TAGS-Skyblue

Domů  |  Stahování | Odkazy | Fórum | Váš účet

 - Ahoj Create an Account  Login    

HledáníPokročilé vyhledávání

Počet přístupů

Zaznamenali jsme
11415203
přístupů od měsíce leden 2007

Posledních 5 článků

· Nový ''genus epidemicus'' na koronavirus IV. [ 0 komentářů - 222 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie jako depopulační nástroj[ 0 komentářů - 151 čtenářů ]
· Nejlepší obranou proti korona virusu je vlastní imunita![ 0 komentářů - 161 čtenářů ]
· Experimentální genová terapie vedoucí k trvalému poškození zdraví[ 0 komentářů - 134 čtenářů ]
· Homeopatická pomoc s vedlejšími účinky očkování a s tzv. "Longcovidem"[ 0 komentářů - 304 čtenářů ]

[ Více v sekci novinky ]

Homeopatická Materie Medika

· Aconitum nappelus (Acon.)
· Actae racemosa (Cimic.)
· Agnus cactus (Agn.)
· Allium cepa (All-c.)
· Aloe socotrina (Aloe.)
· Ammonium muriaticum (Am-m.)
· Antimonium crudum (Ant-c.)
· Antimonium tartaricum (Ant-t.)
· Apis mellifica (Apis.)
· Argentum nitricum (Arg-n.)
· Arnica montana (Arn.)
· Arsenicum album (Ars.)
· Arsenicum iodatum(Ars-i.)
· Aurum metallicum (Aur.)
· Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.)
· Baryta carbonica (Bar-c.)
· Belladonna (Bell.)
· Bellis perennis (Bell-p.)
· Berberis vulgaris (Berb.)
· Borax (Bor.)
· Bromium (Brom.)
· Bryonia alba (Bry.)
· Caladium sequinum (Calad.)
· Calcarea carbonica (Calc.)
· Calcarea fluorica (Calc-f.)
· Calcarea phosphorica (Calc-p.)
· Cantharis vesicatoria (Canth.)
· Capsicum annuum (Caps.)
· Carbo vegetabilis (Carb-v.)
· Caulophyllum thalictroides (Caul.)
· Causticum Hahnemanni (Caust.)
· Chamomilla vulgaris (Cham.)
· Chelidonium majus (Chel.)
· China rubra (China.)
· Cocculus indicus (Cocc.)
· Coccus cacti (Coc-c.)
· Coffea cruda (Coff.)
· Collinsonia canadiensis (Coll.)
· Colocynthis (Coloc.)
· Conium maculatum (Con.)
· Corallium rubrum (Cor-r.)
· Croton tiglium (Crot-t.)
· Cuprum metallicum (Cupr.)
· Drosera rotundifolia (Dros.)
· Dulcamara solanum (Dulc.)
· Eupatorium perfoliatum (Eup-per.)
· Euphrasia officinalis (Euphr.)
· Ferrum phosphoricum (Ferr-p.)
· Fluoric acid (Fl-ac.)
· Gelsemium sempervirens (Gels.)
· Graphites naturalis (Graph.)
· Hamamelis virginiana (Ham.)
· Helonias dioica (Helon.)
· Hepar sulfuris calcareum (Hep.)
· Hydrastis canadiensis (Hydr.)
· Hyoscyamus niger (Hyosc.)
· Hypericum perforatum (Hyper.)
· Ignatia amara (Ign.)
· Ipecacuanha (Ip.)
· Kalium bichromicum (Kali-bi.)
· Kalium bromatum (Kali-br.)
· Kalium carbonicum (Kali-c.)
· Kalium iodatum (Kali-i.)
· Kalium muriaticum (Kali-m.)
· Kalium phosphoricum (Kali-p.)
· Kalium sulphuricum (Kali-s.)
· Kreosotum (Kreos.)
· Lac caninum (Lac-c.)
· Lachesis mutus (Lach.)
· Ledum palustre (Led.)
· Lycopodium clavatum (Lyc.)
· Mercurius solubilis (Merc.)
· Naphthalinum (Naphtin.)
· Natrum muriaticum (Nat-m.)
· Natrum sulphuricum (Nat-s.)
· Nitricum acidum (Nit-ac.)
· Nux vomica (Nux-v.)
· Opium (Op.)
· Oscillococcinum (Oscilloc.)
· Phosphoricum acidum (Ph-ac.)
· Phosphorus (Phos.)
· Phytolacca decandra (Phyt.)
· Platinum metallicum (Plat.)
· Podophyllum peltatum (Podo.)
· Pulsatilla pratensis (Puls.)
· Pyrogenium (Pyrog.)
· Rhus toxicodendron (Rhus-t.)
· Ricinus communis (Ric.)
· Rumex crispus (Rumx.)
· Ruta graveolens (Ruta.)
· Sabadilla officinalis (Sabad.)
· Sambucus nigra (Samb.)
· Sanguinaria canadensis (Sang.)
· Selenium metallicum (Sel.)
· Senna (Senn.)
· Sepia officinalis (Sep.)
· Silicea terra (Sil.)
· Spongia tosta (Spong.)
· Staphysagria (Staph.)
· Sticta pulmonaria (Stict.)
· Stramonium datura (Stram.)
· Sulphur sublimatum (Sulph.)
· Sulphur iodatum (Sulph-i.)
· Tabacum nicotiana (Tab.)
· Thuja occidentalis (Thuja.)
· Viburnum opulus (Vib.)
· Vipera redi (Vip-r.)
· Abrotanum

