Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Jediná dávka
Publikováno: Sobota, 27.01. 2007 - 21:00:58
Téma: dr. Vassilis Ghegas


Jediné podání léku

- Jediná dávka nebo tableta je zásadou pravé klasické homeopatie známou na celém světě.
- Tato zásada dobře osvětluje rozdíl mezi klasickou a komplexní homeopatii, ale ihned na to pociťuje i rozdíl mezi alternativní léčbou (přírodní léčitelství a fytoterapie) a homeopatii.
- Zásada jediné dávky činí klasickou homeopatii trošku zvláštní a mystickou v porovnání s ostatními způsoby léčby.

- Ale i pro nás homeopaty je důležité vědět, že jestli někoho léčili klasickou homeopatii? Když se dozvíme o tom, že se dotyčného důkladně vyptali a drželi se zásady jediné dávky nebo jediné tablety, tak si můžeme být jistí v tom, že se jedná o klasickou homeopatii.

- Nepodceňujte praktickou hodnotu jediné dávky! Homeopatické hnutí je vážně zainteresováno v tom, aby každý homeopat na celém světě zůstal věrný této zásadě a pokud je to jenom možné, neodvrátil se od ní!

- Nejdůležitější zásadou homeopatie je následující:

Když je vybraný lék dobrý, tak bude v jediné dávce a v jakékoliv potenci účinkovat.

Jenom v zájmu dosažení lepšího výsledku nikdy nezopakujte lék, nesnažte se uspěchat jeho účinek a výlučně kvůli tomu nezvyšujte potenci! Podejte pacientovi jedinou dávku v určité potenci z odpovídajícího léku, pak čekejte v závislosti na okolnostech, důkladně pozorujte a vyhodnoťte reakci. V případě odpovídající reakce počkejte na nejhlubší bod zhoršení, potom se držte zásad pro výběr potencí (viz níže)! Nakolik není reakce, znovu prošetřete případ a vyhledejte vhodnější lék!

Zopakování léku

- Zkušenosti Aténské školy potvrzují to, že když po užití první dávky se o nedlouho zopakuje lék nebo se učiní to samé bez vyčkání zhoršení, nebo ho dokonce antidotují, tak se přeruší léčivý účinek prvního léku. Vassilis učí to, že moc brzké zopakování léku může pozastavit tento léčivý průběh, kterého výsledek ještě není vidět. Je třeba nechat léku čas, aby dokázal fungovat v závislosti na svém rytmu! Zopakujte ho jenom tehdy, když už neúčinkuje, v opačném případě vyvoláte tzv. zaseknutý nebo pokažený případ.

- Nakolik je pacient velmi úzkostlivý nebo je netrpělivý, popřípadě často užívá alopatické léky, tak mu předepište SACCH-L. nebo tkáňové soli, i třeba třikrát denně. Vy získáte trošku času a tím můžete snáze rozhodnout.

- Po počáteční dávce jenom v následujících případech podejte znovu lék:

• V případě 100%, to je úplného relapsu, když má pacient taky tolik potíží, jako před léčbou.

• V případě 50%, nebo – li částečného zhoršení. Tehdy je vhodná několik dní velmi nízká potence. (např.: potence C 12, denně; 10, 20 nebo nejdéle 30 dní). Když ani to nepomůže, můžeme zopakovat vyšší potenci.

• Když něco antidotuje lék a proto následoval úplný relaps, tehdy podejte znovu ten stejný lék, v té samé potenci.

• Když je lék soustavně antidotován např. alopatickým lékem, tak ho můžete podávat opakovaně v nižší potenci. Např.: C30 týdně nebo C 12 denně, po dobu 30 dní.

• V případě vážné akutní choroby může pacient rychleji relapsovat, vždyť jeho organizmus spotřebuje více energie. Tehdy můžete i rychleji zopakovat lék, ale je představitelné i to, že bude třeba i jiných léků. Vy přitom podejte najednou jenom jeden lék a každý den vyhodnoťte reakce!

• Když se náhodou po počátečním zlepšení objeví zhoršení, tak podejte ten samý lék ve vyšší potenci (např. BRYONII na zápal plic)! Nakolik ani to nepřinese změnu, tak změňte volbu na následující lék! Mezi dvěma léky můžete podat SACCH-L., třeba i v roztoku, třikrát denně, jednu čajovou lžičku!

- V následujícím představíme ty homeopatické léky, které se nesmí moc rychle, nebo se nesmí nikdy zopakovat v nízké potenci:

1. Nosody, TUB., MED., CARC., SYPH., …
2. Jedy, jako LACH., CROT-C., CROT-H., APIS., ARS., BELL., …
3. CON., HYOS.
4. CHAM. a NIT-AC., protože u těchto se snadno objeví symptomy zkoušky léku.

- Vassilis Ghegas doporučuje to, aby se LACH. jako konstituční lék opakoval jenom za 2 – 4 měsíce. Když se během této doby objeví nějaký problém, tak – v případě potřeby – vyhledejte jiný akutní lék! Moc brzké zopakování LACH. ve vysoké potenci už způsobilo v hodně případech vážné problémy. Takže LACH. C 12 nikdy nesmí denně zopakovat, ani po krátkou dobu!

Narušené, zaseknuté a pokažené případy

- Hodně homeopatů spěchá a touží po rychlých výsledcích. To je jeden z hlavních důvodů toho, že tak snadno poruší zásady jediné dávky a opakování léku. O tom ani nemluvě, že tato odborná neposlušnost vyvolá po 5 – 10 –15 let se objevující řadu narušených, zaseknutých a pokažených případů. Tím pak musí platit dlouhodobými problémy za počáteční úspěchy. Vždyť přece k tomu, aby se věc homeopatie dostala ve světě dopředu, jsou důležitější dlouhodobé výsledky a úspěchy.

- Špatný lék dokáže změnit homeopatický obraz léku pacienta a zapříčinit ještě větší zmatek. Dokud je to jen možné, čekejte, nechejte, aby se vyčistil obraz léku a tím našel nejvhodnější lék!

- Když podáte moc hodně léků, můžete narušit obranné mechanismy organizmu, a to produkuje narušené případy, které je velmi těžké léčit. Proto je o moc snazší léčit toho nemocného, který bral množství alopatických léků než toho, který dostal hodně homeopatických léků. To je v posledním případě někdy vidět obrazy různých léků, bez toho, aby dominovaly charakteristiky jednoho léku. Může se stát i to, že nevidíte nic, protože všechny specifické symptomy zmizely.

- U narušeného, zaseknutého nebo pokaženého případu je nejlepší způsob, když počkáte šest měsíců a dovolíte pacientovi, aby pil kávu, používal mentolové přípravky, užíval alopatické léky. Po šesti měsících už můžete odebrat anamnézu v naději, že se objeví čistý obraz léku. Když se to přece jen nestane, počkejte znovu šest měsíců!

- Nikdy nepodejte žádný lék v případě zhoršení, potlačení nebo objevení se symptomů zkoušky léku! Jenom čekejte, dokud se případ znovu uspořádá!

V nebezpečí učiňte následující:

• V případě zhoršení: zopakujte ten samý lék, ve stejné potenci!

• Při objevení se symptomů zkoušky léku: zopakujte ten samý lék ve vyšší potenci nebo vyhledejte korektní lék!

• V případě potlačení: podejte odpovídající lék!

• Nechejte, aby pacient pil kávu, bral alopatické léky a tím antidotoval nechtěné vlivy!

Zdroj: Vassilis Ghegas: Přednášky z klasické homeopatie

překlad © 2006-2007 vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=56