Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Černý a silný kašel - léky a jejich charakteristické symptomy
Publikováno: Neděle, 30.09. 2018 - 22:35:39
Téma: dr. Vassilis Ghegas


1. BELLADONNA (BELL.)

- Nemocný se málem udusí od silného kašle (Kent, str. 800 : cough persistent – kašel, vytrvalý).
- Bojí se, že se udusí a zemře. Dítě chce za každou cenu zůstat s matkou, chce cítit její přítomnost (d. d. : ARS, PHOS.).
- Kašel se zhoršuje v noci (Kent, str. 805 : cough, spasmodic, night – kašel, křečovitý, noc).
- Hlava je teplá, přičemž jeho končetiny jsou studené (Kent, str. 122 : head, heat, coldness of extremities, with – hlava, horko, chlad s, končetiny). Při záchvatech kašle má červený a horký obličej, doslova z něj sálá horko.
- Tyto prudké a dusivé záchvaty přicházejí náhle na nemocného a vzbuzují v něm hrůzu.
- Kašel někdy doprovází kýchání (Kent, str. 804 : cough, sneezing, ends in – kašel, kýchání, končí, s), a někdy také fotofobie.

2. CUPRUM METALLICUM (CUPR.)

- Když nemocný pije studené, tak přestane kašlat (Kent, str. 784 : cough, cold drinks amel. – kašel, chlad, nápoje, zlepš.).
- Obličej nemocného zmodrá od křečovitého záchvatu kašle.
- Může se stát, že kašel doprovází křeče.

3. DROSERA (DROS.)

- Záchvaty kašle následují tak rychle jeden za druhým, že dítě má pocit, že se mu nedostává vzduchu (Kent, str. 800 : cough, paroxysmal, attacks follow one another quickly – kašel, paroxysmální, ataky, následuje rychle jedna za druhou);
- většinou se objevují po půlnoci (Kent, str. 799 : cough, paroxysmal, night, midnight, after – kašel, paroxysmální, noc, půlnoc, po). D. d. KALIOVÉ soli (Kent, str. 799 : cough, paroxysmal, night, midnight, after, 2 a. m. – kašel, paroxysmální, noc, půlnoc po, 2 hod.).
- Mezi záchvaty je dítě neklidné a chce chodit (d. d. : ARS.).
- Při černém kašli nebo obyčejném kašli je pro DROS. charakteristické krvácení z nosu. (Kent, str. 337 : nose, epistaxis, cough with – nos, epistaxe, kašel, s; epistaxis, cough with, whooping cough – epistaxe, kašel, s, štěkavý kašel).
- Při kašli si nemocný musí kvůli bolesti držet břicho nebo hrudník (Kent, str. 792 : cough, hands, must hold chest with both, while – kašel, ruce, musí držet hrudník oběma, při; holding pit of stomach amel. – drží, když, žaludeční jamka, zlepš.).
- V případě černého kašle má nemocný od rána až do večera horečku. Přes den se nepotí, ale večer mu teplý pot zalije tvář, břicho a oblast žaludku.