Informace


Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Homeopatická léčba vedlejších účinků záření
Publikováno: Středa, 27.02. 2019 - 21:38:09 Od: vilcakul

Homeopatická terapie

Člověk jako biologický druh od samého počátku své existence žije v neustálé interakci se zářením různého druhu. Některé záření můžeme detekovat svými smysly (např. světlo, teplo) a jiné více nebo méně složitými přístroji (fotoaparát, spektroskop, radiopřijímač, Wilsonova mlžná komora, atd.). Proto je přirozené, že nás napadne otázka, týkající se škodlivosti nebo prospěšnosti záření pro naše zdraví. Všechno živé na Zemi je od nepaměti vystavováno záření z přírodních zdrojů, které pochází ze čtyř hlavních oblastí: z kosmického prostoru, zemské kůry, ze vzduchu a potravin. Před kosmickým zářením nás částečně chrání atmosféra, proto je jeho složka nejnižší při mořské hladině. Zemská kůra obsahuje různé koncentrace radioaktivních prvků, jako je uran, thorium nebo radium, a ty jsou proto obsaženy i ve stavebních materiálech, v uhlí, ropě atd.

Kromě záření z přírodních zdrojů jsme v posledních desetiletích vystavováni též záření z umělých, člověkem vytvořených zdrojů. Patří sem televizní a počítačové obrazovky, mobilní sítě, vysokofrekvenční internet, svítící ciferníky hodinek, spad po zkouškách jaderných zbraní, mírové využívání jaderné energie a lékařské aplikace. Z umělých zdrojů záření přispívají nejvíce lékařské aplikace, tj. rentgenová vyšetření, či používání radionuklidů při vyšetřování nebo léčení nádorových onemocnění ozařováním. Spalováním fosilních paliv a hutnickou činností se naše civilizace navíc významně podílí na přenosu přirozených radioizotopů ze zemské kůry do atmosféry a na povrch země.

Druhy záření
Pojem záření lze definovat jako šíření energie prostorem, které je možné i bez přítomnosti hmotného prostředí. Jako nejpřirozenější se jeví rozdělení záření na vlnové a částicové. Ovšem již studenti na střední škole ví, že každé záření má dualistický charakter, tj. projevuje se zároveň jako vlna i jako částice (má vlnový i korpuskulární charakter). Dělení podle toho, zda částice nesou či nenesou elektrický náboj by bylo ještě méně přesné, stejně jako dělení podle místa vzniku (jádro, nebo elektronový obal atomu). Všechny tyto druhy záření mohou vzájemně působit na okolní látky a vytvářet elektricky nabité atomy známé jako ionty. Tyto mohou rozrušovat chemické vazby a vytvářet nové. Když k tomuto jevu dojde v buňkách živých organismů, může je to poškodit.

Všechny typy elektromagnetického záření; G4, G3, UMTS, WiFi, DECT (G4 má téměř stejné vlnové délky jako mozkové vlny), indukční trouby apod. Také ozařování ovoce a zeleniny gama paprsky v přístavech.

