Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus III.
Publikováno: Čtvrtek, 05.11. 2020 - 19:19:12
Téma: Homeopatická terapie


Tento dopis píšeme, abychom navrhli Mercurius solubilis jako genus epidemicus pro současnou pandemii koronavirové choroby 2019 (COVID-19).

Od poloviny června do poloviny července 2020 náš tým homeopatických lékařů léčil 104 pacientů ve dvou léčebných střediscích COVID – v nemocnici Pandit Bhimsen Joshi a v nemocnici Sheth PV Doshi - na okraji indického Bombaje adjuvantní homeopatií.

Pacienti, zaměstnanci nemocnice a její vedení pozorovali, že tito pacienti léčeni adjuvantní homeopatií byli propuštěni o 3 až 7 dní dříve než ostatní srovnatelní pacienti na stejných odděleních, což nám umožnilo postupně ubytovat vážněji nemocné pacienty, kteří vyžadovali kyslík, nepřetržitě pozitivní tlak v dýchacích cestách nebo plicní ventilátor.

Pacientům bylo předepsáno celkem 25 různých homeopatických léků, z nichž každý dostával individualizovanou léčbu podle svých symptomů. Po shromáždění 143 klinických a individualizujících (homeopatických) příznaků 104 pacientů a převedení těchto příznaků na rubriky jsme provedli repertorizaci kombinovaných dat pomocí softwaru Hompath s cílem zjistit genus epidemicus. Zjistili jsme, že homeopatický lék Mercurius solubilis byl na vrcholu kombinované repertorizační tabulky. Po přezkoumání záznamů všech 104 pacientů jsme zjistili, že Mercurius solubilis byl také na čtvrtém nebo pátém místě ve všech jednotlivých repertorizačních grafech.

Abychom potvrdili naši dedukci, studovali jsme Materii Mediku léku Mercurius solubilis z původních zkoušek dr. Hahnemanna a dalších pramenů. Rovněž jsme prozkoumali články z výzkumu a případové studie o toxikologických účincích rtuti. Ukázalo se, že akutní expozice rtuti vyvolává projev podobný syndromu akutní respirační tísně, což je obraz podobný symptomatologii COVID. Navíc anosmie, afty, gastrointestinální a oční projevy, které se vyskytují u pacientů s COVID-19, byly také produkovány toxickou rtutí a rtutí jako homeopatickým lékem. Toto zjištění je v souladu s homeopatickým zákonem podobnosti: látka vyvolávající symptom u zdravého člověka je schopna léčit podobný symptom u nemocného.

Abychom potvrdili naši hypotézu, identifikovali jsme 13 běžných příznaků Mercurius solubilis: jako je členitý jazyk, slinění, pocení a noční zhoršení, které byly přítomny v různé intenzitě u dříve léčených 104 pacientů. Vytvořili jsme 13bodový dotazník a po získání příslušného souhlasu Etické komise a individuálního informovaného souhlasu pacientů jsme vyhodnotili 68 dalších pacientů ve výše zmíněných nemocnicích COVID. Lidem s nejméně osmi potvrzenými příznaky z dotazníku byl předepsán homeopatický lék Mercurius solubilis 200C třikrát denně po dobu jednoho týdne. V naší dvoutýdenní studii na obou místech jsme pozorovali rychlé zotavení a zkrácení pobytu v nemocnici o 5 až 7 dní u všech 68 pacientů, když byl homeopatický lék Mercurius solubilis použit spolu se standardním klinickým protokolem Indické rady lékařského výzkumu. Mnozí z nich nebyli nově přijatí pacienti, ale byli to ti, kteří překročili povinný minimální pobyt v nemocnici. Nyní používáme homeopatický lék Mercurius solubilis jako preventivní lék pro více než 1 000 lidí v oblasti nejvíce ohrožených míst COVID v Powai a Bombaji s výslovným souhlasem místních úřadů.

V návaznosti na Hahnemannovu metodu k nalezení genus epidemicus (§ 99–103) a k jeho odvození z kombinovaných údajů o symptomech více než u 100 pacientů jsme dospěli k závěru, že homeopatický lék Mercurius solubilis, „klamná zlověstná rtuť“ známá pro různé symptomatické projevy a destrukci tkáně, je genus epidemicus této pandemie. Naše úsilí je v souladu s logikou homeopatie, kterou nabízí Dr. Stuart Close: přesné pozorování, správná interpretace, racionální vysvětlení a vědecká konstrukce.

Nyní apelujeme na globální homeopatickou komunitu, aby otestovala naše nálezy v příslušných oblastech a navrhla konkrétní výzkumné projekty, které by prozkoumaly užitečnost Mercurius solubilis v pandemii COVID-19 jako genus epidemicus pro toto onemocnění.

Zdroj:
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1716336

volný překlad © vilcakul 2020

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=572