4. CAUSTICUM (CAUST.)

- Pomočování se při kašli a smíchu (Kent, str. 659 : urination, involuntary, during cough - Močení, nedobrovolné, kašel, při).
- Při akutní chorobě je CAUST. vždy zimomřivý.
- Lépe se cítí ve vlhkém nebo v deštivém počasí („vlhké počasí zlepšuje” tato rubrika je Vithoulkasův doplněk). Když Vám nemocný vypráví o tom, že se ve vlhkém počasí zlepšuje jeho senná rýma, alergie, revma, tak prvním lékem je CAUST.
- Má suché nebo zapálené hrdlo, má pocit hlenu v průdušce (Kent, str. 457 : throat, mucus, swallow, which must – hrdlo polknout, musí, co se uvolnilo). Zkouší vykašlat, ale zbytečně (Kent, str. 453 : throat, hawk, disposition to, ineffectual – hrdlo, chrchlání, sklon k, neúčinné; Kent, str. 785 : cough, deep enough, sensation as though he could not cough, to start mucus – kašel, hluboko dost, pocit, že vykašlat hlen).
- Kašel se zlepšuje studenými nápoji (Kent, str. 784 : cough, cold drinks amel. – kašel chlad, nápoje, zlepš; d.d. : CUPRUM METALLICUM).
- Při černém kašli neví přestat kašlat; zmodrá mu obličej od námahy (Kent, str. 358 : face, discoloration bluish, cough, during – obličej, barevné změny, modravý, kašel, při). Když se napije něčeho studeného, tak se kašel zlepšuje.
- Při akutní chorobě má někdy takový pocit, že se s ním něco špatného stane (Kent, str. 45 : fear, happen, something will – strach, stát se, že něco má; d. d. : PHOS.).
- Někdy má takový pocit, jako by mu jedná ledová kapka stekla po zádech. Když se tento symptom objeví u zimomřivého pacienta, tak mu dejte CAUST.; a když u teplokrevného, tak PULS. (Pro LYC. to není tak charakteristický symptom). Rubrika : (Kent, str. 885 : back, coldness, extending down back, as if cold water poured down the – záda, chlad, studená voda stéká na, jako když).
- Je velmi žíznivý, ale všeobecně odmítá vodu (Kent, str. 482 : aversion water – odpor k, voda), místo toho touží po pivě (Kent, str. 484 : desires beer – chce, pivo).
- Při akutní chorobě je velmi hladový, ale jak si sedne ke stolu a uvidí jídlo, přejde ho chuť k jídlu a neví polknout ani jediné sousto (Kent, str. 478 . appetite increased, vanishing at sight of food – chuť k jídlu, zvýšená, mizející, při pohledu na jídlo; tak jako u KALI-C.).
D.d.: LYC.: dá se do jídla, ale hned má pocit plnosti žaludku a není schopen více jíst (Kent, str. 476 : appetite, easy satiety – chuť k jídlu, snadno sytá).
- Při faciální paralýze (Kent, str. 390 : paralysis, facial – obličej, paralýza) je třeba první den podat ACON, a třetím nebo čtvrtým dnem CAUST.
- Když někdo ztratí hlas nebo ochraptí (Kent, str. 759 : voice, hoarseness, coryza, during – hlas, ochraptělý, rýma, při), a náhle se objevující ztrátu hlasu je dobré CAUST, zvláště při chřipce.
- CAUST. se zhoršuje ráno; nejhorší je pocit nahromaděného hlenu v hrdle a v průdušce. Ráno po vstávání zkouší vykašlat silným kašlem a když se mu podaří vykašlat, uleví se mu.
- kašel se zlepšuje chladnými nápoji.
- při kašli nechtěné močení.

5. COCCUS CACTI (COC-C.)

- Paroxysmální kašel, při němž obličej nemocného zmodrá.
- Expektorace je lepkavá a vazká (Kent, str. 820 : expectoration, viscid – expektorace, vazká).
- Nejhorší je doba před půlnocí ve 23, 30 hod. (Kent, str. 799 : cough, paroxysmal, night, midnight before, 11 30 p. m. – kašel, paroxysmální, noc, půlnoc před, 23 30 hod., v).

6. IPECACUANHA (IP.)

- V tomto případě nemocný zvrací při kašli. (Kent, str. 532 : stomach, vomiting, coughing on – žaludek, zvracení, kašel, při).
- I přesto, že zvracel má čistý jazyk.
- IP. nepodávejte nikdy rutinně, jenom proto, že někdo při kašli zvrací!

7. SPONGIA TOSTA (SPONG.)

EPIDEMICKÝ LÉK NA AKUTNÍ KAŠEL PODZIM 2018 (má kašel jako řezání pilou)!

- Není to hluboce působící lék, ale v případech akutní rýmy a kašle je velice užitečný.
- V akutních případech je pro ní charakteristický takový kašel, který se zlepšuje sladkostmi (Kent, str. 790 : cough, eating amel. – kašel, jídlo, zlepš.) nebo teplými nápoji (Kent, str. 786 : cough, drinking amel. – kašel, pití, zlepš.; Kent, str. 810 : cough, warm fluids amel. – kašel, horko, tekutiny, zlepš.).
- V případě chronického kašle má vždy po ruce sklenici vody nebo malou sladkost. Když na něj přijde kašel, tak sní jedno cukroví nebo se napije; to zvykne říkat: „To je můj nejlepší lék, od toho mě vždy přejde kašel !“.
- Kašel se zlepšuje teplým jídlem, teplými nápoji.

