Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Rostliny v homeopatii - periodický systém rostlin II.
Publikováno: Pondělí, 29.06. 2015 - 22:52:29
Téma: dr. Jan Scholten


Jak jsme si už řekli v předchozím článku, že koncept periodické tabulky prvků byl rozšířen, abychom ho mohli použít pro nový systém rostlin. Budeme dále podrobněji mluvit o pojmech jako jsou periody, stádia, fáze a subfáze. V novém systému rostlin je ještě více kategorií než v teorii prvků – Jan Scholten přidal do teorie rostlin nové pojmy: fáze a subfáze, ty jsou odvozené od prvků v periodě uhlíku (C) a křemíku (SI). Počet prvků v periodě C a SI je stejný jako počet fází (7), v rostlinné říši nepoužíváme 18. stádium (8. prvek), které obsahuje inertní plyny.

VYŠETŘENÍ

První otázka na pacienta – Co se stalo, než se objevila choroba? Jak jste žili v tom období, jakou jste měla práci, měla jste ji ráda nebo ne? Co se vám nelíbilo? Velmi důležitý je životní příběh. Kdy se oženili, proč se vzali, máte se rádi. Práce? Vždy je důležitý motiv, potřeba, co je žene v životě.

Proto se při vyšetření člověka musíme zeptat na to – co nebylo v jeho životě naplněné, co ztratil? – to je perioda. Jaká je kvalita vašeho života v procentech? – ptá se pacientů na začátku vyšetření, od nuly do 100 hodnota života: 0 vše zle, jak může být, 100 – vše je tak dobré, jak může být. Musíme se zeptat na vše v životě nejen na zdraví, ale i ostatní důležité věci. Má tu výhodu, že pak máme oficiální škálu na posouzení, staneme se lehko vědci.

Nejdůležitější je to, jak to člověk vnímá, jeho víra. Když v nic nevěří, tak není žádná choroba. V jaké pozici se člověk nachází, to většinou souvisí s jeho vírou, ne vždy. Např. žena prodala svou společnost, ale chová se, jakoby jí ještě patřila. Vnímání situace je důležitější než reálná situace. Jaká je jeho reálná situace pacienta a na to otázka, jak to vnímá?

Potřeba - chceme něco, co nemáme - pacient je více vlevo v periodické tabulce prvků nebo to máme a bojíme se, že to ztratíme, pak jsme vpravo v periodické tabulce prvků – jsme více konzervativní. Lidé vlevo se chtějí vyvíjet, mít to, co mají ti vpravo, proto jsou levičáci závistiví. Proto jsou lidé na pravé straně tvrdí.

ŘÍŠE

Analýza případu – první je určení říše, která je hlavní perioda v případě (kde je problém lokalizovaný, jaký je problém: sám se sebou, v komunikaci, tvořivosti, společnosti) – kde je problém. Rozlišení mezi minerály nebo rostlinami – u rostlin je v případě obsah vícero prvků. Hlavní je uhlík, vodík, proto jsou rostliny složitější než minerály. Je třeba najít fázi, pak to, který je to řád, jako sůl v minerální říše, poslední věcí je subfáze, je to stejné jako fáze – další určité zjemnění. Posledním krokem je najít stádium v čeledích.

Rostlinná říše – je citlivá, stará se o jiné, má hodně snů, mluví více o emocích než faktech, dává prostor druhým, přizpůsobuje se jim. Ví pochopit lidi, má vícenásobný pohled, vidí věci z více úhlu. Např. pacientka toužila po ocenění otcem, ale chápe, že nejmladší sestra byla oblíbená. To není živočich, není zde zvířecí témata soutěživosti a hierarchie.

Je několik způsobu jak odlišit říše: Máme z nich jiný dojem – rostliny jsou zamlžené, chaotické, emotivní. Minerály jsou hranaté, ostré, vyhraněné, přímočaré, jasné, jednoduché, jednoznačné – i jejich problém, tak a tak a vždy přijde s ním.