Elektrická a magnetická pole – podle Ruperta Sheldrakea také morfogenetické (1985) vykonávají na životní procesy vliv, jenž – zvlášť patrný při cestách do vesmíru – byl více a více zkoumán. Náš pohled však při tom ulpíval na zkoumání vysoce energetického záření. Na rozdíl od toho se však elektrické procesy odehrávají s malou až nepatrnou intenzitou. Pole obklopující člověka, aura prokazatelná detektory mikrovln, působí na okolní organismy a zároveň je rozhodujícím způsobem ovlivňována nejrůznějším zářením – mikrovlnnými troubami, infračerveným zářením, zářením gama, potenciálem Země, elektrickými poli ve vzduchu atd. Záření z kosmu a záření ze Země vyvolávají reakce v krvi a ve vodě, z níž je lidský organismus složen především.

Bylo doloženo, že magnetické pole Země podléhá silným lokálním výkyvům. Tyto magnetické zvláštnosti každého místa na zeměkouli umožňují zvířatům, která jsou vybavena magnetickým smyslem (ptáci nebo včely pravděpodobně takovýto orgán mají), nalézt opět svůj domov i na velké vzdálenosti, a to dokonce i v případě, že jsou slepá. Člověk s velkou pravděpodobností nemá žádný nebo jen velmi málo vyvinutý elektromagnetický smysl. Přesto však magnetická pole účinkují na lidské tělo i ducha. To bylo poprvé vědecky doloženo, když se začala provádět měření EEG (záznamy mozkových proudů) u osob, které byly krátce předtím prosvíceny spinovým tomografem. Spinová tomografie umožňuje zhotovovat snímky podobné rentgenovým, aniž by však pacient musel být vystaven příliš silné dávce záření. Místo krátkovlnného záření, které proniká celým tělem, se vytvoří silné magnetické pole, a změny se vyhodnocují počítačem, který z daných informací sestaví velmi přesný obrázek vnitřních orgánů nebo pochodů.

Nejprve se předpokládalo, že takový postup nemá žádné nežádoucí účinky. Když se však provedla měření EEG, projevily se silné změny, jež mohly být způsobeny jen předchozí spinovou tomografií. Mozkové proudy se zakrátko sice opět normalizovaly a pacienti si také nestěžovali na žádné subjektivní potíže. Zjištění změny mozkových proudů, které vlastně představují změření mozkové aktivity, však je faktem velmi závažným. Je jím zjevně prokázáno, že lidský mozek reaguje na magnetické změny, i když tyto reakce nejsou vědomé. Z okolního vesmíru k nám neustále přicházejí nejrůznější záření, která svým energetickým vlivem pole vědomí člověka buď zhoršují nebo zlepšují.

Elektromagnetická zátěž, které jsme dnes vystaveni, ve skutečnosti představuje vážné riziko onemocnění. Kolem nás jsou televizní a rádiové signály, elektromagnetická pole tvořená elektrickými přístroji a mikrovlnnými troubami v kuchyni i v jejím okolí, záření z mobilů jdoucí přímo do mozku, vyzařující zvonky a četná další záření, která permanentně působí na naše zdraví. Nemůžeme tomu uniknout. Lidé, kteří pracují nebo žiji v blízkosti vysílačů, dostávají ještě větší dávky, stejně jako pracovníci elektráren, rychlých občerstveni apod. Bylo prokázáno, že toto působení je pro organismus toxické. Jde o jednu z nejhorších forem toxického zamoření a nebudu překvapen, pokud se ukáže, až budou zcela známy všechny důsledky, že je tak toxické, že škoda způsobená kouřením cigaret je proti tomu neškodný čajíček. Podle mého názoru by se v zájmu záchrany lidstva měly investovat značné prostředky do omezení všech forem elektromagnetického záření. V roce 2011 Světová zdravotnická organizace (WHO) označila vyzařování z mobilních telefonů jako možný karcinogen, a varovala tak naši světovou populaci před možnými zdravotními riziky elektromagnetických polí.

Dnes už je jasné, že některé typy záření mohou nepříznivě ovlivnit biologii našich buněk a ovlivnit jejich chování. Záření známé jako tepelná radiace má schopnost například ohřát naše buňky. Vnější signály z elektronických zařízení mohou porušit nebo změnit živou tkáň. Děti jsou obzvláště ohroženy, protože se fyzicky stále vyvíjejí.

