Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Životní síla a homeopatie
Publikováno: Středa, 27.04. 2016 - 18:48:08
Téma: dr. Robin Murphy


Životní síla – uvědomil jsem si jeden fakt před 20 lety, že kromě Organonu neexistuje žádná kniha o životní síle. Je tisíce knih o homeopatii, ale ani jedna o životní síle. Jak je to možné, vždyť životní síla je základem homeopatie. Všechny Materie Mediky a Repertoria, jsou založeny na životní síle a homeopati mají povrchní znalosti o životní síle. Nevíme nic o její anatomii, nic o její fyziologii, o životní síle. Nevíme, kde je, co dělá, nevíme o ní vůbec nic. Něco málo se dozvíme na úvodních hodinách homeopatické filozofie pro začátečníky a to je vše.

Hodně léčitelských terapií a nauk se zaobírá životní sílou – homeopatie, čínská medicína, ajurvéda, Qigong, jóga, tai-chi, naturální dieta, feng-shui, astrologie, alchymie, starověká medicína, životní styl, živá moderní věda, práce s tělem, herbalismus, dlouhověkost. Jeho cílem je ukázat, jak zahrnout pojem životní sílu do svého života a praxe. Všechny tyto nauky mají ve svém jádru koncept životní síly, ale říkají nám o ní opravdu málo.

dr. Hahnemann píše o tom, jak vnímat životní sílu – být nezaujatým pozorovatelem, při odběru případu vnímáte životní sílu pacienta, ale jasně vnímáme jen změny v životní síle. Máme dnes tolik teorii v homeopatii, že zapomínáme vnímat životní sílu samotnou, schopnost vnímání je hlavním nástrojem, který v homeopatii používáme. Stejnou představu mám, když mluví o hodinách, kalendáře – zjistili jsme, že všechny jsou špatně, když vnímáme světlo, vnímáme, že jsou všechny tou samou věcí. 24:00 – sever, 21. 12., 12:00 – 21. 6., léto, jih. Učíme se integrovat věci, dělat je jednoduše a jasně. Na hodinách máme půlnoc dole, protože máme Slunce pod našima nohama.

Mapa světa je obrácená vzhůru nohama, všechny staré mapy mají jih nahoře, otáčíme se kolem severního pólu, důkazem toho je zemětřesení v Nepálu, severní pól stahuje k sobě všechny kontinenty, Indie se probourává k Himálajii, 5 cm ročně, to je naše pravda, to je náš pohled na svět.

Sluneční soustava – říkají nám, že máme Slunce a okolní planety obíhají kolem něj, nemyslí si, že je to správně, je to jako to tvrzení, že je Země placatá. Planety obíhají spirálovitě Slunce jako ve víru a celá naše sluneční soustava se spirálovitě pohybuje vesmírem. Video najdete na: dj.sadhu.com

Musíme život vidět jasným vnímáním, bez předem daných představ. Slunce velkou rychlostí obíhá kolem galaxie. Jeden oběh trvá 226 000 000 let.

dr. Hahnemann – trvale nám říká, že máme život vnímat, to co je zdraví. Jasně vnímejte, co je třeba léčit v nemoci, jasně vnímejte to, co léčí léky. Být nezaujatým pozorovatelem, hlavně při odběru homeopatického případu. Nechceme mít filtr, nic co by bránilo našemu vnímání. Být tam, sedět a pozorovat pacienta a vnímat jasně.

Životní síla – je to duchovní životní síla, vždy v jednotném čísle, která oživuje celé fyzické tělo. A když ho životní síla opustí, zůstane tělo mrtvé. Říká také, že tělo řídí a vládne mu, že také vládne všem úrovním lidské bytosti. Paragraf 3., paragraf 9., je to velmi mocná energie uvnitř naše těla.

§3
Jestliže si lékař zřetelně uvědomuje, jakou nemoc je v každém jednotlivém případu nemoci zapotřebí vyléčit (rozpoznání nemoci - indikace), a pokud si zřetelně uvědomuje, co je na lécích, tedy na každém jednotlivém léku, oním zvláštním, oním hojivým (znalost účinků léku), a na základě jednoznačných důvodů dokáže ono uzdravující v lécích přizpůsobit chorobným symptomům, jež na pacientovi rozpoznal, pokud jde o druh léku, který je pro daný případ z hlediska své účinnosti nejvhodnější (volba léčebného prostředku), o přesně potřebnou přípravu a množství tohoto léku (správné dávkování) a patřičný interval opakování dávky, pak musí dojit k uzdraveni. A konečně, pokud lékař zná v každém jednotlivém případě překážky bránící uzdravení a dovede je odstranit tak, aby obnova zdraví byla trvalá, dokáže jednat účelně a důkladně a je skutečným léčitelem.