U rostlinné a zvířecí říše je stav komplexnější, je tam více problémů, odboček. Rostlinný pacient se nedá zařádit do periodické tabulky prvků (PT), má aspekty různých prvků. Minerály mají jednostranný pohled, jen ze svého hlediska vidí problém, neexistuje jiný. Rostliny se dokážou vložit do jiných pohledů. Rostliny jsou velmi vnímavé, cítí to, co druhý cítí a pochopí to. Rostliny mají více pohledů, ne jen jeden. Minerály více mluví o faktech, skutečnostech, co stalo, kdy je problém. Rostliny mají emoce, mluví o vztahu s otcem. Minerál má zprávy od lékaře, celý seznam. Jaký má vztah k rostlinám, minerálům a zvířatům? Minerál rostliny jsou pěkné, ale nechce dělat na zahradě, zvíře nemusí mít v domě. Rostliny rádi přírodu. Zvířete vždy něco se zvířetem, chová se s nimi v pohodě, lnou k nim zvířata.

Rozdíl mezi zvířetem a rostlinou – zvíře má problém s hierarchií, kde stojí na žebříčku, téma přežití. Rostliny chtějí být dobří, ne proti někomu, to jsou zvířata. Rostliny jsou ženštější, jemnější. Minerály a zvířata jsou tvrdší, je tam mužská energie.

TEORIE ROSTLIN

PERIODY

Perioda vodíku (svoboda) – pocit vodíku je jako pocit plodu, který nebyl dobře inkarnován. Vodík má pocit, že je mimo sebe, létá ve fantazii a něčím co je ve spojení s realitou. Perioda vodíku – zažívá věci, ale neví s tím nic dělat, jen je polknout a uskladnit. Život.

Perioda uhlíku (osobnost) – dětský věk (3 – 10 rok), je napůl inkarnován, svět je pro ně magický a chtějí přežit. Finanční starosti a zdravotní problémy. Rodičovská rodina. Největší pocit nejistoty má uhlík, patří sem děti, mají nejistotu o život. Děti – jsou nejisté, potřebují rodiče, starost, péči a potravu. Potřeba je perioda, perioda uhlíku – potřebuje mít funkční tělo, které udělá to, co potřebujeme. Všechny strachy s fungováním těla - to je perioda uhlíku. Perioda uhlíku má strach o zdraví. Mají největší strach jako u uhlíku, dětské témata, ochrany, bezpečí. Byla jsem plaché děvčátko, perioda uhlíku velmi plachá jako děti, stádium 2 a perioda 2 mají něco společné, plachá kvalita, neví se zařadit, chovat. Ochrana a bezpečí – perioda uhlíku, manžel podporuje rodinu, oni žijí z jeho práce. V periodě uhlíku nemůže nikomu věřit, jen sebe. Každý mimo mého těla je nepřítel.

Perioda křemíku (vztahy) – dospívání (11 – 18 rok), křemík je o vytváření vztahů, partnerství. Problém se vztahem je tématem 3 periody křemíku. Perioda křemíku – puberta, setkání s materiálním světem, hry. Strach o blízké patří do periody křemíku, Phosphor má úzkost o druhé. Strach ztratit blízké, kvůli hádce, chorobě, kvůli něčemu. Strach přijít o partnera je perioda křemíku. Křemík má jen rodinu a ti jsou dobří. Dospívání, je to jak v pubertě, setkání s materiálním světem, ale je tu ještě hodně hry. Problémy týkající se vztahů a rodiny (perioda obsahuje hlavní léky vztahů: Silicea, Phosphor, Sulphur a Chlór). Přátelé, skupina spolužáků, manželství.

Perioda železa (práce) – věk 20 až 40 let, musíme doopravdy pracovat, vyděláváme v práci, není to už hra, musíte postavit dům, chodit do zaměstnání, založit rodinu, vychovat děti – je hodně věcí, co nás uzemňují, musíme být na Zemi velmi praktický. Železo je nejvíce materialistické, realistické, praktické, ateistické. Vesnice, kmen, třída ve škole. Pro periodu železa existuje jen jeho vesnice, z vedlejší vesnice jsou lidé cizí a divní.