Mnoho příkladů homeopatických principů je možné najít v moderní vědecké medicíně. Například vysoké dávky Roentgenova záření mohou způsobit některé druhy nádorových onemocnění, ale v nízkých dávkách je léčí. Elektronický smog, záření mobilů a počítačů také v dnešní době způsobuje sterilitu mužů a vede k impotenci. mobilní a PC záření (impotentia coeundi – neschopnost pohlavního styku, impotentia generandi – problém nekvalitního semene).

Homeopatická léčba vedlejších účinků záření

Imponderabilia - sluneční a měsíční záření, rentgenové záření, elektřina, hudba apdb.

Vedlejší účinky slunečního záření – Sol (Sol britanic, africana, australis)

Proving provedl Swann v roce 1880, Robin Murphy uvádí jako autora provingu Bernharta Finckeho.

Hlavní symptomy
- potíže spojené se sluncem – úžeh, úpal, zvracení
- bolesti hlavy ze slunce
- sluneční ekzém, dermatitida
- ozáření sluncem
- rakovina kůže
- fotofobie

Mysl
- nervózní, racionalizující, nedostatek pocitů, nedostatečný přístup k pocitům, depresivní, neklidný, nepokojný, smutný, potlačení přirozených tužeb, chce být sám, zármutek, žal, apatie…
- strach z cizinců, přítomnost cizinců zhoršuje, úzkost z přiblížení lidí
- úzkost pociťovaná v srdci a v oblasti žaludku
- nervová přecitlivělost, chvění nervů
(Symptomy odpovídají dlouhodobému nedostatku slunce)

Fyzické symptomy
bolesti hlavy ze slunce, z únavy, často s otupělostí. Bolest hlavy vycházející z temene směrem do čela nebo spánků, mnoho popisu bolestí hlavy – hlavní lokalizace temeno a spánky.
Pokožka – pálení, otékání nebo pocit otékání, pocity tepla, pálení – kdekoliv, výrazné zejména na obličeji a nosu
Pokožka – pihy, lupus, vyrážky, vyrážky mokvající
Menstruace předčasná, zkrácená perioda o 6-7 dni, bolest prsů před menstruací
Žaludek – nauzea, neklid pociťovaný v oblasti solar plexu
Nervy – třes, neklid, záškuby, cukání
Použití – onkologie
Potíže z ozáření – lze podat po ozařování. Pomůže s potížemi jako je zvracení, vypadávání vlasů, nevolnost (Cadm-sulph., X-ray., Rad-brom.)
Rakovina kůže – melanom, zejména vzniklé z nadměrného vystavení slunci.

Vedlejší účinky záření mobilní sítě 3G, 4G - UMTS
Způsobují syndrom chronické únavy, přecitlivělost na všechny druhy záření. Vyvolává problémy s trávením a střevy. Tyto případy jsou dost zamlžené a vágní. Problém potíží je většinou skrytý, objeví se najednou, z ničeho nic – to je dobré pravidlo pro Imponderabilia.

Vedlejší účinky mobilní sítě – Mobile phone, Magnetis polus articus, Radiation Homeopathic Formula

Hlavní pocit je chycení ve vlnách mobilu. - jako by v mém mozku byla změť nespojitých slov co nedávají smysl
- teoretizování
- mysl funguje velice rychle, spousta myšlenek velice rychle přes sebe jdoucích
- rychle mluví a potřebuje komunikovat (jak teenager)
- impulsivní chování
- mysl je vzrušivá a příliš zaneprázdněná
- vytočené dítě
- hyperaktivní děti předčasně zralé, neustále vibrující
- zmatení – nemůže přemýšlet, začne být nepraktický
- díry v paměti
- organizovaný chaos
- neobvyklé pocity v těle
- mlhavost ( časté pro léky ze záření)
- bludy – ohledně částí těla, je si vědom tvaru hlavy, má pocit, že má 2 mozky
- opakované pohyby, tření, tiky, neklidná agitovanost, opozice
- milují tmu – zůstane ve tmě se svými myšlenkami
- citliví na energii kolem nich
- poct pronásledování
- citlivý či netečný na zvuk
- impulzivní vztek, nekontrolované emoce
- sny o mouchách – mysl lítá jako moucha
- sny o mimozemšťanech, podivné myšlenky
- neurologický problém
- nízké svalové napětí
- otok mozku
- vyhýbá se fyzické činnosti
- cysty
- starší pacienti – dostanou mobil a ten zasáhne jejich imunitu, cítí se unaveni
- mobil ničí mozkové buňky u krys

