourec morušový produkuje hedvábí v ústech.

Období zámotku je krátké (2 týdny), všechny tkáně motýla se vytváří znovu, je to obrovská přeměna ze škaredé housenky na nádherného motýla. Život motýla trvá 3 týdny. Jeho základní úlohou je množit se, partner z vlastního druhu zbarví potomstvo na základní specifickou barvu. Partner z velké vzdálenosti může zpestřit rozmanitost a krásu zabarvení motýlích křídel u potomstva.

Dospělci mají dlouhý sosák, který se odtočí, když ho zaboří do květiny – sají s ním nektar z květin nebo šťávy ze shnitého ovoce. Vyrovná ho natáhnutím krvi do sosáku. Jejich strava je tekutá a sladká – neustále třepotání křídel a létání spotřebovává hodně energie. Jsou závislých na květech. Když je nenajdou, tak mutují a krmí se shnitým ovocem, močí i výkaly. Když přijdou o sosák, tak velmi rychle umírají. Pomáhají opylovat květy a rozmnožovat je. Pyl se přenáší náhodně jejich bříškem. Někteří se chrání tím, že jedí stravu, kterou by predátoři nežrali. Chrání se mimikry, napodobňují květy. Babočka paví oko má na křídlech zvířecí oči, tím odhání ptáky. Když spojí křídla, zbarvení se schová a napodobuje kůru stromu apod. Zabarvení křídel dělá barvu. Barva a schopnost maskovat se jsou velmi důležité vlastnosti motýlů.

Hyperaktivní děti se uklidní, když se podívají do prismatického kaleidoskopu nebo když si nasadí brýle. Mají prizmatické vidění jako motýli, ale motýli vidí lépe barvy. Hodně motýlů je napůl samčích a samičích. Je to genetická chyba, není to normální. Oni to na sobě vidí, který není normální.

MOTÝLI V HOMEOPATII

Tyto léky se používají v homeopatické pediatrii pro neklidné, hyperaktivní a agitované děti. Je v nich něco kouzelného, krásného a atraktivního. Motýl je symbolem lidské duchovní transformace, v starověkém Řecku věřili, že duše opustí tělo jako motýl. V křesťanství je motýl symbolem duše a vzkříšení. Tak jako když motýl opustí kuklu, tak i duše po smrti opustí prázdnou tělesnou schránku. Křesťané věří, že po smrti duše žije dále a zanechává svou schránku (tělo), tak i motýl nechá prázdnou kuklu jako nepotřebnou schránku. V Japonsku je motýl symbolem a znakem štěstí, proto se novomanželům dávají obrázky motýlů jako požehnání. Motýl je symbolem lidské duše a její schopnosti vyvíjet se. Procesem, kterým prochází – od housenky až po úplnou přeměnu v motýla – připomíná nesmrtelnost duše a koloběh znovuzrození. V řecké symbolice představuje Velkou matku a s ní spojenou moudrost. Nejrozšířenější představa u nás ohledně motýla je nestálost, jemnost, bezstarostnost, dynamika a krása.

Motýli patří do živočišné říše, proto u těchto pacientů uvidíme aspekty zvířecí říše, které jsou společná pro všechny léky této říše. Dále uvidíme i aspekty hmyzí říše, které jsou společné pro tuto třídu živočichů.

KLÍČOVÉ TÉMATA MOTÝLŮ

Pocit opuštěnosti; pocit, že je nikdo nevede
Děti i dospělí mívají pocit ztroskotance, který je sám na moři, bez kormidla, bez vesla. Děti mají pocit, že jsou bez ochrany rodičů (dospělých), jsou zranitelné a křehké. Nedostatek vedení je velmi silné téma u motýlů. Chybí jim usměrnění, hranice a vedení. Pocit opuštění u dětí, neměli nikdy správné vedení, jako dospělí mohou být velmi kritičtí na to, jak je vychovali rodiče. Problémy s rodiči, děti rozvedených rodičů. Poutník, tulák, cestovatel.

Zodpovědnost a rodina
Problémy mohla způsobit nezodpovědnost rodičů, kteří nedokázali být zodpovědní, averze k zodpovědnosti. Závislost na rodině a pocit zodpovědnosti za ni. Člověk uvázl v dětském stavu a nechce se pohnout k dospělosti, chtějí přijat zodpovědnost, ale nejsou schopni ji zvládnout. Zodpovědnost je vyčerpává, vyhýbají se jí.

Metamorfóza, transformace
Jsou to pacienti, kteří si často mění vzhled, oblečení. Rádi se převlékají za vílu, princeznu. Mají velkou touhu po změně, měnit se, mají rádi mejkap – to je základ života motýla. Líčení a nošení masek. Neklidná metamorfóza.

Jemnost, křehkost
Motýli jsou velmi křehcí a jemní pacienti. Hubený a jakoby bez páteře. Milují tanec a pohybují se neklidně, ale s krásou. Ovinou si ruce okolo ramen, obejmou si ramena, aby ochránili své křehké tělo před nebezpečím, dělají to často, když mluví o svých problémech a strachu. Mohou být velmi chlapečtí jako Peter Pan, jsou atraktivní. Děti jsou velmi jemné, křehké a drobné. Působí dojmem, jako kdyby byly nemateriální, prchavé. Pohybují se velmi neklidně. Ženy nebo děti při konzultaci kříží své ruky na těle, když mluví o svých problémech, jako kdyby se chtěly chránit. Lehkost a nekonzistence.

Jasné barvy
Oblékají se do zářivých barev. Rádi nosí jasné barvy. Neonová skupina (18 stádium) – vzácné plyny, orchideje mohou mít jasné zářivé barvy, i někteří ptáci mají takové jasné barvy, mají vlastnosti skupiny stádia 18. Potřebují nezávislost, svobodu – myšlenka kokonu.