Perioda stříbra (umění) - střední věk (45 - 50 let) – spekulujeme o tom, že jen to je život, chceme se projevit, vymýšlíme, začneme být tvořiví, chceme něco po sobě zanechat, nějakou stopu. Kultura, země, náboženství, věda. Elita, šlechtici, smetánka je dobré slovo pro periodu AG. Stříbro rádo tancuje, zpívá. Kulturní problém je perioda stříbra. Tvořivost, umělec. Žít podle pravidel kultury – perioda stříbra, katolicismus, islám – kultura dává pravidla, podle čeho se máme chovat. Svět je plochý, řekl to papež – perioda stříbra, zavraždit někoho kvůli tomu, že to někdo řekl, kvalita stříbra se chová podle toho, co někdo napsal. Stříbro a nižší periody dokážou obvinit a hodit věci na jiné. V čase stříbra, kdo nepatřil do země, tak byl špatný, křesťan tvrdí, že muslimové jsou zlí. Objevení se měst, psaní knih, náboženství, tak vznikly velké náboženství, kulturní aspekt periody stříbra. Kvalita přehrávání je kvalita stříbra a on je rád na jevišti. Má to něco společného s periodou stříbra, jak mluví a dobře artikuluje, on je herec. Dal periodu stříbra, střední manažment, řízení firmy, nejsou nejvyšším šéfem, ale je v tom meziprostoru. Silný dojem, že chce vypadat důstojně. Má z ní pocit, že se prezentuje, dělá show, aby se ukázala důležitá. První znak stříbra je ten, že pacienti odmítnou nahrávání na video, chtějí udělat show, ale jen pozitivní a ne negativní.

Perioda zlata/lanthanoidy (moc) – starší věk, ještě více se stáhneme a jen ostatním říkáme, co mají dělat. Svět a lidství. Vadí jim povrchní lidé, chtějí hloubku, chtějí něco udělat pro globální zdraví, zlepšit svět, LA – léčí lidi zadarmo. LA má pocit, že si nesmí nic ptát za svou službu. Autonomní, silná vůle, tvrdohlavost, inteligentní, tvořivost. Lanthanoidy unikají do svého světa, na základě snovosti se to nedá rozlišit. Autoimunní onemocnění, oči, touha, aby se lidé měli dobře, od mála samostatnost v obchodě (La). Au a La se řídí sami sebou, svými pravidly. La mají velký problém hodit své problémy na jiné. La nachází svůj stín, těžko dokážou někoho obvinit, vzniká humanismus. Na úrovni zlata a La vy jste celé lidstvo, cítí se zodpovědní za celý svět. NEW AGE - velký boj za čistotu životního prostředí a mír na světě. Lidi s La myšlením jsou zodpovědní za ostatní. Lanthanoidy zastávají kulturu každému dopřát svobodu. Chtějí hluboké vztahy, chtějí jít do reality podstaty věci a vědí se obětovat. La chce vyvíjet sama sebe, hledá alternativní způsoby práce, chce svobodu. Chce přivést lidi k vlastní síle, moci.

Perioda Uranu (magie) – starý věk, vyšší věk 90 až 100 let, nevíme, kolik mají roků. Vesmír. Tkanivo – kostní dřeň. Kouzelník, mág. Je to člověk, který žije mimo pravidel tohoto světa, hodně staře působí – celý vesmír zasahuje vědomým prostorem a zaobírá se tím. Uran je už stáhnutý ze života, tráví čas jen filozofováním, myšlenkami na smrt a na život po smrti. Perioda Uranu, výbuch atomovky je jak houba. Vidíme, že houby a plísně destruují tělo rostlin a zvířat, vidíme tu témata zániku, destrukce. Uran je na hranici života a smrti. Tito pacienti z periody Uranu nebo houby, mají starost o umírající lidi, budou chodit na hřbitovy. Dalším znakem hub jsou nadpřirozené schopnosti i to je znak Uranu. Z hlediska taxonomie houby nejsou rostliny, je to samostatná skupina bytí. Z hlediska chování připomínají rostliny, neběhají, nemohou chodit, nemohou se pohybovat. Parazitická kvalita – fáze 7.

Pojmy fáze, subfáze, stádium mají něco společného – můžeme pociťovat nejistotu na určení fáze, subfáze a stádia. Jak se v tom cítí pacient, to je subfáze a jak to zvládá to je stádium. Fáze je něco, co je velmi hluboké a zřejmé v situaci a odpovídá to fázi. Je to většinou to, co dělají oni v situaci jiným, subfáze je to, co jim dělají jiní. Proto pacient více mluví o subfázi než o fázi, mluví o tom, co jej zraňuje a týká se ho. Na bližším rodiči záleží jaká je fáze, který rodič je mu vzdálenější, to je subfáze. Fáze odráží vztah s nejlepším rodičem. To co dělá pacient je fáze, to co mu dělají je subfáze.

