Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Bolesti hlavy - léky a jejich charakteristické příznaky
Publikováno: Středa, 29.04. 2020 - 19:47:25
Téma: dr. Vassilis Ghegas


Bolest hlavy typu BELL a GELS je nejsilnější. Nemocný se málem zblázní od bolesti (Kent, str. 142 : head, pain, maddening pains – hlava, bolest, bolesti k zešílení).

BOLEST HLAVY TYPU BELLADONNA

- Obličej nemocného je rudý a horký (Kent, str. 362 : face, discoloration, red face, headache, during – obličej, barevné změny, rudý, bolest hlavy, v průběhu).
- Končetiny má studené nebo ledové, přičemž má ohnivě horkou hlavu (Kent, str. 122 : head, heat, coldness extremities, with – hlava, horko, chlad, s, končetiny).
- Má pocit, jako by návalu krve do hlavy (Kent, str. 111 : head, congestion, redness of face, with – hlava, městnání, rudost tváře, s).
- Rozšířené panenky (Kent, str. 263: eye, pupils, dilated – oko, zorničky, dilatované), mu způsobují silnou citlivost na světlo), (Kent, str. 261 : eye, photophobia – oko, fotofobie).
- Lépe se cítí v leže v zatemněné místnosti (Kent, str. 142 : head, pain, lying in a dark room amel. – hlava, bolest, leh, při, v temné místnosti, zlepš.; tato modalita je silnější u BELL než u SIL).

BOLEST HLAVY TYPU GELSEMIUM

- Bolest začíná v zátylku a rozšíří se na celou hlavu (Kent, str. 901 : back, pain, cervical region, extending, head to, all over – záda, bolest, krční oblast, protahování se, hlava, k, všude). Bolest hlavy typu SIL taky začíná v krční oblasti, ale šíří se směrem k oku (Kent, str. 901 : back, pain, cervical region, extending, eye to – záda, bolest, krční oblast, protahování se, oko, do).
- Má velmi těžké oční víčka, sotva ví udržet otevřené oči (Kent, str. 241 : eye, heaviness, eyelids – oko, tíha, víčka).
- Při bolesti hlavy má poruchy zraku (Kent, str. 276 : vision, dim, headache, during – zrak, matný, bolest hlavy, během).
- Vydatné močení ulevuje jeho potížím (Kent, str. 150 : head, pain, urination, profuse, amel. – hlava, bolest, močení, vydatný, zlepš.).

BOLEST HLAVY TYPU IRIS VERSICOLOR

- Charakteristickým symptomem je zhoršení zraku před bolestí hlavy (Kent, str. 276 : vision, dim, headache, before – zrak, matný, bolest hlavy, před; Kent, str. 166 : head, pain, side, right, blurred vision before the attack – hlava, bolest, lokalizace, strany, pravá, neostrý zrak před záchvatem).

BOLEST HLAVY TYPU NATRIUM MURIATICUM

- Bušivá bolest hlavy, jako od kladiva (Kent, str. 140 : head, pain, hammering, morning – hlava, bolest, bušící, ráno).
- Bolest hlavy začíná ráno při vstávání, dopoledne v 10 nebo v 11 hodin až do 15 až 16 hodiny je nejsilnější. Později se zmírňuje, potom odpoledne kolem 17 hodiny začne znova (Kent, str. 134 : head, pain, 10 a. m. ; 10 a. m. to 3 p. m. – hlava, bolest, dopoledne 10 hod., v; mezi 10 až 15 hodinou).
- Bolest hlavy se objevuje nejčastěji na pravé straně.
- Na slunci se zhoršuje (Kent, str. 149 : head, pain, sun, from exposure to – hlava, bolest, slunce, po vystavení se; Kent, str. 1404 : sun, from exposure to – slunce, z, vystavení se).
- Bolest hlavy se zesiluje zármutkem nebo emocionálním vzrušením (Kent, str. 139 : head, pain, excitement of the emotions, after – hlava, bolest, vzrušení citové, po; Kent, str. 140 : head, pain, grief, from – hlava, bolest, zármutek, z; Kent, str. 150 : head, pain, vexation, after – hlava, bolest, mrzutost, po).

BOLEST HLAVY TYPU SANGUINARIA

- Dost často používaný lék při bolesti hlavy, možná ještě více než BELL.
- Bolest začíná v pravém rameni nebo na pravé straně krku (Kent, str. 1052 : extremities, pain, shoulder, right – končetiny, bolest, rameno, vpravo), potom se šíří nahoru za pravé ucho, nebo - co je ještě charakterističtější – nad pravé oko (Kent, str. 159 : head, pain, forehead, eyes, above right – hlava, bolest, čelo, oči, nad, nad pravým).
- Zvracení zlepšuje bolest hlavy nemocného (Kent, str. 150 : head, pain, vomiting amel. – hlava, bolest, zvracení, zlepš.). Ze zvracení se naopak zhoršuje žaludek, proto bude dále zvracet (Kent, str. 510 : nausea, vomiting does not amel. – nevolnost, zvracení nezlepšuje).