8. PULSATILLA (PULS.)

- Snadno se rozpláče (Kent, str. 93 : weeping, heat, during the – pláč, horko, během).
PULS: pláče nejčastěji v akutních případech. SEP: V chronických případech na rozdíl od ostatních léků více pláče.
- Nemá žízeň (Kent, str. 530 : thirstless – bez žízně).
- Má suchý kašel, který se vždy zhoršuje v leže (ještě i tehdy, když si lehne přes den). (Kent, str. 789 : cough, dry, lying, while – kašel, suchý, leh, při: 90% PULS., 7 % SPONG. a 2% HYOS.). Když Vám v chronickém případě nebo při astmatu, takhle kašle pacient, tak myslete na PULS.! Když nemocný kašle jenom v noci v posteli, tak je indikovaný jiný lék. Tento symptom je přitom o moc silnější od SULPH.
- Může se stát, že kašel je v noci suchý a ráno s expektorací (Kent, str.787 : cough, dry, night, loose by day – kašel, suchý, noc, vlhký ve dne).
- Kašel se vždy zhoršuje teplem, sluncem, stejně i v teplé místnosti, jako u ohně nebo teplými nápoji (Kent, str. 793 : cough, heated, on becoming – kašel, horko, když nastává; Kent, str. 810 : cough, warm, on becoming – kašel, zahřátí, při; Kent, str. 810 : cough, warm room; cough, warm food – kašel, horko, místnost; kašel, horko, potrava).
- Kašle také po námaze nebo rychlé chůzi (Kent, str. 790: cough, exertion, violent – kašel, námaha, prudká; Kent, str. 810 : cough, walking fast – kašel, chůze, rychlá).
- Únik moče při kašli (Kent, str. 659: urination, involuntary, cough, during – močení, nedobrovolné, kašel, při). Když je nemocný zimomřivý, tak podejte radši CAUST.!
- Snadno se nachladí při promočení (Kent, str. 1421: wet, getting, fett; wet, getting, head – vlhké, když promokne, nohy; vlhké, když promokne, hlava; d. d. : RHUS-TOX., CAUST., DULC., RAN-B.).
- Při akutní chorobě silně touží po limonádě (Kent, str. 485: desire lemonade – chce, limonáda; d. d. : BELL.).
- Když se nemocný zahřeje v posteli, tak se kašel zhoršuje (Kent, str. 782 : cough, bed, warm, on becoming in, agg. or excites – kašel, postel, horko, když začíná být, v, zhorš. nebo vyvolává neklid). Když se kašel objeví několik hodin po ulehnutí, tak radši myslete na SULPH.!
- Kašel se zhoršuje v leže a v teple.

9. BRYONIA (BRY.)

- Nemocného bolí hrudník při kašli (Kent, str. 842 : chest, pain, cough, during – hrudník, bolest, kašel, při);
- to samé se objevuje při hlubším nádechu a také při sebemenším pohybu (Kent, str. 843 : chest, pain, motion agg. – hrudník, bolest, pohyb, zhorš.).
- Bolest ustupuje při tlaku a v leže na bolestivé straně (Kent, str. 843 : chest, pain, lying, side, painful, amel. – hrudník, bolest, leh, při, strana, bolestivé, zlepš.).
- BRY. je více teplokrevná.

10. RANUNCULUS BULBOSUS (RAN-B.)

- I u tohoto léku lze nalézt bolest v hrudníku zhoršující se: od kašle, při hlubokém nádechu a při všem pohybu.
- Bolest se zesiluje tlakem a lehem na bolestivé straně (Kent, str. 843 : chest, pain, lying, side, painful agg. – hrudník, bolest, leh, při, strana, bolestivé, zhorš.).
- RAN-B. je velmi zimomřivý.
- RAN-B. je nejdůležitějším lékem při bolesti pod levou lopatkou a při herpesu zoster.

