Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

dr. Rajan Sankaran - metoda 8 krabic
Publikováno: Úterý, 30.10. 2018 - 21:17:07
Téma: dr. Rajan Sankaran


Začátkem října jsem měl opět možnost setkat se s jedním největších myslitelů a praktikantů moderní homeopatie dnešní doby dr. Rajanem Sankaranem. Naposledy jsem se setkal s tímto mistrem homeopatie před 18 lety v Bratislavě, v roce 2000. Rajan Sankaran měl seminář o své nové metodě „8 krabic“ v Budapešti a na jeho přednášku přijelo mnoho kolegů z různých zemí Evropy.

dr. Rajan Sankaran na úvod semináře řekl: Chci vám ukázat to, co mně pomáhá v praxi při určení indikovaného homeopatického léku. Vím, že v Evropě zažívá homeopatie velmi těžké období. A samozřejmě kvůli tomu s tím musíme něco udělat, protože homeopatie je velmi dobrá a pěkná léčebná metoda, která dokáže pomoci mnoha lidem. Možná se s tou situací musíme zaobírat vícery způsoby: politicky, společensky, popularizací přes media a tak. Ale hlavní myšlenka semináře je ta, že se budeme zaobírat touto myšlenkou takový způsobem, že se staneme kvalifikovanějšími a lepšími homeopaty, a tím podáme lepší výsledky. To je jeden ze způsobu, jak pomoci rozmachu homeopatie.

Před 10 lety jsem ukončil svůj homeopatický výzkum a obrátil jsem všechnu svou energii na výučbu homeopatie. Rajan Sankaran napsal bezpočet knih, přednášel po celém světě a učí homeopaty na přesné a precizní myšlení, dávaje důraz na to, že to není léčba založená na intuici. Dr. Sankaran se vrátil ke kořenům Hahnemanova učení a většinu vyšetření pacienta založil na pečlivém pozorování pacienta. Můžeme se třeba dostat k léku pacienta za 10 minut. Ale k tomu je potřeba přesná znalost Materie mediky, znalost přístupu k systému, klinická zkušenost a jasná mysl.

Tuto novou metodu jsem začal učit své žaky minulý rok a soustavně ji učím na své Other Song Akademii v Bombaji, kde mám kliniku a 35 homeopatů zde léčí naše pacienty. Mám studenty ze všech zemí světa a ze všech koutů Indie. Každý den zde odebíráme živé případy. Vedle kliniky mám učebnu a každý den živě vysíláme tyto vyšetření. Pak po odběru případu jdu do učebny a diskutuji se studenty a praktikujícími homeopaty, pak analyzujeme společně případ. Tato nepřetržitá výučba mi dává vhled do potíží studentů a praktikujících homeopatů, které mají při odebírání případů. Musel jsem proto vyvinout určité učební metody, abych je to naučil. A nejnovější a nejužitečnější metoda, kterou jsem vymyslel a studenti si ji velmi lehce osvojí, je metoda, kterou jsem nazval „metodou 8 krabic“. Učím je, aby dali symptomy do krabic a pak je analyzovali.

Co je smyslem toho, že zatřídíme symptomy do těchto 8 krabic? Smyslem je to, že během analýzy se objeví to, že jsme náchylní zapomenout na to, co pacient předtím řekl. Nadchneme se možná nějakým snem, emocí, příběhem, nebo slyšíme opravdu dlouhý příběh, který zaujme naši pozornost. Přitom zapomeneme na to, co do té doby pacient vyprávěl nebo jen nakousl. Takže jsme náchylní zapomenout na to, co jsme slyšeli předtím. Podstatou metody „8 krabic“ je to, aby nic neuniklo naší pozornosti. Cokoliv pacient řekne, všechno musíme zatřídit do příslušné krabice. Na konci analýzy musíme sloučit krabice dohromady, a když máme všechny tyto krabice na paměti, tak můžeme naší pozornost plynule zaměřit adekvátním směrem. Vidíme, co je příčinou nemoci, co pacient řekl, co je jeho patologie a lokální symptomy. To jsou jeho symptomy mysli, to genius nemoci, to jsou jeho sny. Co s nimi uděláme? Nesmíme je nechat uniknout naší pozornosti.

