Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Matridonální léky v homeopatii
Publikováno: Úterý, 28.04. 2015 - 23:21:32
Téma: Homeopatická Materie medika


Těhotenství a porod by měl být nejkrásnějším obdobím života ženy. Těhotenství a porod by měl být co nejvíce přirozený bez nějakých rušivých vlivů. Avšak největším problémem moderní doby je zasahování školní medicíny jak do průběhu těhotenství, tak i do průběhu porodu. Nejedná se už o spontánní porody, ale o porody vyvolané uměle, protože daný lékař má v termínu porodu třeba dovolenku. Čím více zásahu je při porodu provedeno, tím větší trauma to bude mít pro rodící ženu a její dítě. Porod vakuem, kleštěmi, císařským řezem je dnes běžnou praxí a někdy se provádí bez indikace, aby to měl pán doktor co nejdříve za sebou. Od svých pacientek slyším různé příběhy o porodu a někdy by obstály i za scénář v nějakém hororu. Přes skákání na břiše pacientky až po úplné potrhání porodního kanálu a dělohy. Následné sešití a rekonvalescence je většinou zanedbána a pak se už většinou o pacientku nikdo nestará. Jak se říká: „život jde dál a je se třeba postarat o děťátko“.

Některé ženy si nesou následky porodu po celý život. Narození dítěte neberou jako šťastnou událost, ale jako bolestné trauma. Nepříjemné vzpomínky se jim neustále vracejí a ony jen těžko hledají cestu ke svému dítěti. Někteří odborníci dokonce hovoří o tom, že ženy po porodu trpí posttraumatickou stresovou poruchou stejně jako oběti válečných konfliktů nebo živelných katastrof. To jak jsme zplozeni, jak probíhá těhotenství a jak vstupujeme na svět, ovlivňuje celý náš život mnohem více, než si většina lidí myslí. Kvalita života, mezilidské vztahy, realizace osobního poslání, to vše je ovlivněno právě těmito okamžiky. První zážitky spojené se vstupem do těla a později s porodem se otisknou do naší mysli jako prvotní obraz života. Přesně to, co před, při a bezprostředně po narození prožijeme, si odneseme do života jako standard našeho bytí, primární životní pocit, o kterém hovoříme jako o tzv. limbickém otisku.

Problém je v tom, že toto trauma ovlivní ženu na celý život a jako vše to bude mít pro ni nemilé důsledky. Můžeme se pak ptát, co je příčinou vzniku myomů, endometriózy, neplodnosti a dalších gynekologických nemocí. Žena může mít po porodu pocity znásilnění, ublížení a ponížení. Tento psychický stav se však zároveň přenáší i na nově narozené děťátko a může ho ovlivnit na celý život. Tito pacienti budou přicházet se zajímavými pocity, které budou popisovat život v děloze a následný porod. Nepochopíme tyto pocity do té doby, dokud neuvidíme souvislost těchto pocitů s porodem pacienta.

Zajímavým poznatkem poslední doby je to, že se tyto traumata dají léčit homeopatickými léky vyrobenými z porodních tkání a tekutin. Těmto homeopatickým lékům se říká matridonální léky, tzn. „léky darované matkou“. Tyto homeopatické léky působí zpětně na dané trauma pacienta v jakémkoliv věku. Jen musí pacient narazit na homeopata, který zná tyto léky a zpětně uvidí souvislost jeho zdravotních potíží s problémem při porodu pacienta.

Jedná se o homeopatické léky z placenty, plodové vody, pupeční šňůry, novorozeneckého mázku, mateřského mléka. Tyto homeopatické léky mohou pomoci našim pacientům se uzemnit a integrovat se do svého fyzického těla. Jsou řešením porodních traumat, předčasného porodu, nedostatku mateřství a nedostatku kojení.

Hlavními tématy těchto homeopatických léků je téma identity, cesta o znovunalezení sebe samého a znovuobjevení své identity. Tyto léky patří podle dr. Tinuse Smitse k univerzálním lékům lidské rasy. Všichni lidé přišli s těmito tkáněmi, či výměšky do kontaktu, proto se u těchto léků jedná o velmi základní a fundamentální témata. Tyto léky jsou velmi důležité pro předčasně narozené děti, které jsou jako by byly přivolané na tento svět dříve, než na to byly připravené. To znamená, že neměly dostatečný čas na svůj vývoj v děloze, neměly dostatečný čas na kontakt s placentou, na plavání v plodové vodě, na pokrytí těla ochranným mázkem nebo na spojení s matkou přes pupeční šňůru. Děti narozené císařským řezem mohou v sobě mít pocit ponížení a nerozhodnost.

Tyto homeopatické léky jsou to nedocenitelnými prostředky při autismu.