Proving Smith Steve 2003

Hlavní symptomy mysli
- zmatek, nejasné myšlení, pocit jakoby byl ve snu
- absence myšlenek
- blud – díra v mozku, myšlenky vypadávají
- lhostejnost, netečnost s averzí k práci
- lenost, zahálčivost
- onemocnění ze vzrušení
- chyby dělá v prostoru a v čase
- rychlé jednání
- otupělý, omámený jako když je intoxikován
- pocit intoxikace generálně
- pocity, že je v zahraničí, že cestuje, že je cizinec, lhostejnost, častá averze
- sny, že je doma
- sny, že je v zahraničí, že je cizinec

Vedlejší účinky ultrazvuku – Ultra sound

Vedlejší účinky CT záření- CT scan, Radiation Homeopathic Formula

Vedlejší účinky MR záření – Magnetron, Radiation Homeopathic Formula

Vedlejší účinky PC záření - PC radiation, Radiation Homeopathic Formula

Vedlejší účinky eletřiny – Electricitas
Pacienti, kteří byli v minulosti předmětem elektrošoků, mohou být neléčitelní, dokud nedostanou Electricitas.

ELECTRICITAS (atmosferická a statická)

Lék se připravuje z mléčného cukru, vystaveného elektrickému proudu.
Charakteristika: Intenzivní nervozita a úzkost, plachost, ustrašenost, vzdychání, ječí strachem, záchvaty pláče. Má hrůzu, když se blíží bouřka, před a při bouřce prožívá duševní muka. Pocit tíhy a ochrnutí končetin a celého těla, má pocit, jako by vážil tunu.

Elec. nepodávat při nachlazení, zvláště když postihuje dýchací cesty, mohlo by dojít k fatálním následkům.

Vztahy: Antidotum: Morfium acetát, zvláště potencovaný. Podle Clarka je Phos, nejlepším antidotem na následky bouřky.

Srovnej: X-ray, Psor., Tub. k obnovení reaktivity.

ELECTRICITY (umělá)

Mysl: Plačtivý, plachý, ustrašený, vzdychá, křičí strachy. Záchvaty tísnivé úzkosti. Strach z blížící se bouřky, vnitřní úzkost, zvláště na hrudi, nervozita, rozčilení. Nedobrovolný hysterický smích. Zuřivost. Špatná nálada. Není schopen vnímat čas. Chápání pomalé a obtížné. Trpí duševní muka před a během bouřky. Ztráta paměti. Smysly: Ztráta vědomí. Ztráta čití. Otupělá hlava. Obluzenost, motání hlavy, zvláště při sehnutí.

Hlava: Bolesti hlavy, tlak v čele, shora dolů, jako od kamene. Trhavá bolest od zátylku do čela. Bolestivé spazmy v hlavě. Týl bolavý. Nepříjemné šoky, obvykle v týle. Zevní hlava: Pocit chladu na temeni. Zrychluje se růst vlasů.

Oči: Pocit, jako by oči byly hluboko v hlavě. Pocit, jako by z očních bulbů mělo něco vylézt. Zánět očí, silné slzení. Šeroslepost. Slepota. Černá skvrna před pravým okem. Vše se zdá žluté.

Uši: Vystřelování do pravého ucha, z hrdla. Tah z čelisti směrem do uší. Zduření vnitřního ucha. Puchýřky plné štiplavé tekutiny za ušima. Hvízdání v uších, nebo pocit, že jsou zvukovody ucpané.

Nos: Ztráta čichu. Mléčná tekutina vytéká z nosu.

Obličej: Výraz děsu. Stroupky na obličeji, na pažích a těle. Velké vředy na obličeji.

Zuby: Trýznivá bolest v horních zubech, přichází z hlavy. Bolest v podkoží, ulcerace starých dutin stoliček. Ústa a hrdlo: Zvýšená sekrece slin. Pěna u úst. Jazyk je velmi citlivý, zvláště na špičce. Zduření jazyka.

Hrdlo: Ztráta řeči, není schopen artikulovat. Vřídky na patře, odlučuje se epidermis. Neustálé šimrání v krku. Zánět hltanu.