Homeopatii praktikuji 40 let, teď je to pro mě lehčí, ale studenti homeopatie v tom mají zmatek. Chce to systematické učení a velmi hodně učení. Je zajímavé a dobrodružné praktikovat homeopatii, jak homeopatům, tak pacientům přináší hodně radosti.

Nejdříve se ale musíme stát homeopatem. Homeopat je člověk s určitou kvalitou učení, učení věcí bez předsudků. Prostě vidět věci, tak jak jsou a to spojit se vším, co vidíme okolo. Je to velmi zajímavé. Např. máme případ, tak ho pozorujeme. Co se děje? Nezapnou se, mají problém, ale není to tak vážné. Opírej se o svou zkušenost, pozoruj a spojuj to dohromady, do sebe. Musíš jako svědek pozorovat věci, bez předsudků. Pozoruj sám sebe. Budeš mít větší uvědomění a to je léčivé. Musíte si být jistí sami sebou. A nejlepší je mít úspěchy v léčbě vážných nemocí.

A také musíme lidem vysvětlit koncepci homeopatie a její hodnotu.

Jak udělat uvědomělými své pacienty? Udělá to tak, že vyzvedne přednosti homeopatie, je to přírodní metoda. Je hodně možností:

1) sám lék způsobí uvědomění, když se lék dobře spojí se vzorcem pacienta. Kontroly přináší další informace a uvědomění, nastavujete pacientovi zrcadlo o výsledku léčby. A někdy, když je pacient na to připraven, tak mu přečte obraz léku z knihy „The soul of remedies“.

Dále doporučí pacientovi další možnosti, které také zvedají pacientovo uvědomění. Pak ještě 1x měsíčně meditují a doporučí pacientovi, aby přišel na meditaci. Trvá 2,5 h, přichází tam až 150 lidí – to zvedne duchovní nebo duševní úroveň pacienta.

Mluvím také hodně o jídle, dávám pacientům rady - hodně času s tím strávím, protože si myslím, že je to dost důležité pro léčbu pacienta. Jako lékařský poradce pomáhám pacientovi znovu získat a udržet zdraví. Nejdůležitější je na tom, aby si i ty dělal to, co doporučuješ, jinak to nepůsobí. Homeopatická kvalita je o tom, vytvoř v sobě správné návyky, tělesná cvičení doporučí, tak pak sám na ně jde.

Specifický příklad, který můžete použít a on ho používá: Alopatie dosáhla významných úspěchů, ale chybí v ní léčba chronických nemocí – astmatu, ekzémů, deprese, autismu – není na to léčba, jen úleva od příznaků. Proč je tomu tak? Protože tyto problémy nejsou místní, lokální. Odkud to víme? Např. astma – problémem je alergie, přehnaná imunitní reakce, která na všechno reaguje a pak stáhne bronchy. Oni na to dávají imunosupresiva, kortikoidy, ale nepomůže to problému, protože problém s imunitou se váže k celému systému. Musíme studovat celého člověka, jak funguje jeho mysl a tělo, musíme najít jeho specifické symptomy, jak reaguje, spí, sní a tak dále. A když podáš indikovaný lék, tak bude všechno lepší. To je homeopatická léčba. Další je zákon podobnosti. To co pomůže, není nějaká komedie, ale pomůže ti to, když se setkáš s někým, kdo měl podobné utrpení – pak je to vyléčení – to je základem homeopatie. Najdeme takový lék, který je podobný tvému stavu.

Používejte moderní terminologii – PNEI – to je těžiště člověka, cokoliv se stane, tak postihne některý systém, je to jeden systém a nedá se rozdělit. Cokoliv tě zasáhne, tak se to projeví na každé úrovni.

