Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

665.23.08 Gentiana lutea (Hořec žlutý)
Publikováno: Úterý, 30.08. 2016 - 22:22:34
Téma: dr. Jan Scholten


Hořec žlutý (Gentiana lutea) je statný druh hořce se žlutými květy, vyskytující se přirozeně v horách střední a jižní Evropy. V České republice není původní, byl však v některých našich pohořích vysazen. Rostlina je využívána ve farmacii, v lidovém léčitelství a při výrobě hořkých likérů.

Hořec žlutý je statná, 50 až 110 cm vysoká vytrvalá bylina s nevětvenou přímou olistěnou lodyhou. Listy jsou nápadné, vejčitého tvaru, až 30 cm dlouhé, poněkud podobné listům kýchavice (Veratrum). Na bázi lodyhy je vyvinuta přízemní listová růžice. Lodyha je tlustá, dutá. Dolní lodyžní listy jsou krátce řapíkaté, horní jsou přisedlé. Listy mají velmi výraznou žilnatinu, tvořenou 5 až 7 souběžnými žilkami. Květenství je vrcholové, květy jsou natlačeny v paždí 2 až 6 párů listovitých listenů. Květy jsou pětičetné, oboupohlavné. Kalich je nepravidelný, s jedním zářezem sahajícím téměř až k bázi a s krátkými cípy. Koruna je jasně žlutá, s kratičkou trubkou a asi 2 až 3 cm dlouhými úzkými cípy. Nitky tyčinek jsou přirostlé k bázi koruny. Prašníky srůstají okolo čnělky v trubičku. Semena jsou světle hnědá, asi 3 mm dlouhá.

Kořen hořce žlutého obsahuje hořké glykosidy, zejména amarogentin a gentiopikrin. Z dalších látek jsou obsaženy terpeny, alkaloidy, slizy, pektiny, inulin aj. Kořen je využíván ve farmacii (oficiální droga pod názvem Radix gentianae) a v bylinném léčitelství při zažívacích poruchách. Tlumí dyspeptické projevy při poruchách funkce žlučníku, jater a slinivky. Podporuje krvetvorbu, funkce centrální nervové soustavy a dá se využít jako celkové tonikum při rekonvalescenci po těžkých chorobách. Zevně může být použit na nehojící se a zduřelé rány. Je používán též v homeopatii. Při překročení terapeutických dávek je sliznice trávicího traktu předrážděná, pacient trpí nevolností, zvracením a bolestmi hlavy.

Oddenky jsou využívány k výrobě hořkých likérů. Občas je pěstován v zahradách jako okrasná rostlina.

GENTIANA LUTEA V HOMEOPATII

665.20 Gentianales – mají téma nepřijetí nevěsty tchyní a tchánem. Tématem je konflikt mezi dvěma stranami, pacient neví, na kterou stranu se má přiklonit a to způsobuje potíže. 665.20 Gentinales neví bojovat ani se šéfem, s partnerem a tchyní.

665.23 Gentianaceae
Je to velká čeleď, ale málo o nich víme. Mají dlouhou historii v lidovém léčitelství, hodně se o nich ví a hodně se používali. Jedna z nejdůležitější indikace proč se používají – jsou silné bolesti v oblasti břicha a žlučníku, zvracení žluče. Jsou to velmi hořké rostliny, i u pacientů vidíme tu hořkost, zatrpklost. Máme zde nauzeu, průjem, zvracení, bolesti břicha, koliku, žlutou stolici. To je hlavní oblast působení. Také mohou mít bolest hlavy se zvracením žluče. Ve všeobecnosti mají pocit zatrpklosti kvůli životu. Mají duální přístup k rodičům, na jedné straně mají pocit, že pro ně musí něco udělat, ale na druhé straně chtějí žít svůj vlastní život a z toho vzniká konflikt. Je velmi hodně vzteku v této čeledi, často je velmi potlačený tento vztek, protože oni cítí povinnost vůči svým rodičům.

