Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Hnojník obecný (Coprinus comatus)
Publikováno: Neděle, 30.10. 2022 - 19:07:19
Téma: Homeopatická Materie medika


Coprinus (Coprinus comatus, hnojník obecný, shaggy-ink cap) je velmi hojně se vyskytující houba, která má raději mírné pásmo, oblast severní polokoule. Můžeme ji najít od léta do podzimu a preferuje otevřená vlhčí místa s půdou, v níž je dostatek dusíku. Je tedy k nalezení na loukách, krajích lesů, zahradách, u hnojišť atd.

Coprinus patří do rodu Coprinus, což je rod zahrnující více než 100 druhů. DNA analýza prokázala, že tyto druhy patří/jsou blízce příbuzné čeledi Agaricaceae a Psathyrellaceae. Coprinus comatus je „pravý“ člen rodu Coprinus. Coprinus má rozpoznatelný, nezaměnitelný vzhled. Houba je vysoká ca 10‒37 cm. Má cylindrický klobouk, který je u mladé houby uzavřený a zakrývá většinu nožky. Mladá houba je světlá, na klobouku jsou šupinky, které jsou světle hnědé. Během pár dní však dochází ke změně. Houba dostává růžovou barvu, která rychle přechází do černé a houba vylučuje tekutinu podobnou inkoustu, díky tomu dostala své anglické jméno. V podstatě to vypadá, jako by se stará houba roztékala a doslova mizela před očima.

Coprinus je jedlou houba, ale pouze v době, kdy je bílý, tj. mladý a klobouk je uzavřený. V době, kdy mění zabarvení, se již stává nepoživatelný. Při konzumaci Coprinu si musíme dát pozor, abychom ho nezapili alkoholem. Coprinus totiž obsahuje toxin coprina [N-(1-hydroxycyclopropyl)-L-glutamin], který se v těle metabolizuje na 1-aminocyklopropanol, obdoba disulfiramu, tj. antabusu, který blokuje metabolismus etanolu a tím dochází k tzv. coprinovému syndromu. Ten je založený na zablokovaní aldehydové dehydrogenázy, blokuje transformaci acetaldehydu na acetát, což vede ke kumulaci acetaldehydu v játrech. Symptomy se objevují za 15‒30 minut od vypití alkoholu na houby, jedná se o kolapsové stavy z rozšíření cév, zrudnutí, zhoršené dýchání, bušení srdce, chvění, průjem, zvracení atd. Syndrom není smrtelný, ale u lidí s onemocněním srdce může být nebezpečný. Vliv Coprinu trvá několik hodin, pak sám odezní. Pokud jsou příznaky vážné a jedná se srdečně-cévní obtíže, je možné podat látky, které zúží cévy a pomohou srdci, např. noradrenalin.

Coprinus byl popsán v roce 1780 dánským přírodovědcem O. T. Müllerem, tehdy byl zařazen mezi žampionovité a dostal jméno Agaricus comatus. V roce 1797 získal Coprinus své jméno, které má dodnes. Byl pojmenován Ch. H. Petersoonem.

Coprinus comatus v homeopatii

Tato houba se v mém životě objevila před 4 roky, vyrostla mi pod oknem. V posledních dvou letech je častá v mém okolí, 30 – 40 kusů roste před mou ambulancí. Je dobrá k jídlu, jen si musíte pospíšit s její konzumací, protože plodnice rychle zčerná a rozpadne se. Rozpustí se na kamenech.

Esence: Rychlá radikální změna

Změna, náhlost, prudkost, rapidnost, změna v důsledku otálení

Otálení způsobuje změny. Kvůli odkládání věcí nerozeznají znaky času a ještě stále odolávají změně. Nechtějí akceptovat a vidět změnu. Setrvávají v té obvyklé životní situaci a v tom, jak pracují. Dlouho odkládají změny stojící na prahu, které jsou jasné a ohlašují se nějakou dobu, dlouho žijí z dědictví nebo svého majetku, ale najednou se vzbudí na to, že nic nemají. Je to jako když v novinách lidé čtou černou kroniku, že někdo v 92 letech náhle a nečekaně zemřel. Dá se tam také říct, že člověk jen odkládal poznání tohoto konce.

Strach a panika ze změny, hlavně z rychlé změny

Strach z toho a vědomí toho, jak rychle se může něco změnit. Strach z toho, že se něco stane, strach z vážné nemoci a úmrtí v nejbližším okolí, např. u rodičů. Stane se čím dál tím víc úzkostlivějším, strach rakovinného onemocnění. Deprese, depresivní myšlenky. Přistihne se přitom, že přemýšlí o tom, jak rychle se dokážou změnit věci. Existenční strachy, zážitky rychlých změn.

Je to jako v prostředí hospicu, kde starají o vážně nemocné staré pacienty, takové prostředí, kde jsou umírající a finančně zkrachovaní lidé. Zážitek totálního rozpadu ve svém okolí.