Metoda 8 krabic

Představte si, že sedí pacient v místnosti s osmi okny a máte za úkol identifikovat toho člověka. Když si chceš být velmi jistý, tak se podíváš všemi okny, pro různé pohledy na něj. A ten pacient může být jednou blíže k jednomu oknu, nebo k druhému – musíme k jeho identifikaci použít vícero oken.

Co jsou ty okna – je to 8 úhlů pohledu na případ – 8 krabic.

1. patologie – nemoc, orgán, typ nemoci, diagnóza – je to degenerativní nebo zánětlivé onemocnění.

2. lokální symptomy, hlavní potíže – lokální symptomy, místo, pocit, doprovodné symptomy a modality.

3. fyzické generálie (všeobecné symptomy) – co má rád, co ne, reakce na vnější vlivy, cyklus, menstruace a tak.

4. mentální symptomy, povaha – objektivní symptomy – hodně mluví/málo mluví, je pořádný/nepořádný, žárlivý/nežárlí, co je mu nepříjemné.

5. sny, bludy – jak vidí realitu, kam se představuje, kde je.

6. pocit, zkušenost, říše, zdroj – co cítí? Tato zkušenost nám řekne, o kterou říši se jedná, jaký je zdroj esence.

7. miasma – jak je zoufalý nemocný a jak na to reaguje?

8. genius/vzorec, říše – vzorec všech oken – co je ta červená niť v celém případě?

V každém případě máme těchto 8 různých oken, úhlů pohledu. Když jasně definujeme všechny pohledy v každém případě, tak snížíme možnost omylu na minimum. Protože to je těch 8 oken, které pozorují stejného člověka, různé jeho projevy na různých úrovních, proto prezentují různé aspekty stejného pacienta. Proto hledáme lék, která odpovídá všem aspektům a ne jen jednomu. Máme všechny informace o pacientovi a jsou dobré, musíme je všechny odebrat a roztřídit do oken a podle toho analyzovat. Které okno je nejjasnější, podle toho identifikujeme jeden lék, pak můžeme jít do ostatních oken, jestli námi vybraný lék projde dalšími okny. Lehce se mu praktikuje homeopatie, ale o to hůře se mu učí. Hlavní umění je poslouchat a zapamatovat si to, pak třídit informace, kategorizovat a to je těch 8 krabic. Odebírání případu vyžaduje přesnost, vyžaduje stav „být jen svědkem“ - to je tajemství celého vyšetření, pak použijeme různé metody, metodu 8 krabic.

Prvních 10 minut je nejdůležitějších, kam jdou symptomy pacienta, na kterou úroveň?

1. je jméno nemoci, dg. a patologie

Pak je nejdůležitější pozorování - tvoje, těch co jsou v okolí, periferní.

Skutečné vidění – 2 způsoby se díváme na případ – přes levou a pravou hemisféru:

levá fakta
pravá koncentrace
levá strom, pravá les

Porozumění pacientovi – v prvních 10 minut –V porozumění vyžaduje přesnost, úplnost a jasnost mysli

Co je lokalizace, co je pocit, modality, doprovodné symptomy, existující faktory? A co všechno má vliv na pacienta?

Fyzické generálie, genus, pocity, mentální symptomy, povaha, emoce, psychosomatické projevy, bludy, sny, strachy, dětství, zájmy, hobby, vztahy, zaměstnání. A kde jsou jeho charakteristiky? Emoce, povaha pocit, zaměstnání, vztahy, zájmy, dětství, strachy, sny, bludy.

Psychosomatická manifestace – všechno směřuje do centra, pak přichází na řadu analýza.

8 krabic

Patologie, místní symptomy, mentální stav, sny, bludy, pocity, miasma, zdroj – všechny dávají společný vzorec. Začne snejjasnější věcí v případě a až pak přejde na následující. Zkoumá všechny krabice – podobná slova, gestikulace, projev celého vzorce – přesun ke zdroji.