Velmi typická situace pro Gentianaceae je to, že někdo není akceptován rodiči partnera, není akceptován rodiči (zeť nebo nevěsta), nechtějí ho přijmout. Nebo je to situace, že pacient není akceptován rodiči svého partnera. Když vidí tuto situaci, tak hned myslí na Gentianaceae, to je velmi typické pro tuto čeleď. Je tu jakoby napětí mezi tím patřit ke své rodině anebo žít svůj vlastní život. Může to být případ nevěsty, která se přistěhovala do domu rodičů manžela a považuje za největší prioritu se odstěhovat? Ano, to je typický případ této čeledi. Oni nemusí bydlet vedle sebe, stačí, když se nesnáší. Je to konflikt, že nemůže odsouvat partnerovi rodiče, přišla by tak o manžela. Musí potlačit svůj vztek, pak se objeví žlučníkové problémy, situace, ve které jsem uvízl. Nemohu se rozhodnout proti, není proti. Neví, jak se dostat z té situace.

Neakceptovaný rodinou partnera, rodinou – cítí se nepřijatí lidmi, speciálně rodinou, kterou získali po svatbě. Jako by jiní neviděli jejích hodnotu, co mohou udělat.

Rozštěpení, split – miluji svého partnera, ale ne jeho rodinu. Cítí rozštěpení ve svém partnerovi, který je trhám ve dvou směrech – k partnerovi a ke své bývalé rodině. Proto mají pocit, že mají svého partnera jen napůl.

Mají hodně vzteku, nedokážou projevit, bojí se, že by ztratili partnera. Vyber si: já nebo oni. Mohou urážet lidi, kteří je neakceptují takové, jací jsou.

Mysl: blud, choroby, smrt, bolest.

Celkově pocit konstrikce – základní životní pocit – stáhnutí, křeč, pás stáhne. Počasí – zhoršení větrem. Chutě na hořké, maso, horkou vodu, nápoje. Mají větší chuť na horké nápoje, když trpí zimnicí. Obecně nemají rádi, když se na ně někdo dívá.

Fyzické symptomy: horečka, žaludek zlepšen pitím, eruktace zlepšena tlakem, sedem, stolicí, postihnutí těla je hlavně v oblasti hlavy, žaludku, břicha a končetin. Zase tělesný pocit konstrikce, pocit uchopení, svírání, lezení. Chutě – horké, polévka. Intoxikace (otravy), hernie (tříslo a pupek).

Žlučníková kolika – je to fyzický příznak potvrzující 665.23 Gentianaceae.

Bipolární kvalita – vzdává se, ale ví, že to není správné. Ve stavu 665.20 Gentinales neví bojovat ani se šéfem, partnerem a tchýní.

V homeopatické terapii se používá k léčbě dyspeptických obtíží stenických jedinců s velkou u chutí k jídlu, břišní plynatostí s tlakem v epigastriu a regurgitacemi.

Používá se Gentiana lutea, hořec žlutý. V běžném lékařství je znám jako tonikum. V homeopatii byly nejvýraznější symptomy zaznamenány ve sféře výživy, lékař se setká se „nenasytným hladem“ stejně jako se „ztrátou chuti“ k jídlu. Určitý význam má jako „pozitivní tonikum“, protože může u zdravých lidí podpořit chuť k jídlu.

Výrazné žaludeční příznaky. Působí jako tonikum, zlepšuje chuť k jídlu.

Hlava: Závrať, horší když vstává nebo se pohybuje; zlepšení na čerstvém vzduchu. Bolest hlavy v čele, zlepšuje se jídlem a na čerstvém vzduchu. Mozek se zdá uvolněný, hlava citlivá na dotek. Tupá bolest očí.

Hrdlo: Sucho v krku. Husté sliny.

Žaludek: Kyselé šťávy stoupají vzhůru, vlčí hlad, nevolnost, pocit závaží a tupá bolest v žaludku. Žaludek a břicho propadlé a napjaté. [Pothos.] Kolika, oblast kolem pupku citlivá na dotek. Plynatost.