§9
Ve zdravém stavu je člověk ovládán duchovní životní silou (autokracií), která hmotné tělo (organismus) oživuje v podobě dynamis a udržuje všechny jeho části v obdivuhodně harmonickém souladu pocitů a činností, takže náš rozumný duch přítomný v našem nitru může tohoto živého, zdravého nástroje svobodně užívat k vyššímu účelu našeho bytí.

Čínská medicína mluví o životní energii, která protéká meridiány, o tom Hahnemann nemluví. Ajurvéda mluví o praně, která protéká nadí, o tom také Hahnemann nemluví, mluví o něčem jiném, proto se homeopati tomu více nevěnovali. Onemocnění vzniká tím, že došlo k poškození duchovní samoautomatizované životní síly, kdy nejdříve onemocní naše životní síla, až pak naše tělo. Nevidí, co to ta životní síla je, co to vlastně je.

§15
Zasažení chorobně narušené duchovní dynamis (životní síly) oživující naše tělo v neviditelném nitru a ztělesnění symptomů, které jsou jí v organismu určovány a jež jsou navenek patrné, tvoří totiž jeden celek, jsou jedno a totéž. Organismus je hmotným nástrojem žití. Bez dynamis, jež ho oživuje instinktivně, zavedením jakéhosi řádu, je však zrovna tak nemyslitelný jako životní síla bez organismu. Oba tudíž tvoří jednotu, třebaže v duchu tuto jednotu v zájmu snazší pochopitelnosti rozdělujeme na dva pojmy.

Fyzické tělo je nástrojem života, ale nebylo by to možné bez životní síly, když životní síla opustí mé tělo, tak mé tělo spadne. Vědci dokázali, že když není v těle vědomí, tak je tělo bezvládné – nastane omdlení, bezvědomí.

V těle máme 2 síly – síla vědomí a životní sílu, která pohání celé naše tělo, a nejen naše tělo, ale také naši mysl a emoce. Pokud jsou tyto 2 síly v harmonii, tak jsme zdraví. Ale ve většině homeopatických případů vidíme to, že spolu tyto 2 síly vychází těžce, nebo dokonce jdou proti sobě. Příkladem toho je to, na co máme chuť a naše závislosti, mysl si nechce dát něco k pití, protože tělu je z toho špatně, ale tělo to chce, je to jakoby v domě žili 2 bytosti a nikdy nejsou šťastné. Životní síla je ten rys, který sjednocuje konstituci člověka, čím je silnější životní síla, tím je člověk zdravější. Životní síla je genetická, instinktivní a nevědomá. Pohání srdce, způsobuje dýchání, trávení jídla. Můžete zadržet dech, ale životní síla vás donutí dýchat, postaví se proti tomu, když ji nebudete vyživovat. Způsobí vám onemocnění, když s ní nebude správně zacházet. Pomáhá vyživovat tělo, způsobuje to, že srdce bije. V žádném jiném medicínském systému není podobná definice životní síly. Životní síla je duchovní, podobná duchu a sebe sama aktualizační – tak to říká Hahnemann. Životní síla je srdcem homeopatie a měla by být srdcem všech léčitelských dovedností.

Tak začínáme cítit, jakou sílu má životní síla, při rakovině nebo Alzheimeru – životní síla dokáže obětovat i orgány a věci v těle, aby přežila. V životě má 2 úlohy - přežití a adaptace – bez ohledu na to co se děje, musí se nevědomě přizpůsobit. Někdo si dává heroin a stane se závislý – životní síla začne šílet, když nedostane svou dávku heroinu, takže vidíme, že životní síla je zapojená do všech našich zvyků a myslíme si, že to ovládáme my.

V homeopatii se životní síla může použít různým způsobem – můžeme ji vnímat nebo analyzovat. Přesto ji vnímáme nejvíce ve filozofii, ale chceme se naučit, jak odebrat případ životní síly. Je to úplně jiné, než když hledáme symptomy. Musíme najít projevy životní síly, jsou jiné než symptomy, hledáme příčinu problému. Hledáme místa, kde uniká energie, hledáme místa, kde jsou bloky energie, hledáme to, jakým způsobem působí životní síla v těle. Je hyperaktivní nebo málo aktivní. Homeopatické případy můžeme vnímat energeticky, pak teprve pochopíme skutečnou hodnotu symptomů. Při vedení případu a analýze můžeme použít životní sílu, a díky životní síle chápeme konstituční typy, naše léky děláme pro životní sílu. Proto repertorizujeme, používáme Materie Medika - je našim nástrojem životní síla. Jak při použití homeopatie a chi-kungu. Já bych rád postavil vaše představy o homeopatii na hlavu, jako je to s těmi mapamy. Čteme nějaké knihy a pak nás znovu učí, co je napsáno v těch knihách.