U dětí musíte vzít v potaz více aspektů – těhotenství, pasivní reakce, pocity, aktivní reakce. Většinou pozoruje, co matka nemohla vyjádřit, tak se to projeví v dítěti.

Nejdůležitější jsou velmi spolehlivé symptomy, pocity

intenzita symptomu
hloubka pocitu a genius

Homeopati praktikují homeopatii různými způsoby, ale většinou je můžeme rozdělit na 2 tábory – jeden tábor se drží pečlivě symptomů, další skupina moderních homeopatů považuje za hlavní pocit. Ale přišel na to, že nejúspěšnější homeopati jsou ti, kteří oba aspekty dělají najednou, na co z nich vybírat, jsou to 2 strany té jedné mince.

Když má pacient symptomy – tak je všechny pečlivě zapíše. Je to nejdůležitější část anamnézy - pečlivé odebrání symptomů. Stačí to jen pozorovat a otevřít obraz případu.

Např.
Sedíš v letadle a někdo sedí vedle Tebe. Zeptáš se ho: Kam letíš? Do Londýna. Za prací? Ne, za synem. Dělá tam? Ne, učí na univerzitě. Jak se cítíš ve vztahu se synem? Je ve mně hodně emocí. Jak to myslíš? To by se mělo stát Vaším mottem.

Předsudek je největší překážkou vidět pravdu - musíš úplně nechat otevřenou mysl a čekat pozorovat a pozorovat. Není důležité, odkud přišla nemoc, protože to bude jen teorie. Hlavním tématem homeopatie není příčina a následek, ale přítomnost, zkoumáme ten jev, ale ne to co se stalo, ale to co se děje. To je jediná pravda, která léčí v homeopatickém léku.

Máme 3 aspekty k léčbě – tělo, mysl a ducha (duši). A doktor by měl za povinnost, aby vedl pacienta k takové léčbě. Např. v Indii máme takový malý dům na relaxaci od reality, tam vezmou 20 pacientů. Na jedno velmi pěkné místo. Tam s nimi stráví 5 dní, a ukážou lidem samoléčbu.

§4
Takovýto lékař současně zdraví udržuje, jestliže zná příčiny, které narušují zdraví a vyvolávají chorobu a jestliže jich zdravého člověka dokáže uchránit.

Hahnemann o tom mluví už ve 4§ Organonu, lékař vede pacienta k tomu, aby dokázal sám sebe vyléčit – tělo, mysl, ducha (duši). Dělají tam hodně věcí, hodně meditací, hodně pracují s hudbou, např. dělají i hodně pohybu, tělesného cvičení, největší důraz je kladen na vnitřní harmonii, vzorec života. Vymysleli na to 10 procesů, jak dostat vzorec pacienta na povrch, aby uviděl, kde jsi zaseklý. A uvědomění toho léčí. Tyto separace mají dobré výsledky, lidé udělají velké kroky k svému vyléčení.

Separace je velmi komplexní proces, dělají ji už rok, 7 jich už udělali. Myslí si, že je to všechno potřebné pro zdraví. Poslední je proces smrti – šli do krematoria, postavili se dokola krematoria a začali zkoumat sami sebe, jakou mají zkušenost se smrtí, se svou vlastní nebo blízkých, jakou máme s tím zkušenost. Jediná pravda je vlastní zkušenost, ostatní není důležité. Zkušenost je lekcí Hahnemanna. Začneme v sobě zkoumat aspekty smrti a velmi zajímavé věci se objevily. Pro jednu ženu bylo nejzávažnější to, že se smrt dá předpovídat. Nebyl by problém, kdyby mi předpověděli, že v 78 letech o 11 hodinách umřu, nejvíc mi vadí to, že to nevím, Tak zkoumají to „nevím“.

Další významným aspektem léčby je zpěv – Rajan Sankaran nám několikrát zazpíval indickou ragu na semináři.

Hudba je posledním krokem ke spiritualitě, před tichem je to poslední krok.

