Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Vážné vedlejší účinky způsobené očkováním proti koronavirusu (doplněno)
Publikováno: Pondělí, 19.07. 2021 - 21:52:22
Téma: Filozofie nemoci


Mírná bolest a otok v místě vpichu jsou přirozenou reakcí po podání vakcíny. Zkušenosti však ukazují, že vakcína proti koronaviru může mít podivné vedlejší účinky: mohou se například zhoršit příznaky stávajícího onemocnění nebo dokonce úplně narušit hormonální rovnováha.

Po očkování proti koronaviru se mohou také objevit potíže s klouby, exacerbovaná autoimunitní onemocnění, problémy se štítnou žlázou a poruchy cyklu - což vyšlo najevo z reportáže zpravodajské relace maďarského televizního kanálu RTL klub.

Evropská agentura pro léčivé přípravky ve čtvrtek uvedla, že vakcína proti koronaviru od společnosti AstraZeneca, Vaxzevria, může způsobit poruchu nervového systému známou jako Guillain-Barrého syndrom (GBS), což je velmi vzácný vedlejší účinek. Příslušný výbor pro hodnocení rizik haagského orgánu rozhodl, že syndrom by měl být zahrnut do informací o přípravku jako nový vedlejší účinek vakcíny a že na toto riziko by měli být upozorněni zdravotničtí pracovníci a pacienti.

V GBS vlastní imunitní systém těla napadá zdravé periferní nervové buňky, což obvykle vede k symetrické slabosti a necitlivosti končetin, která začíná na dolních končetinách. V akutní fázi se nemoc může stát život ohrožující.

Do konce července bylo na celém světě hlášeno 833 případů GBS po podání přibližně 592 milionů dávek vakcíny. V červnu agentura EMA upozornila na riziko vzniku syndromu v souvislosti s vakcínou farmaceutické společnosti Johnson and Johnson.

V reportáži například mluvil jeden muž o silných kloubních potížích už po prvním očkování. Řekl: "Bolela mě noha, pak rameno, nemohl jsem nic dělat!" Další očkovaný uvedl, že byl očkován asi před 2 měsíci a od té doby má bolesti v rukou, zápěstí a ramenou.

Menstruační cyklus může být převrácen vakcínou proti koronaviru.

Mnoho lidí si stěžuje na potíže po vakcinaci na Covid

Stále více lidí si stěžuje na to, že po očkování proti COVID-19 jejich autoimunitní příznaky se zesílily nebo se např. zhoršily jejich laboratorní hodnoty spojené například s jinak udržovaným onemocněním štítné žlázy. "Všechny mé příznaky se znásobily, dodnes to neskončilo," napsala jedna z dotčených osob na jedné z největších sociálních stránek.

Csaba Kelemen, gynekolog a endokrinolog, který pro zpravodajství uvedl, že také zaznamenal nárůst autoimunitních příznaků u svých pacientů, nejen po očkování, ale také dokonce i po koronavirové infekci. I když se tyto problémy mohou zhoršit jinými virovými infekcemi, při očkování proti jiným chorobám ve skutečnosti dosud nebylo takové zhoršení zdravotního stavu zaznamenáno.

Po očkování proti Covid-19 může dojít k rozladění menstruačního cyklu

Zprávy jasně naznačují, že očkování vakcínou COVID může u některých lidí úplně narušit hormonální rovnováhu, což může ovlivnit i ženský cyklus. Mladší dívky hlásili vynechanou menstruaci a poruchu cyklu - menstruační krvácení, ke kterému došlo dříve nebo později než obvykle - zatímco několik žen v menopauze začalo znovu menstruovat . Odborník uvedl, že důvod toho dosud není znám, mezinárodní literatura jenom hádá.

Dobrou zprávou však je, že podle zkušeností gynekologa-endokrinologa jsou výše uvedené potíže obvykle pouze dočasné a ve většině případů samy o sobě po několika měsících vymizí. Pokud to však neobnoví naše původní laboratorní hodnoty nebo pokud se náš cyklus a zdravotní stav nevrátí, měli bychom se poradit s lékařem.