Mezi životní sílou a životní energií je rozdíl – když se dělá akupunktura, tak se pohybuje životní energií, symptomy jsou projevy životní síly ve formě poruch životní energie. Nemoci jsou problémy životní energie. Když dojde k narušení životní síly, tak se s tím sama vyrovnává různými poruchami toku životní energie. Je to jako slunce a sluneční paprsky. Takhle se snažíme analyzovat symptomy případu a hledáme, odkud ty symptomy vychází.

Přirozená hierarchie symptomů v homeopatii

6 typů hierarchie symptomů v homeopatii:
Klasická - mentální, emocionální, fyzická, o ní se domníváme, že tahle je správná nebo pravdivá, protože jsme nad tím nikdy neuvažovali. Ale existuje 6 různých verzí, jedna je přirozená, ostatní hierarchie jsou určeny tím, co se tomu člověku stalo. Ale když je příčinou stavu zranění hlavy – ovlivní to mozek, mysl, vede to k emocionálním problémům. Kdyby použil klasickou hierarchii, tak by to bylo naprosto špatně. Někdo jiný může mít fyzické poranění a působí to přímo na jeho emoce. Někdo jiný např. Staphysagria má emocionální problémy, které ovládají přímo fyzické tělo. Může mít mentální problémy, starosti, které ovládají tělo a emoce.

Přirozená hierarchie symptomů u zdravého člověka
Emoce, mentalita, fyzično – zdravá životní síla, jsme emocionální bytosti. Čakry nám to přímo říkají, měli jsme to před očima celou dobu – 1. jsou srdce emoce, mozek a mentální stavy jsou 2. Dalších 5. čaker je naše tělo, čínská medicína má systém 5 prvků a jinu a jangu. Všude to vidíme v astrologii a čínské medicíně, měli bychom to mít i v homeopatii. Jen tato hierarchie slouží tomu, co Hahnemann hovořil. Jemu se také nelíbila, chyběla mu tam životní síla. Kde je v ní životní síla? Když se řekne, že propojuje tyto 3 věci, tak to nestačí, je potřeba jít ještě hlouběji. Aby našel odpovědi, musel se vrátit hodně daleko, až k egyptské medicíně a chi-kungu. Co podporuje Hahnemannovu definici životní síly, Hahneman říká, že máme:

Homeopatie - 1. duch, 2. duše, 3. tělo – že jim vládne životní síla podobná duchu, absorbuje ji naše racionální mysl a používá ji na svou jízdu. Duch oživuje tělo.

Egyptská medicína – 1. duch (Ka), 2. duše (Ba), 3. tělo (Knat).

Chi-kung – 1. duch (Šen), 2. životní energie, 3. tělo – snažíme se léčit svého ducha, nejen pohybovat životní energii skrz tělo. Když k tomu přidáme meditaci, tak léčíme ducha člověka.

Ka je emocionální, mentální, duchovní životní síla, která sídlí v těle a také ho oživuje, ale je na něm i nezávislá. To je velmi důležité. Hahnemann – neomezeně vládne fyzickému tělu a mysli, máme v sobě nezávislého ducha, způsobuje dýchání, bití srdce, trávení jídla. Když s ním nedobře zacházíte, postaví se proti vám, dokonce onemocníte a nemá problém se i zabít. Jediné poslání je schopnost přežití a přizpůsobení – to je Ka.

Ba – to je naše duše, sestoupila do našeho těla, sídlí v něm, dává nám vědomí, ale nepohání to vše. Z medicínského hlediska je na 1. místě duch. U Egypťanů Ba po smrti těla přežívá, Ka ne a tělo také ne. Meditace ve stoje na životní sílu, chi-kung. Duše je symbolizovaná ptákem, je to sova s lidskou hlavou. Na všech hieroglyfech se duše jen dívá, sleduje, co děláme, jak si způsobujeme problémy. Jak máme problémy a onemocníme. Egypťané říkají, že ve svém každodenním životě projevujeme Ka.

