Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Dr. Robin Murphy a reakce na jeho přednášku
Publikováno: Čtvrtek, 25.01. 2007 - 11:39:07
Téma: dr. Robin Murphy


Nečekal jsem, že můj článek bude impulsem k tak velké výměně názorů na jeho přednášku. Patřím k těm, kterým se jeho přístup i přednáška líbila a byla i potvrzením několika mých homeopatických přístupů. Plně souhlasím s názorem paní Grazové, že nás obohacuje každá nová informace i přístup, jak se dá dělat tato terapie.

I já sám jsem nejdříve začínal s léčivými bylinkami a dělal z nich mateční tinktury, tento přístup tzv. „od píky“ mě hodně obohatil a dal mi velkou praktickou zkušenost při následné výrobě homeopatických léků. Používal jsem úspěšně tyto tinktury k léčbě různých fyzických neduhů a potencování jenom prodloužilo účinek a hloubku působení těchto léků.

Studium homeopatie není žádná procházka růžovým sadem a ne každý je schopen si toto umění a vědu osvojit. Ale každý může v rozsahu svých vědomostí a hlavně zkušeností být v něčem prospěšný druhému člověku. Vždyť o to se jedná, když se už člověk dá na tuto dráhu a není to cesta lehká, ba právě naopak je to cesta trnitá a plná úskalí. Dalším rysem této cesty je to, že studium homeopatie je studium na celý život, takže se máme stále co učit a neměli bychom s tím nikdy přestat. Vždyť se máme stále co učit a věřte že nikdo není dokonalý, ale praxí a studiem se dá k tomu hodně přiblížit.

Zkušenost s matečními tinkturami a nízkými potencemi homeopatických léků bezprostředně potvrzuje skutečnost, že je důležitý správný lék a na výši potence tolik nezáleží. Potvrzení toho může být obliba LM potencí, které používá hodně zahraničních homeopatů. Další velkou překážkou homeopatické praxe je stupeň naší interpretace symptomů pacienta, které jsou někdy úplně mimo skutečnost, ale toto si málo homeopatů připustí.

Homeopatie je fakt o toleranci, trpělivosti a pochopení pacienta, ale i sebe samého. Jak dobře podotkl Ian Watson: všechny naše skutky vypovídají o nás, o našich touhách a problémech, takže všechno činíme vlastně pro sebe. Když si myslíme, že někomu něco dáváme, tak vlastně dáváme sobě, to platí pro všechny naše skutky. Na to aby se člověk mohl stát dobrým homeopatem, musí být nestranným pozorovatelem a být otevřený ke všem možnostem. To platí na všech úrovních našeho bytí, ať je to už při studiu, vyšetření pacienta nebo v rodinném životě. Lhostejnost, nevšímavost a honba za materiálními statky je zabijákem všech těchto hodnot.

Má zkušenost s homeopatickými léky je také proverová, hodně léků jsem sám na sobě vyzkoušel, hlavně vysoké potence. Také mě tyto zkoušky hodně obohatily a pomohly mi do hloubky se seznámit s těmito léky. Hlavní působení těchto vysokých potencí se projevovalo hlavně na duchovní úrovni, kde došlo k pochopení a k hlubokému vhledu některých skutečností. Ale to by bylo téma na jiný článek, takže možná příště.

Když bereme v potaz míru zkušeností, praxe a všech činitelů, které dělají z člověka dobrého homeopata – nemůžeme očekávat úspěšnost našeho předepsání ve všech případech. Zkušenost je taková, že každý homeopat předepíše stejnému pacientovi jiný lék, takže jak je každý pacient originálem, tak má každý homeopat svůj originální přístup a postup při homeopatické terapii. Ne každý pacient bude potřebovat stejný přístup: některý bude potřebovat mateční tinkturu, některý LM potenci a jiný zase vysokou.

Dalším výrazným činitelem bude stupeň poškození pacientova fyzického i mentálního těla, v některých případech už budeme jen moci zmírňovat obtíže pacienta (paliace). Dalším aspektem může být i fakt, že homeopatická terapie není dobrá pro každého a my bychom tento fakt měli přijmout, každému padne dobře něco jiného a jako každá léčba, i homeopatie je založená na osobnosti homeopata a jeho vztahu s pacientem. Někdy vztah pacienta a homeopata je směrodatný pro celou terapii a má výrazný vliv na její úspěšnost.

Na závěr snad jen tolik, že ono fakt nezáleží na tom, kdo co řekl. Homeopatie je holistická terapie a takový by měl být i náš přístup. Proto bychom si měli osvojit všechny možné způsoby předepsání a vždy být připraveni a otevřeni novým postupům a informacím.

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=55