Problém je jen v tom, že se jedná o experimentální genovou terapii a nikdo neví, jaký bude mít pro očkované lidi následek. Jaký bude následek krátkodobý a jaký bude následek těchto vakcín dlouhodobý? Nikdo zatím nemá zkušenost s touto experimentální genovou terapii na lidech, následky tohoto činu bude trpět několik generací, pokud to nebude ještě horší?

Dnes se objevila znepokojující zpráva ohledně vakcín Pfizer a Moderna, které mohou napadnout ledviny i kůži

Vakcíny Pfizer a Moderna začaly testovat kvůli vážným vedlejším účinkům u očkovaných lidí. Začaly to dělat kvůli podezření, že tyto dvě vakcíny způsobují vzácné, ale děsivé příznaky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila testování vedlejších účinků vakcín společností Pfizer a Moderna. Podle agentury Reuters agentura EMA ve středečním oznámení neupřesnila, kolik případů bylo vyšetřováno, pouze uvedla, že obě společnosti žádá o poskytnutí informací. Tyto firmy prozatím nebyly donucené změnit návod k použití vakcín.

Existuje však podezření na to, že tyto dvě vakcíny způsobují vzácné, ale děsivé vedlejší účinky. Jedním z nich je alergie na kůži, multiformní erytém a druhým je zánět kapilár v ledvinových žlázách. A ten souvisí s glomerulonefritidou s bolestí dolní části zad a krvácením. Třetí je nefrotický syndrom, syndrom renálního původu.

V zemích Evropského hospodářského prostoru bylo dosud podáno 330 milionů dávek vakcíny Pfizer a od Moderny bylo do konce července podáno více než 43,5 milionu dávek.

Agentura EMA již v červenci odkazovala na možnost možné myokarditidy způsobené vakcínami mRNA. Zdůraznila však, že přínosy očkování daleko převažují nad potenciálními riziky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) informovala o nových vedlejších účincích vakcíny proti COVID-19 od firem Pfizer a Moderna. Jedná se o myokarditidu a perikarditidu (zánětlivá onemocnění srdce). Onemocnění se projevuje dušností, bolestí na hrudi a silným bušením srdce. Podle BBC jsou vedlejší účinky velmi vzácné a většinou se projeví do 14 dnů od podání vakcíny.

Z informací výrobců, regulačních orgánů a závěrů publikovaných studií vyplývá, že bílkovina, proti které se po očkování vytváří protilátky tzv. Spike protein je sám o sobě schopen buňky poškozovat. Je sám o sobě schopen pronikat do buněk a to včetně buněk mozkových. Dále bylo prokázáno, že v buňkách mohou být vytvářeny typy Spike proteinu, jejichž existenci jsme nepředpokládaly a tyto mohou mít závažné negativní dopady na zdraví. Byla publikována studie prokazující schopnost Spike proteinu nastartovat proces zhoubného shlukování bílkovin, který se vyskytuje u chorob nervového systému, jakými je např. Alzheimerova choroba.

Bylo prokázáno, že mRNA vakcíny na rozdíl od viru Covid-19 mají schopnost pronikat a infikovat prakticky všechny buňky a tkáně v těle, a že k tomuto po aplikaci mRNA vakcín dochází. Bylo prokázáno, že se vakcína po aplikaci v těle šíří krví, a že se Spike protein vytvořený po očkování uvolňuje do krevního řečiště. Přítomnost po očkování vytvořeného Spike proteinu byla v krvi prokázána až po dobu až 29 dnů od aplikace vakcíny.

Byl prokázán pokles plodnosti pokusných zvířat po očkování mRNA vakcínami. Přičemž rozdíl v počtu časných potratů mezi očkovanými a neočkovanými zvířaty byl u jedné z vakcín dvojnásobný. Současně nebyl předložen a studiemi doložen mechanismus, který by tento rozdíl vysvětloval.

Studiemi nebyla vyloučena možnost průniku vakcíny, postvakcinačních protilátek a produktů z vakcínou infikovaných buněk do plodu v průběhu těhotenství. SUKL na konci ledna 2021 dokonce nebyl schopen studiemi vyvrátit ani možnost reakce mezi postvakcinačními protilátkami a bílkovinami nezbytnými k průběhu těhotenství (tzv. Syncytinů).