Knat – oblečení (fyzické tělo), bez ducha, duše je tělo jen naším oblečením. Vše co učí oni, 100% odpovídá učení Hahnemanna, pak našel hieroglyf srdce, váza, má nad sebou 7 čaker, tak vypadá egyptské slovo pro radost a štěstí. Potom co nad tím mnoho nocí přemýšlel, aby se dozvěděl co nejvíce o Ka, tak musíme porozumět lidskému srdci, o tom to vše je. Proto se podrobněji podíváme na srdce a na jeho vztahy se životní sílou. Dítě si ukáže na srdce, když se ho zeptáte, kde je. Pokud si ukáže takové dítě na třetí oko, tak bychom se měli před ním poklonit. Žijeme ve svém srdci a ne ve své mysli. Říkáme, že ten člověk má dobré srdce. Můžete mít vynikající intelekt, přesto můžete být vrah a zmetek. Inteligence není mírou, srdce je měřítkem. Egypťané věřili, že Ka žije v srdci. Potřeboval jsem pár let na to, abych zjistil, jestli je to pravda nebo ne. Dvě možnosti jsem měl – dívat se na to buď vědecky, nebo nábožensky. Co si myslíte, že si vybral? Ne, nebylo to druhé. Chce nám to dokázat pomocí moderní vědy.

Jste duch, máte duši, žijete v těle, duch je vaše životní síla, vaše emoce jsou vaše životní síla, je to stejné. Když se rozlobíme, tak onemocníme, když jsme klidní a meditujeme, tak se uzdravíme. Takhle vypadá naše životní síla, Egypťané věřili, že je to náš dvojník, náš duch je přesnou kopii našeho fyzického těla, dokáže fungovat nezávisle na těle, vypadá jako tělo. Jak ta mentální, emocionální a fyzická rovina – to vše je duch, tohle léčíme pomocí homeopatie, chi- kungu. Toto je naše fyzické tělo. Po mnoho let vysvětloval lidem, jak je důležitý spánek.

Spánek je velmi důležitý pro náš život, protože každou noc se duch musí vznést do jemných sfér vesmíru. Když nebudete spát, tak můžete zešílet. Životní síla je duchovní životní síla. Tělo, které je duchovní, vládne všemu. Máme duchovní játra, srdce, plíce, všech 7 čaker je v tom těle, můžete rozřezat fyzické tělo, ale žádné čakry neuvidíte.

Zkušenosti blízké smrti, hovoří o tom všechny náboženské tradice, že duch je s tělem propojen stříbrnou šňůrou, když se přestřihne, tak umíráme. Je to stejné jako pupeční šňůra mezi matkou a dítětem, duch je naše vnitřní dítě a je tím, co jsme skutečně my.

Egypťané věřili v to, že srdce obsahuje ducha, srdce je sídlem myšlenek, emocí, vůle a životní energie. Srdce je domovem Ka, je to orgán životní síly. Játra jsou orgánem zažívání a filtrace krve.

Srdce duchovní a fyzické – budeme tomu rozumět na úplně jiné úrovni, promluvíme si od srdce k srdci – v srdci máte energii – když je dobrá – tak jste zdravý a šťastní.

Tvrdá fakta týkající se srdce – 1. důkaz toho, že Hahnemann i Egypťané mají pravdu – první orgán, který se vyvine, je srdce a ne mozek, je to první příznak nové lidské bytosti v matce, jsme shluk buněk a už se objevuje první pumpování – a to ukazuje, že vstupuje do těla duch – bije za 28 dní, za jeden měsíční cyklus. Srdce začne bít ve 4 týdnech a nepřestane, dokud nezemřete. Moderní věda dokázala, že štěstí, smích, úsměv a láska jsou nejdůležitější faktory pro ovlivnění zdraví srdce, léčíme se srdcem dokonce i při přetvářce štěstí. Bude protékat krev, budou se tvořit hormony, které budou léčit vaše tělo. Byl jsem před pár roky v Indii a tam se v televizi dělali každé ráno jógu smíchu. Když vědci začali studovat srdce, tak začali lidem říkat, že to mají jen předstírat. Laboratorní výsledky byly při předstíraném smíchu stejné jako při skutečném opravdovém smíchu. Když máme v srdci strach nebo vztek, tak vyprodukujeme všechny obrazy našich léků, v chi-kungu se dělá meditace na vyčištění negativní energie ze srdce. Pak se zlepší zdraví toho člověka. Když nevíme, kam se máme zaměřit, abychom vyléčili životní sílu, tak je to srdce. Je prokázáno, že nejvíce infarktů je na vánoce, na nový rok a v pondělí. Polovina lidské populace umírá na infarkt, odchází životní síla – všechen stres ovlivní srdce, vysoký krevní tlak, mrtvice atd. Když si budete udržovat zdravé srdce, budete mít zdravou životní sílu.