Vztahy: Srovnej: Gentiana quinqueflora. (Intermitentní horečka; dyspepsie, cholera infantum, slabost.) Gentiana cruciata. (Krční obtíže spolu s obdobnými žaludečními obtížemi; dysfagie; závrať s bolestí hlavy; pocit že něco tlačí oči dovnitř; svírání hrdla a hlavy a břicha. Nadýmání, plnost a stahování břicha. Pocit mravenčení, jako od mušek.) Hydrast.; Nux.

Dávkování: První až třetí ředění.

Gentiana lutea podle Jana Scholtena

665.23.08 Gentiana lutea
Názvy: Gentiana Amarilla.
Zdroj: Bach.

Mysl
Nedostatek sebevědomí.
Dává na sebe.
Všeobecná sklíčenost.
Onemocnění - humorem.
Pochybnosti o tom, že je schopen vytrvat a být úspěšným.
Energičnost osobnosti chybí.
Přehánění, drobné překážky, drobné nezdary.
Snadno se nechá odradit, sklíčení, podporuje vlastním oslabení víry.
Energie: slabost, matný pocit, zasmušilá nálada, horečnaté stavy.
Barva preference: 12-14C.

Generálie
Pocit: zúžení, konstrikce.
Čas: < 3 hod.
Touhy: jídlo, vlčí hlad.
Averze: potravy, ztráta chuti k jídlu; anorexie.
Jídlo: < jídlem.
Spánek: ospalost, netečnost, neúspěšný, neklidný, házet, < koliky, horečka, vedro, > ležet na zádech s nohama zvednutými nahoru zívání.
Fyzicky: < pohyb.

Tělo
Energie: slabost, vysílení, únava, otupělost; ospalost, aniž by mohli spát.
Závrať: < stoupáním nebo pohybem, > čerstvým vzduchem.
Hlava: těžká, tupost, < psaním; bolest hlavy, tlakem, jemným, čelo, > jídlem, > čerstvým vzduchem; Mozek se cítí uvolněný; těžký, < psaním.
Oči: bolavé; krátká zatemnění zraku.
Ústa: suchost; husté slinění; s hořkou nebo zemitou chutí.
Hrdlo: suchost; bolestivost.
Plíce: rychlé dýchání.
Srdce: depresivní; zrychlený puls.
Žaludek: inflace a napětí; stoupání kyseliny; špatné trávení; nevolnost, < jídlem; zvracením; tíha a bolavost.
Břicho: nadýmání, plné, těsný, inflace, napětí; kolika, pupeční oblast, < dotek, < pohybem; nadýmání; bolest, mučivá, řezání; konstantní průchod větru nahoru a dolů bez úlevy; tlak dovnitř pupku; citlivé na dotek a tlak.
Konečník: průjem se žlutými stolicemi.
Končetiny: bolest v bocích, < pohybem; revmatické bolesti; bolest, kresba, slzení, ruce a nohy; znecitlivění; chvění jako při úrazu elektrickým proudem.
Kůže: plíživý, jako od blech.

Najdeme zde téma nepřijetí nevěsty tchyní a tchánem. Je to konflikt, že nemůže odsouvat partnerovi rodiče, přišli by tím o manžela. Musí potlačit svůj vztek, z toho dostane žlučníkové problémy, je to situace, ve které jsem uvízla. Nemohu se rozhodnout proti nim, není proti, neví, jak se má dostat z té situace.

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořec_žlutý
http://www.qjure.com/remedy/gentiana-lutea
Homeopatie –VADEMECUM
Margery Blackie, Homeopatie královská léčba
Boericke: Homeopatická Materie medika s repertoriem
seminář Jana Scholtena, Levoča 2010
seminář Jana Scholtena, Bratislava 2013
seminář Jana Scholtena, Bratislava 2015
seminář Martina Jakoba, Bratislava 2016

volný překlad © 2016 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=523