Byla prokázána přítomnost poškozené mRNA ve vakcínách. Vakcíny obsahovali 25-45% poškozené mRNA. Nebyly zveřejněny údaje o tom, jaké důsledky vyplývají z aplikace těchto poškozených mRNA a jaké jsou produkty těchto mRNA v buňkách. Nebylo doloženo, jaký dopad na buňky a organismus má aplikace poškozených mRNA a produktů, které jsou na jejich základě vytvářeny. Na dotaz v této věci nebylo jednomu z nejvýznamnější odborných časopisů – British medical journal – ze strany regulačních orgánů odpovězeno.

Stejně tak nebylo regulačními orgány sděleno, jaké množství poškozené mRNA je regulačními orgány považováno za bezpečné a jak regulační orgány dospěli k závěru, že dané množství poškozené mRNA opravdu bezpečné je.

Byly vysloveny obavy týkající se možnosti zabudování genetické informace z mRNA vakcín do jaderné DNA lidských buněk, a to v důsledku možné přítomnost tzv. lineární DNA, která vzniká v procesu výroby mRNA vakcín.

Vzhledem ke schopnosti mRNA vakcín pronikat do prakticky všech tkání v těla je také nutné, aby byly zveřejněny studie vylučující možnost přenosu vakcíny, a produktů vytvořených ve vakcínou infikovaných buňkách z očkovaných na neočkované a z matky na dítě v průběhu těhotenství a kojení a to krví, krevními deriváty, tkáněmi, tkáňovými deriváty, tělními tekutinami včetně aerosolu dýchacích cest.

Byly publikovány studie, v rámci kterých byl laboratorně ověřován výskyt onemocnění po očkování proti chřipce. Tyto studie poukazují na možnou zvýšenou náchylnost na koronavirová onemocnění po tomto očkování.

Odvolaná studie o bezpečnosti vakcín proti covidu

Toto hodnocení vyvolává otázku, zda by bylo nutné přehodnotit zásady a používat vakcíny proti COVID-19 střídměji a s určitým úsudkem pouze u těch, kteří jsou ochotni přijmout riziko, protože se cítí více ohroženi skutečnou infekcí než falešnou infekcí . Možná by bylo nutné potlačit nadšení střízlivými fakty? Podle našeho názoru by agentura EMA a vnitrostátní orgány měly zahájit přezkoumání bezpečnosti v bezpečnostní databázi očkovacích látek proti COVID-19 a vlády by měly ve světle těchto údajů své zásady pečlivě zvážit. V ideálním případě by nezávislí vědci měli provádět důkladné hodnocení velmi závažných případů, aby mohla existovat doporučení založená na důkazech o tom, kdo bude pravděpodobně těžit z očkování SARS-CoV2 a komu hrozí vedlejší účinky. V současné době naše odhady ukazují, že musíme přijmout čtyři smrtelné a 16 závažných nežádoucích účinků na 100 000 očkování, abychom zachránili životy 2–11 jedinců na 100 000 očkování, přičemž rizika a přínosy se dávají na stejnou úroveň.

Zdroj:
https://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek
/koronavirus_furcsa_mellekhatasokat_okozhat_az_oltas/20210610150243
https://echo24.cz/a/SsAbA/ockovani-deti-proti-covidu-odporuje-pravidlum-etiky-prava-i-mediciny
https://www.life.hu/egeszseg/20210812-a-veset-es-a-bort-is-tamadhatja-a-pfizer-es-a-moderna.html
https://fzone.cz/clanky/po-ockovani-vakcinami-pfizer-a-moderna-se-ukazaly-nove-vedlejsi-ucinky-2438
https://rozalio.cz/otevreny-dopis-suklu-s-pozadavkem-dolozeni-studii-zdravotni-nezavadnosti-mrna-vakcin-ci-okamzitemu-zastaveni-ockovani/
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm?fbclid=IwAR3r4MoE0r366d3yqrswZImDjSo0TNDz2CDjdRvN276okYdc3eYgyNv2LRk
https://nasregion.cz/infarkt-halucinace-i-naruseni-sluchu-tisice-cechu-trpi-vedlejsimi-ucinky-po-ockovani-213731/
https://www.life.hu/hirek/20210909-az-astrazeneca-vakcina-ujabb-ritka-mellekhatasara-derult-feny-ezt-a-betegseget-okozhatja.html

volný překlad © vilcakul 2021

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=583