Jaká byla Vaše zkušenost při poslechu mého zpěvu? Energie, jakoby malé děvčata tancoval v kruhu. Co je hudba? Co je rytmus? Co dělá? Co prožíváme přitom?

Bušení srdce je rytmus. Řeka teče v rytmu přes kameny. Rytmus je přítomný, i hudba, zpěv je přítomný. Můžeme přemýšlet o tom, co s tím dělat, ale je to přítomné. Pak se dostaneš do spojení s více univerzální úrovní, tvé malé vědomí není tam, jen melodie a rytmus a ty se stáváš jen nástrojem. Je to nepředstavitelný zážitek. Nejlepší zážitek, když vlastní Já zmizí, omezení Já – jméno, forma, smrt zmizí a vyjde univerzální Já bez omezení, hranic. Si jen kapka v oceánu, vidíš se jako oceán. Nejlepší hudba je ta, když zapomeneš na sebe a dovolíš písni, aby zněla v tobě, aniž bys něco vymýšlel.

Homeopatie je celé univerzum – hudba, melodie, humor, filmy – všechno co tě spojí se sebou samým – to je homeopatie.

3 kroky k učení homeopatie

1. krok – učení, repertorium, MM a filozofie
2. kroky učení současné doby – pocity, říše, miasma atd.
3. klinický tréning

Co se děje, když podáme špatný lék? To je velmi dobrá otázka, úspěch homeopata hodně závisí od toho, jak zpracovává své selhání, když první lék nefunguje. I když pozitivně přemýšlíš a nic se neděje. Co uděláš s takovým případem?

1. Musíme dát léku čas na to, aby účinkoval, a nesmíme ho rychle změnit.

2. Při každé kontrole musí využít příležitost na získání nových informací, mohou být z různých zdrojů – chování a pozorování pacienta. Pane doktore, uplynulo několik týdnů a nic se neděje. Co to je? Má to být součástí Tvého léku. Nic se neděje, ale určitě bude změna. Co to je? Jaké má vztahy, jak mluví s lidmi, jak je oblečen, všechno. A přirozeně je pozorování a rozhovor pacienta zdrojem nových informací. Možná si všiml několika snů, fyzických symptomů nebo emocionálních symptomů. Nebo měl emoční problémy a musíme se ho zeptat, jak na to reagoval, poskytne nám tyto informace. Je velmi důležité vést naše pacienty k podání homeopatických informací. Proto dělají semináře pro laiky na toto téma. Uvědomění pacientů o homeopatické léčbě, každé 2 měsíce pozvou pacienty v neděli ráno a učí je homeopatii. Co je co, co je vyšetření, jak použijeme informace. Jsou to velmi užitečné informace. Na Youtube najdete videa z těchto seminářů, je to uvědomění pacientů o homeopatii. Druhým zdrojem informací je sám pacient.

3. zdrojem informací je rodina a přátele - zavoláme je na vyšetření pacienta, nejvíce je to důležité u uzavřených pacientů, tam je to velmi užitečné. Někdy je poprosíme, aby 5 známých o něm něco napsalo a přinesl to na vyšetření v obálce.

Když pacient přijde na vyšetření, tak máme hodně informací, pak vidíme, jestli to pasuje do léku, který jsme podali. Ještě užitečnější je, když uvidíme informace, které nepasují do léku, to je ještě poučnější.

Další zdroje, které používáme, o čem mluvil včera, je odloučení a separace od civilizace. Např. když je člověk v tom, tak má jiné cítění, vnímání světa. Máme různé techniky na to – meditační techniky, má zvláštní metodu odebírání případů – co dělá, když přijde pacient na konzultaci.

Zapomeň na všechno, s čím si přišel a řekni jen to, co Tě teď trápí? Máme velkou šanci najít řešení. Mám úzkost, že nepodám správné informace. Bál jsem se, že přijdu pozdě. Cokoliv tehdy prožívá, tak to musíme vzít v potaz, na zřetel – obrátit na to pozornost.