Zajímavé je to, Coprinus comatus se stal velmi dobrým lékem pandemie Covid-19 – neustálý všeobecný strach o životní prostředí, náhlé klimatické změny, kdy to v sobě člověk jen soustavně potlačuje a produkce oxidu uhličnatého stoupá. Může se v anamnéze objevit historie sebevraždy otce jako zkušenost náhlé prudké nečekané změny. Strach z nějaké náhlé změny. Šok, otřes z prožité zkušenosti rozpadu a úpadku z bezprostředním okolí.

Houby mají vztah k základnímu tématu: mají obecně vztah k velkým změnám, proměnám, zlomům, přechodům v životě, tím pravděpodobně i k evoluci. Jsou to velké změny jednotlivce jako jsou narození, puberta, menopauza, důchod, stáří a smrt. U Coprinusu jsou tyto změny velmi v popředí, u ostatních hub to nebylo tolik výrazné. U každé houby se toto téma objevuje na různé úrovni, ale zde je ústředním tématem léku změna.

Náhlá rychlá změna a pak panika

Pocit: přišel jsem pozdě, náhle stojím tu před ničím, to je něco, co velmi silně charakterizuje tuto houbu. To je to, co jsme našli jako velmi rozhodující u této houby. Je to jak s houbou, když vyroste, musíte ji rychle nasbírat a upéct, jinak se rychle přemění v inkoust. Když člověk není dost rychlý, tak už najde jen černá kaše. Možná to je tak stejně i se sebevraždou, že dlouho potlačované věci najednou vedou ke konci. Je to něco, co by se dalo předvídat, kdyby si člověk více všímal znamení a daného člověka, tak by tomu nedošlo. Možná to, čeho by si mohl pozorovatel všimnout na člověkovi chystajícího se spáchat sebevraždu nebo čeho by si mohlo všimnout jeho okolí.

Otálení, odkládání věcí, slabost vůle

Vidíme zde silné otálení, odkládání věcí, slabost vůle – nevykonání změny dokonce, nedotáhne to do konce. Je to extrémní potlačení nutné změny, extrémní vytěsňování potřeby změn. Najdeme v tomto léku takové lidi, kteří nemají motivaci, nepřebírají iniciativu, nic nedělají, cítí se jako smolaři. Roky, desetiletí odkládají věci, nechají je tak, neangažují se ani tělesně, nehýbou se, nesportují, zanedbávají se, nestarají se o svůj život. Nestarají se o svůj vlastní život, nemeditují. Trpí určitou formou deprese, že opustí sami sebe. Všechno nechají jen tak běžet.

Rigidní vůle, úporná vůle, slabá vůle

Na druhé straně je přirozeně rigidní vůle, úporná vůle, nic neměnit, na jedné straně slabá vůle, na druhé straně to, že tvrdohlavě lpí na něčem, nic nechce změnit, abychom nechali věci tak, lpěme na tom, prosadí svou vůli proti všemu. Trvá na svém stanovišti. Tvrdohlavost, zatvrzelost, lpí na svých názorech.

Symbióza, čistota a starostlivosti (péče)

U hub se objevují témata symbiózy, čistoty a starostlivosti (péče), vztah mezi ošetřovatelem a pacientem. Najdeme zde takové lidí, kteří pečují o svého blízkého, který je dementní nebo psychopatický a cítí se potlačeni a přetíženi touto ošetřovanou osobou. Mají pocit, že je to pro ně už moc. Ta starostlivost o dementního nebo psychopatického blízkého, může to být i jejich partner, mají pocit, že jsou zaplaveni tímto úkolem a je to pro ně moc. Jsou z toho depresivní.

Partnerství, chladné vztahy, velký odstup ve vztahu, ledově chladné vztahy

V partnerských vztazích si udržují velmi velký odstup, stáhnou se do své ulity před partnerem, oddělí se od něj, uzavřou se před partnerem, zavřou dveře v domě před partnerem, aby mohli být sami a v bezpečí. I v posteli se daleko odtáhnou od svého partnera. Objevilo se to i ve zkoušce léku u ženy, která se najednou více odtáhla od partnera, nebo křičela na partnera. Najednou tam byl velký odstup od partnera. Návaly zlosti vůči partnerovi, křičí na partnera. V každém případě vidíme ledově chladný vztah a velká odtažitost od partnera ve vztahu. Měli jsme takovou pacientku, která žila ve vztahu s partnerem se sklonem psychopatické sebevraždě. Nemohla být v jeho blízkosti, úplně se od něj oddálila, ale přesto se o něj starala. Má strach z toho, že když si otevře ústa. tak a muž spáchá sebevraždu. Po Coprinusu si fakt otevřela ústa a udělalo se jí lépe, i přes vážnou chorobu muže.

Povolání Coprinus comatus

Vědci, umělci, spisovatelé v malých nákladech, děti se zhoršujícím se prospěchem, s klesajícím výkonem ve škole, náhlá redukce školních výkonů, z dobrých žáků se náhle stávají neprospívající žáci. Jsou slabí v pravopisu, v matematice, mají anticipační napětí, strach z ze zkoušek a zlých známek, tréma. Vysoký tlak a blokace myšlení během zkoušky.