Fáze – jaká je situace, jak to vypadá zvenčí (perioda)? Fáze – jak se to jeví navenek, subfáze – jak to cítí pacient.

Subfáze – jak se cítím, vnímám to? Jak to pacient cítí vnitřně.

Stádium - jak to zvládám? Stádium je o tom – co s tím pacient dělá, jak s tím nakládá. Stádium je to, jak zvládáme danou situaci. I to jak to vnímáme, cítíme. Nejlépe ho vidíme v tom, jak zvládáme situaci, co děláme.

ČÍSELNÝ KÓD

1. číslo – 6. - kvetoucí rostliny, krytosemenné (LA); 5. – jehličnany, nahosemenné (AG); 4., 3., 2., a 1.

2. číslo – indikuje, v které periodě je hlavní problém: 6. – LA; 5. – AG; 4. – FE; 3. – SI; 2. – C; 1. – H. 2. číslo je o tom, co chceme dosáhnout, jaké jsou naše vize.

3. číslo – indikuje dále periodu, která má v případě důraz: 6. – LA; 5. – AG; 4. – FE; 3. – SI; 2. – C; 1. – H. 3 číslo vypovídá o tom, co s tím děláme, jak daleko jsme se v tom dostali, jak se cítíme v životě, jestli jsme naplnili aspirace, jestli jsme tam dali formu.

4. číslo – fáze, 7. stádii PT v periodě C a SI. Odpovídají vývoji přes stádia v PT, od 1. do 7. fáze. Průběh, vývoj v životě, což odpovídá umístnění pacienta v skupině. Díváme se na samotnou situaci pacienta ve skupině. Fáze je základní, což představuje, jaká je situace, nebo by měla být, jako je například skutečnost, že někdo je vlastně hlavou rodiny. Fáze představují velmi centrální klam.

5. číslo – subfáze, je dalším upřesněním stavu podobně jako fáze. Platí stejný princip, od 1. do 7. subfáze. Je to způsob, jakým zažívá pacient svou situaci v rámci skupiny. Subfáze představuje to, jak se někdo cítí v situaci, jak to není to, co by to mělo být, například má pocit, že jsou "napůl ven z rodiny".

6. číslo – stádium podobně jako v PT, od 1. stádia do 17. stádia, 18. stádium v rostlinách neexistuje, jsou to inertní plyny PT.

FÁZE A SUBFÁZE

fáze 1. (subfáze 1.) – Lithium a Natrium – stádium 1.
Chce někde patřit, neví se začlenit, chce vstoupit, pocit outsidera, vždy se cítí osamělý, určitá naivita, směšní, jednoduchý lidé. Cítí se sama, nepochopená. Mají aspekt osamělosti. 1 fáze ještě nemá vztah. Stojím sám. Je teprve na začátku, ještě vůbec nepatří do skupiny. Chovají se jako na začátku puberty, raná puberta, jsou nejistí, nikdo je nechce, nikdo se do nich nezamiluje, z jakéhokoliv důvodu, nejsou sexuálně vyvinutí, ženy s malými prsy, nedošlo ke skutečnému vývoji rozdílu znaků mezi mužem a ženou. Rozlišit tím, jak je vnímání.

fáze 2. (subfáze 2.) – Beryllium a Magnesium – stádium 2.
Spojení se skupinou, neví svou úlohu v skupině, musí se úplně přizpůsobit, aby byli skupinou akceptování, jsou nahněvaní. Přizpůsobují se nebo mají zlost, jedno je dominantnější nebo se může střídat. Pocit jsem v skupině, ale je nejistý v ní. Drží se jí, jsou nejistí, aby žili sami. Aby udrželi své postavení v skupině, tak vše přehltne. Potřebuji oporu, abych mohl růst – dítě stále visící na matce. Popínavé rostliny, jsou nejisté, potřebují oporu, opřít, ovinout.