Druhý řekne, byl jsem u toho a toho doktora a jeden přítel mi řekl, že jen vy mi víte pomoci. Má naději – obrať se k té naději a podívej se, kam Tě zavede? Vidím světlo na konci tunelu. Tak se dívejte na to světlo na konci tunelu a podívej se, kam tě vede. Jdeme hlouběji a hlouběji a pacient se dostane do jiné reality. Jsou různé techniky, když jedna nepřinese výsledky, tak použiji jinou, doplňují jedna druhou, on je používá všechny ve své praxi. Takže máme hodně možnosti při selhání, neúspěchu. Konečné řešení, i když nemá úspěchy po mnoha snahách – tak ho pošleš k jinému homeopatovi, dělá to tak často a byli dobré výsledky i tak. Jóga, ájurvéda a jiné léčebné techniky. Když je naším úmyslem vyléčit pacienta, tak se musíme podívat na všechny možnost. Neúspěch je možnost se něco nové naučit, lék, techniku a tak. Tak se učíme. Kdybych neměl neúspěchy, tak bych byl tam, jak před 25 lety.

Čistá pozornost je klíčem k úspěchu.

Opakem je zevšeobecňování a teoretizování – má komplex nadřazenosti, tak potřebuje zvíře, čím více o tom přemýšlíš, tím více problém. Homeopatie není o přemýšlení, ale o pozorování a přesné scelení obrazů, které vidíme zde nebo tam. Ale vlastní racionální myšlení musí být v pozadí, musí chybět. Někdo chce být homeopatem, tak nepouštějme lidi s IQ nad 30 - 40 na homeopatii, protože pak začnou přemýšlet a to nechceme.

Výběr potence podle úrovní:

Úroveň č. 1. - jméno - C 6, LM 1-2

- patologie
- stálá, trvalá

Úroveň č. 2. - fakta - C 30, LM 3-4

- místní symptomy, neovlivněné generáliemi, myslí
- kvalifikace faktů (lokalizace, pocit, modality)
- zvláštní lokální symptomy

Úroveň č. 3. – cítění, citlivost, emoce - C 200, LM 5-6

- interakce mezi lokálními, generálními/mentálními příznaky
- kvalifikace citlivosti
- zvláštní citlivost
- somatizace

Úroveň č. 4. – bludy, iluze – 1M, LM 7-8

- PNEI (Psycho Neuro Endokrinní Imunitní Osa)
- sny
- touhy, žádostivost
- hormony
- situace

Úroveň č. 5. – pocity – 10M, LM 9-10

- nervy
- úroveň pocitu
- říše
- podčeleď
- zdroj
- jazyk zdroje

Úroveň č. 6. – energie – CM

Úroveň č. 7. – MM

Jak předepíše lék ze zvířecí říše veganovi? Řekne mu, že tam není jediná molekula ze zvířete, je to jen jeho čistá energie. On má velmi rád zvířata a nic ze zvířat nepoužívá.

Jak najít lék ze zvířecí říše? Pozorováním, posloucháním a pátráním po vzorci. Je to pozorování pozorovatelného. U zvířat se můžeme zeptat, pozorovat a jít hlouběji. Pozorujte i slova, jak je používají, jak mluví, jak chodí, pozoruj a pozoruj! Jednou chtěl navštívit jednoho kolegu, tak mu zavolal. Řekl mu: Jeď na dálnici č. 4 a pak na 5 ulici a dojedeš k mému domů. Radši jsem jel domů. Pozorovat to, jak komunikuje. Co má za sny, jakou má patologii. Je to velmi vzrušující práce, ze začátku je každým mysteriem, nevíš co, z toho vyleze a pomalu z toho vyleze nějaký obraz.