Historie císařského porodu, plánovaný císařský řez nebo rychlý porod (náhlá změna)

Děti, které jsou velmi tvrdohlavé s chronickou obstrukční bronchitidou. To připomíná Plutonium, ti jsou také takoví tvrdohlaví, silní, za určitých okolností mají chronickou bronchitidu a jsou to dětí porozené císařským řezem. Dítě s anamnézou rychlého porodu. U Coprinusu máme do činění s dětmi, u kterých byl naplánován císařský řez nebo rychlý porod. Plutonium je to spíše nouzový císařský řez a pak následně bronchitida, to uznává i školní medicína. Přemýšlíme nad tím, jestli to byl nedostatečný kontakt při porodu císařským řezem, proč se tak často u těchto dětí objevuje bronchitida? Protože během porodu při průchodu pochvou jsou coli bakterie a jiné zárodky chorob, které zocelují to dítě, napomáhají ke správnému vývoji imunitního systému. Takže děti s obstrukční chronickou bronchitidou po nouzovém císařském řezu budou Plutonium a děti s plánovaným císařským řezem nebo rychlým porodem s obstrukční chronickou bronchitidou, což je náhlá rychlá změna budou potřebovat Coprinus.

Odpor proti Covid 19

V boji proti Covid-19 se osvědčil Coprinus comatus jako velký komplementární lék Radia bromata. Vidíme v obrazu léku obtížné dýchání a tlak na hrudník.

Deprese, pochybnosti během a po překonání nemoci Covid 19, Rad-br. Funguje jako genus epidemicus covidu na 80 %, předepisují ho každému a počkají, jestli to pomůže. I Nat-m. je dobrým akutním lékem covidu, když nepomohlo Rad.br. a Coprinus byl výborným komplementárním lékem, pokud se po Radiu bromatu nezlepšila to obtížné dýchání, měl depresi a strach ze změny, tak tam Coprinus byl velmi dobrý lék. Takže zde vidíme velmi těžký průběh Covidu 19 a mnohých případech byl Coprinus komplementárním lékem Radia bromata.

Radium bromatum má téma odporu vůči Covidu a Corpinus comatus má odpor ke komplementaritě těchto dvou léků. Když jsme slyšeli ty příběhy pacientů s rychlým průběhem Covid 19, za 4 – 5 dní mohou zemřít, ten průběh je velmi rychlý a tito pacienti často upadají do kómatu (comatus je v názvu houby). Samozřejmě k těmto kómatickým pacientům nemáme žádný přístup a ti se dostávají na ty JIP-ky. Mějte to na mysli v těchto případech a zvažte Radium bromatum i Coprinus comatus. Jsou to dva nejdůležitější léky na Covid 19.

Uši: Tinitus

Dýchání: Dyspnoe. Obtížné dýchání při Covid 19 (něco mi leží na hrudi a nemohu se nadechnout).

Břicho: větry, nafouklé břicho, zácpa, nepravidelná stolice, stolice při močení, kručení břicha.

Záda: Bolest krku, tenze v krku.

Končetiny: Polyneuropatické symptomy, bolesti na palcích na nohách, necitlivost na palcích noh, ledově chladné ruce a nohy, pocit pálení a dolních končetinách. Epicondylitis.

Močový měchýř: Časté močení v noci u starých mužů.

Pocení: Pocení při lehké námaze po Covid 19, menopauzální návaly horka s pocením.

Spánek: poruchy spánku.

Generálie: Multiplexní skleróza, klimakterické návaly horka s pocením.

Sny: krokodýl, tygr, otec, dědeček, někdo nedokáže vyjít po schodech nahoru, střílí zlaté šípy po ženě. Sen o masakru v obchodním centru. Empatie k přivázanému dobytku. Starostlivost o děti. Odsouzený na smrt. Pohyb střev s krví a vodou a křečemi břicha. Mongoloidní.

D. D.: Radium bromatum (Covid 19) – velká téma je rozštěpení rodiny, protože se rozpadají rodiny, je to téma léku i covidu – rozštěpení člověka, partnerství, velkých rodin, společnosti. Pandemie je výrazem rozštěpení mezi člověkem a přírodou, protože když se podíváme na to, jak se chovají lidé ke zvířatům v přírodě. Divoká zvířata, to jak se chová člověk k přírodě, to je rozštěpení člověka. Rad. Bromatum.

Cantarius cybarius – starost o členy rodiny, kteří ho zranili, nechce se o ně nikdo starat, starají se o ně jen z povinnosti. Dcera hluboce zraněná matkou a musí se o ni starat.

Zdroje:
https://www.mycomedica.cz/clanky-coprinus-comatus-hnojnik-obecny.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnojník_obecný
Friedrich Ritzer és Hans Eberle, webinář Houby 2021
https://www.ohoubach.cz/atlas-hub/detail/124/Hnojnik-obecny/

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=610