Žaludek: Nevolnost a zvracení. Pálení žáhy. Slinění. Nevolnost, také po jídle. Touha zvracet. Zvracení s bolestí v krku. Hematemeze. Pocit plnosti žaludku po lehkém jídle.

Břicho: Řezání v břiše, když se blíží bouřka.

Stolice: Černožlutá, řídká stolice, páchne. Varlata jsou při stolici tažena vzhůru. Prudký tlak v řiti (během menses). Pálení v konečníku. Mokvající hemoroidy.

Močové orgány: Časté močení. Inkontinence moče. Krev v moči.

Ženské orgány: Menstruační krvácení v elektrické lázni. i Černá a hustá menstruační krev. Měsíčky silné, s tlakem v konečníku. Výtok, nejprve řídký, pak hustý, s koaguly velikosti lískového oříšku.

Hrtan a průdušnice: Kašel s prudkým šimráním v krku.

Dýchání: Celoživotní astma, se srdečními palpitacemi a sklonem k mdlobám.

Hrudník: Srdeční palpitace, při horečce, nebo s bolestí hlavy nebo opresivní úzkostí a světle rudým obličejem. Hrudník a paže ztuhlé, téměř ochrnuté, není schopen chůze. Tíha a ztuhlost hrudníku a ramen, připadá si jako z mramoru.

Záda: Nežity na zádech a na šíji. Bodání ve zduřelých krčních žlázách.

Horní končetiny: Hrozné bolesti v pažích a dolních končetinách. Ochrnutí paží. Třes rukou. Zduření rukou, náhlé, ruce zarudlé. Pocit necitlivosti konečků prstů. Vřídky naplněné zelenavou, sangvinolentní tekutinou na ukazováku.

Dolní končetiny: Pálení nohou, od chodidel ke kolenům, zvláště v noci. Chlad dolních kočetin až po břicho, v létě, při studeném větru. Brnění chodidel. Pocit, jako by měl kolem kotníku široký náramek. Intenzivní obtíže jako při elektrických šocích v levé noze a přes celou levou polovinu těla až do hlavy, opakuje se při každém zablýsknutí.

Spánek: Zívá, celé tělo se otřásá. Nespavost trvající dva měsíce.

Horečka: Celé tělo se třese, každé ráno, když zívá. Zimnice, pak krátký pocit suchého žáru. Často se střídá zimnice a horkost, při bolestech v krku. Zimnice se silným pocením, s bolestivými stahy v hlavě a podél zad. Silné noční pocení u jedinců s kloubními obtížemi, nepřináší úlevu, pocit úzkosti s pocením při bouřce.

Kůže: Prudké bolesti a zduření končetin, které před dvanácti roky omrzly. Červené vřídky v místě doteku jisker. Bělavé vezikuly. Pokožka černá. Ekchymózy.

Celkové příznaky: Bolesti končetin. Tah v celých končetinách, pokračuje do špiček prstů nohou i rukou. Šok probíhá celým tělem, vychází z lícní kosti. Brnění v zelektrizovaných partiích. Prudké pálení míst, která se dotýkají řetězu. Celková únava po jídle. Nervy a svaly ochablé. Mdloby. Ztuhlost končetin. Ochrnutí jednotlivých údů, zvláště dolních. Třes končetin, zvláště po šoku. Subsultus tendinum (škubání šlach). Bolestivé spazmy podél zad zdola nahoru. Tanec sv. Víta. Zhoršení epileptických záchvatů. Intenzivní utrpení při paralýze nervosvalového sys¬tému. Pocit tíhy, jako by vážil tunu.