Například má nemocného, který je jeho sousedem, má něco s očima. Když mu s tím pomohl, tak se ho zeptal: Kolik mám zaplatit? Jsi má rodina, nic od Tebe nechci. Šel k němu, když si sedl, tak řekl: jak Ti mám poděkovat, tolik mi pomáháš. Pláče, když děkuje - Lyc. Sentimentalita, jakým způsobem je sentimentální, je rubrika, že pláče, když mu někdo nepoděkuje. Znamená to, že je velmi citlivý na vděk. Tak můžeš pozorovat věci, pak se podíváš, kde to najdeš. Je to dobrodružství.

Rozdíl mezi obětí a agresorem – hlavní zvířecí téma je porovnávání se: kdo je silný, kdo je slabý a téma přežití. A přesné témata podčeledi – ryby, pavouci, ptáci, hmyz, savci, měkkýši – všichni mají svůj charakteristický vzorec, který je o moc větší než 1 dimenze. Když nevidíš tento specifický vzorec, tak to není zvířecí lék – oni mají vícero dimenzí. Rostliny mají 2 strany např. – Solanacea má strach a útěk. Anac. – má pocit zaseknutí nebo pohybu. Většinou mají 2 polohy, zvířata mají vícero poloh. Pohyby, útok, útěk, dělají něco. Mají strategii přežití, nejen strach je tam jako u případu Mandragora. Strach, tma a nedokáže utéct – Mandragora, příliš jedno dimenzí byl, aby byl zvířecí lék.

Jak léčí psychiatrické případy? Velmi opatrně je třeba je léčit, musíme je stále pozorovat. Když nastane krize, tak ho musíme předat alopatovi. Pracuje s nimi hodně alopatických doktorů, ale je to jen malé procento případů, ostatní zvládnou. Vždy je prvním bodem jistota a bezpečí pacienta.

Jak odebere anamnézu u dětí? Kreslení. Necháme je kreslit to, co chtějí. Je to silný proces, trvá 2 hodiny. Další metoda je držení nějaké pozice těla, polohy a pak si představíš nějakou situaci, kdykoliv v životě a kohokoliv kdo ví být v té poloze, pak se musíme vrátit k tomu, jak k tomu došel, jako ve filmu. V tom filmu musíš prožít, jak si k tomu došel. Když to více lidí udělá, tak vidí, co je v tom pro ně společné. Více zkušeností, vyzvedne tvou vlastní zkušenost.

Dr. Rajan Sankaran o sobě řekl: Pocházím z homeopatické rodiny, můj otec byl homeopatem. Původně praktikoval moderní medicínu, ale pak velmi těžce onemocněl, v té době ještě nedokázala alopatie toto onemocnění vyléčit. Tak se stalo to, že napříč své přesvědčení zašel k homeopatovi, který ho úplně vyléčil jedinou dávkou homeopatického léku. Můj otec potom řekl, že to bylo jako by mu vyměnili starou krev v žilách za novou. To byla chvíle změny jeho kariery. Studoval homeopatii, přesněji řečeno učil se v Anglii, v Londýnské královské nemocnici, kde ji i praktikoval.

Já jsem se narodil 5 let poté, co začal svou homeopatickou praxi. Takže jsem vlastně od dětství v ní a viděl jsem několik velmi úžasných vyléčení, která byla velmi inspirující. Jako i to s jakým sebevědomím praktikoval můj otec homeopatii. Bylo to ohromující. A když jsem si měl vybrat povolání, tak mě začala zaujímat homeopatie, abych to dělal. Myslím si, že k porozumění tématu patřilo to, že homeopatie byla součástí našeho domova, homeopatie patřila k němu. Pamatuji si na jeden případ, kdy má matka měla zápal slepého střeva. Měla vysokou horečku, měla citlivou spodní část břicha a zvracela. Moje matka vykazovala klasické rysy zápalu slepého střeva a můj otec musel na druhý den ráno odjet učit do jiné oblasti státu. Zeptal jsem se otce – mohl jsem mít tak 8 nebo 9 let tehdy – jak je schopný odjet a nechat zde tak mou matku? Řekl mi, neměj obavy, ještě je jen poledne, tvé matce bude už večer dobře. A večer se fakt měla dobře. To byly ty věci, které mě ohromily, protože on si byl tak jistý v tom, co dělal, jakýkoliv případ vyřešil.