fáze 3. (subfáze 3.) – Bór a Aluminium – stádium 3. - 9.
Jsou napůl akceptování, ale není jim jasné, která část je skutečná, má přijímat věci nebo být sám sebou, vzdát se něčeho. 2 a 3 fáze je dost přizpůsobivá. Vzniká zmatenost, neví kde je jejich místo v skupině. Nauzea při jízdě autem, kinetóza na lodi, mořská nemoc, nesnáší kolotoč, horské dráhy. Necítí se dostatečně uzemněný, mají silný aspekt Bóru, nestojí pevně na zemi, při pohybu mají pocit, že ztratí půdu pod nohami. Dítě se právě postavilo na nohy, nadšené, je nejisté, třes.

fáze 4. (subfáze 4.) – Carbon a Silicium – stádium 10.
Patří do skupiny, je s ní ztotožněný, zodpovědný za ni, pro to hodně dělají pro skupinu, může být dominantní, chce, aby ostatní dodržovali pravidla skupiny, vytýká, kritizuje ostatní. Je pevně ve středu skupiny jako ve stádiu 10. PT. Je si vědom své pozice, postavení. To znamená, že mají představu stability, loajality, že věci jsou pevné a měl by zůstat takhle. Znamená to stabilní vztahy, mají pevné místo v rodině, ve skupině a jsou k ní velmi loajální. Pacient je ve skutečnosti velmi centrální v rodině a cítí, že vztah by měl být stabilní navždy.

fáze 5. (subfáze 5.) – Nitrogenium a Phosphor – stádium 11. - 15.
Cítí se součástí skupiny, ale chtějí více, expandovat, více života, práce, více. Cítí se omezeni skupinou, nechce odejít, chce víc, příliš úzké je to pro ně. V dospívání se stane bohémem (fáze 5). Žije jako bohém, pije hodně alkoholu, má hodně sexu, užívá si života, to je expanzivní vlastnost dusíku, má to i fáze 5 (Phosphor) – expanze, rozšiřování vztahů. Fáze 5 má i aspekt toho: „čím více, tím lépe!“. Dusík přispívá k větší úrodě, hnojíme jim, čím více ho dáme, tím je lepší výnos. Základ kvality, užívání si života řad Asparagales (Nitrogen). Silné návaly tepla, při kterých se pacientka potí - připomíná to Nitrogenium, výbuch tepla, exploze.

fáze 6. (subfáze 6.) – Oxygen a Sulphur – stádium 16.
Jsou na okraji skupiny, na hraně. Má pocit, že hodně dal skupině a málo dostal zpět. Pocit Oxygenu, já tak hodně dal, ale tak málo dostal zpět. Sulphur - více miluji partnera, než mě partner. Cítí se v situaci, kde je zneužíván a využíván. Dává více, než dostává zpět. Má pocit, že je napůl ven ze skupiny. Tito pacienti se cítí využití ve vztazích s manželem nebo přáteli.

fáze 7. (subfáze 7.) – Fluor a Chlór – podobá se stádiu 17.
Má pocit vyhnání ze skupiny. Už jsou za hranicí, je vyhnanec, jedno jestli podvádí, klame. Už nejedná podle pravidel skupiny, je mimo, může podvádět. Cítí se sám, nepochopený. Mají aspekt osamělosti. V 7. fázi se už skončil vztah. Parazitické rostliny jsou ve fázi 7., i masožravé. Do fáze 7. patří skuteční pijani, alkoholismus je fáze 7., drogy také fáze 7.

STÁDIA

1. stádium (impuls) – náhlý, impulsivní, neočekávaný, spontánní. Je to začátek něčeho, první impuls, číslo jedna. Je sám, ještě nevidí nikoho jiného, je to prvopočátek. Souvisí s osamělostí, nemá kamarády, je za tím naivita, nezvážil to, co za tím je, co to přinese. Působí dětinsky, jako hlupáček – nemá moc na rozmýšlení, není tam sebereflexe, že by je něco napadlo. Je tvrdohlavý, zaměří se na jedinou věc, má spoustu instinktů, je impulzivní. Jednička – je jediný, sám, začátek. Miasma: akutní, vzteklina. Patologie: mánie, panika.