Vedlejší účinky ionizujícího záření - Ionizing radiation

Ionizing radiation – ionizující záření
Kombinace symptomů z více léků emitujících ionizující záření, zejména plutonium nitricum (proving Jeremy Sherr 2000)
- Rakovina, vředy, destrukce tkání
- rakovina krku, štítné žlázy, střev, slinivky, břicha, ledvin, plíce, prsů, žlučníku, konečníku, prostaty, varlat, kostí, lymfatický systém…
- vypadávání vlasů
- nekróza tkání – sliznic v nose, v ústech, na kůži – tvorba vředů
- zuby černé, barevné změny zuby
- potíže se štítnou žlázou – zánět, hypertyreóza
- chuť k jídlu nedostatečná, chybějící
- žaludek – nevolnost, sevření pyloru
- záněty v břišní dutině chronické – záněty střev, jater, žlučníku (i u dětí), slinivky
- stolice vodnatá, krvavá – ulcerózní kolitida, Crohnova choroba
- kašlání krve
- krev – anémie s poškozenou tvorbou červených krvinek, leukémie
- pokožka – barevné změny, pigmentové skvrny, jaterní skvrny, otoky, svědění, kůže vlhká, barvy červené, fialové nebo bledé
- deformace kostí, sklon k rakovině kostí
- generálie: unavený, pomalý, pomalý vývoj, sklon k otokům (i v těhotenství), proměnlivé sekrety (i s krví), brnění, mravenčení
- Downův syndrom, Turnerův syndrom

Vedlejší účinky rentgenového záření – X-ray, Cadm-sulph., Radiation Homeopathic Formula

Vyrábí se ozařováním lahvičky s alkoholem rentgenovým zářením.

Hlavní použití
- vyčerpanost po ozařování, časté rentgenování
- vyčerpanost, slabost, únava po chřipce nebo nachlazení obecně, kdy jiné léky nereagují
- vytáhne potlačené vyrážky a výtoky na povrch („homeopatická centrifuga“)
- pálení uvnitř i zevně, pálení na kůži i sliznicích, začervenání
- velká žízeň a suchost sliznic
- autoimunitní poruchy

Mysl
- podrážděný, zamlžená mysl
- erotické a lascivní představy a sny
- sexuální touha snížená nebo chybějící
- muž scvrklé/seschlé pohlavní orgány, varlata, sterilita
- žena – atrofované vaječníky, neplodnost, tumory, sterilita
- krev – anémie, leukemie
- pokožka – bolesti, erupce, začervenání, pálení, praskání, svědění, záněty

Fyzické symptomy
> - postižení žláz, jater, sleziny a podobně. + hormonální systém
- generálie – zhoršení 1-5 hodina, 18-21 hodin, čerstvým vzduchem
- zlepšení aplikací tepla
- generálie – suchost – kůže, sliznic
- scvrkávání, sesychání, atrofie orgánů a žláz
- slabost generálně
- vředy
- tumory, nádory, rakovinné infekce obecně, zejména kůže a sliznic

Vedlejší účinky záření – Polyradiation, Radiation Homeopathic Formula

Radiation combination (Helios)
Obsahuje Emerald, Plutonium nitricum, Radium bromatum, Rainbow, Rose Quartz, Yellow –it
(smaragd, spektrum duhy, růžový křemen, žlutá barva) – používá se pro pacienty pro radioterapii

Tetra mas radiation

Gamma rays – gamma záření
- Připraveno ozařováním lahvičky s alkoholem radioaktivním kobaltem 60, intenzita záření 54,39 GY/min., tj. 10x střední smrtelné dávky.

B-rays – beta záření
- Méně výrazné působení než Sol nebo X-ray.
- Postižení žláz, jater, sleziny + hormonální rovnováhy
- Muž prostata, rakovina prostaty
- Žena

A-rays – alfa záření
Leukémie.

Zdroje:
Ing. Ján Matyáš, Radiační a elektrické léky LŠ Seč 2013
Tony Jansen, Ohněm proti ohněm
Alex Leupen, Bratislava 2019
https://www.uspesna-lecba.cz/products/nebezpecne-zdravotni-ucinky-mobilnich-telefonu-/
https://www.uspesna-lecba.cz/skodlivost-mikrovlnnych-trub-a-teflonu/muze-vas-vase-domaci-wi-fi-sit-pomalu-zabijet/
H. C. Allen M.D. Kličove symptony homeopatické Materie Mediky

 
 

Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Homeopatická terapie
· Další články od autora vilcakul


Nejčtenější článek na téma Homeopatická terapie:
Mýty o zánětu močových cest

Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Homeopatická léčba vedlejších účinků záření" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.


© 2006 - 2021 vilcakul (Všechna práva vyhrazena, kopírování a šíření materiálů jen se souhlasem autora!!!)
Materiály na serveru vilcakul.extra.hu jsou odborného zaměření a mají pouze informační a vzdělávací charakter. Tyto stránky nenahrazují lékařskou péči, jsou pouze možnou alternativou.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s homeopatem nebo s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net