Transsexualita Vyplývá ze zmatenosti hmyzu, která se týká sexuální identity a témat metamorfózy. Transsexualitu můžeme vidět u dospělých jedinců. Pedofilie. Homosexualita. Zmatení sexuální identity.

Genetické problémy
Genetické problémy v okolí nebo u dětí. Je tu hodně genetických poruch v rodině. Když má dítě vrozenou genetickou chybu a jeho sourozenec se převléká, tak se může jednat o případ motýla.

Slabá mentální aktivita/hyperaktivita
Mají problém se soustředit, pamatovat si a mentálně pracovat (hlavně u dětí). Nedokáže se soustředit, má tzv. „přelétavou mysl“. Děti jsou často hyperaktivní, neklidné jako motýli. Hodně případů hyperaktivních dětí potřebovalo motýlí lék. Rozdíl mezi ostatními léky je v agresivitě, jestli je přítomná velká agresivita, tak se nejedná o motýlí lék. Když je hyperaktivita bez agrese, tak můžeme myslet na motýlí lék. Kmitavé myšlenky brání koncentrovat se. Myšlenka geniálního blázna. Oslabení mentálních schopností může být i geneticky podmíněné.

Děti
Baví je práce s dětmi, témata krásy, symetrie a radosti (mají to i orchideje). Mohou to být velmi náročné děti, přelétavé, nechráněné děti. Jako dospělí potřebují chránit děti, stávají se učiteli, vychovateli dětí ve školkách, chtějí chránit malé děti, stávají se pěstouni. Dětská nevinnost (nemají kusadla a ani žihadlo). Dalším rysem je to, že tyto děti nechtějí dospět, chtějí zůstat dětmi a nechtějí vzít na sebe zodpovědnost dospělého.

Skrývání se
Je u nich důležitá myšlenka skrývání, splynutí s okolím, splynutí. Chtějí se skrývat – více je to typické pro noční můry. Proto touží nosit masky, schovávají se za masku někoho jiného. Touha se schovat a tím se chránit. Rádi se převlékají za něco jiného, rádi někoho napodobují.

Smrt, zranitelnost
Téma smrti, smrti rodičů. Myšlenka, život je příliš krátký. Tento strach ze smrti pramení z pocitu, že jsou malí a zranitelní. Mohou být kdykoliv zadupáni, zašlápnuti do země. Mají pocit křehkosti, jejich tělo může být kdykoliv rozdrceno. Mohou se dostat do situace bez východiska a může to pro ně mít fatální konec.

SNY: o motýlech, o genetických poruchách v rodině.

GENERÁLIE
Mají raději sucho a slunce. Zlepšení teplem, suchým počasím. Zhoršení teplem, sluncem a chladem na podzim, protože podzim reflektuje krátký život motýla. Motýli žijí hlavně v létě, v zimě jsou ve fázi zámotku. Mají raději otevřené prostory, kde se jim lépe dýchá. Chtějí sladké, cukr a vydatné jídlo. Mají rádi sladké tekutiny. Chce sladké věci následkem strachu. Dospělí jedinci touží po víně. Spánek na zádech. Motýli jsou velmi přecitlivělý na své okolí, teplotu, slunce, vítr a vegetaci. Změna kteréhokoliv faktoru může být pro ně nebezpečná.

MYSL
Lehce se rozpláčou. Smutek, když je chladno, při větru. Zhoršení větrem. Pocit vznášení. Mohou dorážet, provokovat. Dětský, živý, veselý, šťastný projev. Mohou se cítit chyceni, zajatí, svázáni, bezbranní. Touží po svobodě. Kamufláž. Ne všechny, ale hodně motýlů jí stolici. Podobně jako enterobacily jsou citlivé na nespravedlnost. Jsou egalitární, touží po rovnosti, jsou jemní a nedokáží se sami chránit. Mají pocit, že je někdo do něčeho tlačí.

FYZICKÉ SYMPTOMY
Hlava – bolesti hlavy zhoršené hlukem a světlem, nejednoznačná lokalizace bolesti, pocity vznášení se.
Oči – lehce slzí, pláče.
Nos – frontální sinusitida.
Ústa – slinná žláza.
Záda – pulsující bolesti zad.
Břicho - Břišní bolesti po strachu.
Močový měchýř – přerušovaná pálivá moč. Opakované infekce močového měchýře. Bolesti při močení.
Muž - otočený semeník.
Ženy – opožděná menstruace, 6 týdenní cykly.
Končetiny – studené a bolavé.
Kůže – časté ekzémy, psoriáza, kopřivka. Ekzém, spojený s astmatem. Kožní symptomy.
Konečník - anální problémy.
Spánek - spánek v poloze na zádech.

Diferenciální diagnóza: ptáci; hmyz; orchideje; 2 perioda; 1. stádium, 2 stádium PT.

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motýli
http://www.lepidoptera.cz
http://www.lepidoptera.sk
seminář dr. Ashok a dr. Preeti Borkar, Budapešť 3. - 4. 10. 2009
seminář dr. Ashok a dr. Preeti Borkar, Budapešť 10. - 11. 10. 2009
Patricia Le Roux, Jarní škola 2010
seminář dr. Roberto Petrucci, LŠ Hustopeče 2011
seminář dr. Louis Klein, Bratislava 2014
seminář dr. Jonathan Hardy, Bratislava 2015
Ivana Jelemenská, Motýle ppt.
Patricia Le Roux, Butterflies
volný překlad © 2015 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=506