2. stádium (kritika) - objevují se zde pochybnosti, uvědomění druhého, jsme dva. Někdo nás může pozorovat, je důležité to, co uvidí, čeho si všimne. Objevuje se nejistota, radši se stáhne do pozadí, než by měl udělat chybu. Jsou hodně nejistí, plaší, stydlivý, objevuje se pasivita – problém s adaptací jako u posledního 18 stádia (pauza). Přizpůsobení se - je konformní, strání se, je nejistý, potřebuje ochranu. (Calc. perioda železa) – má tvrdou skořápku, je pasivní, bez pohybu, citlivý na kritiku – pohled na něj. Miasma: tyfoidní. Patologie: játra, pohybový aparát.

3. stádium (hledání) - Je aktivní, začne se hýbat, rak – je chráněný pancířem, ale hýbe se. Má možnost výběru, jít vlevo nebo vpravo. Je to stádium hledání, zkoumání toho, co je pro něj nejlepší. Hledání, protože se ještě ve všem nerozhodlo. Ve všech fázích zkoumá, váhá, pochybuje. Je to něco neoficiálního, jde na brigádu – je to přechodné, nezávazné. Téma porovnávání. Vybírá, hledá, pochybuje, je nestabilní. Miasma: ringworm, zarděnky. Patologie: kožní problémy, kinetóza, mořská nemoc, závratě.

4. stádium (začátek) – zaměření na cíl se objevuje. Je to oficiální začátek, něco se založilo, oficiální začátek díla – podepsání smlouvy, překročení brány závodu, situace, že někdo nastoupil do zaměstnání. Na jedné straně je tu radost, úžasnost, něco se děje x pochybnost, jestli to zvládne. Je první den v práci – nejistota, nerozhodnost. Miasma: spalničky. Patologie: oční onemocnění.

5. stádium (pochyby) – vidí cíl, dostanu se tam někdy, tak daleko je to. Problémy objeví po začátku něčeho, svatba proběhne v pořádku, po svatbě se objeví problémy – to je stádium 5.! Je založené, člověk se pouští do činnosti a přitom pochybuje, či to dokáže, souvisí to s přípravami, uvázne při přípravách na akci. Jít na zkoušky a mít pochybnost, jestli to zvládne. Je jako jo-jo, nahoru – dolů, radši se vrátím. Pro malarické miasma je charakteristické střídání (intermitentní stav) – akutní stav přejde do chronického, pak zase do akutního, 3-4 dny teplot. Téma: příprav – doprovázeny pochyby, odkládáním, střídání. Miasma: malárie. Patologie: deprese.

6. stádium (dokázat) - jak zvládá situaci, snaží se dokázat, že bude úspěšná a dobře žít (stádium 6.). V stádiu 6. chce něco dokázat, stačí jednou a je uznání. Maratonci patří do 6. stádia – dělá těžké věci, náročné, odvážné. Zápas, snaha něco dosáhnout. 6. stádium – já to zvládnu. Stádium 6. dělají velmi nebezpečné věci, těžké. Jsou to odolní, tvrdí, pružní, šlachovití, rychlí chlapci, dokážou velmi daleko skočit, rychle běhat – jsou pevní a štíhlí jako atleti. Člověk se už rozhodl, opustil stádium příprav, jde do toho. Dokázat něco – pustí se do činnosti a dělají ji. Už tam nejsou pochybnosti, dělají tu práci, ještě nic nedokázali, nechce výsledky ukázat jiným, schovávání, skrývání (Chróm) – tajnůstkář, zamlžuje (Vithoulkas – skrývá se za fasádu svého domu). Pomocí tohoto skrývání má 6. stádium pocit nevyhnutelnosti, je odvážný, přijímá výzvu, ví, že není cesty zpět, jde do toho, je to nevyhnutelné, nedá se couvnout. Patologie: Alergie, Crohnova nemoc.

7. stádium (zkouška) - Už ví, že to dokáže, je spokojený sám se sebou (Technecium) – technika, učení, zdokonalení se, zpětná vazba na zdokonalení, studium, vylepšování, pomoc, spolupráce, trénování, učení, kooperace. Dokonalost práce, potřeba zpětné vazby, přináší spolupráci, chce ji zdokonalit, chce korigovat své činy, témata: studium, vylepšení, rozšíření, pomoc, spolupráce, učení, trénování, stimulace, kooperace. Miasma: herpes. Patologie: růže, herpes, herpes zoster.