Srdce – každý den vyprodukuje dostatek energie, která by dokázala pohánět velký kamion 32 km. To je spousta energie. Srdce je pumpa životní síly a dá se to změřit. Srdce pumpuje 6000 l krve denně. Toto množství by naplnilo celý tento sál. Není nic, co by mělo v lidském těle větší sílu. Duše to jen pozoruje, neovládáte to, strach, zármutek, stres, zneužití – první reaguje srdce, to vše jde na srdce, zapůsobí to na životní sílu a z toho máme symptomy. Za průměrný život srdce přečerpá 1,5 milionů barellů, to je 200 vlaků s cisternami. Je to neuvěřitelné množství energie, která se dá změřit. Srdce má vlastní elektrické impulsy. Srdce můžete vyjmout z těla člověka a bije dále, žádný jiný orgán to nedokáže. Ka je srdce, dokud bude mít kyslík, do té doby bude žít. Je to slunce, okolo toho rotují ostatní orgány, dává život mysli, tělu, emocím. Srdce generuje životní sílu. Když zmáčknete silně tenisový míček, tak to vypadá, když bije srdce, 72x za minutu bije srdce. Když pijete příliš hodně kávy, přidáváte počet stahů srdce – o 20 - 30 000 navíc. Průměr tepu srdce je 72x, zdravé 60x, snížení tepu zvýší naše zdraví. Švédští vědci přišli na to, že když zpívá sbor, tak dojde k synchronizaci rytmu všech srdcí ve sboru. Jak je to možné bez toho, aby se dotýkali. Ženám se na koleji synchronizuje menstruace. Takovou sílu má srdce. Když se zamilujete, tak máte propojená srdce. Při zármutku, rozchodu máme zlomené srdce (Ign., Nat-m.), neříkáme, že máme zlomenou mysl, Aur. je dobré na deprimované srdce. Srdeční tonika na srdce v prevenci, to je dobrý nápad. Průměrně srdce 100 000x bije denně, za život 2,5 miliard. Pokaždé se vám ve stresu zvýší srdeční tep. Různé aktivity jako cvičení, běhání zvýší tep, je to jako ve stresu, jako by vás někdo napadl. Lidé chodí do posilovny a opotřebovávají si srdce. Chi-kung, jóga, tai-chi snižuje tep. Kulturistika, běh jsou špatné pro srdce, protože ho moc zatěžují, je to stejné, jako když vás někdo napadne.

Jak rychle protéká krev tělem? 3x za minutu. Je to dostatek energie, za minutu proběhne celým tělem 3x. Cesta krve je 19 000 kilometrů za den, takhle tvrdě nám srdce pracuje. Každé srdce má svůj vlastní rytmus, vypovídá to o stavu naší životní síly. Tu se ke slovu dostává věda, je to vše měřitelné, do telefonu si můžete stáhnout 3 aplikace – dá se zjistit míra koherence a mozku – srdce je Ka (duch), mozek BA (duše) – v harmonii jsme zdraví, když nás něco vyvede z rovnováhy, z harmonie - tak onemocníme, dá se to měřit. Všichni na Zemi se domnívají, že mozek ovládá srdce, ale je to naopak - srdce plně ovládá mozek, což dokázala i věda. Máme úplně převrácenou představu o tom, kdo jsme. Jsme duchovní životní síla, žijící v lidském těle a žije v našem srdci. Srdce nám říká, co si máme dát. Jak se máme cítit, prostě všechno. Naše emoce vládnou našemu mozku. Moje oblíbené životní rčení: „Srdce neustále dokazuje, že je mozek hloupý nebo bláznivý“. Slyšíme to denně. Vím, že to pro mě není dobré, že ten kluk pro mě není dobrý, ale srdce vládne. Pokud si budeme uvědomovat toto spojení, bude to v našem životě znamenat velký rozdíl. Srdce má svůj vlastní mozek. Ten nastavuje rytmus a srdeční tep. Když se nám podaří lépe zharmonizovat srdce a mozek, tak se začne objevovat lepší zdraví.