Placenta - Placenta humana

Hlavní témata:
Pocit nedocenění – „ode mě závisí život lidí a oni mě vyhodí do odpadkového koše“. Tento lék pomáhá zbavit se věcí, které nám nepatří. Velmi silné pocity nostalgie – hledání a zkoumání předků a revidování vztahů, hlavně s matkou. Rozpoznání svého já: pocit, že ví, kdo skutečně je. Stav hibernace. Má pocit, že vyšel ze stavu hibernace. Touží po červené barvě. Separace a spojení – cítím se odpojený, dokonce i od svého obrazu v zrcadle. Má pocit, že je outsider. Vztahy a rodinné záležitosti – hodně vzpomínek z dětství. Blud, že je těhotná. Touha po reprodukci. Znovuobjevení starých záležitostí, řešení starých problémů. Osobní cesta k posílení své individuality, dokáže žít svůj život za sebe a nemusí žít prostřednictvím jiných.

Plodová voda – Amniotic fluid

Hlavní témata:
Zpátky do dělohy, tam kam patřím. Pocity vznášení, pocity jako při porodu. Bublina. Má pocit, že je ve vodě. Chce být ve vodě nahý. Má blud, že dokáže dýchat pod vodou. Má pocit, že voda je jeho domovem. Sny o návratu zpět na začátek věcí. Vzpomínky na zapomenuté věci. Zármutek – nemůže plakat nebo neustále pláče. Pocit smutku ohledem stavu světa. Zármutek kvůli matce Zemi. Vzdávání se z pocitu těsných prostor. Pocity intoxikace. Vypadá jako opilý bez toho, že by pil alkohol. Chce pít vodu. Nesprávné vnímání času. Ztracený v čase.

Půpeční šňůra – Umbilical cord

Hlavní témata:
Znovunabytí duše. Návrat do středu své síly. Neúmyslné poranění, hodně snů a obrazů o nožích. Hluboké zranění, které přijme za své. Pocit léku je: „někdo mi něco udělal“. Sny o násilí. Pocity řezání a paralýzy. Zmatenost identity. Odstřihnutí spojení s matkou, s rodovou linií. Smrt – sny a touha po smrti. Pocit, že je v čekárně, v prázdném prostoru. Jsem živý nebo mrtvý? Pocit paralelních světů. Cestování v čase. Má pocit, že je outsider. Z oběti k nabytí síly, pocit nepřemožitelnosti. Osvobození se od zlých pocitů o sobě a osvobození od dělání starostí z toho, co si o něm lidé myslí.

Novorozenecký mázek – Vernix caseosa

Hlavní témata:
Nedostatek ochrany, zranitelnost, přecitlivělost. Má pocit, že nemá kůži. Pocit nejistoty. Má pocit, že je napadaný světem. Chaotický. Chaos. Strachy a úzkosti – extrémní agorafobie, nemůže jít ven, nemůže se dívat na televizi. Obnažené nervová zakončení, jako by tam neměl kůži. Přecitlivělost na hluk, dotek, jídlo, světlo. Žádné hranice – „cítím se nahý, zranitelný, odhalený“. Pocit plnosti v hlavě. Je odpojený od vlastních potřeb a pocitů. Přílišná zainteresovanost do životů jiných. Nejasné rozlišování mezi realitou a fantazií. Slabá vůle. Pocity viny. Nespavost a únava kvůli prorockým a jasnovidným snům, má strach usnout, bojí se, že se jejich sny naplní. Neuvědomuje si vlastní hranice, cítí se nechráněný. Nedostatečné vědomí vlastní identity.

Mateřské mléko – Lac maternum, Lac humanum

Hlavní témata:
Nedostatečná inkarnace. Strach inkarnovat se (vtělit se) do fyzického těla. Pocity vznášení, má pocit, že je mimo těla. Má pocit, jakoby jen život pozoroval a neúčastnil se ho. Sklon omdlévat. Strach z omdlení. Denní snění, zamlžené myšlení. Neohrabanost, naráží do věcí. Smutek; nedostatek radosti ze života. Strach ze života, symbiotické vztahy, je velmi závislý na jiných. Nedostatečné vědomí vlastní identity, chaotické vnitřní pocity. Neuvědomuje si vlastní hranice, cítí se nechráněný. Nedokáže se postavit sám za sebe. Není schopen ničeho dosáhnout. Nedostatečně si uvědomuje své okolí. Vztek, podrážděnost, hází věci. Netečnost, lhostejnost. Nepořádnost. Úzkost z očekávání. Neodstatek sebeúcty, má pocit, že nenaplňuje očekávání jiných.

Zdroje:
http://www.prirozeny-porod.eu/psychicke-porodni-trauma/
http://www.prirozeny-porod.eu/nejskodlivejsi-lekarsky-zakrok-provaden-nam-vsem/#more-1454
http://eagleswing.co.uk/wp-content/uploads/2014/02/Matridonal-Remedies-LGrayston.pdf
http://www.interhomeopathy.org/a-short-story-of-the-matridonal-remedies-incarnation-from-heaven-to-earth
http://www.narayana-verlag.com/homeopathy/pdf/Matridonal-Remedies-of-the-Humanum-Family-Melissa-Assilem.05335_2Introduction.pdf
http://hpathy.com/book-reviews/matridonal-remedies-of-the-humanum-family-gifts-of-the-mother/
http://www.lotosovyporod.cz/cs/article/default/75
seminář Jonathana Hardyho Bratislava 2015
seminář Louise Kleina Bratislava 2014
Tinus Smits, Inspirující homeopatie

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=507