8. stádium (nucení) - chce tvrdě pracovat, aby se dostala do formy, snažila by se být dobrým hudebníkem. Stádium 8. – hodně práce, je vytrvalá. Znaky 8. stádia – musí hodně udělat, nemá to konce. Je toho hodně. Oni zvedají činky, velké těžké činky, jsou masivní, velká masa, jsou statní. Hodně dělá, celé měsíce, 8 hodin denně, houževnatost, vytrvalost. V 8. stádiu musíme strašně hodně udělat, nestačí to, nemá to konce. Je toho hodně. Jsou to hromotluci. Je pod tlakem, nemá čas na zdokonalování, musí udělat to, co je třeba udělat. Někdo vzal těžké břímě 80kg na vzdálenost 5 km. Vše musí hned zvládnout, vše odnést, potřebuje vše hned udělat, jakékoli komentáře, kritika mu v tom brání, ho vyčerpávají. Potřebuje silnou vůli, aby zvládl úlohu, nejsilnější, nucení, nejvíce síly, tlaku. Zápasí, potřebuje vytrvalost, houževnatost jako železo! Je jako kovadlina, jsou těžcí, v napětí, neradi opozici, protiřečení, potřebují vše vypočítat, zorganizovat, plánovat, aby správně naplánovali své síly a neselhali před koncem. Je těžké a silové. Miasma: tetanus. Patologie: bolesti hlavy, migrény.

9. stádium (téměř) – je těsně před vyvrcholením, nedosáhli ho ještě, ale už vidí cíl. Slova: realizovat, dokončit, uzavřít, výsledek, zkoušet, otestovat ještě před uveřejněním, než vystoupí, než otevřou galerii, poslední zkouška před představením. Je to téměř hotové, skoro, ne celkem, mají okno, výpadek paměti. Odvolání na poslední chvíli, těsně před vyvrcholením. Dostat se tam, kam by chtěla, to je stádium 9. Miasma: mor. Patologie: onemocnění štítné žlázy, mykoplazma.

10. stádium (jasný) - je to vrchol, vše dosáhl, těší se z úspěchů, je nezávislý. Je velký, vznešený, sláva, Bůh, centrum - ve středu. Ztuhlost - usne na vavřínech, ztuhlost přinese nerovnováhu, je to labilní bod špičky hory – může se skutálet nalevo nebo napravo. Ztuhlost, rigidita, potřeba jistoty, nerovnováha, fixace, prchavost (Graphites – rigidita, hodnoty jiných lidí, rodiče, dělnický kádr). Reagují citlivě na všechno, nevědí, co má hodnotit – centrum je v rigiditě a v nerovnováze. Jsou hrdí, pyšní a nejistí, nemusí nic dělat, jiní musí pracovat pro 10. stádium, stádium 10. nemusí dělat nic. Stádia 10. a 11. nemusí bojovat. Miasma: sykóza. Patologie: pohlavní choroby, žlučník, astma, artritidy, myomy.

11. stádium (ochrana) - Chce udržet to, co získal v 10. stádiu - konzervovat, zachovat, pokračovat, chránit, ale i rozšířit. Chce se podělit, něco získal, chce se dělit. Má privilegium mít radost. Musí pracovat, aby udrželo chod. Miasma: cholera. Patologie: silné průjmy.

12. stádium (příliš) - přehánění, objevuje se někdo, kdo může ohrozit, to co získal (nepřítel) - něco ho může ohrozit. Má dost sil na to, aby to zvládl - tuší nebezpečí a přehání to. Tyran (Merc., Cadm., Zn.). Přehání svou rutinu, přehání své věci, přestřeluje. Témata: opakování, znečištění, degenerace, nepřátelé, revoluce na obzoru, podezřívavý. Velmi jedovaté kovy, dlouho znečisťující životní prostředí. Téma opravdového boje, snaží se vzít, bojovat natvrdo. Miasma: rakovina, HPV. Patologie: rakovina, HIV, maligní onemocnění, ústa plná vředů, ulcerózní kolitida.