To je to, co děláme v homeopatii pomocí homeopatických léků, zvyšuje to naši vitalitu, mentální jasnost, přizpůsobivost, prevence stresu. Každý lék popsaný v MM odráží jejich vztah. Srdce posílá emocionální vzkazy do mozku, projevuje tak naše emocionální zážitky a tak se mění mozkové vlny, my se pak cítíme dobře nebo špatně. Pokud je srdce naplněno pozitivními emocemi, zesílí se propojení mezi srdcem a mozkem, je také ve větší harmonii a má lepší propojení při pozitivních věcech, což ovlivní všechny aspekty vašeho života.

Koherence mezi srdcem a mozkem – nervy ze srdce posílají zprávy do mozku. Když po něčem toužíme, máme na něco chuť, nějakou sexuální touhu, žízeň, závislosti - to vše jsou zprávy ze srdce. Když jsme nezdravý, tak vypadá srdeční tep jinak než zdravě. Srdce ovlivňuje a reguluje všechny životní funkce, nejen oběh. Jak dech, srdeční tlak, to je všechno tady v medule, přímo v mozku.

Mozkové vlny – když jsou harmonické – tak máme kreativitu, klid v mysli, jsme zdraví. Meditace má velkou sílu, dokáže propojit srdce a mozek. Každý alopatický lék, který se prodává, narušuje mozkové vlny, způsobuje disharmonii, narušuje propojení mezi srdcem a mozkem.

Když je koherence mezi srdcem a mozkem – má to na nás pozitivní vliv, máme pocit klidu, míru, štěstí, jasnosti, jsme přizpůsobiví, máme výdrž, vitalitu, zdraví, dlouhověkost. Máme dostatek životaschopnosti, vitality.

Inkoherence mezi srdcem a mozkem – způsobuje traumata, stresy, strach, deprese, únava, nemoci, úzkosti, stres, únava, zármutek, deprese, nespavost.

Když napravíme toto propojení, dokážeme tím napravit vše.

Test – měření koherence mezi srdcem a mozkem. Je to jediný test, který dokáže předpovědět délku života. Udělal si ten test před 10 lety v Honkongu, přístroj tehdy stal 25 000 dolarů a byl dost velký. Teď to máte zadarmo a na mobil. Jsou 3 aplikace na změření varibiality srdce. Předpoví délku života, dlouhověkost.

Heart Rare variability – proměnlivost srdečního tepu – dva lidi mohou mít stejný, ale jejich zdravotní stav bude úplně odlišný. Měří se to v milisekundách. Testoval různé lidí, s různým stavem zdravotního stavu. Když mně dělali ten test před 10 lety, všichni byli v té ordinaci šokováni, že měl tak velmi dobré výsledky. Ptali se ho, jaké je jeho tajemství? Chi-kung. Je to fyziologický jev. Čím je ta varibiliata vyšší, tím vyšší a zdravější bude vaše životní síla. Můžeme vám změřit životní sílu. Měříme propojení mezi srdcem a mozkem, když se budete snažit, aby bylo propojení mezi srdcem a mozkem silnější, tak si zlepšíte celkové zdraví. V chi-kungu posíláme léčivé zvuky přímo do srdce, tím se zvýší variabilita srdečního tepu.

Dlouhověkost – můžete předpovědět, jestli někdo za týden, za dva zemře, biologického stáří, sníží se také před chřipkou a nachlazením, ve stresu se také sníží, také se snižuje po fyzickém posilování, když je tam napětí. Zvýší se jemným cvičením a hlubokým dechem – koherence mezi srdcem a mozkem je chi-kung. Záznam nějakého člověka, 2, 5 sekundy to trvalo. U dětí skáče nahoru a dolů, ve stáří se to zmenšuje, když je někdo v nemoci, sotva se to hýbe. V té aplikaci můžete zaznamenávat jako deník, co kdy děláte.

Dvě různé emoce – frustrace – negativní emoce – je to neharmonické. Všechny ty staré nauky měly pravdu, bylo to správně.

Pozitivní emoce – vděčnost a láska ovlivní nejvíce srdce. Láska nás dokáže vyléčit, i když ji budete jen předstírat. Chi-kung vnitřní úsměv, předstíráte, že vaše srdce se usmívá, že je plné štěstí. Tím zlepšíte vaše celkové zdraví.

Když jsme ve stresu a frustrováni, tak je to pro nás nezdravé a neharmonické.

Zdroje:
dr. Robin Murphy, Letní škola Seč 2015 (materiály uveřejněny se svolením dr. Robina Murphyho)
dr. Samuel Hahnemann, Organon léčebného umění

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=519