11. SULPHUR (SULPH.)

- V akutních případech jsou pacienti SULPH. z 90 % teplokrevní a jenom 10% je jich zimomřivých.
- Je velmi žíznivý (Kent, str. 529 : thirst, large quantities for – žízeň, velké množství, na).
- Pálení v oku. Má pocit jako by měl písek v očích (Kent, str. 258 : eye, pain, sand, as from – oko, bolest, písek, jako, z): v akutních případech je to klíčový symptom SULPH. Z oka mu vytéká hustý, žlutý, nepříjemně zapáchající hlen. Stále si zkouší vytřít písek z očí. (A když se oční problémy zlepšují chladnými obklady, tak nejdříve myslete na PULS!).
- Při akutním onemocnění je častým symptomem, že má horké nohy, které si chce odkrýt (Kent, str. 1013 : heat foot, burning, uncovers them – horko, noha, pálení, odkrytí). SULPH. má horkou celou nohu, u LYC. je horká jenom pata. V akutním případě si chce odkrýt nohy ještě i tehdy, když je zimomřivý.
- Ráno se mu lehce zalepí víčka od hustého žlutého hlenu (Kent, str. 235: eye, agglutinated, morning – oko, zalepené, ráno). Tento symptom nalezneme také u senné rýmy.
- Velmi se potí a jeho pot nepříjemně páchne.
- Když má rýmu, má často bolesti hlavy, v oblasti čela, kterým ulevují chladné obklady (Kent, str. 156 : head, pain, forehead, cold applications amel. – hlava, bolest, chladné obklady, zlepš.). A když si vedle toho ještě odkrývá nohy, tak si můžete být jistí, že je třeba podat SULPH.
- Při akutních chorobách má velice rudé rty (Kent, str. 363 : face, discoloration, red lips – obličej, barevné změny, rudý, rty)
. - Kašel je nejhorší v noci.
- Často doprovází rýmu silný průjem. Když nemáte žádnou jinou informaci, na základě tohoto můžete myslet také na SULPH.
- Při nočním kašli je SULPH. prvním lékem.

12. RUMEX CRISPUS (RUMX.)

- Při kašli se objevuje bílý hlen, který později zhoustne, stane se žlutým a těžko se vykašlává. Kašel se zhoršuje při každé změně teploty (Kent, str. 810 : cough, warm room, going from, to cold air, or vice versa – kašel, horko, místnost jde z, do studeného povětří, nebo naopak, když, zhorš.; d. d. : PHOS.). Při změně teploty taky kýchá.
- Bolí ho hrdlo, je ochraptělý(kvůli hlenu).
- Kašel je horší večer v 11 hodin (Kent, str. 781 : cough, night, 11 p. m. – kašel, noc, 23 hod., v), ještě i při spánku (d. d. : LACH.: v tomto čase kašle jenom během spánku, při vědomí ne).
- Kašel se zhoršuje sebemenší změnou teploty; nejhorší je večer ve 23 hodin.

13. ANTIMONIUM TARTARICUM ( ANT-T.)

- Při kašli u vážně nemocných, když máte dojem, že má vydatnou expektoraci, ale pacient neví vykašlat, tak myslete na tento lék (Kent, str. 807 : cough, rattling – kašel, rachotivý).
- ANT-T. je indikováno u vážně nemocných, kteří hodně kašlou, hodně chrchlají, ale neví vykašlat hlen (d. d. : STANN. – je slabý ke všem úkonům, ještě i k mluvě).

D. D. léků, které mají kašel mezi 2 a 4 hodinou ranní:
- Prvním lékem je KALI-C. (u zimomřivých jedinců)
- U teplokrevných lidí : SULPH.
- KALI-S. je teplokrevné a velmi se podobá na PULS.
- KALI-N. lze podat při astmatu u obzvláště teplokrevných dětí

Zdroj: Vassilis Ghegas: Přednášky z klasické homeopatie svazek "A"

volný překlad © vilcakul 2001

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=547