Homeopatie je nejúčinnější a nejúžasnější terapie, ve které je možnost vyléčit velmi závažné nemoci. Má jen jednu nevýhodu: její krása spočívá v porozumění jedinečnosti pacienta. Uměním je vybrat indikovaný homeopatický lék pro nemocného. Čím přesnější je volby, tím rychleji, hlubší a důkladnější bude jeho účinek. Takže vlastně nemáme možnost volby mezi dvěma léky, ale můžeme se rozhodnout, jak homeopatie zjistí a porozumí pacientovi jedinečnosti a vybere přesný lék. To je umění a umění závisí na jednotlivých léčitelích. A to není tak, že např. mám cukrovku a proto musím dostat inzulín. V homeopatii to tak nefunguje. Musíme objevit nové metody na odebírání případu a na jejich analýzu.

Vyvíjíme systémy, které nám umožní sjednotit a učinit úspěšnějším naše homeopatické předepsání. Tento pokrok už nastal a teď s ním musíme obeznámit homeopaty, musíme je vycvičit a naučit tyto moderní metody. Až pak uvidíme, jestli se homeopatie stane sjednocenější a úspěšnější. Čím máme více důkazů, čím zahájíme více výcviků a čím více úspěchů vykážeme, ty budou mluvit samy za sebe. To je to, proč přes všechnu kritiku a útokům na homeopatii ještě přežila a ještě se více rozrostla. Dokonce v mnoha státech, kde jsem chodil, se rozrostla. A získala si sympatie v nových zemích jako je Japonsko a východní Evropa. Jen roste a roste a roste. Musíme pracovat na vlastním léčebném systému. Proč jsou tak populární jóga, knihy Deepak Chopry, meditace nebo jiné přírodní léčebné terapie? A proč je považují za účinné? Protože jim lidé rozumí. Myslím si, že léčba by měla vycházet zevnitř. Přístup homeopatie je ten, že problém není venku, ale vevnitř. Vyleč mě! Myslím si, že se to pomalu dostane do vědomí lidí. Myslím si, že se jednou dostaneme do bodu, kdy bude přirozenou léčbou, vnitřní léčba bude prvořadá léčebná metoda a oblast působení moderní medicíny bude v interní a chirurgických stavech, které jsou konečnými stádií těchto chorob, které začaly dávněji v lidském organizmu. V homeopatii léčíme nemocné v celistvosti a jedinečnosti, což znamená to, že 10 různých pacientů s astmatem dostane 10 různých homeopatických léků podle toho, kdo je nemocný, jak reaguje na různé vnější okolnosti, jak přemýšlí, jak cítí, jak spí a jak jí.

Homeopatie je tak fantasticky vědecká, že v Materii medice můžeme najít každý jednotlivý lék – máme 4000 homeopatických léků – všechny testovali na dobrovolnících. Jejich symptomy tak přesně zaznamenali, že tam není místo pro žádné dohady, žádné teorie. Jednoduše nemocný přesně řekne, že ráno vstal a měl bolest hlavy, která se se stěhuje odtud sem, když si tam tlačím, tak je to lepší. Podrobnost a detaily symptomů jsou tím, co se od nemocného dozvíme, pak hledáme to: který je to lék v celé Materii medice, který přesně zodpovídá charakteristikám těmto detailů. A tento lék vyléčí nemocného podle homeopatických zákonů, které nazýváme principem podobnosti: Lék vyléčí toho pacienta, jehož symptomy pokrývají symptomy léku.

Zdroje:
seminář Rajan Sankaran Budapest 5. - 7. 10. 2018
www.theothersong.com
Rajan Sankaran, Moderní homeopatie
https://www.youtube.com/watch?v=icOlBXulAKo
https://www.youtube.com/watch?v=szEKoY6YeZM

volný překlad © 2018 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=548