BOLEST HLAVY TYPU SPIGELIA

- Bolest v levém spánku nebo se lokalizuje do malého bodu v levé polovině obličeje (Kent, str. 169 : head, pain, temples, left – hlava, bolest, spánky, vlevo; Kent, str. 217 : head, pain, tearing, forehead, eminence, frontal, left – hlava, bolest, trhání, čelo, eminencia frontalis, levá, pod).
- Pacient dokáže ukázat jedním prstem místo bolesti (Kent, str. 148 : head, pain, spot, pain in small – hlava, bolest, bod, bolest v malém bodě).
- Bolest zůstává až dokonce na tom samém místě (d. d. : KALI-BI : bolest putuje).

BOLEST HLAVY TYPU BRYONIA

- Bolest začíná na levé straně čela, nejčastěji nad levým okem (Kent, str. 159 : head, pain, forehead, eyes, above left – hlava, bolest, čelo, oči, nad, nad levým), pak se rozšíří na celou hlavu, nakonec na celé tělo; nemocného bolí každý sval (Kent, str. 160 : head, pain, forehead, eyes, above left, extending to occiput and finally over whole body – hlava, bolest, čelo, oči, nad levým, šíří se, do záhlaví a nakonec do celého těla).
- Pacient nehybně leží, protože sebemenší pohyb mu už způsobuje bolest (Kent, str. 143 : head, pain, motion, from – hlava, bolest, pohyb, z).
- Ještě i pohyb očí zhoršuje bolest hlavy (Kent, str. 144 : head, pain, moving eyes; moving eyelids – hlava, bolest, pohyb, očí; pohyb, oční víčka).

BOLEST HLAVY TYPU PULSATILLA

- Tento druh bolesti hlavy se objevuje obzvlášť u žen v menopauze (Kent, str. 143 : head, pain, menses, during, suppressed; menses, after, cessation, on – hlava, bolest, menses, potlačení; menses, po, přestává, při).
- Bolest hlavy se zhoršuje teplem a na slunci (Kent, str. 149 : head, pain, sun, from exposure to – hlava, bolest, slunce, po vystavení se; Kent, str. 151 : head, pain, warm room – hlava, bolest, teplo místnosti, zhorš.).
- Bolest hlavy se zlepšuje na čerstvém vzduchu a chladnými obklady (Kent, str. 136 : head, pain, air, open amel. – hlava, bolest, vzduch, čerstvý, zlepš.; Kent, str. 138 : head, pain, cold applications amel. – hlava, bolest, chladné obklady, zlepš.).

BOLEST HLAVY TYPU STAPHISAGRIA

- Důležitý lék proti bolesti hlavy.
- Bolest hlavy začíná po hádce, po neshodě názorů nebo po MRZUTOSTI (Kent, str. 139 : head, pain, excitement of the emotions, after – hlava, bolest, vzrušení citové, po), nebo následkem potlačeného vzteku (Kent, str. 150 : head, pain, vexation, after – hlava, bolest, mrzutost, po; Kent, str. 136 : head, pain, anger, from – hlava, bolest, vztek, z).

BOLEST HLAVY TYPU MERCURIUS SOLUBILIS

- Tak ho bolí hlava, jako by mu obruč svírala hlavu nebo jako by měl na hlavě přílbu (Kent, str. 189 : head, pain, pressing, band, as if by – hlava, bolest, svírání, čelo, pásek nebo obruč).
- Během bolesti hlavy nemocnému tečou sliny (Kent, str. 418 : mouth, salivation, headache, during – ústa, slinění, bolest hlavy, během).

OBEZNÁMENÍ S PŘÍPADEM : MENYANTHES

Vassilis nás obeznámil s jedním případem spojeným s BOLESTÍ HLAVY. Co se týče bolesti hlavy, nebyly přesné klíčové symptomy, nebyl jasně indikován jediný lék. Co se týče konstituce : sešlo se informací minimálně na 10 polychrestů, ale byly přítomný i takové symptomy, které protiřečily všem lékům.

Jediným zvláštním symptomem, tím i dost důležitým se objevil : NEDOSTATEK ŽÍZNĚ. To byl jediný klíčový příznak nemocného, protože si tento symptom Vassilis 4x podtrhl.

Konal následovně : našel rubriku „ bez žízně “ (Kent, str. 530 : stomach, thirstless – žaludek, bez žízně). Podíval se na všechny léky ve 3 °, protože podle něho musel být pacientův lék mezi těmito léky. Už se zdálo, že žádný lék neodpovídá pacientovi. Protože i MENY bylo také mezi léky ve 3 °, přečetl si o něm kapitolu v Boericke materii medice (str. 430). Vyšlo najevo, že je to lék proti bolesti hlavy, který byl v souladu se symptomy nemocného.

- Bolest hlavy se zlepšovala tlakem : pacient si silně zavrtal hlavu do polštáře.
- Ruce a nohy měl ledově chladné.
- Nikdy nebyl žíznivý.

Nemocný dostal MENY C 30 a potom ho nebolela hlava 3 roky, dále se cítil dobře na všech úrovních. Po 3 letech relapsoval. Vassilis zopakoval MENY C 30 ( ve větší potenci nebyl k sehnání ). Nemocný se teď už více než 3 roky cítí dobře

Zdroj: Vassilis Ghegas, Přednášky z klasické homeopatie A

překlad © 2002 vilcakul

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=568