13. stádium (návrat) – napůl bojuje, pak musíme ustoupit (boj a stažení). Musí se stáhnout - redukce, zmenšení – jsou silnější než on. Proto stáhnutí, ústup, zaostávání za vývojem, stane se nemoderním, ulpívání na starých způsobech práce, vrací se k staré rutině, tvoření, umění. Drží se staré tvořivosti, starých způsobů řízení. Miasma: mykotické. Patologie: neurologické choroby a atrofie. Paralýza.

14. stádium (formalita) - má pocit ohrožení, nemáme sílu, chováme se jako by se nás to netýkalo a vyhýbáme se boji. V 14. stádiu by řekla, chovala jsem se tak, jako bych to neviděla, formální manželství. Atrofie, formalita - je eliminovaný, slabý, je zbavený moci, jeho moc je už jen formální. Zůstává zdání, že má moc, je to prázdná schránka (Ge., Pb., Sn.) – anglický král, diplomat. Je tam zdání moci, je oslabený, musel se stáhnout, ale je tam zdání, že má oficiálně moc. Má masku, je nezodpovědný, lhostejný, vytváří zdání – ale je vyloučený, vzdálený, formální – už se ho to netýká, s odstupem lhostejnosti - maska, mumie, fosilie. Miasma: obrna. Patologie: neurologické choroby a atrofie. Paralýza.

15. stádium (ztráta) - v 15. stádiu jednoduše rezignujeme, máme z nich pocit, že se vzdali. Stádium 15. - svět se zhroutil, reakce ven, je konec. Je to proces ztráty, destrukce, pád, porážka, bankrot, smrt, vzdání se, abdikování, oběť, odstoupení. Myšlenka: co se má naučit obětovat – dobrovolně ztratit – zapomnětlivost a odpuštění. Miasma: tuberkulóza. Patologie: TBC.

16. stádium (zanedbávání) - rozklad, zanechání, hnití, zanedbávání, vše ztratil. Je to za ním, zůstávají tam jen vzpomínky, pak hadry - egoismus, žije na zbytcích, minulost, hadry, škaredý, zanedbává sám sebe, neumývá se, zůstal už sám, jde do sebe. Zanedbává vztahy, mluví a nevšimne si, že ostatní odešli. Je ve svém prostoru (Sulph., Oxygen) - je zaujat sám sebou, zanedbává své tělo, žebrání, manipulace jiných, aby něco získali – myslí si, že na to mají právo. Fantazie, je vnitřní svět, co jim zůstal. Filozofie (Sulph. v hadrech). Paměť, vzpomínky lenivé, proč se snažit? - lenivost, žebrání, škaredý, zapáchající, hnilobný, znechucený. Pozitivní z tohoto stádia je se naučit smíření, prohloubení si situací. Miasma: leprózní. Patologie: Lepra, průjmy, exkrementy.

17. stádium (zanechání) - Už ani vzpomínky nejsou – úplně se toho museli vzdát, opouští i vzpomínky. Musí se uzavřít, exil, ukončit, readikovat, je to nekontrolovaný proces, ztráta vazeb a kontroly svědomí. Je nemorální, udělá to, ať to stojí za to, cokoliv. Má za úkol naučit se nelpět, odpoutat se. Termíny: útěk, únik, vyloučení, vyhnanec, emigrant, někdo kdo opustil svou kulturu. Situace emigranta, rychle musí opustit zem (Jod.) – musí rychle někde jít, při zdržování je schopen zabít, je hladový, jídlo zlepšuje, musí pracovat, aby se uživil. Beznaděj, ohrožení, typické je pro ně, že lžou, podvádějí, to je znakem 17. stádia. Udělali ze mě vyhnance, budu lhát – Fluor – lehko lže a podvádí, různé formy podvádění. Umělci klamou svým uměním – únik. Eutanazie – Opium 17. stádium, hranice odchodu, smrti. Miasma: syfilitické. Patologie: syfilis, chřipka.

Zdroje:
přednáška dr. Vladimíra Petrociho Seč 2004
přednáška dr. Jana Scholtena Bratislava 2013
přednáška dr. Jana Scholtena Bratislava 2015
přednáška dr. Louise Kleina Bratislava 2015

volný překlad © vilcakul 2015

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=509